Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Miljöpartiets politik håller inte i längden

måndag 18 juli 2016 00:01

Miljöpartiet är det enda parti som vill bygga tunnelbana utifrån det bud Sverigeförhandlingen gav oss. Med annat ord är de positiva till att tränga in 8000 bostäder på en liten yta vid Torsvik och riva massa fin natur. Det skriver Philip Hallberg, KDU Lidingö, i nedanstående debattartikel.

Miljöpartiet kritiserar majoriteten väldigt ofta. Jag har läst flera tidningar av miljöpartister där de kritiserar majoriteten, när de själva inte har några hållbara förslag.

De vill att Lidingö ska ta emot flera asylsökande även fast vi inte riktigt kan ta emot så många mer. Det viktigaste är att man ger de asylsökande ett gott mottagande, men det kan man inte göra med Miljöpartiets politik.

En annan fråga är också Miljö. Miljöpartiets viktigaste fråga. Nu när Lidingö ökar 25 platser i miljörankingen, Miljöpartiet borde ju bli jätteglada, men man hör inget från det.

Sist är också den viktigaste frågan, tunnelbanan. Miljöpartiet är det enda partiet som är riktigt positiva partiet som vill bygga tunnelbana utifrån det bud Sverigeförhandlingen gav oss. Med annat ord är de positiva till att tränga in 8000 bostäder på en liten yta vid Torsvik och riva massa fin natur. Jag trodde Miljöpartiet var ett parti som ville bevara natur och grön miljö, men inte i detta fall. Istället vill de trycka in minst 8000 personer vid Torsvik samtidigt som man får mindre grönområden. Det är också värt att påminna om att Lidingö är Sveriges 5:e mest tätbebyggda kommun. Jag tror inte det är rätt lösning. Tack och lov sa majoriteten nej till budet.

Nu när vi har satsat runt en miljard på Lidingöbanan och nu senare när Spårväg City ska kopplas ihop så tycker inte jag att det är värt att betala över dubbelt så mycket, för en station tunnelbana. Visst i framtiden kan tunnelbana vara ett alternativ om kostnaden och villkoren är bra, men Sverigeförhandlingens bud är helt orimligt.

Nu tycker jag att man bör satsa på Lidingöbanan och Spårväg City. Jag tycker också att Lidingöbanan bör gå via Centrum. Partierna i majoriteten lämnar dörren öppen. Miljöpartiet har ju också börjat driva att Lidingöbanan ska gå via Centrum, precis som partierna i majoriteten också har dörren öppen.

Det jag vill nå med den här artikeln är att de som funderar på att rösta på Miljöpartiet i nästa kommunval bör tänka en gång till och istället rösta på majoriteten, ett hållbart alternativ. Helst Kristdemokraterna som inte vill massbebygga ön och har fått igenom förslag som t.ex. ny simhall, Vallen utvecklas, höjda lärarlöner och att staden effektiviseras.

Ta ansvar, Miljöpartiets politik håller inte i längden.

Philip Hallberg, KDU Lidingö, 12 år

Dela Debatt: Miljöpartiets politik håller inte i längden

Kommentarer

Bo Widerström 2016-07-29 21:48

Vilken lycka för Lidingöborna att Moderaternas ordförande Ulf Geijer har en så klok och genomtänkt uppfattning att det är olämpligt att bygga en mängd lägenheter på Lidingö.

Ulf Geijer skrev 2016-07-06 10:04 bl. a. följande

“Det finns mer än 15 kommuner i stockholmsregionen som är mindre tätbefolkade än Lidingö (som har ca 1 500 inv/km2). Av dem är det 10 kommuner som inte ens når upp till halva Lidingös nivå (dvs de har färre än 750 inv/km2). Om de här kommunerna byggde så många bostäder att de i genomsnitt fick en befolkningstäthet uppgående till 750 inv/km2, skulle mer än 450 000 nya bostäder tillskapas i stockholmsregionen. Naturligtvis kan ett så linjärt samband inte tillämpas rakt av, men det illustrerar ändå vilken outnyttjad utbyggnadspotential som finns i övriga kommuner runt Stockholm.

Mot den bakgrunden ter det sig märkligt att framställa det som något slags moralisk nödvändighet, att det redan tätbebyggda Lidingö måste bygga 3 000, 6 000 eller till och med 8 000 nya lägenheter, insprängda i stadens centrala delar.

