Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Lidingöborna vill inte att Kottlasjön växer igen. Restaurera sjön!

tisdag 2 juni 2015 19:35

Om partierna (utom M och FP) håller vad de lovat Kottlasjöns Vänner både före och efter valet, är frågan redan avgjord. Kottlasjön kommer i så fall restaureras. Men tekniska förvaltningen framhärdar fortfarande att en restaurering inte bör ske. Det är oroväckande, skriver Ulrika Sandell, ordförande i Kottlasjöns Vänner, i nedanstående debattartikel.

Frågan om Kottlasjöns igenväxning och den övergödningssituation sjön befinner sig, kommer att avgöras politiskt framöver, då en motion angående restaurering av sjön nu behandlas.

Motionen är nu föremål för tekniska nämnden att tycka till om. Om partierna håller vad de lovat Kottlasjöns Vänner både före och efter valet, är frågan redan avgjord. Kottlasjön kommer i så fall att restaureras. Endast M och FP var tveksamma till en restaurering av sjön, men dessa två är i minoritet. Vi tror också att det kan finnas goda chanser att de tagit sitt förnuft till fånga.

Oroväckande är att tekniska förvaltningen enligt de uppgifter vi har, fortfarande framhärdar att en restaurering inte bör ske. Enligt vår uppgift menar förvaltningen fortfarande att övergödningssituationen kommer rätta till sig själv – trots avslöjanden i Mitti Lidingö under 2014 där det framkom att kommunens konsult använt sig av en felaktig bedömningsmetod, och då konsulten under 2014 därför fick i uppdrag att använda rätt metod, reviderade den som ny rapport och fastslog att ingen förbättring kan antas ske i sjön.

Har kommunen inte läst den rapport de själva beställt? Varför håller de fast vid uppgifter som både avslöjats i tidningen som felaktiga, och som deras egen konsult gjort avsteg från?

Vi utgår här från att våra politiker är klokare, samt att de håller sitt ord till Kottlasjöns Vänner.

Vi har under de senaste åren blivit kontaktade av många medlemmar som uttrycker stort missnöje över att Kottlasjön inte alls upplevs ren och fräsch att bada i. Även då kommunen rensar växtlighet anser många att det inte gör tillräckligt stor skillnad. Tekniska nämndens förra ordförande konstaterade i Kommunfullmäktige under 2014 att Kottlasjön kommer växa igen.

Vi anser att det är oerhört viktigt att sjön återigen görs inbjudande att bada i, och att man säkerställer att den så förblir, dvs ej växer igen. Detta är samma logik som gäller för den egna trädgården, den växer igen så småningom men eftersom man inte vill detta, så förhindrar man det. Att Kottlasjön inte bör växa igen borde vara en självklarhet.

Vi anser också att man måste ta tag i roten till problemet. Att jobba med tillflöden och rensningar är konstgjord andning, och även om det behövs så räcker det inte.

Sjön behöver restaureras, på samma sätt som t.ex. våra grannkommuner Stockholm och Nacka gjort med ett flertal av sina sjöar, och med mycket gott resultat.

Det finns ingen gräns för övergödning där man säger att "över dessa halter bör man restaurera", ändå hör vi tjänstemän som spekulerar och vissa säger att i Kottlasjön behövs detta inte göras.

Men då vi konsulterar länsstyrelsen, och limnologer vid universitet, bl.a. Karin Rengefors i Lund, så menar dessa att det är ett politiskt beslut och en viljeyttring - inte ett förvaltningsbeslut eller ett konsultbeslut. Vill vi, eller vill vi inte, kunna bada i sjön – nu och i framtiden?

Och det är tydligt att Lidingöborna inte är nöjda i dagsläget, och inte vill att sjön växer igen. Det räcker för oss - sjön bör restaureras.

Kostnaden är liten i jämförelse med många av våra andra utgifter på Lidingö. Glädjen och vinsten för Lidingöborna, och för framtida generationer är mycket stor.

Ulrika Sandell
Ordförande i Kottlasjöns Vänner

Dela Debatt: Lidingöborna vill inte att Kottlasjön växer igen. Restaurera sjön!

Kommentarer

Anders Wennberg 2015-06-06 22:32

Tack,

Bra att frågan drivs på för att hitta bästa metoden.

