Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Näringslivet på ön börjar undra

tisdag 26 september 2017 17:34

Lidingö Näringsliv, som företräde företagarna på ön, har följt debatten på Lidingösidan angående Lidingös önskade framtida politiska styre, Lidingöbanan, Lidingö Centrums utveckling, båtlinjer, hushöjder m.m. – men inte någonstans hittat ett endaste ord om konsekvenser för näringslivet. Frågan är om synen på näringslivet också håller på att förändras mot en noll-vision, som för byggandet. Det frågar sig Katarina Palmstierna, ordförande i Företagarna Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv i denna debattartikel.

Lidingö Näringsliv har med stort intresse följt debatten på Lidingösidan angående Lidingös önskade framtida politiska styre, Lidingöbanan, Lidingö Centrums utveckling, båtlinjer, hushöjder m.m. – men inte någonstans hittar vi ett endaste ord om konsekvenser för näringslivet på Lidingö.

Lidingö Näringsliv företräder företagare som bor och betalar skatt på Lidingö: Vi har vår vardag här som privatpersoner, vi driver cirka 7 400 företag och sysselsätter drygt 9 000 personer. Vi är givetvis mycket intresserade av om synen på näringslivet också håller på att förändras mot en noll-vision, som för byggandet.

Kommentarer till debatten den senaste tiden:

Lidingöbanan och Centrum
För att återkoppla till debatten så är handel och service i Lidingö Centrum en viktig fråga för oss. Det planeras för en utbyggnad av 6 800 kvm i etapp 1.

Av den senaste tidens debatt med våra politiker har vi förstått att hushöjden är en av de viktigaste frågorna. Vi är nog alla överens om att vi ska ha ett både levande och konkurrenskraftigt centrum i småstadsstil. En av anledningarna till att näringslivet velat ha en högre bebyggelse är för att säkra finansieringen av garage för bilparkering: detta är en viktig förutsättning för ett utvecklat Lidingö Centrum. Eftersom detta idag inte är Lidingös kommunikationsnod, krävs ofta byten för att komma till Centrum kollektivt, utan bil.

Frågan om Lidingöbanan till Lidingö Centrum har tagits upp många gånger, och nu senast av Miljöpartiet. Den har dock alltid förkastats då den anses vara för dyr. Vi tycker att Lidingöbanan till Centrum vore perfekt, då boende på södra ön med den inte behöver ta bilen till centrum. De dubbla spår som är beslutade ger också en god förutsättning för detta! Centrum blir med Lidingöbanan dit mer konkurrenskraftigt och attraktivt, när också Norra Djurgårdsstaden kommer i gång som köpcentrum, samtidigt, som färre parkeringsplatser möjliggör lägre hushöjder, och alltså förstärker dess småstadskaraktär – alla blir alltså nöjda.

Utökad båttrafik
Självklart utökad båttrafik! Vad som inte kommit med i debatten är att förlänga båttrafiken till Gåshaga till att fortsätta till alla konferens- & mötesanläggningar på andra sidan Kyrkviken, exempelvis för morgon- och eftermiddagsturer.

Byggande och hushöjder
Det är inte näringslivets roll att lägga sig i hur många bostäder som ska byggas på ön och höjden på dessa. Men vi är av den allmänna uppfattningen att Lidingös utveckling inte bör stå stilla och att vår stad inte blir en sovstad – vi vill ha ett levande Lidingö och vi kommer att kämpa för möjligheten att vidareutveckla näringslivet på det sätt, som finns beskrivet i den nya Näringslivspolicyn för Lidingö stad.

Näringslivspolicy
Denna fastställdes av Kommunfullmäktige i våras på grundval av vad politiker, staden och näringslivet tillsammans arbetat fram. Ett av de övergripande målen är att arbeta för att det ska vara ”attraktivt för företag att verka och etablera sig på ön”.

