Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt. "Lidingö har låga politiska kostnader"

tisdag 27 november 2018 21:37

I samband med den nya mandatperioden har majoriteten gjort en översyn av såväl nämndstruktur som arvodering av Lidingös förtroendevalda politiker. Dagens arvodesreglemente är otydligt och svårtolkat och det finns ett behov av att tydliggöra detta reglemente för att öka transparensen och förståelsen.

Dagens arvodesstruktur är också inkonsekvent och i många avseenden är nivån på arvodena satta lågt på Lidingö i jämförelse med andra kommuner. Det innebär i praktiken att det för någon som arbetar heltid är svårt att sköta ett tyngre politiskt uppdrag som kräver många möten, inläsning av underlag och dialog med Lidingöborna även dagtid.

Genom sammanslagningar och omstrukturering är nämnderna idag större, sett till såväl omslutning som ansvar. Vi anser att det behövs förtroendevalda som kan avsätta tillräcklig tid till uppdraget. Detta gäller såväl ledande politiker som vanliga ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder. Genom att höja arvodena kan Lidingöborna också ställa högre krav på de personerna som har de tyngsta politiska uppdragen. Vår förhoppning är att mer närvarande nämndordföranden leder till en bättre och tydligare styrning av nämndernas verksamhet. Vi vill visa att vi värdesätter den tid som både fritids- och heltidspolitiker lägger ner på sina uppdrag och samtidigt också visa att vi ställer högre krav.

När det gäller kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i nämnderna har utgångspunkten varit vikten av att långsiktigt kunna attrahera och behålla rätt kompetens och intressera fler potentiella kandidater till positioner som är mycket krävande. Idag har de ledande tjänstemännen i staden betydligt högre löner, trots politikerna är de ytterst ansvariga för allt som händer inom staden. Det är också värt att notera att pensionsförutsättningarna för politiker har försämrats avsevärt sedan förra mandatperioden.

I en jämförelse med andra kommuner i Stockholms län ligger Lidingö lågt gällande de politiska kostnader som hänförs sig till arvoden, partistöd och nämndadministrativa kostnader. För år 2017 har Lidingö en kostnad per invånare motsvarande 271 kronor. Det placerar Lidingö bland den tredjedel av kommuner i länet som har lägst politiska kostnader, se denna graf och tabell.

Klicka på tabellen så förstoras den. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.Klicka på tabellen så förstoras den. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

För att uppnå de mål den nya majoriteten har ställt upp om bättre styrning, mer transparens, högre krav på nämndordförandena, att långsiktigt kunna attrahera rätt kompetens och att minska gapet mellan chefstjänstemännen och de högsta politiska företrädarna, har vi landat i att föreslå en höjning av den politiska kostnaden till cirka 335 kronor per invånare.

För majoriteten,
Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande Lidingö

Dela Debatt. "Lidingö har låga politiska kostnader"

Kommentarer

Anders Wennberg 2018-11-30 20:58

Slående likheter med tidigare ledning inom (M). Den ena jobbade dubbelt, den andra höjer sin egen lön dramatiskt. Ingen lyssnar på medlemmarna eller svarar på frågor här på Lidingösidan när det blåser snålt. Eller kanske inte samma skrot och korn, för nuvarande gäng har tagit det till en ny värre nivå!

Ny politik som lyssnar på Lidngöborna och värnar om skattenpengarna? Nej, knappast.

Nytt ledarskap men ändå samma

Stefan Gripenberg 2018-11-30 20:06

Enligt uppgift i SVT:s lokala nyheter behöver lidingövallen genomgå en omfattande renovering. Konsekvensen av detta är att hyran för IFK Lidingö friidrott ökar från 40.000 kr per år till 720.000 kr. Utöver detta ska föreningen dessutom betala 6 mkr för renoveringen.
På något sätt ska ju politikernas ohemula löneökningar finansieras.
Självklart ville vare sig Schiller eller Källenfors kommentera detta.

Anders Wennberg 2018-11-30 10:53

Hej Daniel med flera,

En fråga till, hur är processen för att utse vem som skall ha vilken position i nämnderna? Ni kritiserade hårt hur det gick till förra gången, då majoriteten i KF gruppen beslutade. Har den processen ändrats till att inkludera mer input och önskemål från medlemmar utanför KF gruppen?

Anders Wennberg 2018-11-30 08:42

En fråga till Daniel med flera inom Moderaterna. Är detta något som godkänts av Moderaternas föreningsstyrelse? Har det diskuterats på något medlemsmöte?

M gick till val på att man skulle bli mer lyhörda och lyssna på folket, men har man ens lyssnat på de egna medlemmarna i denna frågan? Eller på sin föreningsstyrelse?

Mikael Jansson 2018-11-29 21:58

Är det ingen i kommunalrådens partier på ön som kan försvara agerandet? Eller agerar kommunalråden helt på eget bevåg? Om det senare är fallet borde det vara dags för partierna att ta sitt ansvar och agera.

Mats Rosenqvist 2018-11-29 16:51

Jag är en moderat väljare som blir oerhört provocerad av politiker som talar i egen sak och kommer med helt ovidkommande undersökningar om hur mycket politiker kostar i andra kommuner.

I arbetslivet sätts ofta lön efter prestation. Jag ser inte vad du Daniel Källenfors har presterat som motiverar detta lönepåslag?

Anders Edlund 2018-11-29 13:20

Att, som moderaterna, gå till val på sänkta kostnader och sedan höja sin egen lön på det här sättet är riktigt oseriöst.
Daniel Källenfors höjer sin lön ohemult utan att ha visat att han är en tillgång för Lidingö.
Ska lönerna förändras så gör det långsamt över tid och låt detta bli en valfråga.
Daniel Källenfors förtroende däremot är förbrukat och han bör bytas ut.