Även en ganska omfattande utbyggnad av Lidingö, skulle ha en rätt marginell effekt i arbetet med att uppnå det regionala målet om 350 000 - 400 000 nya bostäder i stockholmsregionen under de kommande decennierna. Det skulle däremot få långtgående negativa konsekvenser för Lidingös karaktär av småskalig närförort.

Alla indikationer tyder på att människor idag tycker att Lidingö är en bra kommun att bo och verka i. Stadsplaneringen under kommande år bör därför inriktas på att utveckla öns speciella karaktär i stället för att i grunden göra om den. Den som trots detta föredrar att Lidingö byter skepnad bör under alla omständigheter vara uppriktig med att det är detta som är målet.

Ulf Geijer (M)

Karin Wallgren 2016-07-25 21:14

Det som saknas i debatten om Lidingöbanan/bron och T/C är fakta. Dvs fakta som är överskådliga och lättillgängliga. Fast för den skull har jag inte lust att gräva i arkiv för att hitta uppgifter när förutsättningarna varierar så ofta men vill ändå veta vad som gäller. Hur långt har man till exempel hunnit på kommunen?

Idag på bussen bröt en herre in i diskussionen och påstod att han läst att Lidingöbanan ska kopplas samman med Spårväg City vid Norra Djurgårdsstaden. Ja det har ju varit intentionen länge, tänkte jag. "Men bron då. Ska vi behöva läsa mer om en ev högbro," undrade jag. Tunnelbana till Lidingö är ju ute ur bilden och nu torde T-bana till Lidingö i det närmaste vara ett tabubelagt ord. Så varför då kasta fram tanken på en högbro. Det blev ju beslutat på Kommunfullmäktige att nya tågbron skulle vara en låg ej öppningsbar bro. Och lagt kort ligger. Eller beror det också på vem man talat med sist och kanske även vilken veckodag det råkar vara?

I debatten kan man läsa en kommentator som Lars Hedberg som menar att en utredning borde göras om att återuppliva gamla Norra Lidingöbanan, men förstås med delvis ny dragning. Det förslaget lät mycket intressant . Ja varför ska allt gå via Centrum? Ska både Lidingöbanan och alla bussar konkurrera om utrymmet där? Det verkar så sjukt. Jag skulle nog anstränga mig för att inte uppsöka Centrum i onödan då.

Lars Hedberg 2016-07-25 15:32

Philip: Kostnaden brukar uttryckas som kronor per meter räls, och bevisligen är längden från brofästet via Islingeviken och den "gamla norra dragningen" kortare med ett par hundra meter (förvisso helt beroende av vart man väljer lägga stationen i Centrum!).

Det plus att den dragningen som föreslagits kräver inlösen av ett antal fastigheter, plus att den högbro som alla talar sig varma för kommer krävas gå över Norra Kungsvägens på och avfart för Lidingöbron (den nya, eller stora eller vad man nu vill kalla bilbron). Sedan har vi antalet broar och passager av Södra Kungsvägen att ta hänsyn till och den röra som blir när man bygger detta. Norra dragningen kräver förvisso röra på den plats där Norra Kungsvägen skall gå över eller under "Norra linjens väg" men om man jämför utmaningarna, och tänker på att en del av den banvall som en gång fanns faktiskt finns under gräset på åtminstone vissa delar av sträckorna (hur tillvida dessa gamla banvallar duger åt dagens installationer är inte jag rätt person att avgöra) - jag tror alltså att enbart till Centrum via Islingeviken blir markant billigare rent logiskt - om det är nyttigt vete katten - kanske den dagen man väljer att bebygga Islingeviken och kajen/båtklubbens mark (om det ens går och är planerat - jag vet helt enkelt inte men inser stora markområden som går att nyttja bättre).

Sedan verkar inte direkt de som bor på Södra delen av ön vara så direkt intresserade av att åka via Centrum - de verkar mera intresserade av att åka till just Ropsten.

Hade nu tunnelbanan gått till Lidingö Centrum så hade det varit annorlunda - men nu blir det inte av (såvida inte Lidingö själva bekostar detta på bekostnad av massor av annat antagligen).

Mina tidigare, och kanske felaktiga intryck, var att man vill koncentrera busstrafiken till just Centrum, och med byte där minska busstrafiken över bron - men det du nu säger går i direkt motsats till detta. Och då faller hela argumentet med att ens tänka på att dra om Södra Lidingöbanan till Centrum. Finns ingen poäng med den kostnaden vs nyttan. Och såklart argumentet att det blir ett byte till stämmer, vid Ropsten, om man nu inte råkar ha spårväg hela vägen till centralen - dvs Spårväg City kopplingen på plats...

