Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Hur satsar Lidingö på sina lärare?

fredag 6 mars 2015 08:04

Förra året fick lärarna i Stockholm 5,8 procent i löneökning i genomsnitt, på Lidingö var summan 2,4 procent. Det börjar bli svårt att rekrytera lärare till Lidingö. Kan det bero på den dåliga löneutvecklingen, frågar Katarina Dietmann, Lärarförbundet, i detta debattinlägg.

Lärarförbundets tidning "Lärarnas tidning" har gjort en sammanställning över lärarnas löneökningar mellan 2012-2014 i 267 kommuner. Siffror har de har fått in från de fackliga lokalavdelningarna. Detta gäller lärare av alla kategorier.

Efter tre års ”satsningar” visar det sig att Lidingö ligger på 225:e plats och t.ex. Stockholm ligger på 3:e plats. Stockholm satsade förra året 5,8 % i löneökning i genomsnitt på sina lärare, Lidingö 2,4 %.

Lärarförbundet på Lidingö får signaler om att lönen nu är det främsta argument för lärare att söka arbete i en annan kommun. Det börjar också bli svårt att rekrytera lärare hit till Lidingö. Kan det bero på den dåliga löneutvecklingen? I år är budet från arbetsgivaren 2,3 % i genomsnitt för lärarkollektivet.

Se hela listan från Lärarnas tidning här. Kommun med sämst löneutveckling är överst på listan. Länk.

Katarina Dietmann, Lärarförbundet

Dela Debatt: Hur satsar Lidingö på sina lärare?

Kommentarer

Lars Magnusson 2015-03-11 10:14

Bra inlägg Katarina. Lärarförbundets statistik stämmer väl överens med Lärarnas Riksförbunds statistik för riket. Lidingö har valt att inte satsa på lärarnas löner, vilket vi anser mycket anmärkningsvärt. Under flera år har vi frågat den politiska ledningen i staden om vad de menar med "Sveriges bästa skola". Vi har inte fått några svar. Lidingö har en kompetent och välutbildad lärarkår, som arbetar i ekonomisk motvind. Med tillräckliga medel kan vi rekrytera nya och behålla skickliga lärare, vilket enligt LR är grundbulten för "Sveriges bästa skola".
Inför de senaste två årens sifferlösa löneavtal skrev Ingela Gardner Sundström, förhandlingsansvarig för SKL, ett brev till Sveriges kommunalråd:
"Från SKL:s sida har vi med detta avtal tydligt klargjort att vi är beredda att satsa på lärarna. Det är nödvändigt om vi skall klara framtidens utmaningar. Lärarnas löner har succesivt försämrats ända sedan 1970-talet [...] Det här avtalet ger oss möjligheten att ändra på den saken. Men det förpliktigar. Det är upp till oss kommunpolitiker att omsätta avtalet i praktisk handling."
Vi från LR på Lidingö kan med besvikelse konstatera att Lidingö stad inte har följt denna uppmaning från SKL.

Carina Hult, Johan Lundgren och Lars Magnusson, Lärarnas Riksförbund Lidingö

Birgitte Ohlsson 2015-03-07 11:03

Är inte lärare själv, men följer debatten med stort intresse! Jag håller verkligen med inlägget! förstår inte att det skall vara så svårt att förstå att skolan är ett av det viktigaste arbetet i ett samhälle om inte det viktigaste! Så skärpning Lidingö!!!

Cecilia Eriksson 2015-03-06 10:19

Skolåren präglar i mångt och mycket en människa hela livet. Det är en livsviktig investering i våra barn som görs här. Vi borde därför vara extremt måna om att de människor som undervisar våra barn fem dagar i veckan känner sig motiverade, uppskattade, bekräftade och viktiga när de går på jobbet. Särskilt som vi vet att den allmänna skolsituationen i Sverige generellt är tuffare än någonsin. Det ska inte vara behjärtansvärt att vilja jobba som lärare på Lidingö. Det ska vara ett attraktivt alternativ till Stockholm.

Vi förväntar oss att lärarna ska ge våra barn och ungdomar kunskaper för livet, de ska vara pedagoger, administratörer, inspiratörer, ha en empatisk sida och kunna lyssna, en rationell sida för att kunna hantera problem, lösa konflikter, mobbingsituationer, stötta de barn som är i behov av extra stöd och utmana elever som vill mer. De ska vara lyhörda och omvärldsbevakande, ständigt ta till sig ny kunskap, nya metoder och arbetssätt, och samtidigt kunna inspirera och locka fram det bästa i varje individ. Som ofta kan vara 24-28 elever. En kravspecifikation som heter duga. Lönen borde därför spegla det ansvar som lärarna har.

En av de fem punkterna i stadens vision är att: "Lidingö har Sveriges bästa skolor". Att ligga i betygsrankingens toppskikt innebär inte att man är bäst. Vi kan därför inte bara luta oss tillbaka och förvänta oss bibehållen eller ökad kvalitet och trivsel i skolan till ett lägre pris. Med löner på rätt nivå kan vi både locka och behålla de mest kompetenta, motiverade och engagerade lärarna.

Heja Lärarförbundet!

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google