Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Lidingö – från nationalromantik till Attefallsmoduler?

tisdag 13 februari 2018 00:01

Inom ett antal månader är det val och Moderaternas första budskap lyder ”Låt Lidingö förbli unikt”. Men vad utgör det unika om partiet inte för en politik som manar till varsamhet och respekt för den äldre bebyggelsen? På Lidingö är det avstyckningar, där nybyggda hus täcker stora delar av tomtarealen, funkisvillor där man satt in perspektivfönster, nationalromantisk fjällpanel som målats vit och jugendräcken som ersatts med större glaspartier. K-märk de villaområden som ligger till grund för Lidingös unika karaktär. Det skriver konstvetaren Karolina Bertorp, som vuxit upp på Lidingö.

Stadsdelar och andra områden präglas ofta av en kultur grundad i värderingar hos boende på platsen. På Söder finner vi en fläkt av vågad diversitet och trendkänslighet medan man på Östermalm finner en återhållsam och konventionell harmoni, lika välgrundad i sekelskifteshusen som hos de boende.

Men visst finns det en charm i detta; det är det som skiljer den större staden från den mindre. Vi kan turnera runt och göra nedslag i de områden vi för tillfället känner oss hemma.

Men var befinner sig Lidingö idag? Det är den frågan som slår mig när jag åker tillbaka till den ö där jag växte upp och promenerar i Hersby, Torsvik och Herserud.

Vad jag möts av är avstyckningar, där nybyggda hus täcker stora delar av tomtarealen. Jag ser funkisvillor där man i brist på basal proportionslära satt in perspektivfönster, nationalromantisk fjällpanel som målats vit och jugendräcken som ersatts med större glaspartier. I ett hus präglat av 20-tals-klassicism har man även sprängt in en ljusramp invid taknocken som sprider ett blått led-sken över kvarteret.

Huruvida det handlar om brist på kunskap eller bara allmänt dålig smak är oklart men det är likväl en typ av skadegörelse, i mina ögon betydligt mycket värre än klotter eller annan vandalisering.

Inom ett antal månader är det val och Moderaternas första budskap lyder ”Låt Lidingö förbli unikt”. Det låter bra tycker jag. Men vad anser de egentligen utgöra det unika om partiet inte för en politik som manar till varsamhet och respekt för den äldre bebyggelsen?

För att förstå vad som gör Lidingö unikt bör man se till dess historia. Ön har bebotts sedan forntiden, men sin karaktär fick den i och med Hjalmar Arwins och P-O Hallmans idoga jobb att skapa Lidingö villastad i början av 1900-talet. Med Arwins entreprenöriella begåvning och Hallmans kunnande inom stadsplanering, skapades en modern förort där man inte bara bebyggde plan mark (vilket var gängse) utan även tillvaratog områdets särart och terränganpassade byggandet efter naturens egna förutsättningar. Inom loppet av några år sålde Arwin 500 tomter och lockade till sig några av landets bästa arkitekter, som Jacob J:son Gate, Alf Landén, Albin Brag, Viktor Dorph, Axel Forsberg, Ivar Tengbom och Torben Grut.

Googlar man Lidingö idag ser man sällan några utläggningar om Arwins och Hallmans villastad, istället får man upp Youtube-klipp där Pernilla Wahlgren sjunger utanför stadshuset alternativt en informationssida om byggfaser i JM:s projekt Dalénum. För mig kunde Wahlgren lika gärna sjunga sin serenad för Täby eller Sollentuna och Dalénum känns ungefär lika unikt som Hammarby sjöstad.

Självklart måste Lidingö utvecklas och jag ser inga hinder i att bebygga vissa delar av ön, men likt Moderaterna månar jag om öns unicitet och tycker därför att man bör K-märka de villaområden som ligger till grund för Lidingös unika karaktär. Är det något som skapar värde för övriga delar av ön, så är det just dessa områden.

För mig är det Lidingö villastad som gör Lidingö stad unik.

Karolina Bertorp

Dela Debatt: Lidingö – från nationalromantik till Attefallsmoduler?

