Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Snabbt och fel av den nya majoriteten?

torsdag 27 november 2014 17:02

Ordföranden i socialnämnden, Amelie Tarschys Ingre, FP, kräver att det görs en ordentlig utredning av för- och nackdelar med att slå ihop socialnämnden med stöd- och omsorgsnämnden. "Gör om, gör rätt!", skriver hon i nedanstående inlägg.

Den nya majoriteten på Lidingö bestående av Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna har nu, efter långa förhandlingar, presenterat sitt gemensamma majoritetsprogram. En hel del finns förstås att säga om programmet och det kommer vi i Folkpartiet självklart återkomma till men som avgående ordförande i socialnämnden och tidigare gruppledare (FP) i stöd- och omsorgsnämnden vill jag ändå kort kommentera det märkliga förslaget att slå ihop socialförvaltningen med stöd- och omsorgsförvaltningen.

Det har under flera år funnits en kritik mot att äldrefrågorna tagit så mycket tid för stöd- och omsorgsnämnden att man haft svårigheter att hinna med handikappfrågorna. Fördelarna med att då även lägga till ansvaret för svåra beslut som rör enskilda Lidingöbor såsom t.ex. omhändertagande av barn, vård för alkohol- och narkotikamissbruk och ensamkommande flyktingbarn, är för mig en gåta. Socialförvaltningen är dessutom en väl fungerande förvaltning. Förvaltningen har en erfaren och kompetent chef med god kostnadsmedvetenhet och duktiga medarbetare.

Folkpartiet kräver därför att innan beslut fattas om en eventuell sammanslagning måste det genomföras en ordentlig utredning av för- och nackdelar inklusive kostnader och eventuella besparingar. Gör om, gör rätt!

Amelie Tarschys Ingre, FP
Ordförande socialnämnden, Lidingö

Dela Debatt: Snabbt och fel av den nya majoriteten?

Kommentarer

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2014-11-28 21:16

Carl-Johan, jag hade inte skrivit den här artikeln om Folkpartiet tyckte att en sammanslagning vore bra. Innan vi lämnade förhandlingarna var frågan uppe, men Folkpartiet har aldrig ställt sig bakom detta förslag.

Carl-Johan Schiller 2014-11-28 14:50

Amelie, fp har meddelat med all önskvärd tydlighet att det var Lidingöhem som fick er att lämna.
Innan ni gjorde det ok:ade ni att slå samman förvaltningarna men inte de politiska nämnderna. Minns jag rätt var det till och med ett fp-förslag för att hitta en kompromiss.

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2014-11-28 13:47

Carl-Johan, som du vet valde Folkpartiet att hoppa av förhandlingarna då vi inte kunde ställa oss bakom den nya majoritetsöverenskommelsen. Vi vill varken slå ihop nämnderna eller förvaltningarna. Däremot bör samarbetet mellan förvaltningarna kunna öka. Ingen förändring bör dock ske utan en ordentlig genomlysning.

Bernt Flodmark Centern i Lidingö 2014-11-28 10:04

Stöd- och omsorgsnämnden (Tidigare Äldre och Handikappnämnden ÄHN) har ju länge ansetts vara en stor och något ohanterlig nämnd. Dessutom har den många viktiga beslut att fatta om framtiden för stora grupper i samhället.
Bara det att behandla äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga i samma nämnd/förvaltning har väl varit problematiskt. Den ena delen är ju äldre och den andra yngre människor i livets början.
Nu tänker majoriteten att göra det ännu ohanterligare genom att slå ihop ytterligare angelägna frågor och ärenden till en större organisation, som det ju innebär att avveckla Socialnämnden utan att frågan har behandlats seriöst i någon form.
Som Lidingöbo i flera generationer går det inte att förstå hur den nya majoriteten i Stadshuset har tänkt att det skall fungera med än ännu större och mer komplicerad organisation.

Carl-Johan Schiller 2014-11-27 22:58

Det är intressant att du väljer att hoppa på majoriteten för sammanslagning av just förvaltningarna. Fp har ju bl.a. här på Lidingösidan men även i andra forum valt att offentliggöra delar av majoritetsförhandlingarna och då bör lidingöborna upplysas om att fp i dessa förhandlingar kunde tänka sig en sammanslagning av just dessa förvaltningar, men inte av nämnderna.

Det var alltså de politiska nämnderna som ni värnade, inte förvaltningarna.

Tyck gärna att vi har fel men detta blir att kasta lite väl stora stenar i glashus.

Carl-Johan Schiller
KD Lidingö

Kent Ivarsson 2014-11-27 19:48

Instämmer helt och hållet med Amelie Tarschys (fp) krav att göra en ordentlig utredning av för och nackdelar med att slå ihop Socialnämnden och Stöd- och omsorgsnämnden på Lidingö. När frågan behandlades vid Kommunstyrelsens arbetsutskott tisdagen den 25 november gick Folkpartiet och Centerpartiet på samma linje i frågan. Jag instämde i Torsten Engeviks (Fp)återremissyrkande om att utreda frågan. I yrkandet pekade vi på att en sammanslagning av Socialnämnden och Stöd och omsorgsnämnden inte är självklar utan behöver utredas. Vi ansåg att M,Lp och Kd majoritetsprogram och tjänsteskrivelse är för tunna för att ge ett bra svar på vad som sker vid en sammanslagning.

Vi pekade på att samordningsvinsterna är tveksamma. En stor anspänning kommer också ske i äldrefrågorna under senhösten då hemsjukvården kommer till Stöd- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde. Nu kommer frågan att behandlas i Kommunstyrelsen den 1 december.

Det är min förhoppning att den nya majoriteten tar till sig av kritiken och utreder frågan. Det är då viktigt att lyssna på Amelie Tarschys Ingres som ordförande i Socialnämnden och andra företrädare med stor erfarenhet inom området. Instämmer därför i ditt ordval Gör om, gör rätt!

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google