Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Nu måste det bli en folklig resning

tisdag 11 augusti 2015 14:17

Polisen sprider desinformation och den nya polisorganisationen är en katastrof. Poliser utan lokalkännedom kommer susande via GPS från Stockholm till Lidingö vid larm för att sedan återvända lika snabbt. De polisinsatser som gjorts har varit att bötfälla lidingöbor för trafikförseelser. Det skriver den pensionerade kriminalpolisen Anders Bergstedt i nedanstående debattartikel, där han även konstaterar att politikerna blivit lurade av polisledningen. Nu måste de bli en folklig resning!

De lokala tidningarna i Lidingö har okritiskt publicerat information från polisen under många år. Det gäller bl.a. de ouppklarade kvinnoöverfallen där man påstod att det inte fanns några uppgifter att bearbeta. Det visade sig vara rena lögner. Sedan kom kampanjen med DNA-märkning av gods som påstods minska bostadsinbrotten kraftigt. Det gällde bara till en början och i försöksområdena och visade sig leda till ändrat beteende av brottslingarna och totalt ge en kraftig ökning. Vid fyra bostadsinbrott i Torsvik samma dag greps gärningsmannen men trots försäkringar från Närpolischefen lade polisen genast ner tre trots samma spår. Man väljer konstant att visa en mer positiv bild än verkligheten.

Kritiken mot att man tagit ifrån Lidingö de poliser som kunde Lidingö och brottsligheten, har varit stor. Polisledningen har försäkrat att den lokala polisen skulle fortsätta och stärkas - men från Stockholm. I praktiken har det visat sig vara ren desinformation. De f.d. Lidingöpoliserna har fått andra uppgifter. Brottsligheten har på flera områden ökat kraftigt och ligor och Lidingös egna kriminella har haft fritt fram. I Mitt i Lidingö 4 augusti är frustrationen stor men kommunikationsstrategen Lotta Lutteman förnekar den bild som ges och säger att "Vi har varit mer på ön än vanligt under året".

Den sanna bilden är att poliser utan lokalkännedom kommer susande via GPS från Stockholm vid larm. Sedan återvänder de lika snabbt. En mycket större del av brotten än tidigare förblir ouppklarade. Ett antal poliser utan kännedom om Lidingö kommenderas att bemanna polisstationen några timmar i veckan och sitter sysslolösa. Erik Forsell har haft med sig en grupp poliser som gjort "trygghetsundersökningar" i Lidingö Centrum medan bostadstjuvarna härjat några hundra meter därifrån. De polisinsatser som gjorts har varit att bötfälla Lidingöbor för trafikförseelser. Storklottraren som varit aktiv i mer än tre år har i sommar varit mer aktiv än någonsin.

Nu måste det bli en folklig resning och politikerna tvingas att agera. De har hela tiden pratat om samarbete med polisledningen vilket i praktiken inneburit att de blivit totalt lurade. Den nya polisorganisationen är en katastrof över hela landet men man satsar stora pengar på att utbilda polischefer och kommunikationsstrateger i hur de skall informera. Detta är vad vi nu ser !

Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis, numera samhällsdebattör

Dela Debatt: Nu måste det bli en folklig resning

Kommentarer

Anders Bergstedt 2015-12-17 16:19

Det är dags att summera år 2015 och denna tråd. I artikeln skrev jag bl.a.”De lokala tidningarna har okritiskt publicerat information från polisen under många år !” Det är samma kritik som bl.a. polisforskaren Stefan Holgersson framfört. Man desinformerar för att ställa polisverksamheten i en bättre dager !

Mitt i Lidingö hade 15 december en artikel under rubriken ”Polisen har gripit två inbrottsligor.” Där fick man uppfattningen att det gällde Lidingö då det i själva verket gällde brott i Stockholm. Eric Stassais som ansvarar för satsningen mot bostadsinbrott uppgav att bostadsinbrotten i Norrmalm minskat med 30 procent. Den statistiken är missvisande eftersom 2014 var ett år med ligor från Öststaterna som gjorde ända upp till fem bostadsinbrott i samma trappuppgång. Här på Lidingö fortsätter inbrotten trots gripandena nyligen.