Kommentarer

Patrik Buddgård (C) 2018-02-20 16:52

Det är magstarkt av Pia Wieck att påstå att fler röster på LP istället för C hade stoppat byggplanerna i Isstacken. Får jag påminna om att ni på gårdagens kommunfullmäktige var med och beslutade om att tillåta ny bebyggelse medan vi i Centerpartiet reserverade oss mot beslutet. Ni har valt att kompromissa bort er ståndpunkt om Isstacken i majoritetssamarbete och bifallit förslaget. Då måste ni stå för det beslutet ni tagit.

Vi vill gärna vara med i majoritetsställning efter valet för att genomföra vår politik men vi kommer bara sitta i en majoritet där vi får igenom tillräckligt av vår politik - och vi kommer stå för de beslut vi tar. En av våra viktiga frågor kommer vara att värna Lidingös särprägel med villastaden.

Pia Wieck (LP) 2018-02-19 12:48

Björn Bergström, som jag skrev så fattades detta beslut innan LP ingick i majoriteten. Grunden i beslutet klubbades igenom av en tidigare majoritet och varken C eller LP kunde stoppa detta. Att LP sen gick med i majoriteten har gjort att många gröna områden nu bevarats och inte minst krävde LP och fick igenom ett skogsmoratorium och vi lyckades däremed få stopp på onödig skogsskövling. Med våra 7 mandat kan vi inte få igenom allt. Hade däremot väljarna lagt sina röster på LP istället för på C - då hade vi troligtvis kunnat göra ännu mer. Kanske det är värt att tänka inför kommande val - att en röst på C högst troligt är en röst på oppositionen.

Sen vill jag samtidigt be Karolina Bertorp om ursäkt för att det nu kom att handla om Kottlasjön. Ditt inlägg är oerhört viktigt och jag kämpar för att motarbeta den nya lådarkitektkulturen som svenska arkitekter envist verkar vilja hålla sig kvar vid, medan man tänker om på många andra håll i Europa. Enligt vårt yttrande om Kottlasjön så tar vi även här upp vikten av att man tar hänsyn till stilen när man bygger nytt.

Särskilda Yttrandet:
"Lidingöpartiet har länge argumenterat för att bevara hela ängen. Då ett majoritetssamarbete många gånger går ut på att kompromissa, är vi trots allt glada över att planen minskats rejält och nu endast omfattar tre bostadshus. För oss är det viktigt att dessa hus nu byggs i en stil som smälter in med miljön och med övrig bebyggelse, samt att man är uppmärksam på eventuella negativa effekter på naturen i området."

Björn Bergström 2018-02-18 09:51

Pia Wieck för information och klarläggande
Lidingöpartiets Göran Gran har i motsats till
Centern i det av dig påtalade yttrandet utan reservation god-
tagit stadens planer på byggnation i Kottlasjöns tillrinningsområde.

Ulrika Elingspers 2018-02-18 08:42

Vi bor i Hersby Villaomårde med enbart kringliggande gamla villor. Samtliga är från början runt 100-130kvm och majoriteten har haft behov av att bygga till. I vilken stil? Jo, kommunen kräver att tillbyggnaden tydligt ska skilja sig radikalt från ursprungsbyggnaden med följden att husen ändrat karraktär totalt. Vi står nu själva inför denna tillbyggnadsprocess med önskan att man inte alls kommer kunna se vad som är nytt och gammalt. Det är att bevara områdets unika karraktär tycker vi. Vi hoppas kommunen ändrat sig till samma syn när det är dags för bygglov för vi vill även fortsättningsvis bo i ett sekelskifteshus....

För övrigt mycket intressant att denna fråga engagerar så starkt med så många kommentarer. Något för politikerna att läsa.

Anders Bergstedt 2018-02-17 08:01

Jag vill komplettera min kommentar mot bakgrund av min artikel för ett år sedan och nuläget. Åk och titta på de skräckexempel jag pekade på.

Lidingös särart är redan förlorad. Om man skall förtäta och bygga för andra än rika är det hus i två våningar med radhuskänsla som gäller för att behålla småstadskaraktären och skapa integration till äldre bebyggelse. De goda exemplen är Lojovägen, gröna husen på Lillåkersvägen och senast Banvägen.

