Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 juni 2024 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Låt pensionärerna få komma till tals

fredag 8 september 2017 00:01

Det är Lidingös pensionärer, som under sitt aktiva yrkesliv bidragit till de gemensamma resurser, som Lidingö stad har till sitt förfogande. Därför är det är fullt rimligt att pensionärerna får lämna synpunkter på hur biståndet till just de äldre fördelas. Det skriver de båda Liberalerna Bertil Östberg och Erik Öberg i denna debattartikel.

När omsorgs- och socialnämnden i juni behandlade de reviderade riktlinjer för biståndsbedömning, yrkade vi Liberaler att det kommunala pensionärsrådet samt tillgänglighetsrådet skulle få möjlighet att lämna synpunkter vid framtagande av nya riktlinjer för handläggning av bistånd till äldre. Detta yrkande avslogs av nämndens majoritet.

Vi Liberaler vill att varje människa skall ha maximalt utrymme att få utforma sitt eget liv. Denna princip är om möjligt ännu viktigare när man som äldre måste söka stadens stöd och hjälp. Att pensionärerna nu förvägras lämna synpunkter på stadens riktlinjer för biståndsbedömning finner vi förbryllande. Pensionärsrådets syfte är just precis detta: att verka för att pensionärernas synpunkter beaktats i stadens verksamheter.

Det är Lidingös pensionärer, som under sitt aktiva yrkesliv bidragit till de gemensamma resurser, som Lidingö stad har till sitt förfogande. Vi tycker att det är fullt rimligt att pensionärerna får lämna synpunkter på hur dessa skall fördelas.

Bertil Östberg (L), ledamot, Omsorgs- och socialnämnden
Erik Öberg (L), ersättare, Omsorgs- och socialnämnden

Dela Debatt: Låt pensionärerna få komma till tals

Kommentarer

Birgitta Sköld 2017-09-16 20:15

Liberalerna kommer med påståenden på felaktiga grunder!
Under rubrik ' Låt pensionärerna komma till tals' så diskuterar Liberalernas ledamöter i Omsorgs och Socialnämnden om varför inte pensionärsföreningar och fackföreningar får vara med och påverka stadens rilktlinjer för biståndsbedömning av äldreomsorg och refererar till nämndens möte i juni. Det påstås att beslut om riktlinjerna togs då. Det är felaktigt, riktlinjerna var inte uppe för beslut. Det som diskuterades var S grupps motion om 'möjligheter att motverka ensamhet och oro hos äldre'. Den frågan är mycket viktig! Så viktig att vi i majoriteten redan i början på året initierade en översyn av befintliga riktlinjer. Det är känt i nämnden. Översynen ska säkerställa att stadens biståndsbedömda
insatser tillgodoser den äldres behov mm. Speciellt fokus har lagts på äldre med psykisk ohälsa och äldre med oro.
Nu är översynen klar och de reviderade riktlinjerna kommer upp för beslut på septembernämnden.
Nämndens ledamöter består av både yngre och äldre, bl.a. är flera pensionärer.
Riktlinjerna är ett av nämndens styrdokument för myndighetsutövning. De ska, när lagstiftningen ger utrymme för det tala om hur nämnden tolkar lagar och andra författningar. De reviderade riktlinjerna kommer därför inte
lämnas på remiss till fackliga organisationer och till pensionärsföreningar.
Birgitta Sköld
Ordförande i Omsorgs- och Socialnämnden, LP

Malin Olsson, Socialdemokraterna Lidingö 2017-09-11 18:29

TACK för att ni stödjer vår motion (M:7/2017) som vi lämnade in i mars.

Socialdemokraterna Lidingö

Johan Andersson 2017-09-08 14:19

Tack för klargörandet! Undrar blygsamt var resurserna från min skattsedel går? Vore oerhört ledsamt om det är som så att någon av grannkommunerna förfogar över de resurserna.

Patrik A Edgren 2017-09-08 13:29

Det är väl högst rimligt att våra pensionärer får komma till tals med sina synpunkter när det gäller nya riktlinjer för biståndshandläggarnas arbete.
Läste att det idag här på ön startar något som kallas "SeniorDialog". Låter som ett bra initiativ. "Dialog" innebär kommunikation åt båda hållen.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google