Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Kortsiktigt och dumt att sälja Lidingöhem

torsdag 13 november 2014 06:12

En bra blandning av olika boendeformer - hyresrätter, bostadsrätter och villor. Det målet har alla partier på Lidingö varit överens om, med lite olika accenter. Hyresrätter behövs, inte minst för ungdomar som vill flytta till ett eget boende och för äldre som vill flytta till eller fortsätta bo på Lidingö. För att säkra tillgången har vi gemensamt under mer än ett halvsekel byggt upp Lidingöhem, som ett kommunalt bolag.

En lång rad moderata kommunalråd har stått upp för den politiken. Ännu vid valet i september verkade den också ha stöd av t.ex. Kristdemokraterna och Lidingöpartiet. Men inte nu längre.

För mig som socialliberal och folkpartist är detta en avgörande fråga för Lidingö. Som ordförande för Socialnämnden vet jag också att bostadsfrågan ofta är en knäckfråga för de Lidingöbor som under en kortare eller längre period i livet är beroende av samhällets stöd. Efterfrågan på hyresrätter på Lidingö är stor men idag lämnas i stort sett alla lägenheter, som kommer tillbaka till Lidingöhem, till sociala och medicinska förturer samt nyanlända. I en tid då fler människor än sedan andra världskriget är på flykt ska Lidingö vara en plats där man kan börja om på nytt. Behoven av hyresrätter kommer i framtiden att öka, inte minska. Lidingö behöver därför fler och inte färre hyresrätter.

För Folkpartiet är Lidingöhem en hjärtefråga. Vi har därför valt att hoppa av majoritetsförhandlingarna då KD, LP och M tyvärr inte visat någon öppning för att utveckla Lidingöhem utan vill sälja och använda pengarna till annat. Med en privatisering följer sannolikt betydande hyreshöjningar och kanske omvandling till bostadsrätter. Då blir det inte mycket kvar att hyra på Lidingö.

Kristdemokraterna skriver bl.a. i sitt valprogram att de vill "Trygga framtiden för servicehusen och garantera nyanlända på Lidingö en bostad". Hur ska KD kunna trygga framtiden för servicehusen när de äldre inte har råd att bo där och hur ska de garantera nyanlända på Lidingö en bostad när kommunen inte har några bostäder kvar att erbjuda? Lidingöpartiet väljer också att helt överge den linje man tidigare drivit om att utveckla Lidingöhem och behålla kommunala hyresrätter, för att istället nu gå M till mötes och sälja ut Lidingöhem.

Kort sagt, kortsiktigt och dumt. Tänk om, tänk rätt!

Amelie Tarschys Ingre (FP)
Ordförande Socialnämnden, Lidingö

Dela Debatt: Kortsiktigt och dumt att sälja Lidingöhem

Kommentarer

Mårten Dahlberg 2014-11-17 21:17

Ja, hur bra var det egentligen att vara med och avlöva Lidingöhem sina möjligheter att vara en Allmännytta?
Den bostadspolitiska frågan idag borde ju vara hur man bygger upp ett kommunalt ägt bostadsföretag som kan tillhandahålla bostäder till många människor, med såväl olika specificerade behov som utan, som inte vill äga sin bostad.

Anders Wennberg 2014-11-15 21:01

:-)

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2014-11-15 20:09

Hej Anders, naturligtvis kan man ifrågasätta huruvida det var en bra idé eller inte att sälja Kantarellen. Det som är aktuellt nu är dock en försäljning av hela Lidingöhem. Eftersom FP vill utveckla och inte avveckla Lidingöhem har vi valt att hoppa av majoritetsförhandlingarna.

Anders Wennberg 2014-11-15 10:40

Tack för svar Amelie, men jag är inte säker på att jag förstår din argumentation.

Du har säkert rätt i att BRF var högstbjudande för fastigheten, men faktum kvarstår att det blir kanske tre gånger dyrare per kvadratmeter att bygga nytt och att Kantarellförsäljningen kraftigt minskar Lidingöhems avtal lägenheter.

Du har rätt att det är en skillnad att sälja hyresrätter till en BRF respektive en privat fastighetsvärd. När man säljer till en BRF minskar antalet hyresrätter på ön, säljer man till ett fastighetsbolag som vill äga och driva hyresfastigheter så minskar inte antalet hyresrätter.

