Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Mark för 33 ”nya Torsviks torg” behövs

torsdag 21 april 2016 00:01

"När nu stenstadsbebyggelsen expanderar i Norra Djurgården och längs Värtan, behövs Lidingö som grön lunga än mer". Men med planerna på upp emot 5900 nya bostäder behöver vi hitta mark för 33 ”nya Torsviks torg”. Det skrev fd länsarkitekten Anna Dehlin-Englund i ett öppet brev till Lidingös kommunstyrelse för knappt två månader sedan. Lidingösidan publicerar brevet som en debattartikel.

Öppet brev till Lidingös kommunstyrelse

Det är inte lätt att föreställa sig framtida volymer i landskapet. Det jag syftar på är 5900 lägenheter som är priset för att få en tunnelbana till Lidingö centrum. Låt mig med ett räkneexempel försöka göra det lite tydligare.

Alla Lidingöbor vet vilka de tre höghusen vid Torsviks torg är, de flesta passerar dagligen förbi på väg till arbetet. Husen har 8 våningar för kontor respektive bostäder ovan affärs- och garageplanen och ytan är nästan 350 m2 per våningsplan. Detta motsvarar bostadsytan för 3 – 4 stora eller 5 – 6 små lägenheter. Så i ett hus med samma mått ryms 24 – 48 lägenheter. För enkelhetens skull kan vi räkna med 40 styck per hus i denna storlek. 10 lika stora hus rymmer då 400 stycken lägenheter. Det behövs således 100 hus för att rymma 4000 av de 5900 lägenheterna. Om de placeras tre tillsammans, som vid Torsviks torg, behöver vi hitta mark för 33 ”nya Torsviks torg”

Ett rejält höghus, ett s.k. ”landmärke”, rymmer naturligtvis en stor mängd lägenheter och det går säkert att hitta ett lämpligt ställe för att uppföra ett sådant. Det hade t.ex. passat bra som en nutida fyrbåk i AGA-området.

Och självklart finns plats för mer markboende, men för ytterligare 1000 bostäder av god grön lidingökvalitet krävs betydande markområden.

För att få optimalt utnyttjande av en tunnelbaneinvestering bygger man förutom utökade affärs- och kontorsytor i centrum, även en större del av de nya bostäderna centralt och inom gång- och cykelavstånd. Även vid en nedgrävd tunnelbana krävs stora markytor vid uppgångarna för infartsparkeringar och för anslutande bussar.

Jämför med markåtgången vid Ropsten. Det blir då inte mycket kvar av dagens bebyggelsemiljö runt centrum med sina grandiosa villor i stora trädgårdar. Allt kommer att förändras totalt. Så växer ytterligare ett nytt förortscentrum fram till förvillelse likt alla andra längs tunnelbanan i Stockholmstrakten.

I planprogrammet för Centrum-Torsvik (förarbetet till översiktsplanen för några år sedan) diskuteras olika förslag med 1300 till 2800 bostäder. Flertalet av de Lidingöbor som deltog i samrådet tyckte detta var alldeles för många och enligt pressen för ett år sedan planeras nu för 900 – 1000. Det är svårt att tänka sig att Lidingös invånare har ändrat sig vad gäller bebyggelsemängden på ett år…

Inte bara för Lidingöloppets tusentals deltagare lockar öns natur, utan även för de som rör på sig i långsammare takt i de charmiga områdena med unika villor från förra seklet, i prunkande trädgårdar. Miljöer som inte kan nyskapas utan måste vårdas om kvaliteten ska behållas. Glesheten är en del av kvaliteten.

Många besökare förundras idag över den lantliga idyllen vid Elfvik, utsikten mot skärgården och känslan av att vara ute på landet, fast man bara är en busstur från stenstaden. Förra seklet, när ön började bebyggas, behövde Stockholm Lidingö. När nu stenstadsbebyggelsen expanderar i Norra Djurgården och längs Värtan, behövs Lidingö som grön lunga än mer.

Låt LIDINGÖ förbli DEN GRÖNA ÖN!

Lidingö 25 februari 2016
Anna Dehlin-Englund, Arkitekt SAR/MSA, fd länsarkitekt

Dela Debatt: Mark för 33 ”nya Torsviks torg” behövs

Kommentarer

Anders Wennberg 2016-05-01 08:02

Hans och Robert,

Planen i Centrum som ligger ute nu, baserar på en ursprungsplan att bygga 950 nya bostäder i Centrum som sedan LP förhandlat ner. Vi vet inte hur mycket LP förhandlat ner den, för det är hemligt och det vill inte LP svara på, men låt oss gissa att planen nu är ca: 800 nya bostäder. I utkastet till Sverigeförhandlingarna tänker sig Staden 1 600 nya bostäder i Centrum, och Sverigeförhandlingarnas motbud är ytterligare några bostäder så rimligtvis blir det även lite mer i Centrum. Vi kan alltså gissa att Sverigeförhandlingarna kommer att kräva ungefär dubbelt så många bostäder som de planer ni nu hänvisar till på hemsidan, inte exakt men ungefär.

Så att hänvisa till Centrum plans bilderna på Lidingö Stads hemsida och indikera att det är så det blir med T-Bana och Sverigeförhandlingarna är fel och bedrägligt. Varför gör ni så oärliga kommentarer?