På Lidingö var det 89 bostadsinbrott år 2011 och sedan har de ÖKAT MED 15-20 VARJE ÅR och under 2015 blir det hela c:a 170 ! Det är den verkliga bilden !

Vad jag vet är det bara den som grannarna serverade åt polisen under sportlovsveckan som under året kunnat lagföras för bostadsinbrott på Lidingö. Jag har försökt att få bekräftelse på om de c:a 500 godspunkter som nu senast tagits i beslag i något fall går att härleda till Lidingö. Jag har inte fått något svar. Tidigare i höstas hittades inbrottsverktyg i några bilar på Lidingö men vad jag vet gick de inte att knyta till något bostadsinbrott.

Anders Bergstedt 2015-11-25 10:41

Dramatiken i Sverige ökar för varje dag. I går tvingades regeringen ta till tidigare otänkbara metoder för att stoppa den flyktingström som bara fortsatt. I dag går polisförbundets ordförande Lena Nitz ut i media och slår larm om att polisen inte längre klarar de krav som landets situation och omorganisationen har på polisen. 8 av 10 poliser har tappat hoppet ! I dag publiceras på www.dagensjuridik.se min artikel under rubriken "Flyktingkris och terror gör att rikspolischefen inte behöver stå till svars för poliskrisen !"

Frågan för oss på Lidingö är hur detta påverkar den lokala polisverksamheten. Polisen försöker att få andra krafter att ta över så mycket som möjligt av den lokala verksamheten. Därför är grannsamverkansbilen viktig. Situationen beträffande bostadsinbrott har förändrats. Inbrotten i villor har gått ner kraftigt medan inbrott och försök i lägenheter har ökat dramatiskt från 23 år 2013 till 83 hittills under 2015 !

Onsdag 18 november var den första av totalt fem dagar för kommunpoliser, kommunledningar, kommunala brottsförebyggare och polischefer. Syftet är att introducera arbetsmetoden som kommunpolis och medborgarlöften för alla inblandade. Hur kommunpoliserna skall arbeta är synnerligen oklart och lokalfrågor och bemanning är till stor del olösta.

Ingen från kommunledningen i Lidingö har varit närvarande utan man har istället skickat Paula Jagric som varit kommunens brottsförebyggare. Hon är den som har gedigen kunskap och verkligen ansträngt sig för att leva upp till förväntningarna. Tyvärr har hon nu tagit andra arbetsuppgifter som projektledare.

Då det gäller Towe Skjöld och Tomas Lundgren så har de först nu börjat få struktur på sina uppgifter. Båda är överens om att göra allt för att försöka tillgodose både Lidingöbornas och polisens förväntningar. Dialogen blir allt bättre och de har gjort klart att om detta inte fungerar så kommer båda att ta det som ett personligt misslyckande. I det läget måste vi stötta dem och ge dem möjligheten.Jag har varit kritisk men nu börjar man se det ena tecknet efter det andra på att saker händer beträffande ungdomar, narkotika och bostadsinbrott.

Jag kommer att fortsätta att följa upp situationen med kommentarer till min artikel "Nu måste det bli en folklig resning" som publicerades på Lidingösidan 11 augusti. Mitt mål är att Lidingö skall gå i spetsen med ett bra samarbetsavtal som blir vägledande för andra kommuner som är i samma situation t.ex. Norrortskommunerna.

Anders Bergstedt 2015-11-20 16:04

Mina farhågor besannades ! De två gripna var i 30-årsåldern och hopplösa återfallsförbrytare som inte var från Lidingö. De blev snabbt försatta på fri fot. Åklagarna gör allt för att slippa häktning vilket klart framgick av Kalla Fakta i TV4 om återfallsförbrytarna.

