Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: När får vi besked

torsdag 28 april 2016 12:54

Det har redan gått tio månader och vi vet nästan ingenting om hur samtalen mellan Sverigeförhandlingen och majoritetspartierna på Lidingö fortskrider. För oss räcker det att i detta skede få en beskrivning av hur de stora dragen i majoritetens framtidsvision för Lidingö ser ut. För det är väl en sådan som majoritetspartierna har som grund för sin del i förhandlingen? Det skriver de två liberalerna Amelie Tarschys Ingre och Nancy Mattsson i detta öppna brev till den politiska majoriteten.

Öppet brev till Majoriteten. LidingöLiberalerna kräver raka besked!

Samtal om Lidingös framtid har pågått sedan juli 2015 mellan Sverigeförhandlingen och majoritetspartierna på Lidingö. Staten erbjuder Lidingö ny infrastruktur och motprestationen ska vara nya bostäder.

Men hur ser statens erbjudande egentligen ut? Hur många bostäder ska byggas? Vilken typ av spårtrafik ska försörja Lidingö? När försvinner Ropsten som trafikknutpunkt för Lidingö? När börjar Stockholms stad bygga bostäder där bussterminal och infartsparkering ligger idag?

Det är svårt att vara helt öppen när en förhandling pågår. Men det borde finnas en målbild som också är möjlig att kommunicera. Liberalerna på Lidingö antar att majoriteten har en rimligt klar uppfattning i några avgörande frågor i och med att man satt sig vid förhandlingsbordet.

I december år 2017 ska Lidingö stad antingen underteckna ett bindande avtal med staten om bostadsbyggandet på Lidingö och om finansieringen av trafiksystemen – eller inte alls. Det har redan gått tio månader och vi vet nästan ingenting om allt detta.

Det finns mängder med små och stora frågor att fördjupa sig i: Hur gestaltas ett attraktivt Lidingö Centrum och Torsvik med nya bostäder och en bredare handel? Ska Lidingö Centrum ta emot tunnelbana, bussterminal och infartsparkering? Eller Lidingöbanan? Allt eller inget alls? Hur påverkar dessa trafiksystem utformningen av Lidingö Centrum? Eller tror vi att trafiksystemens påverkan är lika med noll? Vilken eller vilka broar över till Ropsten ska byggas respektive upprustas? Och bekostas av vem?

För oss räcker det att i detta skede få en beskrivning av hur de stora dragen i majoritetens framtidsvision för Lidingö ser ut. För det är väl en sådan som majoritetspartierna har som grund för sin del i förhandlingen?

När vi vet detta vill vi kunna möta våra medlemmar och lidingöborna i ett eget samtal om framtidens Lidingö. Därför ställer vi liberaler nu tre raka frågor till majoriteten:

1. När får vi besked om när Spårväg City ska färdigställas i enlighet med det avtal som finns mellan landstinget och Lidingö stad? Besked krävs för att kunna besluta om Lidingöbanans sträckning på Lidingö!

2. Hur vill majoriteten lösa frågan om bussterminal och infartsparkering när Ropsten försvinner? Olika trafiklösningar har olika påverkan på detaljplanearbetet i Centrum!

3. Vilket trafiksystem för Lidingö Centrum föredrar majoriteten: tunnelbana, Lidingöbana eller en kombination av båda?

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd
Nancy Mattsson (L), föreningsordförande

Dela Debatt: När får vi besked

Kommentarer

Ulrika Levihn 2016-05-01 00:07

Större delen av Lidingöborna är inte med i forumen ni hänvisar till oavsett om L är det, kan ni inte bara svara på frågorna som ställts?
Vilken vision man driver från Majoriteten bör Lidingöborna få reda på.

Carl-Johan schiller 2016-04-30 10:07

Amelie, senast i veckan pratade vi om SvF. Ni är med i varje steg av den här processen och därför är det inte någon egentlig skillnad mellan majoritet och opposition i den här frågan. Därför olyckligt när du väljer att göra plakatpolitik på det här sättet.

Carl-Johan Schiller (kd)

Ulrika Levihn 2016-04-29 11:08

Man går knappast in i en förhandling utan en tydlig bild av vad man själv vill uppnå, då bör man ju byta jobb. Jag kan inte tänka mig att våra förhandlingsdelegater inte har denna bild - och stalltipset är att även dessa vill ha ett högt antal bostäder i alla fall.
Vilket de inte har mandat från Lidingöborna överhuvudtaget att driva.