Om Lidingö vill gå i bräschen för bättre miljö, och det har jag det bestämdaste intrycket av att man vill, så bör man leta efter långsiktiga lösningar och vara beredd att ta kostnaden. Jag tror inte på tunnelbana, jag tror mera på enklare spårtrafik som inte kostar multum att dra fram.

Jag har t.ex. svårt att se nyttan, rent ekonomiskt på kort sikt, att dra spårväg till Rudboda - men visst det finns de i Rudboda som kräver direktbussar via egna bussfiler på Norra Kungsvägen (alltså INTE via Centrum!) direkt till Stockholm City osv. Så någon form av underlag för trafik även till Rudboda finns bevsiligen. Kanske Näset måste in på något sätt - men ja att INTE titta på norra sidan av ön är ett misstag - vart tänker man bygga på Lidingö de närmaste 20 åren?

Philip Hallberg (KDU) 2016-07-24 18:34

Lars, du skriver ju om att du vill ha en norra tåglinje.
Varför man vill dra Lidingöbanan dra via Centrun är ju på grund av att man vill för enkla och effektivisera södra Lidingös kommunikationer till Centrum. Om man skulle bygga en norr linje så kommer ju fortfarande problemet med att man måste byta i Ropsten som hela debatten går ut på. Det är också värt att nämna att i princip går alls busslinjer på norra Lidingö förbi Lidingö C. Så jag tror inte att norra Lidingö är i behov av en järnvägslinje. Samtidigt så finns det ju ingen källa att det är billigare att ha en norr linje än att dra om den södra. Jag är väldigt osäker att det skulle vara billigare att bygga en norr linje än att dra om södra i och med att man måste bygga massa ny räls, flera stationer och samtidigt dra linjen via centrum.

Ha en bra sommar :)
Philip

Jonas Svensson 2016-07-23 20:54

Bra skrivet Philip!

Lars Hedberg 2016-07-21 11:28

Hittat svaren på fråga två - och allt fanns i princip på denna hemsidas artikel och debatt arkiv!!!

Noterar att i princip ingen tittat djupare på att återuppliva norra linjen - allt går ut på att dra om den södra linjen via "Centrum" - men man menar i själva verket inte Centrum utan en punkt rätt högt ovan nuvarande Centrum, ja närmare Torsviks centrum då kanske man kan säga. Och framförallt, vart skall man göra av alla bussar? Känns som man inte tänkt klart här. Samma sak med hur anslutningen till högbron påverkar av och på farten för Norra Kungsvägen, som antagligen kommer behövas tas bort alternativt dra högbron noterbart högre än nuvarande Lidingöbro (i princip tvingas isåfall nämligen den nya högbron klara av hög biltrafik där påfarten från Norra Kungsvägen är = högre än nuvarande Lidingöbro...).

Jag är mycket osäker på att lösningen ligger i denna högbro, eller den omdragningen som verkar förespråkas till ovanför Lidingö Stadshus, ja i princip måste man ta bort byggnaderna efter Vårvägen/Stockholmsvägen för att "få plats" helt enkelt.

Jag har verkligen ingen lösning på utmaningen - för jag ser det som en utmaning. Det är lite som detta med spårtaxi förslaget - och mindre hybrid/elbussar osv. Många vackra idéer, men svårt att räkna hem.

Det enda jag misstänker just nu är att byggkostnaden att återuppliva norra Lidingöbanan är lägre, markant lägre antagligen, än att dra om den nuvarande Södra Lidingöbanan.

Kanske är det så enkelt (faktiskt!) att man måste börja med att ta beslutet om HUR framtida kommunikation skall ske - alltså är det el, hybrid, diesel? Satsa på stora bussar, små bussar, eller "pyttesmå" 4-personers räls taxi?

Allt går inte alltid att räkna fram ekonomiska vinster på. Se bara på Södra länken som var tänkt för x antal bilar, och där var man redan vid öppnandet... Eller Essingeleden som var 3-filig men numera 4-filig?