Just nu pågår ett arbete i fyra arbetsgrupper för att ta fram aktiviteter som ska utveckla näringslivet på ön enligt policyn. De fyra områdena är:
1. Samarbeten, kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden
2. Trafik & Infrastruktur
3. Etablering av nya företag och företagskluster
4. Attityder till företagande på Lidingö

Viss oro
Vi känner dock en viss oro över vad de nya signalerna för Lidingö innebär för arbetet med att utveckla näringslivet, stödja företagen på ön, locka fler intressanta företag och affärer till ön och skapa ett levande Centrum för oss alla Lidingöbor.

Vi kommer därför nu att träffa alla partier för att på nytt försäkra oss om att planerna för utvecklingen av näringslivet fortfarande gäller.

Katarina Palmstierna, ordförande i Företagarna Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv
# 4 av 5 jobb kommer från småföretag

Dela Debatt: Näringslivet på ön börjar undra

Kommentarer

Hans Lefvert 2017-10-04 10:38

Kommentar till Pia Wieck

Kommunikationen består inte enbart av majoritetens information, vilket gör frågan motsägelsefull.

I våras 14 mars, innan förhandlingen med SLL om dubbelspår på bron, togs frågan om Lidingöbanan genom centrum upp i en radiointervju som Göran Tegnér ordnat med Sara Svanström, vice ordförande på Trafikförvaltningen/SL (artikel på Lidingösidan). Hon meddelade att Lidingöbanan genom centrum skulle prioriteras om Lidingö Stad deltog med medfinansiering. Viktigt var också att tillräckligt trafikunderlag fanns för investeringen.

Nu när förhandlingen med SLL om dubbelpår på bron är avslutad blev resultatet att SLL står för ca 50 % av investeringen. Antal resande med Lidingöbanan har i SLLs nya beräkningar redan nu överträffat tidigare prognos för 2030! Prognosen för framtiden visar att Lidingöbanan blir fullt utnyttjad. P.g.a. den snabba ökningen av antalet passagerare, har nu SLL beställt ytterliga tåg att sätta in i rusningstrafiken.

Den nyligen framgångsrikt genomförda förhandlingen innebär att den nya bron förses med dubbla spår,vilket möjliggör ökad trafik med Lidingöbanan.

Förhandlingen omfattar inte Lidingöbanan genom centrum. Att idag dra slutsatser om utfallet av en sådan förhandling är därför rena spekulationer.

För SLLs del borde en medverkan till Lidingöbanan genom centrum vara given i synnerhet om Spårväg City genomförs. Nyttan av de stora investeringar som gjorts/ska göras på Lidingöbanan/Spårväg City blir då optimala och löser Lidingös kollektivtrafikbehov för lång tid.

SLLs inställning till delfinansiering kan bara klargöras i en förhandling där Lidingö Stad är beredd att medfinansiera. Flera möjligheter finns till intäkter för att täcka Lidingö Stads kostnader.

Majoriteten har hittills inte ens velat medverka till en utredning av en medfinansiering. Slutsatsen blir att majoriteten inte prioriterar Lidingös kollektivtrafik och ett levande centrum trots upprepade uttalanden om motsatsen.

Hans Lefvert
Ordf. Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Pia Wieck (LP) 2017-09-28 23:31

Hans, du verkar tro att Landstinget skulle vilja pytsa in 300 miljoner för en omdragning av Lidingöbanan bara vi lägger fram lite argument si eller så. I flera forum har det tydligt klargjorts, från de som förhandlat med landstinget om dubbelspår hela sommaren, att landstinget inte är intresserade av det. Vad är det i kommunikationen som inte går fram? Kan vi inte just nu istället glädjas åt de 60 miljonerna vi nu fått som delfinansiering till att bygga dubbelspår.

Pia Wieck (LP) 2017-09-28 23:20

Katarina, du som är talesperson för Lidingö Näringsliv borde väl ha stenkoll på utvecklingen som nu sker med näthandeln. Vi behöver inte öka antalet butiker för att vi ska slippa åka över bron för att tillfredsställa vårt behov av sällanköpsvaror. Och att utbudet inte skulle vara komplett för ungdomar? Jag och mina fyra ungdomar åker aldrig längre än till Coop. Där hämtar vi det flesta av våra e-handelsinköp. När man från sin dator har hela världens utbud av varor, blir lokala butiker allt mindre viktiga. Oavsett om vi gillar det eller inte. Däremot efterfrågas fler mötesplatser och trevliga torgytor.

