Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Vi kräver fler synliga poliser på Lidingö

fredag 25 mars 2016 00:01

Fyra företrädare för Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna skriver i nedanstående debattinlägg att frågan om polisen är central och prioriterad, och att de aldrig kan acceptera något annat än att alla lidingöbor ska känna sig trygga på ön och i sina hem. Därför "är ett gott och synligt polisiärt arbete av yttersta vikt för att säkra lidingöbornas både upplevda och faktiska trygghet".

För Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna är frågan om polisen central och prioriterad. Polisen är en grundbult i vårt demokratiska statskick och förtroendet för polisen är oerhört viktigt: Man ska kunna lita på att polisen finns där när man behöver den som bäst. Om förtroendet för polisen minskar riskerar vi också att få en utveckling där tilliten till det offentliga, och viljan att vara med och finansiera dessa verksamheter kan minska. Det vore mycket skadligt.

Lidingö har under ett års tid fört diskussioner med företrädare för polisen i lokalpolisområde Norrmalm, region Stockholm. Syftet har varit att få till en samverkansöverenskommelse om hur Lidingö stad och polisen ska samarbete för ett säkrare och tryggare Lidingö.

Vi fyra partier anser att det finns fyra områden som bör prioriteras i denna samverkansöverenskommelse:

* Att bli utsatt för bostadsinbrott och stöld är oerhört kränkande och trenden är tyvärr att dessa brott ökat de senaste åren. Den trenden måste omedelbart brytas och polisen arbeta aktivt för att minska dessa brott.

* En andra viktig fråga är arbetet mot ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning. Ungdomarnas narkotikaanvändning på Lidingö är tyvärr högre än på andra plaster. Om ett skadligt beteende upptäcks tidigt och den unge få hjälp och stöd så kan många år av lidande sparas. Det är viktigt med tidiga insatser.

* Ett tredje område som är viktigt att arbeta med är vuxnas trafikbeteende runt t.ex. skolor och förskolor. Det måste vara säkert för våra barn i deras dagliga trafikmiljö.

* Det sista området som vi vill lyfta är den upplevda tryggheten bland lidingöborna, en inte helt lätt fråga i tider då myter och rykten sprids blixtsnabbt via sociala medier, exempelvis via slutna grupper. Det ska kännas säkert att röra sig på vår vackra ö.

För ett effektivt polisarbete är en god lokalkännedom och bra kontakt med lokalsamhället viktigt. Det behövs också poliser både på gator och torg i polisbilar.

För Majoriteten och Liberalerna är ett gott och synligt polisiärt arbete av yttersta vikt för att säkra lidingöbornas både upplevda och faktiska trygghet.

Avtal eller överenskommelser är bra men i slutändan är det fler poliser på Lidingö som kommer vända utvecklingen gällande inbrott och trygghet på Lidingö. Vi kan aldrig acceptera något annat än att alla lidingöbor ska känna sig trygga på vår ö och i sina hem.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M)
Birgitta Sköld (LP)
Carl-Johan Schiller (KD)
Amelie Tarschys Ingre (L)

Dela Debatt: Vi kräver fler synliga poliser på Lidingö

Kommentarer

Anders Bergstedt 2016-04-29 22:38

Alltfler tunga namn har tappat hoppet om att den nya organisationen någonsin skall innebära att poliser avdelas för lokal närvaro. Torsten Elofsson som varit polischef i Malmö har skrivit en artikel med tunga argument :
http://www.svensktidskrift.se/sverige-behover-en-polis-med-lokal-narvaro/

Anders Bergstedt 2016-04-21 09:34

Det är verkligen bra att engagemanget för en reell yttre polisverksamhet på Lidingö växer. Det är enda sättet att kunna påverka. Jag pratade i morse med Towe Skjöld som var bekymrad över KD:s artikel där man lade ut mejladress till henne och uppmanade till "mejlbombning". Det fick till följd att hennes dator proppades och hon fick ägna sig åt administration istället för viktigt arbete. Det rimliga hade varit att dessa mejl ställts till KD för sammanställning och överlämnande till Towe Skjöld.

Nu drar det mot överenskommelse i samverkansavtal. Då är det viktigt att kommunalråden formulerar konkreta krav.
För mej är inte polisstationen utan den konkreta yttre verksamheten det viktiga. Kanske är det så att man inte kan nå dit utan att ha basen på Lidingö polisstation. Det är upp till Towe Skjöld att bevisa !

Ola Korsfeldt 2016-03-30 17:58

Äntligen verkar det som om politikerna på Lidingö har insett allvaret med frånvaron av fast polis på Lidingö.
Stämmer detta ska stationen öppnas igen, och Lidingö får stå modell till andra kommuner ute i landet som idag saknar polisnärvaro, t ex Kinda kommun i södra Östergötland.

Anders Bergstedt 2016-03-30 11:17

På www.blaljus.nu som har den bästa uppdateringen gällande polisen har man tagit upp artikeln och det fokus som sätts på Lidingö:

http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/narmare-medborgarna-eller-hur-blev-det

Anders Bergstedt 2016-03-30 11:06

POLISERNA BLEV FÄRRE TROTS LÖFTEN I NY REFORM. Det var rubriken på framsidan i dagens DN. Utredaren Johan Dixelius och lokalpolischeferna är missnöjda med att det viktigaste motivet till omorganisationen inte har infriats.