Det kanske är så enkelt som att dra Spårväg City mitt på Lidingöbron (never mind det mycket långa avståndet från tunnelbanan i Ropsten som antagligen sänker en sådan idé) genom att plocka bort de två innersta filerna. Sedan bygga på brons ena eller båda sidor med gång och cykelväg (jag minns när man renoverade gamla Lidingöbron och ett körfält var avstängt för gång och cykel trafikanter....!) genom utbyggnad och breddning av befintlig bro? Vet inte om bärigheten tål allt samtidigt, men ja räkna på det borde man i alla fall. Med enbart dagens "moderna" Lidingöbro - i högt läge osv - så får vi även en "renare" utsikt och båtar kan segla lite friare?

Jaja det finns många idéer och beräkningar. Någonstans måste man ta beslut och genomföra - det blir nog inte 100% optimalt, och några kommer känna besvikelse. Men ett taget beslut är en halv seger?

Carl-Johan schiller 2016-07-21 11:26

Amelie i opposition kanske man endast kan mäta sina framgångar i publicerade debattinlägg. Kd sitter dock i majoritet tillsammans med M och LP och vi driver den här frågan löpande. Tillsammans med majoriteten men också tillsammans med mina partikollegor på andra sidan bron. Måste vi bli bättre på att kommunicera det? Kanske, men det är knappast en insändare på Lidingösidan som kommer lösa våra problem. Låt oss istället tillsammans arbeta för att detta ska bli av. Jag upplever att det är vad vi gör så därför är det felaktigt att påstå att det endast är L som driver frågan.

Carl-Johan Schiller KD

Lars Hedberg 2016-07-21 09:52

Jag har två frågo:

Någonstans har jag läst / förstått att man avser bygga bostäder i Islingeviken? Men vart? Där OKQ8 macken ligger, eller där båtklubben ligger, eller är det på sträckan utefter Norra Kungsvägen mellan OKQ8-ish och Lejonvägen, eller på tennisbanan/grönområdet? Eller vad är det man talar om i den aspekten?

Vad gäller omdragningen av nuvarande Lidingöbana via Centrum, finns det någon skiss / karta som jag kan titta på, så jag får en uppfattning om HUR den är tänkt att dras - jag hittar inget (är väl värdelös på att googla antagligen). Vore mycket intressant att få ta del av hur man tänkt - speciellt i frågan hur man lyckas passera Södra Kungsvägen och några andra tungt trafikerade gator?

Patrik Buddgård (C) 2016-07-20 19:10

Centerpartiet driver Spårväg City på Lidingö, i landsting och i Stockholm. Samtidigt som vi lämnade in vår interpellation om Spårväg City till kommunfullmäktige på Lidingö lämnade Centerpartiet i Stockholm in en liknande interpellation till sitt Kommunfullmäktige där Karin Ernlund (C) bland annat frågar "Hur arbetar staden för att överenskommelsen med landstinget om förlängningen av Spårväg City ska bli verklighet?"

Jimmy Edlund 2016-07-20 18:48

Kul och se denna pajkastning som olika partiers representanter håller på med...
Snart bollar ni väl gris också????

Karin Wallgren 2016-07-20 17:13

Bra att politikerna börjar argumentera oftare i debatten om Lidingöbanan och Centrum. Kanske blir det mer agerande nu sedan Sverigeförhandlarna tydligt har sagt tack och adjö eftersom deras bud var helt oacceptabelt för Lidingöborna.

Åter vill jag tacka Lars Hedberg för att han klargjort för många av läsarna som liksom jag själv har vaga begrepp om broar.

Men fortfarande undrar jag om Lidingöbanan. Förr var det tågbyte vid Brogrenen. Med en linje på norra utöver den redan befintliga på södra ön, innebär det att resande på 21 får byta till tåg 20 i Ropsten om han/hon ska någonstans på norra ön. Ett sådant byte blir i och för sig inte ett oöverstigligt hinder. Det blir bara bra med två linjer.
Och det går väl inte med mindre än att nya (låg)bron blir dubbelspårig?

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd 2016-07-20 11:27

Carl Johan, jag försöker inte slå in en kil mellan partierna men har faktiskt bara sett att vi Liberaler från landstinget, Stockholm och Lidingö uttalat oss tillsammans. Var har ni tillsammans med landstinget och Stockholm tagit tydlig ställning för hopkoppling av Lidingöbanan och Spårväg city? Välkomnar naturligtvis om fler partier får med sina partikamrater!

Lars Hedberg 2016-07-20 10:54

Anders: Det är två helt olika konstruktioner. Om du avser att försöka få till en tunnelbana på en bro dimensionerad för spårvagn, så kommer bron gå sönder... Alltså måste du bygga en tunnelbanebro, i högläge till på köpet, redan i första läget och borra dig igenom berget för att bygga tunneln på Lidingösidan till under Centrum...