Amelie Tarschys Ingre 2014-11-13 18:00

Hej Anders, självklart du få svar. Jag håller helt med dig om att hyresrätter kan vara den bästa boendeformen för många Lidingöbor både för yngre och äldre, barnfamiljer och ensamstående.

Innan Kantarellen såldes värderades fastigheten av tre oberoende värderingspersoner och Lidingö sålde enligt den högsta värderingen. Det finns också, anser jag, en skillnad mellan en försäljning till de personer som bor i hyresrätterna och ge dem en chans att äga sitt eget boende och att som M, KD och LP vilja sälja Lidingöhem till ett privat bolag för att använda pengarna till annat. FP har också genom Suzanne Liljegren, vice ordförande i Lidingöhem, länge drivit att Lidingöhem ska köpa befintliga hyresfastigheter, vilket kostar klart mindre än att bygga nya fastigheter, för att öka beståndet och ge fler Lidingöbor möjlighet att bo i hyresrätt.

Om Lidingöhem säljs till ett privat bolag kommer det sannolikt att leda till vissa renoveringar och sedan höjda hyror så att det privata bolaget kan få avkastning på sin investering. Det är inte konstigt men kan skapa stora problem för dem som idag bor i lägenheterna. Många kanske får svårt att bo kvar. En ny ägare kan också välja att ombilda till bostadsrätter eftersom det inte finns något säkert sätt att genom avtal långsiktigt garantera att Lidingöhems bostäder upplåts med hyresrätt.

Som ordförande för Socialnämnden vet jag att Lidingö har ett ansvar som kommun att hjälpa människor som under en tid i livet behöver särskilt stöd. Det kan handla om personer som av mycket starka medicinska eller sociala skäl behöver stöd med bostad, genomgångslägenheter eller bostäder till nyanlända. Hur ska Lidingö kunna uppfylla sitt ansvar om man säljer Lidingöhem? Det är en fråga som gör mig djupt oroad.

Mårten Dahlberg 2014-11-13 16:48

Jag instämmer i Anders Wennbergs synpunkter. Folkpartiets plötsliga vaktslående om Lidingöhem är märkligt. Man kanske behövde en hävstång för att lämna majoriteten på Lidingö efter att nästan halverat sin fullmäktigerepresentation i två val.

Lidingöhems betydelse som ett verktyg för bostadspolitiken på Lidingö försvann när Folkpartiet aktivt bidrog till att minska Lidingöhems bestånd till 523 bostäder 2013 från över 1500 i början av 2000-talet.

Anders Wennberg 2014-11-13 08:23

Amelie,

Du har rätt att hyresrätter behövs, dels av sociala skäl men även för många andra är hyreslägenhet vettigare än BRF med dagens uppblåsta priser.

Detta är FP's tredje artikel på kort tid i ämnet. De båda tidigare har jag kommenterat utan att få svar. Så med risk för upprepning gör jag det igen.

FP var med att påbörja avvecklingen av Lidingöhem när Kantarellen såldes. Man sålde 540 billiga hyresrätter för 14 000 kr / m2 (17 000 inkl lån), lägenheter med låg hyra som passar flera av de grupper som du Amelie nu säger dig värna om. 540 hyresrätter försvann, och FP var då med och styrde! 540 lägenheter kan jämföras med C/T planen om att bygga 150 nya hyresrätter, det var alltså väldigt många som försvan.

Men kan man inte bygga nya lägenheter för Kantarellen pengarna? Jo, men pengarna från Kantarellen räcker nog bara till 150-200 nya lägenheter mot 540 sålda, dessutom blir de nya dyra och kommer inte passa de grupper som du Amelie vill värna om!

Men Kantarellen behövde renoveras, vem skulle betala det? Lidingö Hem kunde ta upp egna lån eller stycka av nya byggrätter i Högsätra - det hade löst sig.

Faktum kvarstår - FP är i allra högsta grad skyldig till att Lidingöhem har börjat avvecklas och jag vill gärna få svar innan det kommer fler artiklar på Lidingöhemstemat där ni skyller ifrån er!

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google