En häktning innebär att alla pågående brottsutredningar samlas ihop och blir en stor påfrestning för polisutredare,åklagare och domstolar. Du kan se det om du följer tråden och går ner till kommentaren 2015-08-25.

Onsdag 2015-11-18 då det var terrordramatik stoppades en bil på Lidingö av Norrmalmspoliser.I fordonet hittades misstänkt stöldgods och misstanke om narkotikabrott uppstod. Också då var föraren en återfallsförbrytare i 30-årsåldern men från Lidingö. Han blev också snabbt frigiven.

Tyvärr är det så här det ser ut och det stora problemet är som synes inte poliserna utan åklagare och domstolar som missbrukar lagstiftningen in absurdum och saboterar polisens arbete. Det är minsta motståndets lag som gäller ! Jag har under många år drivit en debatt om detta på Dagens Juridik men det bara fortsätter åt fel håll !

Anders Bergstedt 2015-11-19 07:08

Inga ord räcker till ! Hur kan IS ondska ha fått sådant grepp om hela Världen? Varför utnyttjar de EU:s humanitet för att förbättra världen och rädda flyktingar? Hur kommer detta att påverka den omorganisation av polisen som redan också orsakat så stort lokalt missnöje ?

Jag ställde redan måndag 16 november med anledning av situationen dessa frågor till Lokalpolischefen Towe Skjöld:" Ingen av oss kunde väl ana den situation som nu uppstått. Att i nuläget kämpa för lokal polisverksamhet känns fullständigt meningslöst. Jag skulle vilja veta hur du och dina 300 poliser drabbas. Hur många måste du släppa till dessa uppgifter ?"

Svaret från Skjöld tisdag 17 november blev bl.a:" I stort sett hela myndigheten bidrar med förstärkning vilket gör att uttaget i Stockholm inte är särskilt stort. Vi har fortfarande förmåga att bedriva verksamhet utöver den sk miniminivån. Såklart tillser vi också att övriga objekt får den tillsyn som bedömts nödvändig."

Det förvånade mej att Skjöld inte insåg allvaret i situationen vilket redan framgått från Rikspolischefen. Redan vid polisledningens informationsmöte 18 november om kommunpolisen, som jag redovisat här på Lidingösidan med hänvisning till artikeln på www.blaljus.nu med rubriken "Kommunpolis är inte kommunal polis" hade regionpolischefen Ulf Johansson förklarat " Senast har flyktingströmmen gjort att poliser tagits från den ordinarie verksamheten för att delta i kommenderingen ALMA eller kommenderas till Skåne för att förstärka gränskontrollen. Till det kommer den hotbild som terrordåden i Paris medför."Därför är det med missmod jag ser redovisningen av de lokala brotten på Lidingö vecka 46 då det var 4 lägenhetsinbrott och 4 villainbrott .Det har varit flera garageinbrott och vinterhjul är gångbart. Vid villainbrottet på Oskarsvägen tillgreps bl.a. smycken och en bil i vilken polisen grep två personer. Detta var ju ett ljus i mörkret och jag hoppas att polisen nu klarar upp den serie av missbrukarinbrott som plågat oss hela hösten !

Ola Korsfeldt 2015-11-13 19:11

I tisdags kväll tittade jag som vanligt på "Veckans brott". Till studion hade man bjudit in rikspolischefen
Dan Eliasson och en kvinnlig uniformerad polis direkt från fältet. Sistnämnda har sparkat igång en rikstäckande missnöjesaktion hos polisen, vilket är utmärkt. Lönesättning och usla arbetsvillkor diskuterades, men också omorganisationen som en bidragande orsak. När det gäller denna påstod Eliasson att den kaosartade och turbulenta omställningen kommer att lägga sig om ett par år och ur denna uppstår en ny slagkraftig och ordnad polisorganisation. Nu verkar det som om Eliasson helt har missat poängen med polisverksamheten. Den ska nämligen fungera under alla omständigheter och arbeta efter närhetsprincipen, vilket han inte verkar ha insett. Inte heller verkar han ha kännedom om vad som händer inom Storstockholmsområdet, tex på Lidingö, och ute i landet när det gäller polisverksamhet och trygghet. Konsekvensmedvetande saknas också. Däremot framgick det klart att Leif GW är helt införstådd med detta och har utmärkt koll.
Det skulle vara bra om byråkraterna och politikerna fick sig en tankeställare och ändrar sig efter att ha läst protestbreven. Dessutom måste de prata med såväl pensionerad som yrkesverksam polis, forskare, debattörer, journalister och intresserade privatpersoner om frågan.