Högre hus måste begränsas till Lidingö Centrum, Torsvik och Larsberg. Det nya huset på Näset är ett bra exempel. Tyvärr är Näsetbornas miljö i högsta grad utsatta för kommunens mobbing. Parkeringsvakterna bedriver terror och i fredags kl.11.30 var massor av bilar lappade enligt datumregeln. Övergivna cyklar står överallt på Lidingö och på busshållplatsen vid Källängens skola har två fina cyklar stått låsta i ett halvår. Klottret på Norra ön bekämpas inte längre.

Lidingös särart och kultur handlar alltså inte bara om hur man bygger utan den stora klyfta som uppstått mellan allmänhet och kommun, avsaknaden av polis, väktare som bötfäller vanliga människor istället för att ta över polisiära uppgifter. Bostadsinbrott,hopplösa egna återfallsförbrytare, utländska ligor,vapen, ungdomsgäng, narkotika och tiggare hör inte till den särart som vi alla vill behålla. Inför valet i höst kräver alla att partierna börjar samarbeta för att återställa Lidingös särart !

Pia Wieck (LP) 2018-02-16 08:58

Björn Bergström, Centern är i opposition och då kan man lova precis vad som helst och man behöver inte ta ansvar för något. När man sitter i en styrande majoritet kan man påverka på riktigt. Det har LP gjort i flera fall, blanda annat stoppat Akvatiska och byggnationen på Bergsätras omtyckta utsiktsberg. LP har dessutom stoppat exploatering av flera gröna ytor i centrumområdet, bland annat ett jättehus i parken norr om Jernet/polishuset. Men det innebär även att man ibland måste kompromissa. Vad gäller Kottla Gård har LP alltid varit motståndare mot att det byggs i området men det beslutet var i stort sett fattat innan LP gick in i majoriteten, därför kunde vi inte förhandla om detta. Vi hade således ingen möjlighet att stoppa just detta beslut, men har markerat vår ståndpunkt genom ett särskilt yttrande.

Anders Bergstedt 2018-02-15 17:13

https://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-radda-kulturella-bostadskvarter/

För ett år sedan försökte jag skapa opposition mot utvecklingen med bygglådor i kulturella kvarter. Det svar jag fick av kommunen var att förtätning på detta sätt var regeringsdirektiv och att det var omöjligt att sätta sig emot överklaganden.

Bostadsområdet Dalenum är en skamfläck som nu skall prydas med ett spektakulärt och exklusivt höghus ritat av kändisarkitekten Gert Wingårdh. Själv bor Wingårdh i ett rött 1600-talstorp ! Är det i höghuset Lidingös flyktingar, fattiga, låginkomsttagare och unga skall bo ? Är det vettigt att dom kommer resande från fattiga områden för att sköta samhällsservicen på Lidingö ?Inte blir det bättre av att det är ett industriområde med de outnyttjade och gräsligt fula spårvagnshallarna.

Det kommunala självstyret har urholkats in absurdum genom regeringsdirektiv som politiker och tjänstemän på Lidingö sväljer med hull och hår.Flyktingarna och snabbcykelbanan på halva Norra Kungsvägen var det pinsamma beviset liksom getingmidjorna vid busshållplatser. Längs Källängbacken byggde man färdigt och tog bort 40 parkeringsplatser för en jättebred trottoar och cykelbana- som ingen använder. Snabbcyklarna använder körbanan för att slippa hindras vid busshållplatsen. Återställandet som utlovades löstes genom att man ändrade skyltningen och aktiverade parkeringsvakterna !Sedan har vi bråk om större Centrum, Lidingöbanan och ny bro som blir fel hur man än gör.

I höst har vi val och redan nu verkar kommunalråden ha gett upp. Det viktiga är väl att ombyggnationen av kommunalhuset fortsätter !!! Alla politiska partier försäkrar att de kämpar för att behålla Lidingös speciella kultur. Hur kan det då komma sej att allt verkar gå åt fel håll ?

Björn Bergström 2018-02-14 11:24

Det är lovande att höra stadens nya slogan, "Låt Lidingö bli unikt" och att småstadsskala, lantliga miljöer med vägar och gammal bostadsbebyggelse skall bevaras
Oaktat detta har man nu avtalat om byggnation i det "småskaliga lantliga området med smala vägar och gammal bostadsbebyggelse" på naturängen framför Kottla Gård, som dessutom är ett viktigt tillrinningsområde för sjön. För att visa att man menar allvar med sin nya slogan, så bör det nu finnas möjlighet att återta ifrågavarande beslut. Det enda parti som tidigare reserverade sig mot exploateringen var Lidingö centern, något som vi naturälskande Kottlasjövänner bör betänka inför kommande val.

