Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Välj tunnelbana kompletterat med spårvagn till Lidingö centrum

tisdag 8 mars 2016 16:45

Politiker och planerare: gör nu ert yttersta och förhandla fram en framtidslösning för oss alla. Det skriver Robert Hellesen och Hans Lefvert i denna debattartikel där de förordar en tunnelbana till Lidingö. "I centrum kan skapas de bästa möjliga förutstättningar med direkt och bekväm omstigning mellan buss, spårvagn och tunnelbana samt dessutom nära tillgång till butiker och serviceutbud i vårt gemensamma utvidgade centrum".

En skiss över hur Lidingö centrum kan se ut när tunnelbana, buss och spårvagn möts. Illustration: Robert Hellesen och Hans LefvertEn skiss över hur Lidingö centrum kan se ut när tunnelbana, buss och spårvagn möts. Illustration: Robert Hellesen och Hans Lefvert

Debatten om Sverigeförhandlingens bud till Lidingö om förlängning av tunnelbanans röda linje är i full gång. Vi vill att våra politiker tar vara på denna chans. Här finns nu tillfälle att skapa bästa möjliga kollektivtrafiklösning. En lösning som har förutsättning att fungera väl för alla lidingöbor många år framöver.

Anbudet förutsätter att vi på Lidingö bygger 5900 bostäder fram till 2035. Detta är marginellt mer än det som staden erbjöd (5600) när man ansökte om att få delta i förhandlingarna. Man har tidigare, i översiktsplanen, visat var dessa skulle kunna byggas och det utan att öns karaktär förändras i grunden eller att våra unikt fina friområden i Långängen eller på Elfvik berörs. Många är dock oroliga för denna bebyggelse och naturligtvis måste våra politiker visa mer i detalj hur detta kan ske. Detta kan ändå inte vara den stora frågan i förhandlingen. Lidingö, som är så centralt beläget i regionen, måste vara med och se till att nya bostäder skapas för ett levande samhälle med bra service.

Anbudet är oklart i de flesta övriga frågor. Spårvagnen, bussterminalen, infartsparkeringen, tidplan och inte minst finansieringen. Men när nu staten är villig att bidra med pengar för en bra lösning och både landstinget och Stockholms stad förefaller vara med på noterna ska vi självfallet ta tillfället i akt att skapa det system som kommer att tjäna oss bäst framöver.

Spårvagnen, där man redan satsat på en total nyrenovering, måste givetvis vara en del av lösningen. Idag går vagnen från Baggeby i skogen längs stranden för att så småningom nå Ropsten och omstigningen till röda linjen. Detta är ur lidingöresenärens synvinkel ett slöseri med tid. Banan måste dras om från Bodal/Baggeby direkt till Lidingö centrum. Då ingenting ännu är planerat i centrum eller låst i sina förutsättningar så finns här möjligheten att få till en idealisk direktomstigning mellan spårvagn och tunnelbana. Väderskyddat och med minimalt gångavstånd. Det är uppenbart att alla resenärer från södra ön på detta sätt kommer att vinna åtskilliga minuter på sin resa in till stan och dessutom få en mycket bekvämare omstigning. Som bonus når man också Lidingö Centrum utan byte.

Framtiden för Spårväg City blir ju därmed annorlunda, men detta är ju en fråga för landstinget och Stockholms stad. Avtalet att Lidingö ska bygga en spårvägsbro måste ändras och landa i den nya lösningen. Det faktum att man redan byggt en stor depå för spårvagnar, trots att beslutet om att överhuvudtaget starta bygget av Spårväg City ännu inte är fattat, får inte bli det som styr våra kommuniktioner för många decennier framåt. Kasta inte goda pengar efter dåliga.

Bussterminalen är nästa knäckfråga som måste få en för centrum bästa möjliga lösning. Vi kan givetvis inte ha en situation där den form av terminal som idag finns i Ropsten flyttas och landar i centrum. Det är svårt att tänka sig något mer slösaktigt sätt att hantera centrala ytor än Ropstensterminalen. Ett gäng med bussar där det står "ej i trafik", sedan tomma jätteytor utan en enda buss och, längst bort på andra sidan bilbron, hittar man linje 205. Om man springer så kanske man hinner med.