Britt Werneberg 2018-11-29 12:16

”Vi vill undvika att beslut måste rivas upp på grund av dåliga underlag, genom att kunna ställa högre krav, säger Carl-Johan Schiller.”
Vad menas med detta? Hur blir besluten bättre av att politiker får ohemult mycket i privata plånboken?
Schillers slogan ”Dina skattepengar mitt fokus” förstår vi nu!!
Lidingöbor betalar skatt för att bidraga till en på alla områden välfungerande stad, inte för att politiker skall ha löner skyhögt över sin arbetsinsats och kompetensnivå.
Lidingöbor, nu måste vi reagera!

Arn Magnusson 2018-11-29 10:59

Intressant att stadens politiker vill sko sig själv samtidigt som man tvingar alla verksamheter att spara 1%. Hu ska Lidingö kunna behålla socialsekreterarna och lärarna med ett besparingskrav. Att vilka sänka skatten med 70 miljoner går ut över våra gamla och unga! Föreningslivet ska få sämre förutsättning. Finns det inget slut på den nya majoritetens inkompetens. Är det viktigt med 100 kr mer i lönekuvertet? Är det detta lidingöborna vill eller är det småpåvarnas rike?

Tobias Janstad 2018-11-29 07:21

Hej!

Är det rätt tolkat att höjningen är från 271 kr till 335 per invånare? Det är en ökning med 24% över hela linjen. Som anställd i privat sektor så tycker jag att kostnaderna ökar med 24% är orimligt. Snittet borde vars 2-3% sedan kan någon få sänkning och någon få höjning, men snittet kan ju inte öka med över 20%. Spontant känns det tveksamt. Vilken är lönenivån för enskilda? Hur skiljer den sig mellan andra kommuner? Finns det mer statistik att läsa?

Erik Andersson 2018-11-28 20:28

Medianlönen för olika kommunal- och landstingsanställda 2017 enligt SKL:
- lärare 30-36 000 kr/mån
- läkare utan specialistkompetens 42 500 kr/mån
- sjuksköterskor 30 000 kr/mån
- socialsekreterare 32 500 kr/mån

Det är mer relevanta grupper att jämföra sig med än andra politiker. Det är de förra som utför verksamheten i kommunen. Att förtroendevalda politiker ger sig ersättningar i paritet med företagsledare med relevant utbildning, personal- och resultatansvar är kanske inte så konstigt. Man bestämmer ju själv sin ersättning. Och hur kan man ge sig själv löneförhöjningar som vida överstiger vad t ex en pensionerad lärare får i pension efter 40 år i kommunens tjänst?

Anders Lydén 2018-11-28 17:24

Det finns ett land som heter Schweitz söderöver. De har riktig demokrati och stark ekonomi. Där har de förtroendevalda riktiga jobb, utbildning och sköter politiken oavlönade. Sverige är det enda europeiska vars regeringschef saknar eftergymnasial utbildning.

Anders Odéen 2018-11-28 10:03

Ska det vara så svårt att förstå... Era arvoden ska motsvara nivån på genomfört arbete inte förskottsbetalning till tänkt verksamhet. Med en titt i backspegeln så har öns ledande politiker knappast uträttat några storverk de senaste åren. Så var vänliga och anpassa era arvoden till rimlig nivå och inte baserade av minskade bidrag till kulturen mm. Hur andra gör och tveksam statistik är irrelevant i sammanhanget. Försök istället att inse, att det som sker i stadshuset numera, är mycket transparent. Presentera och genomför vettiga politiska reformer och projekt, så att lidingöborna kan känna tillförsikt och förtroende. Då först finns anledning att slå sig för bröstet och erhålla någon form av "belöning" – men inte än på länge.

Patrik Buddgård (C) 2018-11-28 10:02

Det är intressant att det plötsligt är relevant att jämföra kostnaden med andra kommuner. Och att Lidingö bör ligga högre enligt majoriteten när det gäller politiska ersättningar. Igår på kommunfullmäktige lyfte jag en interpellation där jag pekade på att Lidingö lägger mindre pengar på idrott och kultur än andra jämförbara kommuner. Källenfors svar då var att höga kostnader inte behöver betyda bra verksamhet...

Centern tycker att Lidingö ska ligga lågt i kostnader för den politiska organisationen och absolut inga lönehöjningar på 25 procent för de bäst betalda politikerna. Vi ska lägga mer resurser på t ex idrott för att förbättra idrottens förutsättningar istället tycker vi!

Gabor Sebastiani 2018-11-27 23:07

Här har man slagit ihop 2 mätetal:

1 Antalet fritidspolitiker per 1000 invånare. Det är ett mått på hur demokratiskt och folkligt förankrat samhället är. Här eftersträvas en relativt hög siffra. Här är Lidingös tal lågt. Lidingö har väldigt få nämnder och få förtroendevalda.

2 Kostnad per folkvald. Här vill man ha låga siffror, men siffran för Lidingö är väldigt hög.

Sammanfattatningsvis: Två fel blir inte ett rätt. Grafen blir nonsens och icke jämförbart. En diktator med 300.000 kr i månaden blir ju billigare än Lidingö, men inte bättre.

Gabor Sebastiani (c)

Christer Mohlin 2018-11-27 22:03

För att bygga förtroende behövs också politisk fingertoppskänsla. Inte ett långfinger.

Känslan att ett tynande M på Lidingö köper in lojala medlöpare förstärks ännu en gång.

Det är ju dessutom i princip samma personer vi talar om - på vilket sätt skall kraven ökas rent konkret?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google