Att du målar upp Lidingö som en kommun som riskerar att bli en slumrande stad dit inga kommunikationer går och där ingen längre vill bo, rimmar väldigt dåligt med priser på bostäder. Sen menar du att det finns för få jobb för de som bor på ön, så att de tvingas pendla till andra sidan bron. Å andra sidan är det svårt att hitta kompetent personal till alla jobb som finns här inom skola och omsorg. I glesbygdskommuner kan jag förstå att näringslivet behöver kommunens hjälp att locka till sig företag, men det kan väl knappast gälla Lidingö.

Katarina Palmstierna, Talesperson Lidingö Näringsliv 2017-09-28 20:04

Johan Mähler,

Tack för ditt svar och det är trevligt att vi är av samma åsikt att näringslivet på Lidingö ska ges goda förutsättningar för att utvecklas.

Jag som representant för Lidingö Näringsliv kan dock inte känna att jag företräder den där kategorin av företagare som karakteriseras av en ”girig ton”. De jag jobbar för och med är företagare som sliter hårt varje dag för att få verksamheten att gå ihop här på Lidingö.

Vad gäller att bygga högt i centrum så var det i förhållande till värdet av att kunna finansiera garage som är viktigt både för näringslivet och för oss som vill handla i centrum. Har du bättre förslag så kom gärna med dem.

Vad är en sovstad? Det finns olika definitioner – för oss är det en stad som inte utvecklas och en stad som slumrar in, vilket på sikt innebär sämre kommunikationer sämre närservice, svårare att få handlarna i centrum att stanna kvar och inte flytta till andra sidan bron, svårare att få kompetent personal till äldrevården och skolor, mer pendlande för barnfamiljer som gärna skulle arbeta på ön om det fanns jobb, listan kan göras lång.

Näringslivet på ön brukar inte tala om att öka invånarantalet – det sker dessutom automatiskt vare sig vi vill eller inte, då det är så stor tryck på Stockholmsregionen.
Vi brukar dock tala om att öka sällanköpshandeln, och ha handel och service på ön som gör att vi Lidingöbor inte behöver åka in till andra sidan bron och handla– det är dessutom bra för miljön och vi alla vinner tid. Utbudet idag är långt ifrån komplett, speciellt för barnfamiljer och ungdomar.

Ja, det finns mycket att dryfta om och jag tar gärna en kaffe med dig för att höra vad du tycker vi ska göra för att näringslivet ska få goda förutsättningar för att utvecklas.

Katarina Palmstierna, Talesperson för Lidingö Näringsliv 2017-09-28 19:53

Tack alla politiska partier för alla kommentarer. Ser fram emot att snart träffa er och diskutera förutsättningarna för näringslivets utveckling på ön.

Hans Lefvert 2017-09-28 10:56

Kommentar till Pia Wieck och Birgitta Sköld

Om nu samtliga partier på Lidingö är positiva till Lidingöbanan genom centrum och det är viktigt för Lidingös utveckling med bra kommunikationer, varför vill då inte majoriteten använda de möjligheter som finns?

Senaste mötena i KF har detta diskuterats, men majoriteten vill inte ens utreda möjligheterna.

Kostnaden kan minskas med ca 200 Mkr om bron byggs hög mot Lidingö.
Lidingö stad kan, genom en omdragning av Lidingöbanan genom centrum, få intäkter på ca 300 Mkr från värdeökningen på byggrätter för planerade bostäder på kommunens mark. Detta visas i Lidingö Stads egen beräkning.
Dessutom ger bebyggelse på den mark som frigörs vid Baggeby ytterligare intäkter.

Landstinget har beräknat samhällsnyttan till 300 Mkr, vilket brukar vara ett mått på deras vilja att samfinansiera.

