Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Öppenhet gör Sverige attraktivt

tisdag 30 december 2014 20:16

"I debatten hörs många märkliga uppgifter om invandring och integration. Säkert är många osäkra kring migrationens betydelse för samhället och om fakta för in- och utvandringen". Det skriver Thomas Bengtsson (MP) och Sophia Barthelson (M) i en gemensam debattartikel. "Vi vill göra samhället mer fritt och öppet, mer tolerant och medmänskligt".

I början av förra seklet var Sverige ännu ett fattigt land och många utvandrade för att söka sig ett bättre liv. Sedan dess har flyttströmmen vänt. Sverige är nu ett av världens rikaste, tryggaste och mest attraktiva länder – mycket tack vare dem som har sökt sig hit. OECD bedömer att varje invandrare, under sitt liv i Sverige, ger ett nettobidrag till landets ekonomi. Men det är humanistiska värderingar som avgör vår inställning. Vi vill göra samhället mer fritt och öppet, mer tolerant och medmänskligt, inte minst för personer som söker en fristad här.

I en insändare i Lidingö Tidning, dagen före julafton, påstår Jan Hård af Segerstad att svenska folket har blivit lurade om invandringen, om dess kostnader och konsekvenser. Han föreslår en rådgivande folkomröstning om hur invandringen ska vara reglerad. Nu har Sverigedemokraterna sagt sig vilja fälla varje regering som inte anpassar sig till deras radikalt främlingsfientliga politik. Alla andra riksdagspartier står för en öppen och human inriktning. Därför vill SD se varje val som en folkomröstning om att minska invandringen.

Migrationsöverenskommelsen mellan Alliansen, Miljöpartiet och senare även Socialdemokraterna blir en utgångspunkt för politiken. Nu finns dessutom en praxis, i samförstånd samma partier emellan, för hur regeringar ska bildas och hur riksdagen ska behandla budget, utan att övriga riksdagspartier ska behöva böja sig för SD. Det betyder förstås inte att allt är färdigt. Mer behöver göras, särskilt för att inflyttade ska bli bättre inkluderade i samhället.

I debatten hörs många märkliga uppgifter om invandring och integration. Säkert är många osäkra kring migrationens betydelse för samhället och om fakta för in- och utvandringen. Därför vill vi tipsa om bra, informativa webbsidor: www.migrationsinfo.se och http://migro.se/. Saklig information finns även på regeringens, Migrationsverkets och SCB:s hemsidor.

Thomas Bengtsson (MP) och Sophia Barthelson (M)

Dela Debatt: Öppenhet gör Sverige attraktivt

Kommentarer

Gustaf Fredriksson 2022-07-02 22:37

Oj, det här har inte åldrats väl.

Patrik Jonsson 2015-01-06 20:33

Thomas Bengtsson - förlåt ett sent svar på Din vänliga kommentar ang mitt inlägg om Migrationsverkets invandringsstatistik för 2014 och OECD-rapporten Du/Ni nämnde i Ert ursprungliga inlägg. Du har så rätt - slarvigt av mig att använda ordet "lönsam" ang. invandringens intäkter och kostnader som de beräknas i OECD-rapporten!

Vi tar om från början - Ni skrev ordagrant så här: "OECD bedömer att varje invandrare, under sitt liv i Sverige, ger ett nettobidrag till landets ekonomi." Då säger jag - NEJ, OECD-rapporten visar inte detta. I endast ett av tre beräkningsfall kommer OECD fram till att invandringen till Sverige ger ett nettobidrag till vår ekonomi - detta under förutsättning att kostnaderna för flyktingmottagande exkluderas - hur relevant är det?

Självklart respekterar jag att Ni, liksom jag, förfäras över flyktingtragedin i bl.a. Syrien och Mellanöstern. Att försöka föra en debatt med siffror i dessa frågor, typ Migrationsverkets aktuella statistik för invandringen 2014, bemöts av Dig/Er med det moraliska argumentet - Sverige har råd, växtkraft och potential för nuvarande flyktingmottagande.

För oss som känner en oro för om Sverige verkligen på sikt har råd med nuvarande generösa flyktingmottagande, kan det vara bra att få någon slags jämförelse med Europa i övrigt. En relevant jämförelse bör sätta antalet asylsökande till länderna inom EU i relation till EU-medlemsländernas invånarantal. En sådan statistik finns från Eurostat, asylsökande från 1 januari 2014 till 30 september 2014.

