Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Vad vill den politiska majoriteten med Lidingö Centrum?

måndag 28 augusti 2017 00:01

Står Lidingös politiska majoritet (M+LP+KD) bakom det detaljplaneförslag som miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 4 maj i år, om samråd beträffande Lidingö centrum? Ett detaljplaneförslag ska spegla kommunens vilja och inriktning och därmed redovisa den politiska majoritetens uppfattning. Men efter att majoritetspartierna i debattartiklar (på Lidingösidan) fört fram synpunkter som avviker från detaljplaneförslaget är frågan: Ansluter sig majoriteten till sakinnehållet i detaljplaneförslaget från den 4 maj? Ja eller nej? Det frågar lidingöbon Johan Appelberg i denna debattartikel.

Ett förslag till detaljplan ska spegla kommunens vilja och inriktning när det gäller hur ett visst område ska användas. Förslaget ska därför redovisa den politiska majoritetens uppfattning.

Frågor om detaljplaner regleras i plan- och bygglagen (PBL). En viktig del i planarbetet är samrådet. Syftet med samrådet är att ”få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan” (5 kap. 12 § PBL). En förutsättning för ”möjlighet till insyn och påverkan” är givetvis att det utskickade förslaget i sak redovisar majoritetens politiska vilja. Om planförslaget inte gör det finns ingen möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet blir meningslöst.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (Nämnden) beslutade 2017-05-04 att skicka ut ett av förvaltningen utarbetat förslag till detaljplan på samråd. Planförslaget är daterat 2017-05-04.

Till Nämndens beslut 2017-05-04 har den politiska majoriteten fogat ett särskilt yttrande. Majoriteten vill att detaljplanen ska genomföras på ett delvis annat sätt än vad förslaget anger.

2017-05-12 redovisar, på Lidingösidan, Nämndens politiska majoritet synpunkter som återigen avviker från detaljplaneförslaget.

2017-06-10 redovisar, på Lidingösidan, Lidingöpartiet sin syn på detaljplaneförslaget. Partiets syn avviker i väsentliga avseenden från detaljplaneförslaget.

2017-06-20 redovisar, på Lidingösidan, Lidingömoderaterna sin syn på detaljplaneförslaget. Moderaternas syn avviker i väsentliga avseenden från detaljplaneförslaget.

Det verkar alltså som om den politiska majoriteten inte står bakom sakinnehållet i planförslaget 2017-05-04. Majoriteten vill uppenbarligen genomföra utbyggnaden på ett annat sätt än det samrådsförslaget redovisar.

Efter ett fel i Stadens webbformulär för samrådssynpunkter har Miljö- och stadsbyggnadskontoret ”förlängt” samrådet till 21 augusti – 8 september. Lidingöborna inbjuds att fortsatt lämna synpunkter på ett politiskt dött detaljplaneförslag.

Stadens kommunalråd – Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Hans Barje (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD), den politiska majoritetens främsta företrädare i Staden – måste nu förklara för oss Lidingöbor vad majoriteten (M, LP och KD) vill. Vill ni bygga ut Lidingö Centrum på det sätt samrådsförslaget redovisar – ansluter sig majoriteten till sakinnehållet i detaljplaneförslaget 2017-05-04? Ja eller nej.

* Om Ja: Redovisa detta tydligt och skingra den ovisshet som uppstått genom M:s, LP:s och i viss mån KD:s senare redovisade uppfattningar.
* Om Nej: Varför låter ni samrådet fortgå? Varför har ni inte omarbetat förslaget så att det speglar majoritetens vilja?

Ett utmärkt tillfälle gavs när man upptäckte felet med webbformuläret och samrådet gjordes om.

Johan Appelberg

Dela Debatt: Vad vill den politiska majoriteten med Lidingö Centrum?

Kommentarer

Anna Rheyneuclaudes Kihlman 2017-08-30 18:05

Hej Johan Appelberg och andra intressenter!

Majoriteten kommer nu skyndsamt att fortsätta arbetet med planering av etapp 1 av centrum. Tiden för det förlängda samrådet går ut nästa vecka och därefter kommer vi att analysera Lidingöbornas svar. Efter det kommer vi i majoriteten tillsammans med förvaltningen ta fram ett bearbetat förslag som tar hänsyn till våra egna och inkomna synpunkter.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman
Hans Barje
Birgitta Sköld
Carl-Johan Schiller

Staffan Anderberg 2017-08-30 17:46

Johan Appelgren pekar på en rad omständigheter beträffande samrådet, som är ytterst märkliga. De är inte bara märkliga, de avslöjar en enorm tragik i hur Lidingö stad fungerar nu för tiden. Som tidigare kommunalråd åren 1993 till 2002 och dessförinnan många års politiskt arbete inom Lidingö, kan jag intyga att den politiska hanteringen har urartat. Förr var Lidingö ett mönster av ordningssam ärendehantering med gott formellt samspel mellan tjänstemän och politiker. Nu verkar det som om hela den andan är bortblåst genom att dagens politiker av ren okunnighet låter ärendehanteringen ske vind för våg.
Samråd av ett förslag till detaljplan är en högst väsentlig aktivitet och är dessutom är lagstadad. Det skall finnas ett förslag till ett områdes utformning, som i praktiken naturligtvis är ritat och beskrivet av tjänstemän, men utfört enligt de riktlinjer som den politiska majoriteten har uttalat.
Vilken är då ”den politiska majoriteten” på Lidingö? Jo det är representanter för de partier, som har bildat koalition inom fullmäktige efter val inför den nuvarande valperioden. I detta fall utgörs den av partigrupperna i fullmäktige M,LP och KD. Dessa politiker har sitt stöd i vad respektive partiförening hade för åsikter som de gick till val på. När så många skall samverka är det viktigt att partierna håller ihop och framför allt att partigrupperna inom sig kan samsas.
Om nu ett eller flera av partiföreningarna inom majoriteten ändrar åsikt medans arbetet att ta fram ett planförslag pågår, uppstår det problem. Det ser ut som om detta är fallet. Det är uppenbart att man inom majoriteten inte var överens när utskicket gick iväg. Därefter har oenigheten bara blivit allt tydligare.
Att utvecklingen av Lidingös centrala delar skall bestämmas under sådana omständigheter är fullständigt katastrofalt. Men det kommer sannolikt inte att hända. Innan något väsentligt hinner ske i detta ärende har vi ett nytt kommunalval. Efter det formeras en ny majoritet, som förhoppningsvis genomför planarbetet enligt normala principer. Till det krävs det att vi får politiker med mogen och sansad syn och med förmåga att styra.

Peter Johansson 2017-08-28 16:29

Det som är intressant, är hur framförallt den moderata delen av majoriteten ändrar sig. Jag har för mig att de moderata politikerna inte tjänstemännen, gett direktiven.
Men nu finns det nya krafter, som i princip gör tvärt om.
Man kan ju undra vart moderaterna är väg. Lite illavarslande för Lidingö om vi inte kan lita på moderaterna framöver. Men om snart ett år kan vi rösta fram bättre politiker.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google