Göran Grahn 2018-02-14 08:35

Ja, vi vet ju vilka som har bestämt på ön i ett perspektiv på så där ett par decennier tillbaka. Detaljplanering är inget ögonblicksverk utan blir först förverkligat långt senare, kanske med dålig timing för politikerna inför ett val. Om till exempel de vidlyftiga centrumplanerna hade gått igenom förra mandatperioden hade de förmodligen börjat förverkligas nu, sannolikt till förfång för en del partier. Långsiktighet, konsekvens och pålitlighet har alltid varit ett måtto för oss i Lidingöpartiet. Vi kommer att fortsätta på samma linje även efter valet för Lidingös och dess innevånares bästa.

Göran Grahn, Lidingöpartiet

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-02-14 07:33

Ja verkligen Christer Mohlin. Intressant också att majoritetspartierna Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna nu drivit igenom att uppmana Lidingöborna att bygga Attefallshus som staden sedan lovar att hyra. Själv tycker jag att det rimmar dåligt med de ambitioner ni skriver att ni har här om att behålla karaktären i villabebyggelsen.

CF Risbecker 2018-02-14 07:22

Det behövs en stadsarkitekt som inte är helt indoktrinerad på den ”sanna modernistiska läran”. Om man ser till hur de här frågorna hanterats de senaste decenierna så är detaljplanerna fulla av modernistiska principer om platta tak etc. Högsätras orangea höghus är betraktade som det mest kulturhistoriskt värdefulla vi har medan villastaden inte alls är skyddad.

Jag tror egentligen inte att folk i allmänhet är emot att det byggs (måttligt). Jag tror folk är trötta på att det byggs storskaligt och inte anpassat och att stilen alltid är densamma nämligen en 60-talspastisch. Och om man kritiserar stilen är svaren alltid de samma: ”det krävs skolning för att förstå att det visst är bra”, ”alla andra stiler är pastischer”, ”det kallas utveckling” (fastän allt är baserat på en snart hundra år gammal ide om att kasta alla gamla principer om harmoni och balans.

Bygg måttligt, bygg vackert och var rädd om vilastaden!

Christer Mohlin 2018-02-13 23:36

Intressant att alla politiker i tråden verkar hålla med om problemformuleringen.

Ändå ser det alltmer ut som Karolina Bertorp beskriver.

Vem är det då egentligen som bestämmer på Lidingö?

Birgitta Sköld 2018-02-13 21:37

Hej ,
Tack för en intressant artikel.
Vill bara påminna om att Lidingöpartiet i ca 45 år har arbetat för att:

Lidingö skall behålla känslan av en öppen grön trädgårdsstad.
Våra återstående grönområden hålls fria från exploatering.
Detaljplanerna utarbetas så att inte ny bebyggelse inkräktar på karaktären i kulturhistoriskt viktiga områden.
Lidingö ska fortsätta att vara en skärgårdsstad/ö med bebyggelse och natur i berikande samklang.
Förtätning inte sker på bekostnad av de som redan bor i ett område, utan att man tar härsyn till de boende och bevarar deras bostadsnära grönområden, utsikt och parkeringsmöjligheter.
Att grönområden inte tas i anspråk vid nybyggnation.
Birgitta Sköld, LP

Carl-Johan Schiller, KD 2018-02-13 16:29

Hej och även jag tackar för en viktig artikel!

Jag är född och uppvuxen på Lidingö och hoppas kunna bo kvar här under resten av mitt liv. Det vill jag göra just för att Lidingö är unikt. Det finns ingen annan kommun som kan kombinera trevliga gröna villakvarter med stora naturområden och ändå ha Stockholms innerstad runt hörnet. Det är en miljö vi ska vårda.

Rent konkret har KD därför i åtta år arbetat för en lugnare exploatering på ön. Vi har stoppat flera illa planerade byggnader i Centrum/Torsvik och kommunen måste se över minsta tillåtna tomtstorlek för att förhindra olämpliga styckningar av tomter.

