Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: M kommer genomlida en nyttig självrannsakan

fredag 17 oktober 2014 18:07

För en vecka sedan genomförde den moderata gruppen sitt val av kandidat till ordförande i kommunstyrelsen (KSO). Det fanns två kandidater, Anna Rheyneuclaudes Kihlman och Hans Barje båda erfarna och duktiga moderata politiker. En majoritet av kommunfullmäktigegruppens ledamöter (KF-gruppen) valde Anna Rheyneuclaudes Kihlman, vilket på många håll upplevts som såväl förvånande som odemokratiskt men även som positivt.

De regler som fastställts av såväl partistyrelsen som länsförbund ger den absoluta makten över nomineringarna avseende kommunala förtroendeuppdrag till den invalda KF-gruppen. I årets val har den moderata föreningens medlemmar och ett stort antal röstande tydligt förklarat att man ansåg att Hans Barje ska vara ledande namn i fullmäktigevalet och också bör vara ett förstahandsval i de kommande interna nomineringarna. Men, den moderata fullmäktigegruppen har gjort ett annat val. Hur den moderata gruppen resonerat för att komma fram till sitt beslut är en intern angelägenhet i gruppen. Det är i alla personvalsfrågor och i all politisk verksamhet en självskriven regel att sådana bedömningar inte sker inför öppen ridå.

Kommunfullmäktige fattar sitt beslut i december, praxis är att icke förslagsställande parti lägger ned sina röster och därmed blir föreslagna individer valda med röster från den egna gruppen. Med andra ord det finns formellt inte något som hindrar kommunfullmäktigegruppens majoritet att slutligen genomföra sitt val av kandidat. Nu blir det Anna tillsammans med Hans som ska leda vårt politiska arbete under kommande mandatperiod.

Att medlemmar och Lidingöbor nu förvånas och beskyller partiet för odemokratiska spelregler kan vi förstå och vi behöver förhålla oss till detta. Demokrati är dock inget entydigt begrepp, i vårt fall är det den representativa demokratin som ger möjlighet till gruppen att fatta vilket beslut man vill oberoende av vad andra anser. D.v.s. vi väljer representanter som i sin tur väljer sina egna ledare på sina egna villkor.

En bidragande orsak till att demokratidebatten uppstått är att vi under senare år blivit mer transparanta än vad vi varit tidigare och för detta har partiet fått betala ett högt pris. Just nu ”kokar vi därför i vår egen olja”. Men, vi kommer att resa oss, ta till oss Lidingöbornas synpunkter och slutligen genomlida en nyttig självrannsakan. Jag är dessutom säker på att vi kommer att dra lärdom av denna process till nästa val, en liknande situation som denna ska vi inte ge förutsättningar till på nytt.

Kess Simmasgård
Ordförande för Moderaterna på Lidingö

Dela Debatt: M kommer genomlida en nyttig självrannsakan

Kommentarer

Johan Mähler 2014-10-27 10:28

Anders, med respekt för att delar av det som avhandlades under det interna M-mötet kanske bör stanna där (vilket jag i och för sig inte tycker i detta fall) ger jag dig bara en relativt kortfattad och allmänt hållen återkoppling från mötet.

Jag bedömer att det var 50-60 personer på plats. Väldigt många av deltagarna ställde sig upp och uttryckte på ett mycket vältaligt sätt sin starka kritik mot utgången av valet till kommunstyrelsens ordförande. Många vädrade åsikten att det inte kommer vara möjligt för Anna RK att sköta sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande under de förutsättningar och med det massiva motstånd som uppenbarligen finns idag. Både inom M och hos väljarna.

Många menade att Anna RK borde ta sitt förnuft till fånga och kliva av kandidaturen. Detta med tanke på att hon bara har stöd av 6% av M-väljarna på Lidingö jämfört med 94% för Hans Barje. Om inte annat så menade många att det kommer vara förödande för M i nästa val om Anna fullföljer sin kandidatur. Man menade att väljarnas dom kommer bli hård.

Många var besvikna över att Anna RK eller Hans Barje inte var på plats. Man hade velat framföra sina åsikter direkt till dessa personer.

Bara en enda person uttryckte sig positivt kring utgången av valet till kommunstyrelsens ordförande. Denna person var en av de 11 KF-ledamöter som röstade fram Anna.