Att Lidingöborna får reda på vad dessa delegater verkligen driver tycker jag är helt rätt, framförallt eftersom det finns en så stor misstro till att de verkligen driver sådant som är förankrat och i Lidingöbornas intresse. Frågan som ställdes gällde alltså inte vad Sverigeförhandlingens bud är - utav vad våra delegaters vision är - konkret i de tre frågorna som spaltades upp. Vad driver Majoriteten i frågan?

Amelie Tarschys Ingre (L) 2016-04-29 08:35

Carl Johan, det är lättare att informationssamla när man sitter i majoriteten och har tillgång till både tjänstemän och förhandlingsrummen.... Det första mötet i referensgruppen är som du skriver den 3 maj men det ska handla om Östra länken och inte tunnelbana enligt kallelsen.

Patrik, vi vill framförallt ha en bra lösning för lidingöbornas möjligheter att resa kollektivt. Vi vill också ha en sammankopplad Lidingöbana med Spårväg City och eventuellt via Lidngö Centrum så att även boende på södra ön lätt kan ta sig till centrum. Det kan också vara intressant med tunnelbana men än så länge saknas en prislapp både i form av antal lägenheter och i medfinansiering. Samtidigt är tunnelbana till Centrum en unik chans för Lidingö. Men den har f n ett okänt pris...

Vi liberaler är inte rädda för visioner; inte heller för mera visionära trafiklösningar. Vi har tidigare fört fram spårtaxi, förarlösa busar, gondolbana och dubbeldäckad bro, bara för att ta några exempel på några visionära och kostnadseffektiva lösningar!

Men vi brukar basera våra visionära idéer på fakta som exempelvis resandeunderlag, samhällsekonomisk nytta och kostnader.

Och eftersom dessa nödvändiga ingredienser nästan totalt saknas i de pågående förhandlingarna med landstinget och staten anser vi det vara lägligt att få de viktigaste förutsättningarna klarlagda först.

Och det är intressant att höra vilka visioner majoriteten har. Tids nog ska vi liberaler formera vår strategi baserad på ett bättre beslutsunderlag än dagens dimridåer.

Carl-Johan Schiller 2016-04-28 23:35

Som både L och C är väl medvetna om finns det ännu inget "bud" från Sverigeförhandlingen att ta ställning till gällande ev. T-bana till centrum. Såväl Amelie som Patrik ingår i den politiska referensgruppen för Sverigeförhandlingen och vårt nästa möte är på tisdag den tredje maj.

Den här artikeln är endast ett försök att vinna billiga poäng. Mitt förslag är att ni båda gör som vi i majoriteten, informationsinsamlar tills dess att det finns något att ta ställning till.

Gällande Spårväg City och tåghallarna i Aga vill vi, såklart också ha positiva besked. Något som vi ständigt påpekar för landstinget när vi träffas.

Carl-Johan Schiller (Kd)

Patrik Buddgård (C) 2016-04-28 17:32

Intressant att Liberalerna nu kräver svar på framtida vision av majoriteten. Men avsaknaden av den egna visionen är dock stor i Liberalernas text. Tidigare har vi hört odelat positiva tongångar om tunnelbana från Liberalerna men i frågorna till majoriteten tycks Spårväg City vara i första rummet. Svårt att förstå Liberalernas egna positionering och prioritering.

Centerpartiet vill att Lidingö utvecklas i samklang med sin småstadskänsla. Vi vill att staden i första hand kämpar för att avtalet med SL från 2009 verkställs med en sammankoppling mellan Lidingöbanan och Spårväg City. Då skapas en direktförbindelse till Stockholm City för södra Lidingö, det ökar kapaciteten och skapar fler vägar in till City vilket minskar sårbarheten och ökar attraktiviteten i kollektivtrafiken.

Dessutom tar man tillvara på redan gjorda investeringar, inte minst i Aga-depån som snart står färdig i Dalénum.

Karin Wallgren 2016-04-28 14:43

Beslutsvåndan borde inte bli så stor om bara politiker tar till sig budskapet i fd länsarkitekten Anna Dehlin-Englunds debattartikel
http://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-mark-for-33-nya-torsviks-torg-behovs/#comment19573
Som jag entydigt tolkar = Ingen T-bana till Lidingö

Sedan behöver inte Lidingö heller slaviskt följa Sverigeförhandlarnas styrning när dessa går stick i stäv mot kommuninvånarnas intresse.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google