Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Skolpoliser leder inte till en säker resväg till skolan

onsdag 18 mars 2015 18:17

Vi möter ofta frågan om varför det inte längre finns några skolpoliser på Lidingö. Många vuxna saknar dem och minns sin egen tid som skolpolis med stolthet och nostalgi. Vi vill därför förklara varför skolpoliserna har tagits bort och hur Lidingö stad arbetar med säkra och aktiva skolresor.

Skolpolisverksamheten startade redan på femtiotalet, men samhället och trafiken har förändrats radikalt sedan dess och synen på vad barn kan utsättas för har också förändrats. Skolpolisverksamheten har utvärderats grundligt och varit föremål för forskning och resultaten är entydiga; skolpolisverksamheten med barn som ansvariga är inte bra.* Det är inte heller i linje med Barnkonventionen. Skolpolisverksamheten utsätter barn för ett alldeles för stort ansvar. När olyckor har skett vid platser med skolpoliser har barnen tagit på sig skulden för olyckan och farit illa av det.

Polisen i Stockholms län vill inte heller utbilda barn till att ta över arbetsuppgifter som bättre passar för vuxna poliser. Arbetsförhållandena som skolpolis är svåra för ett barn, eftersom andra barn och vuxna kanske varken lyssnar eller lyder. Skolpoliserna utsätts även själva för trafiksäkerhetsrisker och hälsorisker i form av buller och avgaser.

Vägen framåt tror vi i stället handlar om att barn, föräldrar och skola samarbetar med staden för att få en förbättring av trafiksäkerheten utmed barnens skolvägar. I dag har åtta skolor på ön tagit fram skolreseplaner som innehåller fysiska åtgärder såsom att dämpa farten, höja sikten och tydliggöra vilka regler som gäller. Skolreseplanen informerar föräldrar som kör bil till skolorna om vilka fördelar det är för barn att i stället få gå och cykla själva. Med färre bilar i skolans närområde kan fler låta sina barn gå eller cykla till skolan.

Barn har rätt till en säker skolväg!

Caroline Jansson
Trafikutvecklare
Lidingö stad

Erik Stigell, fil. dr. i idrott och hälsa
Trafikkonsult
Trivector Traffic

*Källa: Skolpatruller ett 45‐årigt provisorium av Pia Björklid och Gunilla Öberg samt Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholm stad, Markör 2010.

Dela Debatt: Skolpoliser leder inte till en säker resväg till skolan

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google