Den visar på 6.240 asylsökande till Sverige per miljon invånare - listetta. Tvåa är Schweiz med 2.220 asylsökande per miljon invånare. Danmark är trea med 1.945. Norge: 1.715. Tyskland: 1.625. Finland: 460. Storbritannien: 370. Sedan denna statistik redovisades har antalet asylsökande till Sverige nått nya rekordnivåer.

Visst måste vi kunna diskutera detta i termer av hur ett litet land i längden ska kunna finansiera en flyktingmottagning av denna storleksordning - utan att pådyvlas etiketter som "främlingsfientlig mytbildning" etc.

Thomas Bengtsson 2015-01-06 09:02

Tyvärr har Patrik Jonsson läst fel. Vi hävdade inte att invandring bör vara "lönsam" (hans ordval). Men vi konstaterade att OECD bedömer den som positiv för samhällsekonomin i Sverige och flertalet av de studerade länderna. Det finns en hel del forskning och metastudier, motiverade av främlingsfientlig mytbildning, som kommer till liknande slutsatser, till exempel Rowthorn (2008):

"Estimates of the net fiscal contribution of immigration normally lie within the range ±1 per cent of GDP." ... "These findings suggest that, in general, there is no strong fiscal case for or against sustained large-scale immigration. The desirability or otherwise of large-scale immigration should be decided on other grounds."

Den viktiga och moraliska frågan är istället hur vi förhåller oss till varandra, till medmänniskor som söker sig hit. Migrationsverkets generaldirektör, Anders Danielsson, uttryckte det så här i DN den 20 december:

"Förra året gav Sverige skydd till cirka 30 000 människor. Samtidigt finns det 6,5 miljoner internflyktingar i Syrien. Libanon har tagit emot 1,5 miljoner människor. Turkiet har tagit emot lika många människor på en månad som EU gjort sedan kriget började. Och så sitter vi i Sverige och pratar om 'massinvandring'. Ett väldigt rikt land med lång tradition av att hjälpa människor. Jag har väldigt svårt att förstå detta."

Sverige har lyckligtvis växtkraft och potential för en positiv utveckling. Så visst skulle en hederlig diskussion om hur samhället blir öppet och medmänskligt vara bra. Hur kan de som invandrar bli bättre integrerade? Hur ska vi få arbets- och bostadsmarknader att fungera bättre för fler?

Patrik Jonsson 2015-01-03 13:37

Håller helt med Thomas Bengtsson och Sophia Barthelson om att det cirkulerar många märkliga faktauppgifter om invandring och integration i Sverige. Saklig information finns, som TB och SB så riktigt påpekar bl.a. på Migrationsverkets hemsida. I dagarna har verket publicerat sin faktasammanställning över invandringen till Sverige 2014. Här framgår bl.a: 2014 kom 81.000 asylsökande till Sverige. Totalt beviljades 110.000 personer uppehållstillstånd i Sverige 2014, hälften permanenta, hälften tidsbegränsade. 33.500 beviljades asyl, en ökning med 25 procent jämfört med 2013. Anhöriginvandrare var den största gruppen som beviljades uppehållstillstånd 2014 - 42.000. Är detta mycket, litet eller extremt höga siffror? Jämfört med övriga Europa är siffrorna, diplomatiskt uttryckt, mycket höga. Den moraliska dimensionen får var och en ta ställning till.

MEN - TB och SB: Kom helst inte dragande med den gamla OECD-rapporten om invandringens förmenta lönsamhet i Sverige o ett antal andra länder. Det är inte hederligt - och det vet Ni, om ni läst rapporten. Som ni säkert vet består den av tre olika beräkningar av kostnader för invandringen. Två av tre av dessa beräkningar visar på stora kostnader för mottagarländerna. EN beräkning visar på att invandringen går med vinst för mottagarlandet. Där har man inte räknat in kostnader för flyktingmottagande, integration etc. Gissa vilka siffror debattörer som hävdar invandringens förmenta lönsamhet brukar hänvisa till?
Som sagt - halvsanningar och missvisande fakta om invandring o integration är ingen betjänt av.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google