Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Ska elever få använda mobiltelefoner i klassrummet?

onsdag 13 maj 2015 22:23

Är det rätt att elever får använda mobil i klassrummet? Som elev tycker jag absolut inte det. Visserligen kan mobiltelefoner fungera som pedagogiskt stöd under lektionen men eftersom alla elever får en dator från skolan kan man istället använda den under lektionstid. Det anser Mina Hakimi, elev på Hersby gymnasium, som skrivit detta debattinlägg.

Skolverket har lämnat besked om att elever har rätt att använda mobiltelefoner i klassrummet under lektionerna (30 november 2013), om det inte stör undervisningen.

Man kan fråga sig om det är rätt att eleverna får använda mobil i klassrummet. Jag som elev tycker absolut inte det. Jag anser att det har både för- och nackdelar att ha mobiltelefoner på lektionerna men fördelarna är fler än nackdelarna.

De fördelar man brukar peka på är:
• Mobiltelefoner kan fungera som ett pedagogiskt stöd under lektionen.
• Det är lätt att nå eleverna snabbt och effektivt.
• Mobiler kan nyttjas till stöd i elevernas dokumentation.

Men det är faktiskt inte så viktigt att ha mobilen som ett läromedel, eftersom alla elever får en dator från skolan som man kan använda under lektionstid istället för mobiltelefon.

Jag hävdar att det finns många orsaker till varför man inte ska ha mobilen i skolan:
• Mobiltelefoner gör att barn blir mer okoncentrerade.
• Mobiler stör för personen som använder den och andra som sitter bredvid mobilanvändaren i klassrummet.
• Elever som är störande och har svårt att fokusera på studierna blir ännu mer okoncentrerade på lektionerna om de samtidigt agerar efter vad som pågår i sociala medier.
• Med mobiltelefoner kan man mobba andra elever genom att till exempel ta kort eller filma i smyg.
• Skolan ska vara lika för alla. Det är orättvist om en del har möjlighet att använda smartphone men inte andra.
• Om mobilen var förbjuden skulle eleverna börja prata med varandra i stället för att vara upptagna med mobiltelefoner på rasterna. De skulle lära sig hur man umgås och kommunicerar med andra.

Jag har gått i en skola i Afghanistan där det var helt förbjudet att ha mobiltelefoner. Enligt min erfarenhet känner sig eleverna då mer trygga, koncentrerade och har större möjligheter till att ha socialt umgänge. Jag tycker därför att det vore bra om det blir helt förbjudet med mobiltelefoner i skolan.

Mina Hakimi, 18 år, Lidingö

Dela Debatt: Ska elever få använda mobiltelefoner i klassrummet?

Kommentarer

Peter Atteson 2016-05-04 17:07

Tack för ett riktigt bra inlägg Erik Centerlind!

Sophia Barthelson 2015-05-23 18:09

Axel Göthberg tar upp en viktig aspekt. De regler vi har i skolan spelar tyvärr inte så stor roll. Många elever sköter sig bra och arbetar koncentrerat oavsett vad som är nedskrivet i reglerna. Även om där inte stod en stavelse om mobiltelefoner skulle de skötsamma och ambitiösa eleverna ändå begripa att de tjänar på att lyssna på läraren istället för att sitta och räkna Likes på Instagram. De mindre skötsamma vet garanterat att telefonen bara får tas fram om läraren specifikt sagt att det just då är tillåtet. Men det struntar de i.

Under de år jag själv undervisat på högstadiet på Lidingö har jag beslagtagit mobiler varje vecka. Elever sitter och spelar spel eller skickar privata meddelanden när de borde lyssna på en genomgång eller arbeta med en uppgift. Mobilen låses sedan in under resten av dagen, ofta under högljudda protester från eleven ifråga. Förr brukade jag kontakta föräldrarna. Efter att ha blivit hotad med anmälan till Skolinspektionen, respektive fått höra "om mitt barn blir fråntagen sin telefon igen kommer min advokat att kontakta skolan" har jag slutat med det. Den minoritet av elever som det här handlar om kan jag hjälpligt hantera. Ouppfostrade föräldrar är betydligt värre.

Om vi införde totalförbud mot mobiltelefoner i skolan skulle det leda till praktiska problem för den majoritet av elever som kan hantera telefonen och inte låter den störa under lektionerna. Minoriteten skulle fortsätta som förut.

Ewa Östberg Ståhl 2015-05-17 20:22

Såklart ska fokus ligga på lektionen i fråga. Är mobilen på så sitter man nog o kikar i den hela tiden. Om det är något viktigt så får det vänta till rasten. Om det är något riktigt akut så måste det väl finnas en rektorsexpedition dit man kan ringa och sedan internt till klassrummet!

Erik Centerlind 2015-05-14 16:25

Ska man öka disciplinen i skolan så finns det 2 huvudaspekter man ska ta hänsyn till:

1: minimera antalet störande moment under lektionstid. Jag kan säga av egen erfarenhet att allt som innefattar högteknologi är i högsta grad ett störande moment oavsett ifall det är en mobiltelefon, dator eller surfplatta. Det enda sättet att få upp disciplinen är att exempelvis införa en nolltolerans emot mobiler och datorer under genomgångar, då lärarens fokus tenderar att gå över till en diskussion angående att lägga undan mobilen.

2:Restaurera lärarnas forna auktoritet, fokusera på att höja lärarlönerna samt utöka deras befogenheter, vilket skulle leda till att fler kvalificerade individer skulle söka sig till lärarutbildningar, samt att vi kan få ett lärarsystem som allt mer liknar det i USA där eleverna har en otroligt stor respekt gentemot lärarna vilket i allra högsta grad saknas bland Sveriges ungdomar de senaste åren. Se till att lärarna får en befogenhet som ger dem möjlighet att skicka ut elever som inte följer skolans föreskrifter och regler, vilket dem sannerligen inte verkar kunna göra idag.

Axel Göthberg 2015-05-14 09:30

Grejen är att på de flesta skolor är mobiler förbjudna i klassrummen, men de flesta elever struntar i reglerna. I viss mån får elever ha mobilen i fickan men ofta tar elever upp mobilen och kollar på den under lektionen. Även innan 2013 då Skolverket kom med nya regler så använde elever mobiler, det går inte att reglera för det tar för mycket tid från läraren att säga till osv, elever struntar generellt ändå i vilka regler läraren har.

Gunilla Melin Olsson 2015-05-13 22:58

Klok ung kvinna....mobiltelefoner ska inte finnas med under lektionstid...

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google