Viljan saknas hos majoriteten och detta verkar vara anledningen till att en förhandling inte blir av. Det är lätt att säga att motparten inte vill om man själv är tveksam.

Att skjuta upp Lidingöbanan genom centrum på obestämd framtid kommer göra projektet dyrare för Lidingö Stad och dessutom behövs Lidingöbanan i centrum, när detta har utvecklats 2025 inte om 20 år.

Hans Lefvert
Ordf. Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Katarina Palmstierna 2017-09-27 20:04

Michael,
Jag skrev bara att det gällde boende på södra ön. Det har aldrig diskuterats att ta tåg till Norra ön.

Pia Wieck 2017-09-27 16:31

Katarina, Jag tycker det är trist att debatten om Lidingös utveckling alltid ska målas med en svartvit pensel. Om röster i den politiska debatten talar om en önskan att vilja utveckla Lidingö varsamt, om en önskan att skapa ett småskaligt trevligt Lidingö centrum, med färre bostäder och handelsytor, men med fler mötesplatser och öppna trevliga torg - ja, då kommer direkt argumentet om nollvision. Hur kan nollvision om byggande ens komma upp som tanke när vi fortfarande håller på att bygga ut Dalénum, som när det är färdigt rymmer 1000-1200 bostäder? När det ska byggas flera bostadshus i Larsberg, bl.a. ett ungdomsboende, när det pågår planer för Rudboda, centrum, Torsvik och Högsätra? Något som alla politiska partier står bakom, om än på olika sätt. Hur kan det vara en nollvision vad gäller byggande?

Lidingöpartiet vill däremot att när vi utvecklar dessa områden ska det ske med varsamhet och förnuft så att bostadsnära grönområden får vara kvar, så att Lidingös småskalighet bevaras. Varför? Jo, för att det är ett av de största skälen till att folk flyttar till Lidingö. De som önskar bo i kommuner med tätare, mer stadsliknande bebyggelse, väljer förmodligen att istället flytta till Solna. Brukar inte näringslivsrepresentanter förespråka valfrihet? Ta då inte bort den valfriheten för oss medborgare genom att göra alla Stockholmskommuner till tätbebyggda städer.

Lidingöpartiet vill inte heller att vi ska hamna i en situation där vi bygger så mycket och så snabbt att inte skolor, äldreomsorg, fritidsliv, kultur etc. hänger med. Utveckling av ett samhälle är så mycket mer än byggande. Kvalitativ utveckling t.ex. som handlar om bättre resultat i skolan, friskare pensionärer, minskad droganvändning bland ungdomar, fler som tar del av kultur och idrottande. Det är också utveckling.

När det gäller att dra Lidingöbanan till centrum försöker du framställa det som att MP ligger bakom förslaget, men att det sen förkastas av andra partier. Helt fel. Som jag uppfattad det, är det en önskan hos samtliga partier och om MP tillsammans med näringslivet skulle vilja sponsra de 700 miljonerna (rätta mig där om jag har fel) det skulle kosta, tror jag samtliga partier skulle ropa hurra. Det tog hela sommaren för Lidingö stad att förhandla fram dubbelspår på bron. Landstinget går nu in med 60 miljoner, vilket är mycket glädjande. Just nu är deras inställning solklar - de är inte intresserade av att dra Lidingöbanan till centrum. Men när tiden är mogen kommer säkerligen frågan upp igen.

Ett levande centrum vill vi nog alla ha, däremot finns det olika uppfattningar om hur det blir levande. Vi har snappat upp att det finns önskemål om stora kedjor, som Åhléns, Teknikmagasinet, Stadium och Clas Ohlson. Men dessa önskemål hör vi främst från representanter från näringslivet. De Lidingöbor vi pratat med vill ha små, unika, charmiga butiker som kompletterar det stora köpcentrum som planeras på andra sidan bron.

Som politiker måsta vi även rikta blickarna lite längre fram och vi följer HUI som så sent som i förrgår rapporterade att "intresset för att etablera ny handelsyta avtar, vilket kan vara ett tecken på avmattning" och som igår konstaterade att det är e-handeln som står för hela tillväxten av sällanköpshandeln. Detta måste vi ta hänsyn till när vi ska skapa ett centrum som ska vara attraktivt även om 20 år.