Anders Bergstedt 2015-11-11 09:38

Du som missade Veckans Brott i SVT ! Gå in på www.blaljus.nu så ser du programmet och kommentarer.
Även där blev Eliasson och omorganisationen fullständigt avklädd.

Nu hoppar alltfler poliser av eftersom omflyttningarna dessutom får helt ohållbara konsekvenser för familjen och privatlivet. Här på Lidingö slutar Paula Jagric som kommunens brottsförebyggare och det är en stor katastrof. Ingen efterträdare är utsedd utan det kommer att uppstå ett vakum under ansenlig tid.

Anders Bergstedt 2015-11-10 16:34

Vecka 45 var det hela 10 inbrott och 2 försök !
Ja inbrotten fortsätter och ingen grips. Det finns dock ett litet ljus i mörkret. En grupp som jobbar mot bostadsinbrott fick tips och efter väldigt kort spaning anträffades en man i 30-årsåldern vid en bil och c:a 45 punkter togs i beslag. Utredning pågår.

Vill du veta hur polisverksamheten fungerar på andra ställen har www.blaljus.nu den bästa uppdateringen. Tyresö-Nacka har samma problem som Lidingö och under rubriken "Hur funkar polisreformen " kan du klicka in dej på Tyresö Närradios samtal med poliserna Lars Alvarsjö och Thomas Martinsson. Dom klär av polisreformen till total nakenhet !

Anders Bergstedt 2015-11-04 10:52

POLISER RUNT OM I SVERIGE GER UPP !Det senaste:

EXPRESSEN 2 november:På måndagen protesterar Sveriges missnöjda poliser - genom en massiv brevaktion riktad mot rikspolischefen, makthavare och medier.
AFTONBLADET :Sveriges poliser gör uppror. Nu skickar de tusentals brev till ledningen och politikerna. ”Gränsen är nådd för vad vi kan och vill acceptera.”

Mitt i Lidingö tisdag 3 november redovisar "Kraftiga protester mot polisflytten". Mikael Olofsson är en av de få medborgare som gett sig in i debatten också här på Lidingösidan. En "centraliserad" Lidingöpolis redovisar den avsaknad av polisverksamhet som alla utom områdeschefen Towe Skjöld ger uttryck för. Desinformationen fortsätter !

Allan Ekström 2015-10-29 19:11

Som man bäddar …

Som man bäddar får man ligga, en omutlig regel. Att vårt Sverige håller på att gå i kvav - staten kan inte ens längre fullgöra sin obetingat främsta uppgift i samhällskontraktet nämligen att trygga den enskilde till liv och egendom - är till stor del självförvållat genom den antagna asylpolitiken som skiljer sig på ett iögonfallande sätt från våra grannländers.

Rättsstaten har krackelerat. Det har till och med hänt att polis uppmanat brottsoffer att ta kontakt med medborgargarde, eftersom man saknat förmåga att skydda den enskilde. Och det finns ett 50-tal områden, där polisen enligt Rikspolisstyrelsen inte kan upprätthålla lag och ordning och dit räddningstjänsten i många fall inte vågar bege sig utan poliseskort.

Tillståndet känns förnedrande för oss som deltagit i uppbyggnaden av vårt Sverige. Och ännu har vi inte sett slutet.