Hur får du ihop den ekonomiska ekvationen med en högbro och tillhörande tunnel på Lidingösidan således?

Hur får du ihop den ekonomiska ekvationen med att senare konvertera högbron/tunneln från spårväg till tunnelbana?

Anders Bergstedt 2016-07-20 08:33

Vilka är emot att bygga en högbro för spårvagnarna som sedan kan användas för T-bana ?

Carl-Johan Schiller 2016-07-20 00:01

Amelie, det där är inte sant och det tror jag du också vet. Kd och L är helt överens i frågan i Sthlm, SLL och på Lidingö. Delar också din analys att vi måste driva Lidingös frågor brett och även på andra sidan bron. Varför slå en kil mellan partierna där vi är överens?! :)

I övrigt vill jag instämma med min kloka partikamrat Philip i hans resonemang i artikeln.

Carl-Johan Schiller (KD)
Kommunalråd

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd 2016-07-19 22:19

Det är bra att många på Lidingö vill koppla ihop Lidingöbanan med Spårväg city men att bara driva frågan på Lidingö hjälper inte för att nå framgång. En hopkoppling behöver drivas även i Stockholms läns landsting och Stockholm stad om den ska bli verklighet. Än så länge är det som jag uppfattat det tyvärr bara vi liberaler som driver frågan från alla tre politiska församlingar landstinget, Stockholm och Lidingö.

Se artikel på Lidingösidan
http://lidingosidan.se/debatt/debatt-sparvag-city-behovs-hela-vagen-till-ropsten/?q=Amelie%20Tarschys av Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Sara Svanström (L), vice ordförande i landstingets Trafiknämnd, Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd Stockholm stad och undertecknad som oppositionsråd Lidingö.

Om flera partier försökte påverka sina partivänner i Stockholms läns landsting och Stockholm stad skulle det ge större möjlighet till framgång än att gång på gång skriva att man är för i Lidingömedia.

Lars Hedberg 2016-07-19 19:36

Anders: Jag minns ett antal artiklar/kommentarer förra året där många som bor på södra sidan inte alls vill dra om Lidingöbanans nuvarande linje till Centrum. Det var argument som förlorad tid med många minuter i varje riktning osv. Betyder inte dessa invånares värderingar något?

Således: Om man verkligen är intresserad av att göra centrum mera attraktivt för spårvägsåkande personer, då blir omdragningen mycket mycket större än den ni nu förespråkar eftersom man kommer tvingas dra banan från Larsberg och Läroverksvägen fram till Banérförarvägen och Vasavägen via Hersby och sedan centrum. Och det tror jag INGEN är intresserad av faktiskt....

Det som gör en "norra" linje intressant är att den löser ett problem som idag finns: Beroendet till Ropsten.

Med en linje, som i fas-1 är dedikerad till t.ex. enbart Centrum, så kommer möjligheten att inte köra massor av bussar över bron - man kan koncentrera busstrafiken till ön. Och med detta kommer möjligheten att köra med MINDRE bussar, som kanske går på el eftersom sträckan som kommer gälla blir kortare osv.

Var det inte det som var tanken med tunnelbanan till Lidingö Centrum? Att flytta busstrafiken till just Centrum osv?

Karin Wallgren 2016-07-19 18:09

Ju mer jag läser av Lars Hedbergs argument för TVÅ linjer från Ropsten, som det en gång var, en till norra och en till södra, ju mer uppskattar jag hans förslag som förtjänar att utvärderas och att verkligen tas på allvar!

Var skulle man med två linjer få byta från södra (linje 21) till norra som förr hette linje 20? Förr skedde byte vid Brogrenen. Är det inte dags att läsarna förses med enkla skisser som ändå kan ge ge någon hum om vilka alternativ som avses i olika inlägg.

Men det finns kanske inte så stor anledning att öbor skulle svika handeln i Centrum tack vare en direktlinje till Norra Djurgårdsstaden. Så många av de man talar med gör redan idag sitt bästa för att undvika all stress av att handla i stan, pga ålder sjukdom rädsla för att bli bestulen eller av annan orsak. De föredrar att uträtta sina ärenden i Centrum eller i någon annan stadsdel på ön som det passar just då.

