Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Sälj inte Danderyds sjukhus

måndag 29 augusti 2016 13:43

"Att privatisera Danderyds sjukhus av enbart ideologiska skäl kommer inte leda till en bättre eller mer jämlik vård för länets invånare. Att styra om vård från akutsjukhusen till andra delar av vården löser sig inte automatiskt för att sjukhuset blir privat och med vinstintresse". Det skriver tre socialdemokratiska landstingspolitiker i detta debattinlägg. En av de tre är Daniel Larson, som även är ledamot i Lidingös kommunfullmäktige.

De borgerliga partierna i landstinget planerar för att sälja Danderyds sjukhus. Vi socialdemokrater vill vara tydliga: att föreslå nya privatiseringar istället för att se och lösa vårdens problem är inte en lösning. Det som krävs är istället satsningar på vårdpersonalen och mer resurser till vårdcentralerna.

Skattepengar ska användas på ett klokt sätt. Ser vi på vården i länet möts vi av stängda vårdplatser, operationsköer och en orimlig arbetssituation för flera personalgrupper. Det är platsbrist för kvinnor som ska föda barn, för de sjukaste äldre och många fler. Samtidigt har vi en akut personalbrist, inte minst saknas sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Istället för att hantera detta tror alliansen att privatisering av Danderyds sjukhus magiskt får alla problem att försvinna.

Vi har stora problem med styrningen av vården i Stockholms län. När det nya Karolinska sjukhuset i Solna blir färdigt ska det bara stå för den allra mest avancerade vården och det blir färre vårdplatser än idag. Vård ska då utföras någon annanstans men var och hur är skrämmande nog ännu inte helt klart. Att i det här läget sälja ut gemensamma akutsjukhus gör det svårare att säkra en bra och tillgänglig vård.

Vi blir allt fler som bor i länet och vi behöver fler närsjukhus och närakuter och mer resurser till våra vårdcentraler för att kunna avlasta våra redan överbelagda akutsjukhus. Att styra om vård från akutsjukhusen till andra delar av vården löser sig inte automatiskt för att sjukhuset blir privat och med vinstintresse.

Våra akutsjukhus har ett särskilt uppdrag att finnas där när vi behöver dem som mest, att utveckla vården och vara experter på de svåraste uppgifterna inom vården. Det måste vi ge dem förutsättningar till. Att sälja ut och privatisera Danderyds sjukhus, av enbart ideologiska skäl, kommer inte leda till en bättre eller mer jämlik vård för länets invånare.

Tove Sander (S), Danderydsbo och landstingspolitiker
Victor Harju (S), Järfällabo och landstingspolitiker
Daniel Larson (S), Lidingöbo och landstingspolitiker

Dela Debatt: Sälj inte Danderyds sjukhus

Kommentarer

Erik Widerström 2016-09-02 09:08

Det är förstås bra att man mäter patientnöjdhet och jag kan förstå att politiker som Lindquist, Starbrink och Ingre lägger stor vikt vid just detta mått eftersom patienterna är en stor väljargrupp. Problemet är att det finns väldigt mycket långsiktigt arbete på ett storsjukhus som inte syns för patienten (och kanske inte för politiker heller).

Duktiga specialister till exempel är effekten av en längre tids investering i utbildning och forskning. En effektivisering för dagen med mindre tid för detta kommer inte att visa sig i kvaliteten förrän många år senare när dessa politiker redan hunnit vidare till nya uppdrag. Visst går det att i upphandlingar kräva att utbildning och forskning ska ingå men när de ekonomiska drivkrafterna tar över så kommer man att minska det som kortsiktigt är olönsamt till ett minimum och inte göra mer än vad som uttryckligen krävs i upphandlingen.

En annan effekt är att privata vårdgivare värjer sig för besvärliga patientgrupper och lämpar över komplikationer på den offentligt drivna vården. Inte för att man saknar medkänsla utan för att den ekonomiska styrningen från ledningen kräver det och upphandlingarna gör det möjligt. Visst finns det många verksamheter som lämpar sig att driva privat men det krävs väldigt noggrann styrning där även långsiktiga effekter beaktas. Jag tror att de större akutsjukhusen är för viktiga och komplexa för att släppa till privata aktörer där styrningen bara kan ske indirekt med ganska trubbiga instrument som till exempel upphandlingar.

Med detta sagt så kan jag också säga att den offentligt drivna vården har mycket att förbättra och man kan säkert lära sig en hel del av de privata klinikerna särskilt när det gäller planerad vård och effektivitet vid standardiserade operationer.

Paul Lindquist 2016-09-01 09:29

Det finns inget beslut om att privatisera just Danderyds sjukhus. Däremot beslöt landstingsfullmäktige i somras att "fortsätta arbetet med att upphandla ytterligare ett akutsjukhus".