Allan Ekström

Anders Bergstedt 2015-10-29 16:56

Enligt uppdateringen vecka 43 var det 7 inbrott. Det är samma mönster som tyder på att det är lokala missbrukare. Nu är det höstlov och den tid då mörkret och inbrotten kulminerar.

Sedan sportlovsveckan har ingen gripits och en kvalificerad gissning är att vi sedan dess är uppe i 150 inbrott och årets siffror blir de högsta någonsin. Den senaste tidens händelseutveckling i Sverige visar att polisen tappat greppet om det mesta.

Anders Bergstedt 2015-10-20 19:08

Turbulensen inom polisen fortsätter och ökar. SVT och www.blaljus.nu redovisar nu hur utryckningspoliserna på Norrmalm är överbelastade och mår mycket dåligt. De får offra matraster och toalettbesök och hinner ändå inte med alla utryckningar och att göra bra insatser. De måste snabbt vidare till andra uppdrag.

Det är precis vad vi sett på Lidingö. Det finns ingenting kvar av Towe Skjölds 300 poliser som skulle kunna disponeras även för Lidingö.I praktiken finns inga poliser för lokal polisverksamhet utan det kommer att vara teamarbete. Det är den totala motsatsen till meningen med omorganisationen.

Det visar sig också att Thomas Lundgren inte skall ha någon uppgift att initiera operativ verksamhet. Det har också framkommit att ingen samordning finns mellan grannsamverkansbilen och samverkan i bostadsområdena.
I princip allt hänger i luften !

I media har det varit en stor nyhet att polisen inte längre klarar av flyktingsituationen. Där har jag en artikel på www.dagensjuridik.se och Mats Löfving som är chef för NOA(f.d. Rikskriminalen)har gått i svaromål i en egen artikel.

Sist men inte minst kommer Kalla Fakta TV4 att i kväll ta upp problemet med Återfallsförbrytarna som hela tiden grips, blir släppta och grips igen. De är i det närmaste straffimmuna. Längre ner i denna tråd har jag talande exempel då det gäller bostadsinbrotten.

Anders Bergstedt 2015-10-16 10:18

Nu är det klart att det blir POLISENS AMBASSADGRUPP som kommer att stationeras i Lidingö Polishus. Det kommer att rulla polisbilar ut och in, främst till ambassader i Stockholm.

Naturligtvis är det positivt att få se flera polisbilar rulla in och ut från Lidingö men det kommer knappast tillföra den lokala polisverksamheten någonting. Det blir ännu ett sätt att inge falsk trygghet. I tisdagens artikel i Mitt i Lidingö påpekar Tomas Lundgren att "det är skillnad på en upplevd trygghet och en faktisk trygghet". Det håller jag med om men av motsatta skäl !

Anders Bergstedt 2015-10-14 10:03

Jag fortsätter att följa utvecklingen då det gäller polisen. Jag måste erkänna att jag är besviken över att det är så svårt att få ett engagemang och en dialog i denna viktiga fråga. Den får inte prioriteras bort i den samhällsturbulens som råder även lokalt !

I Mitt i Lidingö tisdag 13 oktober presenterades den nye kommunpolisen Tomas Lundgren. Han har stora ambitioner och vill ha in så mycket information som möjligt för att klara ut våra behov och krav. En viktig punkt är att få ner antalet inbrott.

Jag har analyserat bostadsinbrotten och där framkommer en bild som pekar på att många av de "klantiga" bostadsinbrotten utförs av några av våra egna som hållit på i mer än 20 år för att finansiera sitt dagliga missbruk. De har gripits gång på gång men fått rent löjliga straff och gått direkt ut till nya brott.

Storklottraren på Lidingö fortsätter och man kan se samma klotter i Ropsten,längs Värtan och Lidingövägen.

