Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Verksamheterna i fokus för Kristdemokraterna

söndag 30 november 2014 15:55

Amelie Tarschys Ingre skriver på Lidingösidan.se den 27/11 att majoriteten inte tänkt igenom sammanslagningen av social- och stöd- och omsorgsförvaltningarna ordentligt. Fp menar att de vill göra en ordentlig utredning innan någon sammanslagning diskuteras. KD gick till val på en effektivare, och bättre stad, för Lidingöborna att leva i. Det innebär bland annat mer resurser till våra verksamheter och mindre administrationskostnader i stadshuset.

Utöver de självklara vinsterna, att resurser som idag går till förvaltningsledning och till den för stora politiska organisationen, nu kan satsas i verksamheterna finns det andra positiva effekter med en sammanslagning. Lidingöbor riskerar att falla mellan stolarna då det råder delat ansvar mellan förvaltningarna gällande till exempel arbetet kring psykisk hälsa, stödet till barn och unga samt missbruk. Vi vill säkerställa att alla invånare ges en god och säker hjälp om man så behöver. Det bästa sättet att garantera detta är en organisation där man enkelt kan följa ansvars- och beslutskedjorna från enhetschefer till nämndledning.

Lidingö stad är i det stora hela en mycket välskött kommun men det finns fortfarande mer att göra för att öka effektiviteten och minska kostnaderna för administration. Det åstadkoms inte genom ännu en utredning, utan handling. Kostnaderna för den politiska organisationen kommer minska med flera procent från och med första januari 2015. Dels beroende på lägre arvoden till kommunalråden, dels genom en sammanslagning av social- och stöd- och omsorgsnämnden.

När dessa resurser nu frigörs kan de istället satsas i verksamheterna. På så sätt säkerställs välfärdens kärna.

Carl-Johan Schiller, KD
Ordförande, stöd- och omsorgsnämnden

Dela Debatt: Verksamheterna i fokus för Kristdemokraterna

Kommentarer

Nina Ullrich 2014-12-29 09:00

26/11 - 6/12 2013 genomfördes en enkätundersökning, c:a 70 personer deltog. De flesta var nöjda med soc.förv. insatser. Glädjande.
Hur har man gått vidare, analyserat var bristerna finns?

Patrik björklund 2014-12-05 05:52

Jag håller med både Amelie och Anders.
Självklart måste man tänka efter men kommer inga förslag som Carl Johan's kommer ingen tänka och detta driver inte utvecklingen framåt.

Anders Wennberg 2014-12-01 10:50

Bra Carl-Johan,

Under de senaste åren så har de styrande sparat på verksamheterna, barngrupperna på dagis har blivit större, gymnasiet har fått minskad skolpeng osv. Samtidigt har man kraftigt ökat stabskostnaderna, stadsledningen, konsult & service kontoret, Miljö & Stadsbyggnadskontoret. Under ledning av Paul, Anna och Torsten, så har man prioriterat staber på verksamhetens bekostnad, den trenden måste vändas nu!

Förändring behövs, därför uppskattar jag som skattebetalare och kommuninvånare att Carl-Johan sätter fokus på detta.

Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande socialnämnden 2014-12-01 00:02

Carl-Johan, jag menar att det borde vara självklart att innan en sammanslagning av förvaltningar och nämnder görs bör man först utreda huruvida det önskade resultatet kan uppnås. Ofta är det klokt att tänka efter före. I detta fall tror jag dessutom att du har fel och då kan det bli dyrt, både mänskligt och ekonomiskt.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google