Att öka planerna från 3 800 till 5 900 bostäder är en ökning med 55% även om planen blir 5 år längre. Dagens bostadsförsörjningsplan är en push under en begränsad period, och det enda rimliga är att tro att man återgår till normal byggtakt efter planen är klar på mindre än 100 bostäder per år. Då är ökningen fortfarande 40%. Er kommentar om att byggandet bara ökar 10-15% per år är missvisande för att förklara hur mycket planerna faktiskt ökar. Bara för att man väntar 5 år längre, så går det inte att trolla fram ny yta att bygga på!

Lidingös tillgängliga mark är konstant och växer inte med tiden som ni verkar tro, en ganska absurd tanke ni har.

Det skall bara byggas i redan bebyggda områden och därmed behålls Lidingös karaktär? I sådant fall blir det extremt hård förtätning av Lidingös redan mest tätbebyggda områden. Villaägarna lär ju knappast släppa till bitar av sina tomter, det är de som bor i tätare höghusområden som får ta smällen. Bättre i sådant fall att delvis ta skog för att lätta trycket på de redan tätbebyggda områdena. Men det vill väl inte villaägarna...

Bussterminalen gissar jag hamnar i Centrum, det känns rimligast. Infartsparkering under mark, det kommer krävas kanske tusentals parkeringsplatser under mark som skall sprängas fram med infartsparkering, nya P-platser till de som köper de 1 600 nya lägenheterna och för att ersätta de många hundra P-platser som byggs bort. Det krävs P-garage i flera våningar under mark och enorma mängder som skall sprängas bort till enorma kostnader. Herrarna känns lite naiva på dessa punkterna.

Hans Lefvert och Robert Hellesen 2016-04-30 15:04

Var finns perspektivet i detta inlägg. Har inte budskapet att de 5900 bostäderna ska fördelas över hela Lidingö gått fram? Man får intrycket att bostäderna ska byggas i Torsvik/centrum, som då blir tätbebyggd med höga hus. Detta är ju helt felaktigt, titta på den preliminära skissen för nya centrum i en annan artikel på Lidingösidan, se länk http://www.lidingosidan.se/politik/stadsplanering/nya-lidingo-centrum/?q="lidingö centrum?"

Bostäderna ska byggas under 20 år i anslutning till bebyggda områden på Lidingö fram till 2035 och är redan delvis inplanerade i Översiktsplanen för Lidingö. Skillnaden är att Sverigeförhandlingens period löper för 5 år längre tid än Översiktsplanen, som gäller till 2030. Man har alltså att ta ställning till något fler bostäder per år, ca 10-15 % och om Lidingö ska ha fler bostäder efter 2030 i kommande översiktsplan för 2040.

Detta behöver inte innebära att Lidingös unika miljöer som grön ö som kontrast till stenstaden i Norra Djursgårdstaden försvinner. Man ska ju inte bygga i grönområdena. Däremot får befintliga områden en möjlighet att förnyas genom ny bebyggelse som möjliggör bättre lokal service och bättre kommunikationer, både för att nå Lidingö Centrum och bekvämare resor och kortare restider för många.

Vad gäller ytor för infartsparkering och busshållplatser är det uppenbart att dessa inte ska planeras såsom i Ropsten, utan anpassas till planeringen av det nya centrum med pendlarparkering under centrum och i huvudsak genomgående busstrafik som idag.

Christer Serenhov 2016-04-24 17:38

Anna,

Jag delar fullt ut dina kommentarer gällande Sverigeförhandlingen. Inga beslut är fattade men Lidingö Stads tjänstemän har sagt att Lidingö kan tänka sig att bygga upp emot 5900 bostäder för att få en tunnelbana till Lidingö som till vissa delar är finansierad. Vad är samhällsnyttan för Lidingös invånare med denna tunnelbana? Vad hände med redan gjorda investeringar i Lidingöbanan ?

Om Sverigeförhandlingen blir verklighet skulle Lidingös karaktär av småskalig grön förstad till Sthlm att för alltid ändras. C/T skulle bli ett tättbebyggt, högt o mörkt höghusområde. Dina illustrationer med över 100 nya höghus (för 4000 bostäder) beskriver på ett tydligt sätt vad som skulle hända.

Vi behöver lämna Sverigeförhandlingen snarast möjligt. Detta är vad jag som Moderat lokalpolitiker på Lidingö bl a jobbar för.

Christer Serenhov

Karin Wallgren 2016-04-21 17:46

Jag kände en sådan enorm lättnad efter att ha läst ark Anna Dahlin-Englunds debattartikel. "Nu kan inget gå fel!" tänkte jag. Tack för denna debattartikel!

Johan Appelberg 2016-04-21 16:03

Tack, Anna Dehlin-Englund, för denna tydliga illustration av konsekvenserna av Sverigeförhandlingens bud. Låt oss nu hoppas att kommunledningen lyssnar. För ingen lär kunna ifrågasätta Anna Dehlin-Englunds sakkunskap i frågan. En del tycks ju tro att byggandet av 5.900 nya bostäder - och t-bana till Centrum - inte kommer att märkas.

I och med att brevet är ställt till kommunstyrelsen förväntar vi oss att kommunledningen svarar på brevet.

Till sist är Allan Ekströms förslag en alldeles utmärkt idé!

Allan Ekström 2016-04-21 11:10

Arkitekten Anna Dahlin-Englund borde utses till hedersmedborgare för ett räddat Lidingö!

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google