Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 juni 2024 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Ska Lidingöloppet vara bilfritt i år?

torsdag 7 september 2017 00:01

När deltagarna i förra årets stora Lidingölopp på lördagen skulle åka hem, korkades trafiken helt igen vid Grönstarondellen. Det blev timslånga bilköer från Rudboda eftersom bussarna som körde löpare och anhöriga till Ropsten prioriterades i rondellen. Är målet att göra Lidingöloppet till ett bilfritt arrangemang och utestänga hitresta barnfamiljer som är fullständigt beroende av att kunna ha bilen som bas under tävlingen? Det frågar lidingöbon Anders Bergstedt i denna debattartikel.

Avvecklingen efter lördagens lopp i fjol blev kaos, med timmar av stillastående köer vid Grönstarondellen, av trafik från Rudbodahållet.

Trots påpekande hade varken polisen, Lidingöloppet eller kommunen något intresse av att lösa problemet. Deras gemensamma mål är att göra Lidingöloppet till ett bilfritt arrangemang.

Kritiken mot kommunens trafikpolicy har varit hård efter bl.a. haveriet med snabbcykelbanan och borttagna övergångsställen. Man har utan att reflektera över Lidingös lokala behov okritiskt hakat på dekret från riksdag och regering. Nu håller man på att göra samma sak genom att förstärka trenden med bilfritt, samtidigt som det aldrig sålts så många bilar som nu. Uppenbarligen är det fler och fler som är beroende av bilen.

Ett bilfritt Lidingölopp innebär att man utestänger hitresta barnfamiljer som är fullständigt beroende av att kunna ha bilen som bas. Problemet med att helt prioritera Lidingöloppets busstrafik vid Grönstarondellen innebär att man antingen måste förbjuda parkering på alla ytor öster om Grönstarondellen, eller avveckla trafiken via gång- och cykelvägen längs Kyrkviken. För några år sedan tog en känd motorcykelpolis på Lidingö tag i problemet och man eskorterade ett 30-tal bilar åt gången denna väg. Det fungerade utmärkt.

Jag påpekade detta i fjol då det var kaos, men det föranledde ingen åtgärd. I år måste man lösa problemet vilket är viktigt också för alla som bor öster om Grönstarondellen. Lidingöloppet är ett fantastiskt arrangemang som alla står upp för om man bara anstränger sig att lösa problemen, så att det gynnar alla.

Anders Bergstedt
Lidingöbo och pensionerad polis

Dela Debatt: Ska Lidingöloppet vara bilfritt i år?

Kommentarer

Per Ekberg 2017-10-03 13:02

Håller med om att man inte ska köra bil dessa timmar i onödan. Vår dotter hade dock så ont så hon klarade inte att gå till bussarna efter loppet så jag fick hämta bilen. Fick därmed köa i båda riktningar sent på em för att passera Kyrkvägen. Norra Kungsvägen var i stort sett tom mot Stockholm väster om rondellen. I andra riktningen stod i princip allt stilla vilket t ex gjorde det omöjligt att åka med SLs linjer 204/212. Vi lyckades ta oss 250 m på 35 min på Askrikevägen, sedan fick det bli pizza i stället. Vore det inte möjligt att enkelrikta Kyrkvägen söderut de sista timmarna? Vid Läroverksvägen fanns det dessutom en fungerande uppdelning av biltrafiken. De som ska mot Rudboda får ta sig runt i högervarv via Norra Kungsvägen varvid det blir färre påfarter i rondellen./Ej lidingöbo.

Anders Bergstedt 2017-09-25 08:38

Henry ! Nu kom du ifrån ämnet.Det gäller att lösa trafiksituationen kl.16.30-18.30 EN DAG PER ÅR !

Det generella problemet kan vi ta upp i en annan tråd.
I korthet går min vision ut på att räta ut och bredda befintlig cykelbana med en meter och att ta bort korsningen i Dalängen helt. Istället skulle man dra ihop alla anslutande smågator till Islingevägen och Kyttingevägen som skulle mynna ut i en STOR rondell på den stora gräsytan. Norra Kungsvägen skulle grävas ner någon meter vid Dalängen dit korsande gång- och cykeltrafik skulle koncentreras på en bro. Vad säger Göran Tegnér och Tekniska nämnden om detta ?

Birgitta Olsen 2017-09-25 00:23

Om man låter turistbussarna parkera på Canada Bygg-tomten istället så kan man använda gamla Stockholmsvägen. Då undviker man utfarten vid Askrikevägen. Polisen dirigerar vid Vallen så gångtrafikanter o bilarna alternerar så bilarna kommer ut på Kyrkvägen. Sedan behövs ev. dirigering vid Maltes, för där släpps ingen fram frivilligt av bilarna från Coop-parkeringen.

Henry Duhs 2017-09-24 21:35

Ett busskörfält på Norra Kungsvägen mot Ropsten från Rudboda hade löst problemet med trafiken en gång för alla.

Om så hade varit fallet kunde bussar och bilar kunnat samsas om vägutrymmet på Norra Kungsvägen. Effektivt kunde både bilar och bussar mot Norra länken och omstigningen till tunnelbanan i Ropsten underlättats.

Tyvärr får deltagarnas positiva upplevelse av Lidingöloppet som helhet en bitter eftersmak när deltagarna sitter fast i stillastående köer på väg hem där kanske en lång hemresa väntar dem.

Anders Bergstedt 2017-09-24 09:28

Det är nog lika bra att jag ger upp. Lidingös problem är bostadsinbrott, klotter och en dag om året trafiken vid Lidingöloppet. Bostadsinbrotten och klottret fortsätter och effekten av mina kontakter och artiklar på Lidingösidan och Mitt i Lidingö blev det rakt motsatta !

Trots problemen i fjol var det mesta då över vid 18-tiden. I år sträckte sig köerna på Norra Kungsvägen och anslutande vägar i timmar som längst mellan Rudboda Centrum och Östra Rudboda.Det var en dramatisk ökning jämfört i fjol och först kl.19.45 var det slut på köerna.

Jag vill poängtera att volontärerna vid Grönstarondellen och andra ställen fungerade utmärkt. Kommunpolisen Fredrik Wallén hade sällskap med kommenderingschefen vid Lidingövallen. Två poliser satt åtminstone mellan kl.16 och 17 overksamma i polisbussen vid korsningen Kyrkvägen-Läroverksvägen där volontärerna fungerade utmärkt och där var det inga problem.

Om polischeferna tagit något som helst intryck av vad jag skrivit skulle denna polisbuss ha placerats vid Askrikekorset för att tidigt kunna ingripa om köerna blev orimliga. Då det blev kris samlades alla poliser vid polisbussen på Läroverksvägen. Vid 17-tiden försvann de helt och var oanträffbara. Min uppfattning är att de avsiktligt undvek Askrikekorsningen för att slippa agera.

Besvikelsen har varit stor över att alla poliser försvann från Lidingö vid omorganisationen. Medborgarinflytande ,medborgarlöften och samverkansavtal är en stor bluff ! Vi har ingen glädje av poliser som kommer hit och inte agerar på våra problem. På hälsans Ö fick också bilmotorerna gå i timmar helt i onödan. Bränsleåtgången och de samlade utsläppen denna dag torde ha varit gigantiska. Hur blir det nästa år ?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google