Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Medborgarberedning - ett alexanderhugg* som löser den gordiska arvodesknuten

torsdag 20 december 2018 13:43

På senaste kommunfullmäktigemötet valde majoriteten att inte gå på arvodesberedningens förslag utan istället utreda arvodesfrågan vidare. Arvodesberedningen, som hade ansvar för att ta fram ett förslag, hade breddats för att få en bredare förankring. Nu ska istället en ny beredning tillsättas efter årsskiftet.

Kommunfullmäktige måste välja ledamöterna till en fullmäktigeberedning. Ledamöter i en fullmäktigeberedning behöver inte vara förtroendevalda. Kommunallagen tillåter att tillsättandet av en fullmäktigeberedning frångår proportionalitetsprincipen, dvs krav på att sammansättningen ska återspegla mandatfördelningen, ifall kommunfullmäktige enas kring det. Det betyder att alla myndiga lidingöbor utan partifärger är valbara.

Det händer med jämna mellanrum att kommuner tillsätter så kallade demokratiberedningar, där vanliga medborgare erbjuds platser, för att diskutera hur man kan bredda den kommunala demokratin.

I Lidingös fall vore en medborgarberedning den yttersta lösningen på hur man löser ut det infekterade läget i arvodesfrågan.

Kommunfullmäktige beslutar om en medborgarberedning med 11 ledamöter som slumpvis väljs bland Lidingös vuxna befolkning. Jag kan hjälpa till att leda arbetet i medborgarberedning, så resultatet får den folkliga förankring som behövs just nu för att återfå medborgarnas förtroende. Jag tror mig kunna göra det med större trovärdighet än någon från majoriteten i kommunfullmäktige.

Lösningen med en medborgarberedning skulle kunna lugna kritiker som är oroliga att arvodesförslaget färgas av att de politiska posterna redan är fördelade. Dessutom försvinner till stor del misstanken om jäv när medborgarberedningen är opolitisk och inte bemannas av partikompisar till de redan valda.

Jag bollar in den här lösningen på den rådande svåra arvodesfrågan. Det är fritt fram att lägga fram förslaget i kommunfullmäktige. Gesten skulle visa att man menar allvar med att vara lyssnande, inbjudande och folkligt förankrad. Som julklapp ger jag majoriteten idén om en medborgarberedning, detta alexanderhugg* som löser den gordiska arvodesknuten.

Gabor Sebastiani (C), initiativtagare till namninsamling och aktion i fullmäktige i arvodesfrågan


* Alexanderhugg, se förklaring på denna länk till Wikipedia

Dela Debatt: Medborgarberedning - ett alexanderhugg* som löser den gordiska arvodesknuten

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google