Frågan om att samla 200 röster inom M på Lidingö (1/3 av medlemmarna) för att därigenom tvinga fram ett extra årsmöte var uppe. Denna fråga diskuterades dessutom mycket flitigt informellt bland deltagarna långt efter det officiella mötet hade avslutats. Jag vet att frågan för övrigt diskuteras även i skrivande stund.

Min personliga åsikt är att Kess ska ha en eloge. Dels för att han genomförde mötet, men även sättet han gjorde det på. Men med avsaknaden av ledande politiker på plats så uppnåddes förstås inga konkreta resultat i den infekterade frågan om vem som bör vara kommunstyrelsens ordförande kommande mandatperiod. Mötets syfte var nog ett försök att lugna uppretade M-medlemmar. Det tror jag under rådande omständigheter är en omöjlig uppgift.

Anders Wennberg 2014-10-25 00:04

Kess, hur gick föreningsmötet i torsdags? Hur många gick ut offentligt och stöttade de 11:s beslut? Vad jag hört är att bara en modig av de 11 vågade försöka försvara sig, men han har också låg erfarenhet av KF. Ett par till satt tysta men de flesta av de 11 vågade sig inte ens dit - inkl KSO-kandidaten, avgående KSO och nyvalde gruppledaren...

Patrik Björklund 2014-10-22 22:01

Kess jag håller med dig. Man kan inte sura hur länge som helst.
Anna är föreslagen och då får det bli så. I och för sig så skulle ju Moderatgruppen kunna ange på vilka skäl Anna valdes, vilket säkert hade mildrat kritiken.

Ulrika Sandell 2014-10-22 18:44

Att rösterna bör läggas ner i fullmäktige känns ingen vid. När jag frågar runt bland politiker verkar det vara M som hävdat detta från början och det är ju logiskt.

Jag kan inte minnas att jag lagt ner min röst någon gång överhuvudtaget i fullmäktige - det ska oerhört mycket till för att jag skulle gjort så med gott samvete.
Att det skulle finnas någon oskriven regel om att lägga ner sin röst blir jag verkligen ledsen av att höra - självklart är det inte så och varför skulle en fråga överhuvudtaget komma upp i fullmäktige om det var meningen att man inte skulle rösta?? Då skulle den ju inte tas upp från början.
Väljarnas förtroende får man för att vara aktiv - inte passiv.
Risk att trampa någon på tårna kontra demokrati bör inte vara ett svårt val för någon.

Mats Nyström 2014-10-20 19:05

Lade min röst på Moderaterna med motiveringen att vi skulle få ett kommunalråd med lång näringslivserfarenhet både som anställd och egen företagare samt med politisk erfarenhet. Anser att det i politiken behövs folk som varit ute i "verkligheten" under lång tid. Att Hans B nu inte blir kommunstyrelsens ordförande innebär att andra partier kommer få min röst i all framtid. Det som skett är rent lurendrejeri mot väljarna och det finns inte ett enda argument till försvar.

Åke Fredholm 2014-10-20 15:15

Kess!
Det är sympatiskt att Du går in i den offentliga debatten och är öppen med att processen i vissa stycken gått fel.
Men referenserna till de interna regler som formulerats av partistyrelse och länsförbund är inte relevanta för väljarna. Allmänheten har inte kunnat ana att man kan göra så här. Därför känner de sig svikna.
Mitt personliga råd är: Gör om - gör rätt!
Inte om fyra år, utan nu.

Ulf Geijer 2014-10-19 07:52

Av Kess besked ovan kan vi dra följande slutsats. Partikulturen och lojaliteten inom fullmäktigegruppen är överordnad alla andra frågor. Att Moderata Samlingspartiet på Lidingö i kommunalvalet 2014 sökte och fick nästan 10 000 väljares förtroende, för att sedan omedelbart svika detta när en av valets huvudfrågor, vem som skulle utses till KSO, skulle avgöras i fullmäktigegruppen, betraktas av partiet som en fullt acceptabel händelse. Till och med de i fullmäktigegruppen som blev uppsnurrade av sina 11 kollegor, tycks sätta partilojaliteten framför lojaliteten med sina väljare och vara villiga svälja förtreten. Det säger en hel del om tillståndet i Moderata Samlingspartiet på Lidingö och ger anledning för alla oss andra, som gör en alternativ tolkning av begreppet "representativ demokrati", att fundera på hur vi ska rösta i nästa val.