När vi bygger nytt på Lidingö ska vi inte "bygga stad" utan föra vidare Lidingös arv med en stor andel av bostäderna i marknivå. Det vill säga fler villor och radhus istället för storskaliga lägenhetsområden.

Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd

Göran Grahn 2018-02-13 15:41

Intressant artikel. Vi i Lidingöpartiet har under hela vår existens kämpat för att bevara Lidingös särprägel av öppen trädgårdsstad, bevarade äldre byggnader och måttlig och försiktig nybebyggelse på redan hårdgjorda ytor. Under årens lopp har det inte alltid varit så enkelt att nå ända fram. I vissa fall verkar till och med vitesbeloppen för olovliga åtgärder och rivningar ha räknats in i byggkostnaderna. Dessutom har tidigare stads- och detaljplaner inte kunnat förutse framtida trender. Ekonomin och Lidingös attraktiva läge bidrar förstås också. Dock har vi inte gett upp och vi gläder oss åt att allt fler närmar sig den politik som vi alltid stått för.

Göran Grahn, Lidingöpartiet

Fredrik Zachrisson 2018-02-13 14:50

Bra att husen på ön blir en valfråga! Såklart är det villastaden som ger Lidingö dess identitet och värden.
En av landets vackrast planerade trädgårdsstäder med arkitektritade enfamiljshus vid slingrande vägar och generösa fruktträdgårdar. Men också decennier av eftergiven exploatering och kontrasterande förtätningar.

Moderaternas helomvändning nu är verkligen efterlängtad. Man talar om småstadsskala, trygghet och anpassning. Jag ser fram mot stadens kommande kulturmiljöprogram, där byggnader och områden före 1930 kan ges kulturskydd. Och bra att grundläggande arkitekturprinciper kommer på pränt, som att tillägg och ändringar på värdefulla byggnader och områden ska göras i samma stil med respekt för helheten.

Jag hoppas att Lidingös ledare efter valet säger ja till bebyggelsemiljöer som är lika värdiga, vackra och välkomnande som sekelskiftets geniala villastadsdelar.

Fredrik Zachrisson, arkitekt och tredje generationens lidingöbo

Anders Odéen 2018-02-13 13:55

Jag citerar Karolina Bertorp: "...Dalénum tror jag däremot kommer stå utanför turistattraktionerna". Den uppfattningen delar jag verkligen. Här fanns en unik möjlighet att bygga ett minnesmärke över Gustaf Dalén och ett landmärke för Lidingö, men trots idéer och skisser på en byggnad som verkligen för tankarna till en vacker fyr, så har politikerna godkänt en anskrämlig byggnation som dessutom döpts till "fyrtornet". Det vore intressant att få se en enda fyr i världen som påminner om den nu beslutade utformningen. Med tanke på den intensiva kryssningstrafiken precis utanför, så hade en riktigt fyrliknande byggnad kunnat leva upp till begreppet turistattraktion, som säkert kunnat bidra till många nyfikna och benägna besökare till såvål Millesgården som Lidingös unika och storstadsnära grönområden.
Sidney har sitt operahus, Malmö sitt Turning Torso och Lidingö... Se till att stoppa förfulningen och se till att vi för ett unikt landmärke istället för det planerade trista höghuset.

Fredrik Vinstock och Daniel Källenfors 2018-02-13 11:47

Hej Karolina,

Tack för ett mycket värdefullt inlägg. I miljö- och stadsbyggnadsnämnden arbetar vi i majoriteten för att bevara värdefulla miljöer och byggnader, både från rivning, förfall och förvanskning. Ett exempel på omläggning av politik i nämnden är att vi numera vill att om- och tillbyggnader av äldre byggnader ska göras så att de harmonierar med byggnaden, istället för att skarpt bryta med den och utgöra en så kallad ”årsring”.

Vi instämmer i att framväxten av de tidiga villastadssamhällena på Lidingö i början av 1900-talet är det som givit Lidingö dess unika och kännetecknande karaktär. Vi ser de tidiga villastadsområdena som ytterst skyddsvärda, och detta kommer att avspegla sig i det kulturmiljöprogram som är under framtagande i staden. Kulturmiljöprogrammet kommer att dokumentera samtliga områden och värdefulla byggnader, med syfte att kunna bevara och varsamt utveckla dessa. Ett första exempel på försiktigt hänsynstagande till villastadsmiljön är det pågående arbetet med detaljplan för Villa Brevik, där konferensanläggningar från 60-talet och framåt nu ska ersättas med en försiktig villabebyggelse.