Anders Diedrichs 2016-07-19 12:09

Lars, poängen med omdragning av södra banan är
att underlätta kommunikationen från södra ön till centrum så att handlarna där kan få ett större kundunderlag som ju var ett argument för att dra tunnelbana till ön. Förutom Centrum/Torsvik är det främst på södra ön som det kommer att byggas fler lägenheter.

Lars Hedberg 2016-07-19 10:37

Anders: Kostnaden att ENBART bygga en ny "norra" linje från brofästet till Lidingö Centrum är alltså LÄGRE än att dra den via Torsvik (och Högbroars extrema merkostnad) med mera.

Poängen är alltså att nyttja naturen till sin fördel och samtidigt skapa framtida alternativ.

Med enbart en omdragning uppstår problem, som en stigning / högbro med mera.

Med en "norra" linje, till Centrum i första etappen så uppstår däremot MÖJLIGHETER till en lägre kostnad än omdragningen till på köpet.

Således uppstår frågan om man kan prioritera framtida utbyggnads möjligheter samtidigt som vi värnar om skatteintäkterna går till rätt investering?

Anders Diedrichs 2016-07-18 22:00

Med utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden inkl. Ropsten blir det nog enklare att åka dit för att handla än till Lidingö Centrum för dom som bor på södra ön om nuvarande sträckning bibehålls. Jag tvivlar på att resandeunderlaget håller för att kosta på en ny "Norra Lidingöbana" eftersom både Centrum och Torsvik kan betjänas av en omdragning av den nuvarande bansträckningen.

Karin Wallgren 2016-07-18 21:23

Fortsatt intressanta inlägg för den som följer debatten.
Tänkte bara att har jag sagt A får jag säga B; med tanke på en något otydlig formulering i mitt första inlägg. Men först: javisst ska det heta lägenheter och inte bostäder, tack!

Så till mitt tidigare inlägg i sista stycket om Herserud och Lidingö Centrum. Jag menar att Lidingöbanan med fördel kunde fortsätta sträckan Gåshaga-Ropsten (Linje A) som idag, men, t ex vid Bodal-Baggeby, kunde de tågresenärer som så önskar kunna byta till en Linje B som skulle gå till Lidingö Centrum och där i C kunde nya resenärer som skulle till stan kunna kliva på. Möjlighet finns då förstås också att byta vid Bodal-Baggeby för den som ville fortsätta åt andra hållet, dvs till Gåshaga och skärgårdsbåtarna.

Mycket har skrivits om Lidingö Centrum och många vill att Lidingöbanan går till C och nu ska Lidingöborna inte längre behöva räkna med tunnelbana till Lidingö, tack och lov. Mitt förslag går alltså ut på att istället för att riva upp befintlig räls och lägga ut ny i Torsvik och ev. till bron, så behöver man nu "bara" lägga räls från Baggeby-Bodal till C.

Lars Hedberg 2016-07-18 20:55

Anders Diedrichs m.fl.: Jag har några gånger ställt frågan om man inte kan göra som det var delvis en gång i tiden - två linjer från Ropsten...

Linje "Södra" som går som idag.

Linje "Norr" som går som den norra linjen en gång gick via Islingeviken och Lejonvägen till Centrum.

Det är kortare sträcka att skapa "Norra" linjen till Centrum via Islingeviken/Lejonvägen än vad omdragningen av "Södra" linjen skulle innebära.

Om man sedan vill så drar man denna "Norra" linje vidare mot Lidingövallen utefter Kyrkvägen, och kanske till Rudboda. Lidingövallen och Lidingöloppet vore nog intressant kombo bara det...

Eller så är man "kreativ" och drar linjen via Vasavägen - Kottlavägen?

Poängen är att man borde titta just på kostnaden att skapa en linje till och jämföra detta med nuvarande linjes kostnad för att "dra om den" till centrum. En ytterligare fördel med just en linje till är att den kan byggas utan att störa nuvarande linjes dragning alltför mycket under byggtiden.

Anders Diedrichs 2016-07-18 20:21

Tunnelbanealternativet känns rätt dött vid det här laget.Låt oss därför fundera på Lidingöbanans dragning samt ny tågbro. Mycket skulle vinnas om Lidingöbanan kan dras via centrum som då kopplas samman med södra ön. Efter centrum blir det ett problem med Torsviksbacken som nog är för brant för tågen om man inte vill spränga en dyr tunnel ner till nivån på nuvarande tågbron. En högre bro skulle göra projektet billigare samt göra det möjligt för fler båtar att passera under bron.