Anders Bergstedt 2015-10-08 08:35

Jag har gått igenom mina anteckningar och det visar sig att det snart gått ett helt år sedan den nye Rikspolischefen Dan Eliasson gått ut i media och förklarat att nu skulle verkligen poliserna "tryckas ut i lokalsamhället". Här kommer citat från mina anteckningar:

"Det går tvärt emot tydliga signaler i hela Sverige där polisstationer stängs och verksamheten centraliseras. Som framgått i flera artiklar drabbas Lidingö väldigt hårt. Vid det första mötet 9 december mellan Lidingös toppolitiker och polischefen i Stockholm City ( där Lidingö ingår) Christian Agdur, fick inte Kent Björnberg och Rebecca Krus som var Lidingös representanter i Polisnämnden närvara.

Så blev det också måndag 12 januari då Agdur skulle informera Kommunstyrelsen om den nya polisverksamheten i Lidingö. Vid detta möte blev det klarlagt att Agdur inte lämnade några som helst utfästelser om ”öronmärkta” poliser för yttre tjänst på Lidingö. Det kommer att bildas grupper som skall användas där de bäst behövs. Ingenting är beslutat om hur den verksamheten skall se ut. Agdur betonade samarbetet. Polisstationen kommer att stängas. Agdurs framförande uppfattades av de närvarande som väldigt positivt.

En fråga som inte togs upp var att Lidingö, som har hög skattekraft, betalar mycket för polisverksamhet som inte finns, samtidigt som de får betala Securitas och andra för att svara för tryggheten på Lidingö ".

Ett helt år har alltså gått utan att Lidingös högsta politiker , trots de många kontakterna med polisledningen tagit några som helst initiativ för att konkret formulera Lidingös krav. I slutet av 2015 är det meningen att ett samarbetsavtal skall skrivas men det måste ju föregås av ett opinionsmöte som är öppet för alla. Det måste våra politiker ta initiativ till !

Anders Bergstedt 2015-10-07 12:23

I måndags, 5 oktober träffade chefen för Norrmalmspolisen Towe Skjöld tillsammans med Lidingös nytillträdde (1 oktober) samordnare Thomas Lundgren Kommunstyrelsen. Skjöld informerade om hur hon ser på polisverksamheten på Lidingö.

För ett halvår sedan var chefen för hela Stockholm Christian Agdur också hos Kommunstyrelsen och informerade om samma sak. Sedan har absolut ingenting hänt. Inga protokoll förs. Kommunstyrelsen har inte tagit några initiativ för att konkret klargöra Lidingös krav.

Båda verkar ha intresse att så länge som möjligt skjuta upp medborgarnas möjligheter att framföra sina önskemål och sin kritik över nedrustningen.Nu visar det sig att Thomas Lundgren inte ens skall sitta på Lidingö utan tillsammans med de övriga sex samordnarna på Kungsholmsgatan 37. Han gick i dag inte ens att nå eftersom växeln bara hade hans gamla telefonnummer !!!

Ola Korsfeldt 2015-10-03 09:34

Avvecklingen av polisen på Lidingö är något som jag exakt
förutsåg i ett antal debattinsändare i dagspressen, b la
i DN den 19/11-2014. För den som idag vill läsa dessa kan gå ut på nätet och googla på "Polisreformen" eller mitt namn, Ola Korsfeldt.
Dessutom har det visat sig att omorganiseringen av polisen inte fungerar. Lidingö är därför ett talande exempel. Kan man få tillbaka polisen dit får detta stå modell för resten av landet som idag saknar polisnärvaro på grund av centraliseringen.

Mikael Olofsson 2015-10-01 23:43

Medborgargarde verkar ju vara ända utvägen...

Anders Bergstedt 2015-10-01 16:19

Vecka 40 var det hela 10 bostadsinbrott. Det hjälper inte ens med säkerhetsdörrar och annan teknik. I år har det redan varit långt över 100 bostadsinbrott och BARA EN gärningsman har gripits. Det var sportlovsveckan då grannarna blockerade gärningsmannen som hölls kvar tills polisen kom. Straffet var en ren parodi på rättvisa.