Patrik Buddgåd (C) 2015-06-06 19:49

Hej Anders,
Centerpartiet pushar och driver frågan i högsta grad! Det är vår motion som refereras till i texten ovan. I länken nedan kan du läsa om vår helhetspolitik för att skydda vår insjö som en badsjö för generationer framåt. När det gäller vattenkvaliteten vill vi inleda med en utredning för att hitta den mest lämpliga metoden för just Kottlasjön.

http://www.centerpartietlidingo.se/sidor/ett-helhetsgrepp-om-kottlasjon.aspx

Ulrika Sandell 2015-06-05 12:13

Poängen är att innan metod väljs så måste en grundlig utredning göras. Det finns gott om experimentella metoder som är nya och man inte vet riktigt säkert hur det blir, och det finns gott om metoder som visat sig inte särskilt effektiva - inget av dessa alternativ får användas i Kottlasjön.

A och O är en beprövad, säker metod som även är effektiv. En marginell effekt som ingen ens märker av och som inte i längden stoppar igenväxningen har vi ingen glädje av. Likaså något experimentellt där ingen vet risker eller effekt.

Vad gäller politik har föreningens styrelse flertalet medlemmar med partitillhörighet i olika partier. Alla håller isär rollerna, och verkar i alla forum för Kottlasjöns bästa. För egen del har jag aktivt och lojalt följt Kottlasjöns väl i 14 år. Mitt ordförandeskap i föreningen kom innan mitt nuvarande partimedlemskap.

Personligen kunde jag inte bry mig mindre vilket parti som ser till att restaurera Kottlasjön. Det viktiga är att det görs. Jag tror hela vår styrelse är av samma åsikt.

jan-erik nowacki 2015-06-04 19:41

Hej Marianne!

De "tunga kemikalier" som man t ex skulle kunna "dumpa" i sjön är aluminiumklorid. Aluminiumklorid används t ex för rening av dricksvatten och i deodoranter - så så otroligt farlig kemikalie är det inte. Aluminium är inte heller särskilt "tungt". Vid restaurering "dumpas" inte heller aluminiumkloriden utan plöjs ned i bottensedimentet. Så har man t ex gjort i Tyresöflaten (Flatenbadet) för cirka 15 år sen och resultatet är utmärkt. Fosforgödningen på botten låses fast i sedimentet och vattnet blir kristallklart. Stockholm vatten har granskat resultatet av behandlingen och finner resultatet mycket bra: http://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/rapporter/vattenvard/sjoar-och-vattendrag/restaureringen-av-flaten---1-slutrapport.pdf
Jag har själv tagit prover från Kottlasjön och Flatensjön i tio år nu - och skillnaden på klarhet i vattnet är mycket stor. När jag simmar i Kottlasjön behöver jag duscha efter - för jag luktar jord - så är inte fallet i Flaten.

Avslutningsvis vill jag nämna att inte heller Folkpartiet är emot alla åtgärder i Kottlasjön - om de är vettiga. Kostnaden för att åtgärda Kottlasjön på samma sätt som t ex Flatensjön lär ligga mellan 2 och 4 miljoner kr som en engångskostnad.

Jan-Erik Nowacki

Anders Wennberg 2015-06-04 11:00

Tack Marianne,

Kanske är det förklaringen, att en "renovering med hjälp av kemikalier" inte är den bästa lösningen miljömässigt eller kostnadsmässigt.

Det vore verkligen intressant att höra mer vad experter, tjänstemän och politiker från olika partier tycker. Jag gissar att de flesta vill ha en ren Kottlasjö att bada i, men hur kommer vi bäst dit. Tid att lyfta upp frågans prioritet!

Marianne Alin 2015-06-04 08:30

Hej,
jag blir båda upprörd och irriterad och tycker det är tråkigt att alarmisterna i Lidingöcentern har kapat Kottlasjöns vänner. Dessutom halkar de fel. Man kan fråga sig varför föreningen driver på för dumpa ner tusentals kilo tunga kemikalier i en sjö där vi -både småbarn och vuxna- ska bada, bara för att man vill ha en klar sjö. Sjön renar ju sig själv, men det går inte på ett år, utan sakta men säkert. Effekten av att kasta ner tusentals kilo tunga kemikalier i sjön skulle bli rejält ökad växtlighet från botten och upp till ytan och skulle kräva veckovisa rensningar runt hela sjön.
Skrota förslaget och hjälp till att rensa bort den växtlighet som finns vid stranden.

Anders Wennberg 2015-06-03 22:57

Självklart vill vi ha en ren och frisk Kottlasjö som vi kan bada i!

Varför har C, LP, S och MP ändrat sig och tycker inte längre det är lika viktigt att pusha frågan?

Vad är kostnaden för att renovera sjön, är det därför man inte driver frågan - för det är för dyrt? Har man undersökt vad det kostar?

Har M:s nya ledning samma uppfattning som tidigare ledning att sjön ej behöver renoveras, eller har de bytt åsikt? Vad säger Hans och Anna? Och FP, behåller de sin "närmiljöfientliga" profil?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google