Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Märklig demokratisk inställning från majoriteten

onsdag 25 mars 2015 21:07

Efter att ha följt den debatt som uppstått med anledning av en artikel i Mitt i Lidingö anser jag att det finns anledning att låta samtliga Lidingös medborgare läsa mitt avgångsbrev från Lidingöhems styrelse, daterat den 7 januari 2015.

Jag bifogar det därför här nedan. Den främsta orsaken till att jag avgick från mina uppdrag var det odemokratiska sätt som den här frågan sköttes på. Ingen information lämnades före valet från KD:s gruppledare (Carl-Johan Schiller) om att Lidingöhem skulle säljas.

Nu anklagar majoriteten de människor som försöker rädda kommunens fastighetsbolag för dålig etik och insinuerar att det är deras fel att folk blir oroliga. Häpnadsväckande, men även ett uttryck för en märklig inställning i demokratiska frågor. I övrigt hänvisar jag till mitt avgångsbrev.

Dag Lofalk


--------
Stadens fastighetsbolag Lidingöhem står inför en snar utförsäljning. Det som borde varit en väljarfråga har i stället blivit en bricka i ett bakslugt maktpolitiskt spel. I spelet går samhällsnytta, service och långsiktiga värden förlorade. Med anledning av detta avsäger jag mig härmed mina uppdrag som vice ordförande i KD Lidingö samt som styrelseledamot i Lidingöhem.

Kommunens fastighetsbolag Lidingöhem, har stor betydelse. Lidingöhem kan bland annat ordna bostäder åt bostadslösa ungdomar. Rekrytering av viktig personal som bl.a. lärare, underlättas av att vi har Lidingöhem. Inom Lidingös socialtjänst finns stort behov av bostäder som kan underlättas betydligt med hjälp av Lidingöhem.

Moderaterna och framförallt Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist har länge velat sälja Lidingöhem. Det är fråga om ren ideologi – det allmänna skall inte driva fastighetsbolag. Denna politik har gjort att stora delar av Lidingöhems fastigheter redan sålts ut. Istället för att investeras i nya bostäder står nu mångmiljonbelopp på bankkonto till en ränta på mellan en och två procent.

Som ledamot av Lidingöhem har jag konsekvent tagit upp att det inte går att agera så här. Jag har argumenterat för vilken dålig förvaltning av Lidingös egendom detta utgör. Det innebär även att styrelsen inte följer bolagets fastställda verksamhetsbeskrivning. Jag har märkt ett stöd för min ståndpunkt hos de bland Lidingös moderatpolitiker som visat sin tveksamhet inför Paul Lindquists agerande med Lidingöhem.

Jag har även fört upp den här frågan i Kristdemokraternas styrelse och fått ett visst gehör för synpunkterna. Dock har det visat sig att vår gruppledare Carl-Johan Schiller i förhandlingarna med Moderaterna gått med på en försäljning av Lidingöhem för att, som han uttrycker det, "bli av med Folkpartiet i majoritetsförhandlingarna". När jag nämner att jag inte kan medverka till ett beslut som jag anser inte har stöd av en majoritet varken bland medlemmarna inom KD Lidingö eller Lidingös väljare får jag beskedet att jag inte kommer att få några uppdrag om jag invänder mot beslutet.

När den knappa majoriteten i kommunhuset nu presenterat sin överenskommelse visar det sig att beslutet att slutligt försälja Lidingöhem inte finns med. Detta mycket viktiga steg har man gömt i ett hemligt avtal mellan M, KD och LP. Följden kan nu bli att Lidingöhem säljs redan i januari 2015. KDs nya kommunalråd Carl-Johan Schiller har varken informerat väljarna före valet eller efteråt medgett att han beslutat sig bidra till att Lidingöhem går förlorat för oss Lidingöbor. Carl-Johan Schiller döljer avsiktligt ett mycket viktig avgörande för Lidingöborna och oss väljare.

