Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Många frågetecken inför brobygget

måndag 11 september 2017 00:01

Den 25 september behandlar Lidingös kommunfullmäktige frågan om Lilla Lidingöbron. Därför är det välkommet att majoriteten är överens med landstinget om dubbelspår. Men många frågor är fortfarande obesvarade för att kunna ta beslut om ett omfattande totalansvar för Lilla Lidingöbron. De osäkra faktorer som finns i broprojektet riskerar därmed att bron blir försenad. Det skriver sex Centerpartister i denna artikel.

Centerpartiet har arbetat för dubbelspår på nya bron under lång tid. Det är nödvändigt för att lidingöborna ska kunna få en välfungerande och modern kollektivtrafik i framtiden. Det är därför välkommet att majoriteten är överens med landstinget om dubbelspår.

Det är dock många frågor som fortfarande står utan svar i avtalet med landstinget. I ett beslut som kommer avgöra lidingöbornas kollektivtrafik för 100 år framåt kan det inte finnas lösa trådar.

Vi vill kunna ta ansvar för Lidingös framtida kollektivtrafikförsörjning och det kräver svar på dessa frågor innan beslut:
- Hur ska staden mobilisera en ledning för projektet som har kunnande och kapacitet på beställarnivå för ett så omfattande totalansvar för bron som staden tar på sig i avtalet?
- Hur kan Lidingös intressen om spårdragning på Stockholmssidan tillvaratas när frågan om Spårväg City inte är avgjord än?
- Hur säkerställer staden att lösningen i Ropsten med bland annat stationsläge blir bra för lidingöborna när Stockholms stad inte finns med i avtalet?
- Hur säkerställs att byggprojekt av kaj och bostadshus på Stockholmssidan, i direkt anslutning till bron, samkörs och inte hamnar i konflikt med brobygget när Stockholms stad inte är färdig med sin detaljplan?
- Hur kan vi veta vilken brolösning som är den ekonomiskt bästa, när vi inte vet vilka följdinvesteringar som krävs vid olika brolösningar för ökad turtäthet eller för eventuell dragning via Centrum?

De osäkra faktorer som finns i broprojektet riskerar att bron blir försenad. Det innebär att Lidingö måste ha en underhållsplan för att Gamla Lidingöbron ska kunna vara i trafik till 2030 om det behövs. Vi vill ha Early Warning-system på hela Gamla Lidingöbron, sänkt hastighetsbegränsning samt att staden tar in en second opinion om brons status från aktörer som har stor erfarenhet av förebyggande underhåll.

Centern inser behovet av Lilla Lidingöbron för att möta framtidens trafik, men vi anser att för många frågor är obesvarade för att ta ett välgrundat beslut.

Patrik Buddgård (C), Tor von Sydow (C), Kent Björnberg (C), Rolf Hattenbach (C), Ulf Weidling (C), Fredrik Wesslund (C)

Dela Debatt: Många frågetecken inför brobygget

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google