Ett utslag av denna stadsfientliga typ av planering var när en överstor oval terminal, placerad alldeles invid stadshuset, visades i en utredning från 2007 då man spekulerade om tunnelbaneanslutning. Bättre kan vi. Ytorna vi har i centrum är alldeles för värdefulla för att hanteras på ett sådant sätt.

Centrums karaktär som vårt gemensamma stadsrum skulle helt fördärvas av en sådan asfaltsyta.

Vi klarar idag alla busslinjer med stopp i centrum med en hållplatslängd för två bussar. Mer behövs inte på en så central yta. Även om, förhoppningsvis snart, turtätheten ökar kommer detta att räcka. Eller så förlänger man hållplatsen till tre bussar. Kapaciteten ökar då med 50 %. Hela Stockholms innerstad fungerar på detta sätt. Vem har sett en stor bussterminal inne i city?

Tidreglering, chaufförsbyte, "ej i trafik", kaffepaus och vad annat som erfordras får ske på annan, mindre central, plats. Bussterminalen får inte bli det som stjälper en bra lösning. Infartsparkeringen som idag finns i Ropsten kommer att försvinna. Stockholms stad kommer ta bort parkeringen och bygga bostäder. Detta är ingenting att sörja. Trängselskatt och parkeringsavgifter gör lösningen dyr både för parkering, för hämtning och lämning. Dessutom har en stor del av parkeringen redan tagits i anspråk för service till byggverksamheten.

Vi kan naturligtvis inte ersätta Ropstensparkeringen och arrangera en stor infartsparkering i centrum på samma sätt som föreslogs 2007. Då finns inte plats för ett utvidgat centrum. Parkeringen i centrum måste vara avsedd för centrumbesökare, kanske kompletterat med en mindre del underjordisk parkering för de som ska in till stan. En större infartsparkering kan istället exempelvis placeras på fältet vid den förhoppningsvis blivande spårvagnshållplatsen Baggeby/Bodal, där en sådan parkering redan är påbörjad. För att hämta och lämna vid T-banan behövs bara en mindre angöring.

Tidplanen för ny bro och tunnelbana till Lidingö centrum är givetvis beroende av förhandlingar, planarbete och samråd men med tanke på den gamla, för spårvagnstrafik uttjänta bron och den nära förestående utbyggnaden av centrum hoppas vi att frågan får en snar lösning. I anbudet från Sverigeförhandlingen visas en budget där T-baneprojektet är klart 2027.

Med all respekt för frågornas komplexitet menar vi att siktet ändå bör vara inställt på färdigställande under första halvan av tjugotalet i samband med utbyggnaden av Lidingö Centrum.

Centrums utformning kan nu, vid den fortsatta planeringen, få bästa möjliga förutsättningar. Här kan skapas en suverän kommunikationsnod med direkt och bekväm omstigning mellan buss, spårvagn och tunnelbana samt dessutom nära tillgång till butiker och serviceutbud i vårt gemensamma utvidgade centrum.

Det finns de som är oroliga för att "buset" automatiskt följer med till tunnelbanans ändhållplats. Så blir knappast fallet. All erfarenhet säger att eventuellt "bus" hänger samman med den socioekonomiska situationen i den ort där stationen ligger. Vi bör kunna känna oss trygga på denna punkt.

Mycket talar nu för att Lidingö här får en chans att lösa de allmänna kommunikationerna på bästa tänkbara sätt. Möjligheten uppenbarar sig dessutom i sista ögonblicket innan man bygger sig fast för de närmaste hundra åren i en brolösning som är omodern och kapacitetssvag redan från början.

För att illustrera våra tankegångar visar vi en enkel skiss där kommunikationsnoden är inlagd på dagens karta. Det upplägg vi visar är det effektivast möjliga och det som troligen är det totalt sett billigaste.

Politiker och planerare: gör nu ert yttersta och förhandla fram en framtidslösning för oss alla!


Robert Hellesen, Hans Lefvert

Dela Debatt: Välj tunnelbana kompletterat med spårvagn till Lidingö centrum

Kommentarer

Karl Nenzén 2016-03-10 20:37

Som alldeles vanlig lidingöbo gör jag gärna min röst hörd för att säga att jag helhjärtat stödjer planena för såväl 6000 nya bostäder som T-bana till centrum, utan att tro att detta på något sätt skulle utmana Lidingös unik värden (som skärdgårdsstad?), snarare tvärt om!