Hade jag böjt mig för påtryckningarna från Carl-Johan Schiller hade jag möjligen belönats med att bli vice ordförande i Lidingöhem. Detta naturligtvis förutsatt att jag deltog i en utförsäljning av bolaget. Jag anser dock att det ur demokratisk synpunkt är fullkomligt felaktigt att hemlighålla ett så avgörande beslut för Lidingös medborgare.

Jag kan därför inte kvarstå som vice ordförande i KD Lidingö. Jag kan heller inte sitta kvar i Lidingöhems styrelse utan lämnar med omedelbar verkan dessa uppdrag.

Lidingö den 7 januari 2015

Dag Lofalk
jur kand
ersättare i KF
fd vice ordf. KD Lidingö
fd ledamot i Lidingöhem

Dela Debatt: Märklig demokratisk inställning från majoriteten

Kommentarer

Anders Wennberg 2015-04-11 08:44

Carl-Johan,

Du har helt rätt att i praktiken började Lidingöhem att avvecklas för länge sedan. Lidingöhem har haft bedrägeriskandaler där ordförande inte tagit det naturliga ansvaret för situationen genom att avgå, och ägarna har inte tagit sitt ansvar genom att kräva ny ordförande efter det inträffade. Halva fastighetsinnehavet såldes av i och med Kantarellen. Kassan har legat på ett konto med låg ränta och inte gjort någon nytta.

Man kan säga att ägarna givit upp att sköta och utveckla Lidingöhem. På det sättet är det nog bäst att sälja.

Men, det kan fortfarande ske professionellt. Man bör bestämma sig om man vill ha maximalt värde, eller i första hand trygga tillgången till billiga bostäder då dessa mål står i konflikt med varandra. Man bör skriva bra avtal med köparen för att säkerställa att målet uppnås. Jag hade gärna sett fler jurister, fastighetsmäniskor och finansfolk i styrelsen än politiker inför denna viktiga process.

Richards poäng är viktig, det kommer att bli mycket dyrt för oss att skaffa lägenhet till våra barn. Detta är inte Lidingös fel, utan Centralbankernas i kombination med en hyresreglering, borttagande av fastighetsskatten, införandet av flyttskatten och lagstiftning som ger BRF som har rätt att vägra andrahandsuthyrning. Men politikerna bör tänka på om Lidingöhem kan eller inte kan påverka situationen. Jag är uppvuxen på Lidingö och känner bara några som faktiskt fått lägenhet av Lidingöhem och de flesta av dem är inte uppvuxna här.

Richard Olsson 2015-03-28 05:13

Med tanke på dagens unika räntenivå och brist på bostäder så är det klart att varje förälder bör börja planera för inköp av x antal 3 miljoner 40 kvm lägenheter för x antal barn. En mer intressant fråga är huruvida Lidingöhem skulle kunna påverka denna situation, eller om Lidingöhem bara är en institution för att förvalta ett antal hyresrätter som aldrig blir lediga.

Bo Widerström 2015-03-25 22:25

Dag Lofalk visar at han är en klok och rakryggad person.

Tänk om det funnits fler sådana personer inom LP och M.

Det räcker med att ca 300 mkr av Lidingöbornas tillgångar skänktes bort när lägenheterna i Kantarellen slumpades bort. Dessutom förlorade då Lidingö stad bra och billiga hyreslägenheter.

Carl-Johan Schiller 2015-03-25 21:55

Det finns vissa felaktigheter i artikeln ovan. KD Lidingö gick till val på att Lidingöhems kassa skulle komma medborgarna till till och att vi inte kan fortsätta sköta bolaget såsom det har skötts under de senaste åren (när fp varit en del av majoriteten).

Vi anser inte att ett bolag mår bra av att ligga i malpåse och villkorade därför ett majoritetsarbete efter valet 2014 med att frågan skulle lösas. Det var också det jag sa vid flera tillfällen under valrörelsen. Tex på den debatt mellan toppkandidaterna som ägde rum under Öppet stadshus inför valet. Jag sa att frågan om Lidingöhem måste lösas vilket kan innebära både försäljning och utveckling men inte status quo.

Således informerade vi om vårt ställningstagande innan valet men det är däremot korrekt att detta inte var den fråga som fick mest uppmärksamhet under valrörelsen förra året.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google