Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: "Om det stämmer är det hög tid att politiken återtar kontrollen"

lördag 14 oktober 2017 00:01

Vår vackra ö förtjänar att vara välskött och tas om hand på allra bästa sätt. Då kan medborgarna känna stolthet över sin ö. Men som situationen är i dag riskerar staden med nuvarande hantering att backa in i framtiden. För att möta framtiden behöver stadens agerande genomsyras av ökad professionalitet på samtliga nivåer. Det skriver lidingöborna Georg Frick och Anneli Frick denna debattartikel.

Lidingö stad kan bättre...

Det är få av Sveriges 290 kommuner som har samma gynnsamma förutsättningar som Lidingö stad. Vi befinner oss i en expansiv region, vi har direkt tillgång till storstadens utbud och öns vackra natur, och inte minst har Lidingö stad ofta ett gott rykte ute i landet.

För oss som boende på ön kan vi dock notera att Lidingö stad kan bättre…

För att möta framtiden behöver stadens agerande genomsyras av ökad professionalitet på samtliga nivåer. Som situationen är i dag riskerar staden med nuvarande hantering av sina förutsättningar backa in i framtiden.

Vi kommer här nämna tre huvudsakliga exempel:

Skötsel av grönytor, städning av gator och snöskottning
På många platser frodas ogräset, rabatter växer igen, buskar/träd behöver klippas/beskäras och gräsytor är i avsaknad av regelbunden klippning och om/när det väl görs är det slarvigt och lämnar sjok av hö... Många av öns gator är slarvigt sopade och i den mån de sopas så sker det allt för sällan. Under vinterhalvåret är snöskottningen oftast mycket bristfällig. Vid lämnande av synpunkter till kommunen så åtgärdas – ibland – gräsytor och gator, men inte rabatter, buskar och träd. Utan då får man till svars att en speciell blankett ska fyllas i och skickas in... Men inte ens då händer det något eller att någon återkoppling ges.

Vad vi känner till är det inte någon annan kommun som har detta som riktlinje/rutin. Känns snarare som att staden vill göra det så krångligt som möjligt för att medborgarna förhoppningsvis ska tröttna på att lämna synpunkter. För visst borde det väl ändå vara så att kommunen sköter om detta naturligt och på bästa sätt med mål ön ska vara välskött och vacker. Inte minst längs infarterna till ön via både Norra och Södra Kungsvägen och nere runt centrum. Infarter ger trots allt ett första intryck och väcker förväntan.

Ekonomiskt ansvarstagande
I detta sammanhang behöver frågan om snabbcykelbana vid Norra Kungsvägen knappast utvecklas. Först beslutas det om att det ska byggas. Det börjar byggas och sedan beslutas det att det inte ska byggas och återställning sker. Liknande exempel finns vid borttagande av övergångsställen. Först tas dessa bort och redan någon vecka senare återinförs vissa av övergångsställena igen. Exempelvis övergångsstället vid Lidingö GK.

Kommunikation – medborgare
Vi har vid ett antal tillfällen vänt oss till staden i olika ärenden. Allt ifrån att begära ut handlingar till att lämna synpunkter. Ofta är det bristfällig kommunikation, ibland otrevliga och ifrågasättande svar. Det är svårt att få ut handlingar och känslan av allmän oförståelse och intresse känns dessvärre påtaglig vid kontakter.

Lidingö stad har de bästa förutsättningarna, nu gäller det att se dessa förutsättningarna och nyttja dem väl.

Professionalism måste genomsyra stadens samtliga nivåer och verksamheter.

Ytterst är detta en fråga för ansvariga politiker. I den allmänna debatten görs det gällande att politiker ha delegerat allt för mycket beslutsmandat till tjänstemännen. Huruvida detta stämmer eller ej, får politiken svara för. Men om det är med sanningen överensstämmande är det hög tid att politiken återtar kontrollen. Dags också att Lidingö stad inser för vem de finns till för (läs vi medborgare) och vad kommunens och tjänstemännens uppdrag är. Eller är det otydliga uppdrag och mål från politiken?

För Lidingö stad kan bättre och vår vackra ö förtjänar att vara välskött och tas om hand på allra bästa sätt. Både politiker, Lidingö stad och vi medborgare vill väl känna stolthet över att vår vackra ö ges de bästa förutsättningarna.

På andra sidan glittrar välskötta Djursholm som Lidingö lätt skulle kunna konkurrera med om viljan finns...

Georg & Anneli Frick

Dela Debatt: "Om det stämmer är det hög tid att politiken återtar kontrollen"