Rutger Palmstierna 2016-03-10 12:02

”Teknikbolagens bostadshot – ’lätt att lämna landet’”: Spotify, Klarna och Izettle hör till de förtetag som drabbas av rekryteringsproblem pga bostadsbristen, som kan tvinga bolag att lämna Sverige - detta kunde man i lördags läsa på DI:s förstasida. ”Lågt räknat handlar det om 8000 rekryteringar som uteblivit” sade Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare.
Detta är Stockholm Stads verklighet – ägaren till marken i Ropsten. Och där gör man vad man måste – bygger så mycket man kan på den mark man kan. Och de planer för Ropsten som Stockholms Stad offentliggjorde i maj förra året handlar om just detta.
Studerar man bilderna som exemplifierar planerna, ser man inte någon bussterminal vid Ropstens T-banestation – den enda anläggning för kollektivresande mellan Lidingö och Ropsten är Lidingöbanan. På bussterminalens plats står ett hus, som nyligen offentliggjordes ska ha 22 våningar, och det omges av ett tättbebyggt stadsområde – alltså ingen tillfartsparkering heller, knappt ens någon boendeparkering.
Sedan maj 2015 skapar alltså detta helt nya förutsättningar för Lidingöborna. För oss Lidingöbor som en gång såg fram mot att utan byte kunna ta Lidingöbanan/Citybanan in till ”sta’n” en lördagskväll, gå på bio, äta en bit och ta ett glas vin, och sedan ta tricken hem igen. Men det blir inte så – planerna för detta lär ha ändrats, för att Stockholms Stad vill använda marken effektivare, och lär undersöka alternativ för de nybyggda spårvägshallarna. Och då blir det att vi får ta oss till Lidingöbanan för att ta oss till T-banan i Ropsten för att ta oss till sta’n – enklare för dem som bor längs banan än för det övervägande antalet Lidingöbor som till skillnad från Lidingöbanans brukare i dag åker via Lidingö Centrum för att ta oss till sta’n. Och omvänt för dem som reser från sta’n till Lidingö för att arbeta – för att de inte finner bostad på Lidingö: anställda i Centrum eller på äldreboenden, till exempel.
Hur mycket ö Lidingö än är, är vi förenade med detta Stockholm via en bro; denna gör oss till en del av regionens arbetsmarknad, men också ger oss tillgång till regionens vård, skola och omsorg, för att inte tala om kultur- och nöjesutbud.
Och vi kan räkna med att Stockholm kommer att fortsätta driva utvecklingen av Ropsten av ren nödvändighet: enbart området där bussterminalen i Ropsten nu ligger beräknas ge 2 000 bostäder. Det är här Sverigeförhandlingen kommer in: ett sätt för regeringen att kombinera accelererat bostadsbyggande och infrastrukturutvecklingen för att lösa upp bostadsbristen. Och via Sverigeförhandlingen har Stockholms Stad skapat helt nya förutsättningar för Lidingö att lösa sitt transportproblem på ett sätt som bidrar till att hantera hela Stockholmsregionens problem.
Med andra ord: markägaren Stockholms i maj 2015 publicerade planer för Ropsten har – jämte Transportstyrelsens ”flyttning” av Ropsten till innanför Stockholms trängseltullar i september – skapat ett helt nytt läge, jämfört med det som gällde när vallöften avgavs inför valet i september 2014. Om vi inte förhåller oss till detta nya läge, kommer det att stå hela Lidingö dyrt. I ett längre perspektiv kan vi befara allt större svårigheter få arbetskraft till Lidingö, att alltmer av handeln dras till Norra Djurgårdsstaden/Värtahamnen och att Lidingö blir en sovstad i stället för en småstad. Och detta pga. allt svårare transportförhållanden, till följd av utvecklingen på andra sidan vattnet.
Här har Lidingös politiker ett stort ansvar: under de närmaste månaderna måste de fatta beslut som kommer att forma Lidingö utveckling under en lång framtid, och det under andra förutsättningar än vad gällde inför valet 2014. Och för oss väljare att komma dragande med de vallöften politikerna avgav i ett helt annat läge 2014 underlättar inte i denna situation 2016, när Stockholms bostadsproblem skapar nya problem, men också nya möjligheter, också för Lidingö.
Min rekommendation till politikerna är därför att fullfölja Sverigeförhandlingen, att säga ja till tunnelbana till Lidingö Centrum, att Lidingöbanan dras till Centrum, att ett effektivt transportsystem skapas med matarbussar och smarta underjordiska parkeringsplatser, inklusive för cyklar, i nära anslutning till T-banan. Och att det bostadsbyggande som är priset för denna kommunikationsförbättring byggs som planerat i anslutning till redan befintliga förtätningar huvudsakligen i Larsberg, Näset, Rudboda och Torsvik/Centrum. I den ordningen.