Situationen visar med all önskvärd tydlighet att polisens frånvaro inte bara är oacceptabel utan att den också medför att dramatiskt färre gärningsmän grips. Tidigare var det inte ovanligt att man under ett år grep ett tiotal gärningsmän. Det är oacceptabelt med polisens frånvaro och att övriga samhället skall tvingas utföra polisens arbetsuppgifter. "Teamarbetet" är bara en styrkedemonstration som döljer verkligheten !

Anders Bergstedt 2015-09-15 20:21

I dag har lokaltidningen Mitt i Lidingö rubriken:"300 poliser i Lidingös polisområde".

Lidingö har inget polisområde utan ingår i Norrmalms polisområde tillsammans med Östermalm, Kungsholmen, Vasastan och Klara. Chefen Towe Sköld f.d.Wisell ger sken av att Lidingö har tillgång till dessa 300 och har försäkrat kommunalråden att Lidingö är lika viktigt som andra stadsdelar. Vem tror på detta ?

Detta är återigen ren och upprörande desinformation. Lidingö tilldelas bara en samordnare som inte skall ha yttre tjänst. Naturligtvis kommer man från Stockholm att göra styrkeuppvisningar och skicka helikopter då något händer.

Jag frågar mej hur långt detta falskspel skall drivas innan Lidingöbor och politiker sätter ner foten och vägrar att skriva samarbetsavtal. 9 allpoliser för Lidingö avsatta av de 300 är ett rimligt krav och där finns ingen prutmån !

Mikael Olofsson 2015-08-25 19:56

Namninsamling för att få tillbaka polisstationen på ön:

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10149

Anders Bergstedt 2015-08-25 16:59

Sportlovsveckan var det många bostadsinbrott på Lidingö. På Skolvägen hörde grannarna hur en ruta slogs sönder och samlades och höll kvar gärningsmannen tills polis snabbt kom och grep honom. Trots samma spår vid tre likadana inbrott i området häktades han bara på en vecka och de tre lades ner. Han dömdes för inbrottet på Skolvägen till fängelse 2 månader och Skyddstillsyn och frigavs genast vid rättegången. Han har växt upp på Lidingö, är 40 år och har 35 avsnitt i belastningsregistret och dömdes senast till Skyddstillsyn för bostadsinbrott på Lidingö.

Sedan dess har det varit mer än 90 BOSTADSINBROTT på Lidingö och INGEN GÄRNINGMAN HAR GRIPITS ! Det är fullständigt oacceptabelt ! Argumentet för att inte göra någon teknisk undersökning vid jätteinbrottet i Källängens skola var att resurserna prioriterats till bostadsinbrott. I Sverige har bostadsinbrotten ökat till 22.400 och vid de flesta har teknisk undersökning gjorts. Detta har dock ytterst sällan lett till gripanden utan de som åtalats är de som gripits på bar gärning eller med gods. De tekniska undersökningarna på Lidingö som varit argument för att inte göra något vid Källängens skola har alltså varit ett upprörande vilseledande.

På ledaren i SVD 25 augusti beskriver Ivar Arpi hur stöldligor hotar tryggheten också i glesbygden medan vi i välbärgade områden försöker att skydda oss genom att göra bostäderna till ointagliga fort och göda säkerhetsföretagen. Ett 15-tal ligor med 1500 aktiva brottslingar gör snabba brott efter instruktioner via GPS. Djursholm som också var pilotdistrikt i polisens DNA-märkningskampanj har i sommar drabbats oerhört hårt av kvalificerade villainbrott.

SAMMANFATTNINGSVIS visar detta att polisen lyckats väl med att engagera hela samhället mot brotten. Då någon grips är det nästan alltid via deras larm till polisen. Polisen sviker sin egen uppgift grovt genom att inte satsa på att punktmarkera och gripa tjuvarna som man kartlagt. Åklagare och domstolar sviker genom att inte ge polisen tid att klara upp seriebrott och genom att ge rent löjliga straff. Straffskalan för grov stöld är fängelse 6 månader till 6 år.