Henrik Åkermark 2016-07-18 18:36

Det är sorgligt att Thomas Bengtsson i MP och tydligen det parti han stöder har tappat förmågan att göra sunda bedömningar och åtföljande beslut.
För det första är det uppenbart att motparten i Sverigeförhandlingarna inte ville satsa på tunnelbana till Lidingö. För det andra är det ofattbart att Thomas inte kan inse vad 8000 lägenhetsenheter inom 1- 1,5 km från den tänkta tunnelbanan skulle innebära.
Först en kommentar till viljan från motparten att hitta en lösning.
Tror verkligen någon vettig person att viljan fanns om kravet på antalet lägenhetsenheter ökade från 5900 till 8000, taget i beaktande den debatt som förts på ön?

Orsaken angavs vara att man förväntade sig en kraftig kostnadsökning. Med lång erfarenhet av små och stora projekt är jag övertygad om att de "överraskningar" man skulle stöta på i projektet skulle dra upp kostnaden till säg 4,2 - 4,5 miljarder SEK.
Och vips ökar lägenhetskravet till 9000 enheter. Det du Thomas.

För det andra, var skulle dessa 8-9000 lägenhetsenheter inom given ram ligga?
Jag föreslår att du Thomas tar fram en karta och kängorna på dig och går ut i verkligheten. Du kommer att upptäcka att det inom given radie dels redan är ganska tätbebyggt och till din överraskning kommer du att finna att en stor del, ja kanske nästan hälften av den tänkta cirkeln består av vatten.

Visserligen förordar jag kreativt tänkande, men jag tvivlar ändå att höghus på pråmar är realistiskt och än mindre miljövänligt.

Nej Thomas och andra tunnelbaneromatiker, låt tunnelbanetanken vila i sin grav och använd all energi och kreativitet till att hitta andra lösningar.

Philip Hallberg (KDU) 2016-07-18 18:12

Hej Erik, Karin och Thomas!
Tack för berömmelsen Erik och Karin och Lars

Några saker till dig Thomas.
Du skriver det där med statlig medfinansiering. Lidingö har ju redan börjar satsa på nya Lidingöbanan och ihopkopplingen med spårväg city och att bara göra en tvärt ändra sig hade inte jag sett som seriöst.

Det handlar ju också att man använder skattepengarna rätt. Mitt partis kommunalråd (Carl-Johan Schiller) hade ju till och med slogan "dina skattepengar, mitt fokus" som slogan.

Vad menar du med det där komplettera bebyggelsen som redan finns. Bostäderna måste ju också ligga inom 1 km till Lidingö Centrum och ingen tror väl att det finns hus för 8000 bostäder vid Torsvik bara sådär. Du kommer inte ifrån problemet att bygga 8000 bostäder innebär att man måste riva natur, det finns inte direkt ett ställe där det redan finns 8000 bostäder.

Sverigeförhandligen har ju också sagt att Lidingö vill hellre ha spårväg city och Lidingöbanan än tunnelbana.

Lyssna bara på vad de båda Lars säger :)

Ha en glad sommar du också! :)

Lars Hedberg 2016-07-18 17:36

Hur var det nu: 8000 lägenheter (som det nu är, inte bostäder, utan lägenheten)... Om vi har 8 lägenheter per våningsplan i ett flerbostadshus så blir det 1000 våningar - vi kan nog anta att Lidingö inte bygger så högt. Så låt oss anta att vi bygger som på Medborgarplatsen och Söder torn, som är på 25 våningar, då blir det i runda slängar 40 stycken Söder Torn.

Vore kul att få veta var man trycker in 40 sådana torn på Lidingö - betonggetto?

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2016-07-18 17:09

Mycket bra debattinlägg från en ung Kristdemokrat, men trist att Miljöpartiets "starke man" på ön, Thomas Bengtsson, fortfarande bara tjatar vidare om tunnelbana.

Jag är lika förvånad som Philip Hallberg, KDU, över Miljöpartiets märkliga svängning från gröna miljövänner (har det i alla fall sagts förr) till grå asfalt- och betongvänner. Om så radien runt Lidingö centrum skulle ökas från en till två eller tre kilometer är 8.000 lägenheter (åtta Dalénum) ovanpå Lidingö centrum/Torsvik en helt galen siffra. Det borde till och med Miljöpartiet inse! Jag gjorde förresten en intressant iakttagelse på nätet. I Gävle förordar Miljöpartiet ny spårvägstrafik. Vadan denna tunnelbanehysteri hos just Thomas Bengtsson?

