Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Hur långt i efterhand kan Lidingö stad skicka en faktura?

onsdag 18 februari 2015 15:53

Lidingöborna Andreas Theorell och hans fru fick igår tisdag ett brev från Lidingö stad i vilket staden, vid en rutinkontroll av taxan för barnomsorg, funnit att staden feldebiterat paret för perioden augusti 2013 t.o.m. december 2014 vilket inneburit att de därmed betalat en för låg barnomsorgsavgift. I nedanstående inlägg frågar de om staden har stöd av lag/förordning/föreskrift att efterfakturera 18 månader sent.

Intressant hur Lidingö stad lyckas fakturera för lågt belopp för förskola 17 månader i sträck och sedan inkommer med efterkrav om 12 070 sek med 13 dagars förfallotid. Med 2300 (?!) anställda och som ett av topp-tre områden, barnomsorg och skola, så kan man väl tycka att Staden skulle lyckas fakturera rätt belopp av kommuninvånarna.

Har privata förskolor rätt att inkomma med retroaktiv fakturering 18-19 månader i efterhand? Låter osannolikt. Har Staden stöd av lag/förordning/föreskrift att efterfakturera 18 månader sent? Hur kan detta överhuvudtaget uppstå? Finns denna ”miss” publicerad av Staden någonstans – det är ju av allmänintresse, att de av oss skattebetalare avlönade tjänstemännen sköter sina mest grundläggande och basala uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Vi har bestridit fakturan, bett om svar på att de mottagit den och bett dem diarieföra det hela. Det skulle kunna vara ett rent bedrägeriförsök/en bluffaktura. Vidare vill jag att Staden redovisar sina noteringar på vad vi betalat in för varje efterkravsmånad och vidare visar att de har rätt att skicka ut en sådan faktura.

Andreas Theorell

Dela Debatt: Hur långt i efterhand kan Lidingö stad skicka en faktura?

Kommentarer

Andreas Theorell 2015-02-27 11:35

Hej Per-Åke! Tack för återkoppling. Jag har ju bestridit fakturan och ställt en antal frågor som jag vill ha svar på och också blivit lovad svar på under denna vecka. En viktig fråga är ju vilket lagrum/vilken text som ger er rätt att efterdebitera i 17-18 månader. För privata företag har jag fått uppfattningen att det är maximalt 12 månader i efterhand som gäller. Oavsett utgången av detta så bör ni se över era rutiner och hur ni kommunicerar med skattebetalarna. Brevet och fakturan är så bristfälligt formulerade så att man kan misstänka bedrägeriförsök. Mvh, /Andreas Theorell

Per-Åke Henriksson, förvaltningschef, utbildningsförvaltningen, Lidingö stad 2015-02-19 17:10

Vi beklagar att vi är tvungna att debitera sex familjer i efterhand, våra interna rutiner har tyvärr brustit. Bland våra närmare 2000 förskoleplaceringar upptäckte vi att avgiften i vissa fall inte justerats, till exempel gäller det vid utökad vistelsetid på förskolan. En kommun har rätt att ta betalt i efterhand om tjänsten har använts. Nu ser vi över våra rutiner för att bättre kunna kontrollera att kunder betalar rätt avgifter och undvika felaktiga debiteringar. De som fått en debitering i efterhand kan välja att dela upp betalningen. Faktureringen fungerar likadant för fristående och kommunala förskolor i Lidingö stad.
Per-Åke Henriksson, förvaltningschef, utbildningsförvaltningen, Lidingö stad

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google