Johan Mähler 2014-10-18 15:09

Det är tydligt att retoriken från moderat ledningshåll är att måla upp Anna och Hans som partiets nya parhästar. På detta sätt anser jag att man utnyttjar Hans Barje och väljarnas kärlek till honom ytterligare en gång. I valet gjorde man det genom att låta Hans vara röstmagneten. Vi vet alla vad som hände sedan och vad tacken för detta blev. Nu försöker man skapa legitimitet kring Anna RK genom att beskriva verkligheten som att det är Anna RK och Hans Barje som tillsammans leder det politiska arbetet.

Låt mig vara väldigt tydlig. Det är enbart Anna RK som är kapten på skutan. Bredvid henne sitter visserligen du Kess i egenskap av partiets ordförande. Anna och delvis du måste från och med nu och för resten av mandatperioden se de väljare i ögonen som inte kan acceptera det som hänt. Det är Anna och delvis du som bör bli punktmarkerade av dessa väljare de närmsta fyra åren. Att ta skydd bakom Hans Barjes rygg är en strategi som kommer genomskådas.

Gällande den transparens du beskriver så kan vi nog när det gäller Anna RK räkna med en framtida minimal transparens. Anna RK gjorde inte ett enda uttalande på Lidingösidan under valrörelsen. Efter valet har denna strategi fortgått Hon har uppenbarligen fått rådet att inte kommentera någonting. Denna strategi får stå för henne. Men låt mig påminna om det raseri som valet av Anna till kommunstyrelsens ordförande orsakat. Låt mig i kombination med detta också påminna om väljaropinionens sannolika framtida dom över er plan att bygga 5000 bostäder på hela Lidingö.

Fundera igenom er strategi och era beslut. För mandatperioden fram till valet 2018 kan bli väldigt jobbig. Just nu talar dessutom allt för att valet 2018 blir ännu jobbigare.

Anders Wennberg 2014-10-17 21:41

Kess, du bär som ordförande ett tungt ansvar för det som inträffat. Du har i dina försök att samla partiet lyckats lugna ner Barjefalangen och öppnat dörren vidöppen för Paul och Anna.

Men även på Paul falangen finns många förlorare, jag såg en på bussen idag som envist stirrade ut genom fönstret för att undvika medborgarnas blickar och den skam de medför.

Patrik Gadelius 2014-10-17 20:28

Kära Kess,

Jag är inte en man som är insatt i hur politiken fungerar innanför dörrarna i partiernas egna rum. Jag är så pass godtrogen att jag utgår ifrån att den personen som står på första plats inför valet är den personen som partiet har valt som den personen som ska leda arbetet efter valet. När den personen dessutom får flest personröster så verkar ju det självklart utifrån en väljares syn att det knappast kommer att bli några överraskningar.

Jag har personligen ingen åsikt om Anna, eller Hans är rätt person för jobbet. Jag vet bara att jag lade min röst på M för första gången i mitt liv då jag ville försäkra mig om att få ett starkt parti på Lidingö då jag inte ville se det som händer i riksdagen nu, vilket var mina farhågor. Helt plötsligt märker jag att min röst på M är en röst på ett parti som aldrig varit svagare och som tydligen har ett otroligt stort arbete med att bygga ett förtroende framför sig. Det är tydligt att situationen vi ser i riksdagen där S vill styra landet, oavsett vad det kostar för att få makten, nu är ett faktum när det gäller M på Lidingö också.

Jag tror att ni ska vara väldigt ödmjuka när det gäller Er hållning inför väljare den närmaste tiden och under mandatperioden. Jag känner mig i alla fall väldigt "blåst" som ny M-väljare. Oavsett om ni väljer Anna, eller Hans, så är nog min bild utifrån att ni måste få till en gemensam linje och politik innan ni påbörjar Ert arbete i kommunfullmäktige. Jag tror att stolthet måste släppas och huvuden måste rulla. Se det inte som något otäckt, utan positivt för partiets framtida ledningsgrupp som då kan få arbetsro att utföra Er politik.

Jag önskar Er all lycka i framtiden.

Med vänliga hälsningar,

Patrik Gadelius

Kristian Fredriksson 2014-10-17 18:39

Med "kokar i sin egen olja" menar Kess givetvis att en majoritet av partiet nominerade Hans Barje och öppnade för alternativ stick i stäv med ett fåtal i partiledningen uppenbarligen velat. Att kryssröstningsresultaten är offentliga som grädde på moset handlar givetvis också väldigt lite om partiets "transparens" på Lidingö.

Vad inlägget synes säga är att sluta upp med "processfascismen" nu. Låt Anna bygga sönder ön och flytta till rikspolitiken och ta elva med sig om fyra år.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google