Detta uppdrag gavs inte av "ideologiska" skäl utan av omsorg om patienterna. Redan idag bedrivs ett av länets sjukhus i privat regi med stor framgång, nämligen Capio S:t Görans sjukhus. Man gör det på uppdrag av Stockholms läns landsting med samma höga krav på vårdkvalitet som på landstingets egna sjukhus.

Landstingets egen rapport ”Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet” visar dessutom att Capio S:t Göran har mer nöjda medarbetare och patienter än övriga sjukhus, god kvalitet och bra tillgänglighet samtidigt som sjukhuset har lägst kostnad för att producera vård. Därtill visar Socialstyrelsens undersökning ”Väntetider och akutflöden på akutmottagningar” att S:t Görans sjukhus har landets kortaste väntetid på akuten.

Det finns alltså ingen anledning att, som socialdemokraterna gör, svartmåla vård som utförs i privat regi. Tvärtom är det många gånger (men inte alltid) bättre än landstingets egen verksamhet.

Det viktiga är att inte sätta på sig ideologiska skyddslappar utan att vara pragmatisk och välja det som är bäst för patienterna och skattebetalarna.

Paul Lindquist, landstingsråd (M)

Erik Widerström 2016-08-31 09:41

Bra.
Ett storsjukhus ska leverera så mycket mer än den sjukvård som patienten vanligen ser. Visst kan det vara så att privat sjukvård ibland är bättre på att få patienterna att känna sig nöjda och där har den offentliga vården en del att lära men det finns även andra värden som räknas och kvaliteten kan mätas på fler sätt än patientnöjdhet. Utbildning, utveckling och forskning kan förstås ske även i privat regi om det beställs. Att vissa patientgrupper inte är lönsamma går också att lösa med rätt ersättningsmodell eller krav i upphandlingen. När de ekonomiska drivkrafterna tar över är det dock extra viktigt med noggrann styrning och upphandling vilket har visat sig vara väldigt svårt. Hur man än utformar ersättningsmodellerna så kommer det att finnas brister som i en offentlig vård kan mildras av känslan av att arbeta för det allmännas bästa snarare än ekonomisk vinning. Även i den offentliga vården riskerar ekonomisk styrning enligt tex NPM att ge oönskade effekter men där håller i alla fall personalens känsla för allmänintresset emot något och lindrar skadan. Det vi behöver är att vårda känslan av att resurserna är gemensamma och bör användas så att de gör största möjliga nytta för samhället snarare än den egna verksamheten. Stora delar av vården och dess stödfunktioner är dock möjlig och riktigt att konkurrensutsätta men det kräver en beställarkompetens som bara fås genom att beställaren själv driver liknande verksamhet.
/Erik Widerström, läkare och uppvuxen på Lidingö

Ulrika Levihn 2016-08-30 16:18

Min upplevelse av privat vård med landstingsavtal är helt klart att den hållit högre kvalitet. All heder dessutom åt det privata alternativet BB Stockholm som hade råg i ryggen att anmäla själva till IVO att de inte kunde garantera patientsäkerheten. Det lär ha gällt för flertalet BB´n i somras, men de andra var nog i den ställningen att en sådan anmälan hade skapat problem för dem.

Samtidigt är det tydligt, med min egen upplevelse i somras av förlossningsvården, att valfriheten är endast ett sätt att spara pengar och göra det sämre för patienten. BB Stockholm var bokade till 140% och stämningen var rejält upprörd på deras föräldrautbildning. Flertalet fick säkert åka någon annanstans, med all den oro och omak som det innebar för dem.

På detta sätt kan varje BB ha ett färre antal platser, för de buffrar åt varandra istället för att ibland ligga på överkapacitet för att klara högtryck när det kommer. Men hinner man fram i tid när man hänvisas mycket längre bort? Ibland, men inte alltid.

Tryggheten och säkerheten är enormt mycket värd när man är sjuk, ska få barn etc. Den försvinner när man hamnar precis var som helst när det beger sig.

Malin Olsson 2016-08-30 11:39

Äntligen ett vettigt budskap från landstingspolitiker!
Akutsjukhus tillhör den del av våra medborgerliga rättigheter som vi blir körda till i brådskande lägen ofta i ambulans. Då handlar det om att komma fram så snabbt som möjligt. Då kan vi inte välja och vraka bland olika alternativ. Då vill jag vara säker på att komma till ett offentligt sjukhus och inte ett som styrs av vinstintresse.

Malin Olsson (S)

Käte Diederichsen 2016-08-30 10:09

Håller verkligen med om synpunkterna på allt privatiserade! Vi måste behålla en rejäl rådighet över gemensam egendom, gemensamt ansvarstagande för det som inte klaras själv och då i synnerhet allt som rör vården, den lilla nära och den stora allvarliga i tex det stora huset i Danderyd!
Käte Diederichsen
Fd oppositionsråd -S- Lidingö
Numera i den åldern då det är av yttersta vikt att få en annan sorts makt över min vardag! Den som mina förtroendevalda bestämmer över!

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google