Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Oacceptabelt att SL inte har kontroll på sina egna siffror

lördag 10 januari 2015 22:13

SL medger - i ett brevsvar till en av våra medborgare - att kollektivtrafiken på Lidingö har försämrats. Så här skriver Nasra Muse på SL:s kundtjänst:
”Jag beklagar att kollektivtrafiken på Lidingö har försämrats på grund av att allt färre människor åker kollektivt där borta”.

Jag anser det vara märkligt att SL inte har en susning om sin egen verksamhet. Att allt färre människor åker kollektivt på Lidingö är totalt felaktigt!

Hur skulle det vara om SL läser sina egna alldeles utmärkta publikationer? Om man läser innantill i deras egna skrifter "Fakta om länet och SL" med data fr.o.m. år 1999 och fram t.o.m. år 2013, då finner man följande om antalet påstigande med SL på Lidingö:

1) Med buss har resandet ökat från 23.000 till 27.000 per dag, eller med drygt 17 %.
2) Med Lidingöbanan har resandet ökat från 9.000 till 12.000 per dag (drygt 33 %)
3) Totalt med bana och buss har resandet ökat från 32.000 till 39.000 per dag (22 %).
4) Samtidigt - mellan åren 1999 och 2013 - har befolkningen ökat från 40.630 till 45.178 invånare, eller med 11 %.
5) Antalet kollektivresor per invånare och år har ökat från 287 år 1999 till 315 år 2013, eller med 10 %.

SL påstår att kollektivtrafikresandet på Lidingö minskat, men verkligheten visar det omvända. På 14 år har kollektivresandet på Lidingö ökat mer än med en femtedel och med 10 % per invånare. Varför läser inte SL sina egna siffror? Förstår inte SL att antalet kollektivtrafikanter ökar på Lidingö?

Det är oacceptabelt att SL inte har kontroll på sina egna siffror. Skärpning anbefalles.

Göran Tegnér
ledamot (FP) av tekniska nämnden, Lidingö

Dela Debatt: Oacceptabelt att SL inte har kontroll på sina egna siffror

Kommentarer

Patrik Björklund 2015-01-11 17:28

Bra Göran! Du kanske skall upplysa SL om att de bygger om Lidingöbanan, vilket kan medföra visst tapp.

Karin Wallgren 2015-01-11 16:11

Jag instämmer och vill även jag tacka Göran Tegnér för att han i debattartikeln uppmärksammar på den felaktiga informationen från SLs kundtjänst. Bra gjort! (Och det är inte första gången läsaren har anledning att tacka Göran Tegnér för den sakkunskap han delar med sig av utan att någon gång behöva hävda sig själv). Jag reagerade också på uttrycket "kollektivt där borta". Är Lidingö så ute i periferin enligt SL?!

Under tiden som Lidingöbanan legat nere har en och annan bussresenär uttryckt viss belåtenhet med ersättningsbussarna 21X och 21. Javisst, ersättningsbussarna har fungerat - men som ett provisorium och ingenting som man skulle vilja ha i längden. Det är ett under att ingen olycka inträffat t ex vid Centralvägens hållplats där trafikanterna nästan får klättra upp på själva banvallen eller stå farligt nära körbanan och vänta på bussen medan all trafik passerar på Södra Kungsvägen. Tacksam att inte var morgon stå där och vänta på överfulla bussar. Den 28 mars då Lidingöbanan åter ska vara igång är något att se fram emot.

Paul Matell 2015-01-11 11:29

Tack Göran för att du tar upp SLs svar till oss som åker "kollektivt där borta"
Jag har gått till samma hållplats i 30 år och förundras varje gång bussen kommer i rätt tid och stannar.
Ibland är morgonturen överfull och bussen åker förbi hållplatsen. Ofta är bussen 5-10 min sen. Under lågtrafik händer det att bussen uteblir helt, dvs 20-30 minuters väntan.

SL har var sig koll på sina egna siffror eller upphandlade entreprenörer. Jag har för länge sedan gett upp att reklamera "min busslinje" eftersom SL tycker att kollektivtrafik "där borta" saknar betydelse.

Anders Wennberg 2015-01-11 10:02

Bra Göran, tack för att du ligger på SL.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google