Moderaterna på Lidingö har under den gångna mandatperioden utvecklats på många sätt, bland annat har vi tydligt tagit avsteg från den tidigare förda bygg- och exploateringspolitiken till förmån för en försiktigare och mer varsam utveckling av ön. Det kan dock ibland ta lång tid för sådana ändringar att få genomslag, t ex på grund av redan fattade beslut om detaljplaner som medför vissa byggrätter under planens genomförandetid.

Fredrik Vinstock (m), ordförande i Miljö¬- och Stadsbyggnadsnämnden
Daniel Källenfors (m), moderaternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande 2018

Karolina Bertorp 2018-02-13 11:30

Svar till Sofi Landström
Utveckling är bra, jag är inte det minsta negativ till nybyggnation. Det finns suveräna exempel på nybyggen (både billigare och dyrare projekt) av flerbostadshus som tillför stadsbilden och har chans att bli kulturminnen i framtiden, se Oscar Properties projekt HG 7, Norra Tornen, 79 & Park e t c. Och ser man bara till Lidingö står sig fortfarande Thomas Sandells radhus i Gåshaga. Dalénum tror jag däremot kommer stå utanför turistattraktionerna.

Avseende stilbrott, så tycker jag du har fel. Visst finns det fåtalet undantag av moderna tillbyggnader som tillför en sekelskiftesvilla värden, men i de flesta fall misslyckas man. Min bild är att de flesta om- och tillbyggnader är behovsdrivna, man vill ha det större/bättre utsikt/mer ljus e t c. i kombination med att man tycker det blir för dyrt och omständligt att förstå arkitektens ursprungliga idéer.

Patrik Buddgård (C) 2018-02-13 09:26

Väldigt intressant artikel. Håller helt med om att det är Lidingö villastad som gör Lidingö unikt. Därför arbetar vi för att lyfta fram villastaden. Exempelvis i vårt alternativa förslag för Centrum etapp ett var en av de viktigaste delarna att skapa en naturlig koppling mellan nuvarande centrum och Lidingö Museum och "Solgården" där vi lyfte den äldre villabebyggelsen som utgångspunkt för planeringen. Vi har också ställt krav på anpassningar när detaljplaner varit uppe i nämnden när det gäller ny byggnation i närheten av gamla villastaden.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-02-13 08:49

Tack för en intressant artikel! Det senaste från majoriteten med moderaterna i täten är att man vill få lidingöborna att bygga Attefallshus för att hyra ut till nyanlända. Upp till 2 vuxna och 2 barn på 25m2 Attefallshus. Det tror jag inte är en bra idé av många skäl och det kommer inte bidra till att ”bevara öns särart”.

Liberalerna vill hellre bygga riktiga bostäder i t ex Lidingö centrum som bidrar till ett levande, trevligt och trivsamt centrum med handel, kultur, service och caféer och med ekonomi för projektet som går ihop.

Lidingö behöver fler riktiga bostäder för unga, äldre och alla däremellan. Det är svårt idag att hitta en bostad på Lidingö när en ungdom vill flytta hemifrån eller familjesituationen förändras och lösningen är då inte fler Attefallshus i villaområdena.

Sofi Landström 2018-02-13 07:32

Det kallas utveckling och det är väl bra annars hade vi fortfarande bott i grottor! All förändring som görs kan man tycka vad man vill om. Vårt kommunhus är gräsligt men om jag inte missminner mig har byggnaden fått någon slags utmärkelse. Nyfunkishusen är en ny form av utveckling som man naturligtvis får tycka vad man vill om. Dock vågar jag sticka ut hakan och säga att om 100 år kommer de husen vara unika som vi tycker att 10-/20-talsvillor är idag. Samma med de stilbtott du nämner. Då finns möjligheten att någon skriver att det är trist med de som väljer att bygga sekelskifteshus och sätta antika trappräcken i nyfunkishus. Jag är själv uppvuxen på Lidingö och bor i en villa byggd 1912.

Lidingöbo sedan 50 år tillbaka.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google