Erik Lindberg 2016-07-18 16:23

Underbart att se en 12-åring som är mer skärpt och skarp än majoriteten av alla politiker på Lidingö. Framförallt äger han de professionella kappvändarna inom Miljöpartiet med Thomas Bengtsson i spetsen; som gjort sig känd som en förkämpe för allt som står i bjärt kontrast till logik, ansvar och förnuft.

Miljöpartisten ansågs sig därför tvingad att besvara 12-årige Philip med sedvanlig miljöpartistisk mumbo-jumbo som inte skänker något som helst ljus över en framtida bostadslösningar. Att Thomas är lojal mot den sittande katastrofen till regering och miljöpartistiska bostadsministrar är en sak men förstår du ens själv vad du skriver, eller klipper och klistrar du bara direktiv från högsta ort, Thomas?

Miljöpartiet är ett enfrågeparti: "Vad kan man göra bättre för miljön?" Så Thomas Bengtsson, ur ett miljöperspektiv: Hur många hundra år skulle det ta innan det blir någon slags miljövinst med ett massbygge av 8000 lägenheter, tunnelbana till Centrum och att öka Lidingös befolkning med närmare 40%? Tvåhundra år? Trehundra? Tror du att det någonsin skulle bli en miljövinst? Om inte - vad står då Miljöpartiet för? Miljöpartiet är ju ett enfrågeparti. Frågan ni istället borde ställa er är: Varför finns Miljöpartiet?

Thomas Bengtsson (MP) 2016-07-18 13:35

Tack Philip, för att du tar upp möjligheten att få tunnelbana till Lidingö centrum. Det stämmer att Miljöpartiet ser det som viktigt, precis som näringslivet och många Lidingöbor. I förhandlingen med staten diskuterades både tunnelbana och Lidingöbanan. Tunnelbana skulle medföra en något större investering, men ge mycket större samhällsnytta. Därför handlade fortsatta diskussioner om statlig medfinansiering av tunnelbana, men inte för utbyggnad av Lidingöbanan.

Lidingö ska utvecklas i takt med regionen. Prognoserna pekar på att cirka 8 000 lägenheter behövs på Lidingö till år 2030. Miljöpartiet vill bevara naturområden och komplettera den bebyggelse som redan finns och skapa attraktiva stadsmiljöer. I förhandlingen med staten och landstinget nämndes ”influensområde” som en faktor. Det avsåg var tunnelbanan gör nytta. Det generella ingångsvärdet var en kilometer från nya stationer, men för Lidingö var det förhandlingsbart, eftersom de flesta kan passera centrum till och från regionen.

Miljöpartiet tycker att centrum bör bli Lidingös naturliga knutpunkt. Ropsten funkar dessvärre inte så bra. Visserligen är det landstinget som anlägger och driver kollektivtrafiken, men miljarder i statlig medfinansiering gör det mycket lättare. För att komma vidare och närmare en lösning bör majoritetspartierna och Lidingö stad ge Sverigeförhandlingen ett nytt konstruktivt förslag.

Glad sommar!

Karin Wallgren 2016-07-18 11:15

Nu blir jag alldeles häpen och mycket imponerad när jag ser att den Philip Hallberg som skrivit artikeln är bara 12 år. Bra gjort!

Jag håller med dig om det mesta. Det är verkligen bra att majoriteten har sagt nej både till tunnelbana till Lidingö och till Sverigeförhandlarnas förslag på 8000 nya bostäder kring Torsvik. Satsa på att Lidingöbanan så småningom ska kopplas ihop med Spårväg City. Den nya bron ska verkligen inte bli någon högbro utan en låg ej öppningsbar tågbro. Det var visst år 2020 som bron ska stå färdig. Tiden går.

Helst hade jag velat ha kvar Lidingöbanan i dess nuvarande sträckning men via Lidingö Centrum får bli det näst bästa. Men nu slog mig just tanken att Lidingöbanan kunde ha en sidolinje från Lidingö Centrum via Baggeby/Bodal alt AGA och den vägen vidare utmed Herserud till Ropsten. Vartannat tåg kunde ju gå via Centrum t ex. På så sätt skulle det bli mindre påfrestningar på den utsatta Torsvikspassagen. Tack och lov att det inte är upp till mig att avgöra om idén är hållbar eller inte.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google