På Lidingö drabbas vi av ligorna men har en växande skara av unga kriminella. Det förvånar mig att våra politiker och KOMMUNALRÅD INTE ALLS REAGERAT på situationen. Dom har uppenbarligen nog med att kämpa med sina egna misstag med Ropsten, tågbron, Lidingöbanan, Söderås, Iranska ambassaden och Södra huvudleden.

Anders Bergstedt 2015-08-15 08:20

Det var mer sanning i min artikel än jag kunnat ana. Nu får vi via några "vanliga" poliser veta att man struntade i att skicka några poliser till Källängsskolan efter jätteinbrottet och att ärendet genast lades ner ! Det är upprörande och helt oacceptabelt. Min spekulation är att inbrottet hänger samman med byggjobben och att godset redan skeppats över till andra sidan Östersjön !

Bostadsinbrotten fortsätter och av iakttagelserna kan man dra slutsatsen att många begås av våra egna kriminella. Inga insatser sätts in och man griper inga. Stockholmspolisen är överbelastade av inbrott och hinner bara jobba med de som grips på bar gärning.

Jag och vi alla har nu ännu större anledning att vara väldigt kritiska mot polisens arbetssätt. Det är upprörande att så klart se skillnaden på informationen från "vanliga" poliser och från chefer och kommunikationsstrateger ! Nu är det hög tid för lokalpolitiker och allmänhet att agera !

Anders Bergstedt 2015-08-13 16:15

Ola Korsfeldt har rätt i att det är bara de kriminella som vinner på omorganisationen. Allmänheten och personalen förlorar stort och i dag offentliggör Rikspolischefen Dan Eliasson att stora personella resurser skall överföras till Malmö och andra problemområden.

Det innebär i klartext att man kommer att låta brottsligheten öka i områden med låg brottslighet. Numera är ledordet att "poliser skall användas där de bäst behövs". Det innebär att vi i välbärgade områden hänvisas till att göra våra bostäder till OINTAGLIGA FORT! Jag känner sorg över tillståndet i dagens Sverige.

Ola Korsfeldt 2015-08-13 08:52

Omorganiseringen av svensk polis har kommit som på beställning av de kriminella, vilket nu märks inte minst på Lidingö.

Ola Korsfeldt 2015-08-11 20:07

Utmärkt att Anders uppmärksammar och beskriver hur den synnerligen ogenomtänkta omorganiseringen av svensk polis drabbar Lidingö. Frågan gäller inte bara Lidingö utan hela Sverige.

Mikael Olofsson 2015-08-11 19:45

Det är tråkigt att polisledningen inte förstår hur detta påverkar allmänhetens förtroende för kåren. Lite skrämmande också att de kommit dit de är trots inkompetensen (eller är det just den som är nyckeln till framgång inom kåren?).

1. Varför ska man lita på poliser när deras chefer ljuger oss rakt upp i ansiktet, bara för att gagna sina egna karriärer?

2. Varför ska man anmäla brott när inget händer? Inte ens statistiken bidrar till någon förbättring. Straffpåföljder uteblir/rabatteras, utredningar läggs ner innan de ens påbörjats. Det blir ju bara pappersarbete. Vänner, bekanta och grannar hinner ju fram mycket snabbare än en bil från Kungsholmen, vet vart dom ska och skapar inget pappersarbete...

Vill de att medborgarna ska börja patrullera gatorna istället? Så måste det ju vara, det ser ju bra ut på deras kostnadsställe så då måste det vara bra.

Allan Ekström 2015-08-11 16:40

Anders beskriver på sitt engagerade sätt en rättsstat i upplösning. Staten har inte längre förmåga att trygga den enskilde till liv och egendom, vilket känns förnedrande. Vi får bevittna detta faktum så gott som varje dag.

"Something is rotten en the state of Denmark". Hade Hamlet besökt oss skulle han ha tillagt "and the state of Sweden".

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google