Kommentarer

Jan Wiksell 2017-10-21 00:03

Lidingös grönytor tillhör länets sämst skötta. Man behöver bara åka över bron för att inse detta. Lidingö är ett av Sveriges attraktivaste bostadsområden - men där grönytorna sköts av oengagerade tjänstemän på kommunen som verkar se medborgarna som något katten släpat in. En gång när vi påpekade vanvården för en ansvarig tjänsteman blev vi anmodad att flytta om vi inte var nöjda...
Vägrenarna på våra motorvägar ter sig som golfgreener jämfört med de få vägrenar som Lidingö Trädgårdscenter fått ansvaret att sköta. Lidingö Trädgårdscenter verkar för övrigt vara ingifta i kommunen. Borde det inte vara dags att testa nya krafter?
Våra politiker verkar vara helt ointresserade av skötselfrågor. De har delegerat allt till tjänstemän som står ljusår från det styrande partiet. Vad är det för mening att rösta på ett parti som sedan delegerar allt till tjänstemän med helt andra agendor?
Vi som bor på Lidingö ska inte behöva nöja oss med ”att det duger”. Vi måste kräva mer. Vi har rätt att kräva mer. Det är inte dyrare att göra ett bra jobb än att göra ett dåligt. Kommunen måste se till att sätta rätt man på rätt plats - att få tjänstemän som gillar sitt jobb och är stolta över att åstadkomma något bra.
Ett välskött Lidingö ökar inte bara trivseln för oss som bor här - det påverkar i högsta grad värdena på våra bostäder. Attraktiviteten kan helt krasst mätas i pengar. Är det inte förvånande att Djursholm har de högsta villapriserna trots att Lidingö - i synnerhet efter tillkomsten av norra länken - har Sveriges absolut bästa bostadsläge?
Jag har ännu inte gett upp hoppet om att någon gång få känna stolthet när jag passerar bron mot Lidingö. Men för att det hoppet ska kunna infrias måste vi nog vara noga med vem vi lägger vår röst på vid valet 2018.

Ingela Danielsson 2017-10-17 12:12

Översiktsplanen från 2012, antagen 2014, med visioner för ett Lidingö 2030, inga revideringar, inga uppföljningar, ingen resultatredovisning av vad staden har gjort? Tjänstemän hänvisar inte ens till översiktsplanen vid kontakt. Tyvärr svarar de inte alltför utförligt över huvud taget, om de svarar alls när det gäller frågor om underhåll av skogs-, park-, gröna ytor i direkt anslutning till bostadsbebyggelse.

Marianne Alin 2017-10-16 14:39

Ett tips:
Om det är gräset inte är klippt, en lampa längs en gångväg trasig eller något vandal har klottrat på en skolvägg, anmäl till kommunens felanmälan. Saken kommer då att åtgärdas. Sedan kan man inte med sinnet i behåll hävda att det är särdeles vanskött på Lidingö.

Att förstora upp saker så här blir nästintill absurt.
Sist jag sökte på kommunens hemsida, fanns skötselplan och annat som rör skogen. Innan ni skriver artiklar och kommenterar, gör research och se vad kommunen redan gör.

Ingela Danielsson 2017-10-16 08:19

Ja, det finns ställen på Lidingö som är välskötta. Tyvärr finns det också alltför många ställen som visar på bristande skötsel och på kunskap om hur skog, park och grönområden bör skötas. En professionell skogsbrukare bör ha en skogsbruksplan, en underhållsplan för hur på bästa sätt löpande sköta sin skog genom att röja och gallra. Punktinsatser är inte en lösning för ett hållbart välskött Lidingö. Staden bör snarast - eftersom man inte verkar ha en sådan - skaffa en skogs-, park-, grönområdesbruksplan, inte minst för att underlätta för staden själv att sköta sin mark men kanske framför allt för att alla Lidingöbor kan få ta del av ett välskött ”närområde”. Allt från att slippa brännässleöverväxta soffor och rabatter intill förskolor till att få tillgång till välskötta skog- och grönområden intill bostadsbebyggelsen.

Sofia Janstad 2017-10-14 19:04

Jag undrar ibland om komunen glömt bort Rudboda torg. Det är i behov av en upprustning. Träden är omringade av tasiiga plank och plattorna är i stort behov av att läggas om. Lite omtanke av den platsen skulle vara mkt välkommet.

Erik Andersson 2017-10-14 17:55

Ett annat exempel är korsningen Sticklingevägen - Norra Kungsvägen där sly och buskar tagit över och skymmer sikten. Det är en väldigt besvärlig korsning, som borde åtgärdas långsiktigt p g a att cykelbanan korsar Sticklingevägen utan att det finns sikt. Bilisterna måste stoppa mitt på cykelbanan för att kunna se trafiken på N Kungsvägen. Det är en fullkomligt livsfarlig korsning för cyklisterna. Och det blir ju inte bättre av att ogräs o buskar växer högt. Jag framförde detta i ett mejl till förvaltningen den 1 aug, men det har fortfarande inte hänt någonting. Trots att man säger sig vidarebefordrat informationen till entreprenören, som man ofta ser hålla på med parkarbete.

Birgitta Peters 2017-10-14 09:00

Här kan jag hålla med till viss del. Är dock inte övertygad att rätt jämförelse är just Djursholm. Ett exempel som jag vill lyfta fram är Näset. Här har kommunen låtit det växa igen kring promenadvägar eftersom det aldrig görs rensning av sly, vilket dessutom bidrar till att det blir mörkt och ofta är det svårt att gå på trottoarerna för växtligheten tar över. Vid kontakt med kommunen är svaret att det inte är planerat i år utan ett annat år......detta måste ske löpande. Självklart så måste våra gräsytor skötas. Många gånger upplevs det som att vi klipper dem inför Lidingöloppet men annars ganska sällan. Låt de bli tillgängliga för kommunens invånare under sommarhalvåret. Vi pratar om att det finns för få sommar jobb, nyanlända som inte har arbete mm. Här måste kommunen agera.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google