Näringslivet utgör en oerhört viktigt pusselbit när vi utvecklar Lidingö och Lidingöpartiet tackar för inbjudan och vill gärna diskutera både näringslivets nutid och framtid på ön.

Birgitta Sköld (LP)
Pia Wieck (LP)

Amelie Tarschys Ingre (L) 2017-09-27 12:53

Hej Katarina, jag förstår er oro och tycker att den är befogad. Just nu verkar alla andra borgerliga partier tävla om att utveckla så lite så möjligt.

Jag har redan svarat dig att vi liberaler självklart gärna träffar er igen för att tillsammans diskutera förutsättningarna för ett livskraftigt näringsliv på Lidingö. Min syn är att näringslivet berikar och underlättar vår vardag men måste också få förutsättningar att utvecklas. I det större perspektivet handlar det om vilket Lidingö vi vill ha i framtiden och det kan Lidingöborna påverka genom valsedeln nästa år.

Katarina Palmstierna 2017-09-27 10:14

Vi har nu skickat inbjudan till alla partier om att träffas.

Johan Mähler 2017-09-27 09:38

Min absoluta åsikt är att vi såklart ska ge näringslivet på Lidingö goda förutsättningar att utvecklas. Men jag måste i samma andetag vara ärlig och säga att min åsikt är att debatten från vissa av näringslivsrepresentanterna karakteriserats av en girig ton. Tonledande förespråkare har velat maximera byggandet så långt det går. Detta i syfte att maximera Lidingös invånarantal och därmed maximera intäkterna för näringslivet.

Jag ser inget konstigt i att näringslivsföreträdarna har intäkts- och vinstmaximering som främsta drivkraft. Motsatsen vore konstig. Men vi måste se nyktert på frågan och konstatera att en mycket stor del av övriga invånare på Lidingö verkar ha en diametralt annan syn på behovet av att öka invånarantalet än vad näringslivet har. Jag vågar hävda att merparten av de som bor på Lidingö idag är extremt nöjda med hur vår ö ser ut och fungerar idag. Till skillnad från alla andra kommuner runtomkring oss är det luftigt, naturskönt och vi har blygsamma bilköer. Vi har dessutom en hyfsad harmoni mellan utbud och efterfrågan på offentlig service. Det är därför vi valt att bosätta oss här (och det är därför man får betala skyhöga belopp för att köpa en bostad här). Det är också därför Lidingö anses som en dröm även för de flesta som inte bor här idag.

Katarina Palmstierna trummar i vanlig ordning ut budskapet om att vår kommun inte ska vara en sovstad. Vi kan kalla det vad vi vill. Men vi kommer inte ifrån det faktum att en mycket stor andel av Lidingös nuvarande invånare älskar sitt Lidingö för hur det ser ut idag. Oavsett om någon väljer att beskriva det som en sovstad.

Sammanfattningsvis ska vi såklart ge näringslivet goda förutsättningar att utvecklas. Men inte till priset av att vi tar bort det som gör Lidingö fantastiskt som det är.

Mikael Olofsson 2017-09-27 09:23

Varför skulle en dragning av Lidingöbanan via Centrum göra att boende på Norra ön slipper ta bilen till Centrum? Det går väl bussar redan idag? En eventuell dragning via Centrum har väl aldrig varit tänkt att gå ut på norra ön?

Carl-Johan Schiller (KD) 2017-09-26 17:48

Hej Katarina och andra företagare!

Jag ser fram emot er inbjudan för att prata om hur vi kan vända den här trenden. Det är företag, inte kommuner som skapar välstånd och därför är dessa frågor så viktiga.

Bla vill vi i KD göra om näringslivskommittén till ett näringslivsråd. Med en ordförande som kan driva företagarnas frågor med och mot kommunstyrelsen. Det är en av frågorna vi gärna pratar om med er.

Carl-Johan Schiller (KD)

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google