Kasper Andersson 2016-03-09 12:51

Artikelskribenterna försöker få bort beslutskorten från bordet! Ett genomförandebeslut för Spårväg Citys hopkoppling fattades i landstingets trafiknämnd den 2011-08-30. Bygg gärna T-bana men se till att slutföra spårväg city först. I Oslo kör spårvagnarna på Tunnelbanespåren. Det skulle fungera även på Lidingöbron. Bygg en ramp från gatunivån vid Lidingö Centrum och låt spårvagnen tillsammans med tunnelbanan få en underjordisk station. På stockholmssidan byggs en nerförsramp som kan påminna om Tvärbanans ramp vid Gullmarsplan.

Karin Wallgren 2016-03-09 08:43

När man som bäst tror, nu måtte förespråkarna av T-bana med en utbyggnad på nära sextusen nya lägenheter samt en omdragning av Lidingöbanan till centrum, att nu har de skrinlagt sina önskningar, ja då kommer de igen som här i debattartikeln. Stockholms Handelskammare har tidigare uttalat sig för en T-bana till Lidingö C. Likaså har vi fått veta att Företagarna på Lidingö vill ha T-bana. Sverigeförhandlarna i all ära men hur stor vikt har de lagt ned på att tolka hur vanliga lidingöbor vill att Lidingö ska gestalta sig. Det är på tiden att vanliga lidingöbor gör sina röster hörda som här i denna appell till våra beslutsfattare genom att säga

nej till en förtätning på Lidingö på 5-6.000 lägenheter
nej till bussterminal i centrum vilket skulle göra Lidingö som vilken förort som helst
nej till T-bana till centrum
nej till en omdragning av Lidingöbanan till centrum
nej till en högbro

Vi är så många som är nöjda med Lidingöbanan och dess sträckning Gåshaga-Ropsten. Är det så fel att vara nöjd utan att vissa entusiaster vill röra om på oönskat vis.
Vi är så många som vill att den nya tågbron blir den låga ej öppningsbara tågbro som Lidingö kommun tidigare beslutat.

Är det någon som tror att T-bana till centrum med bussterminal inte skulle medföra stök? Är det någon som tror att vi på Lidingö skulle få utökade polisiära resurser med en så stor utbyggnad på ön som nämns i artikeln? Svaret på frågorna är nog nej. Den utbyggnad som ska till måste ske varsamt och i den takt som passar Lidingö och inte Sverigeförhandlarna.

Sist men inte minst - vi vill behålla Lidingös karaktär av småstad/skärgårdsstad.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2016-03-09 07:46

Det tråkiga med tunnelbanelösningen är att det inte är någon lösning för framtidens kapacitetsproblem eftersom man bara bygger på ett redan högt belastat trafiksystem, tunnelbanan. Lidingö och Norra Djurgårdsstaden behöver helt nya resmöjligheter, inte en tunnelbanestump! Därför är Lidingöbanan via Lidingö centrum till Ropsten och vidare via Spårväg city till centrala Stockholm den överlägset bästa lösningen. Precis som herrarna Hellesen och Lefvert själva tidigare har argumenterat mycket väl för.

Det har infunnit sig någon slags hysteri bland somliga i tron att mer tunnelbana löser Stockholms alla trafikproblem. Det är helt fel, speciellt när det gäller Lidingö.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google