På den andra sidan fick Towe Skjöld som är lokalpolischef i Norrmalm , där Lidingö ingår, stort utrymme. Glädjande är att hon flera gånger tar Lidingö som exempel på hur arbetet kan utvecklas tillsammans med kommunen. Visserligen är polisstationen stängd som bas för yttre verksamhet men poliserna finns på Lidingö ändå !

Mitt motargument är att det räcker inte att kommunen bygger upp en bra yttre verksamhet. Ingenting kan ersätta poliser av kött och blod ute i samhället bland medborgarna !

Jag har bra kontakt med Towe Skjöld och kommunpolisen Tomas Lundgren och har satt ordentlig press på dem. Kanske är det därför Towe nu tar Lidingö som exempel. Hon har ambitioner och det är inte omöjligt att ett antal poliser i hennes "teamverksamhet" får uppgiften att skaffa sej kontroll över brottslighet och problem på Lidingö och skaffa fullständig information som dom kan sprida till övriga då det händer saker eller då de skall bestämma vad som behöver göras.

Efter DN-artikeln är det uppenbart att väldigt mycket hänger på att kommunalråden måste ställa konkreta och hårda krav på att polisen gör sin del av jobbet !

http://www.dn.se/nyheter/sverige/chefer-missnojda-med-polisreform/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/det-kommer-ta-tva-ar-innan-allt-fungerar/

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2016-03-27 23:38

Krister Thelin verkar ju vara en utmärkt person. Jag har med stor behållning lyssnat till flera av hans föredrag på nätet. Kan inte du Anders Bergstedt, som kan polisfrågan väl, försöka göra gemensam sak med andra sakkunniga inom området och driva på för en kommunal polis. Jag tror tiden är mogen nu! Till John Pedersen kan jag bara säga att kommunen som lagstiftningen ser ut idag inte har några legala befogenheterna alls att beordra vår statspolis till någonting. Vad som händer bestämmer polisen själva. Men vi kan försöka påverka genom dialog och den s.k. samverkansöverenskommelsen, och det gör vi.

Anders Bergstedt 2016-03-27 07:58

Ditt förslag , Lars H Eriksson, är ju Krister Thelins tankar sedan många år som han åter aktualiserat i den situation som råder. Rikspolischefen Dan Eliassons besked i lördagsintervjun i SR P1 var dramatiska. Slutsatsen är att det finns inga pengar och poliser till orter med förhållandevis låg brottslighet. Lasse Wierup på DN har klätt av Eliasson i bara kalsingarna:
”Tacksamt att skylla på flyktingvåg och terror.Dan Eliasson flyttar bort fokus från sitt eget ansvar."

http://www.dn.se/nyheter/sverige/siffrorna-stoder-inte-eliassons-ord/

Lars H Ericsson 2016-03-26 15:56

Jag skulle gärna se att vi dammade av ett gammalt folkpartiförslag om att få möjlighet att införa kommunala lokalpoliser. Sådana finns i flera europeiska länder och de har tid att ägna sig just åt lokala frågor, och är huvudinrikade mot vardagsbrottslighet och allmänt trygghetsskapande. Jag vill minnas att FP-förslaget otroligt intensivt motarbetades av bl.a. polisfacket då det begav sig. Även M och S var på den tiden emot, men de har kanske en annan syn nu. Värt att testa igen, tiderna förändras ju!

Jo, jag vet att Belgien just nu kritiseras för alltför många olika polisstyrkor, tydligen sex stycken bara i Bryssel. Men vi har ju bra erfarenhet av regional samverkan när det gäller räddningstjänst. Den typen av samverkan kanske kunde kan fungera bra även för en lokal polis. Idag hyr ju många organisationer in sin egen "lokala polis" i form av ordningsvakter. Tänk om de pengarna istället fick användas till riktiga poliser fast kommunalt anställda. Tomma polisstationer med arrestlokaler och annan nödvändig utrustning bör vi ju ha gott om i vårt land numera!

Är det något riksdagsparti som vågar ta bollen?

Patrik A Edgren 2016-03-25 14:14

Den stora "fantastiska" polisreformen som genomfördes för något år sedan tycks, milt sagt inte ha blivit någon succé. (Än så länge i alla fall). Som medborgare kände jag mig mycket okunnig om nyttan och behovet av den reformen. Den verkade ha varit synnerligen dåligt "insåld" hos allmänheten. Vårt skolsystem och likaså sjukvården diskuteras ständigt på alla nivåer. Men inte den "fantastiska" polisreformen. Nu hoppas jag att de rikspartier som röstade igenom den måtte träda fram med någon slags utvärdering och (tydligen) behövliga förslag till förbättringar. T o m poliserna själv har beklagat sig över att reformen inte inneburit någon reell
förbättring utan snarare motsatsen. Det kan ju vi skriva under på Lidingö.

Patrik Buddgård (C) 2016-03-25 13:47

Centerpartiet efterfrågade i kommunstyrelsen att partierna gemensamt i kommunfullmäktige skulle besluta vilka områden som skulle prioriteras i samarbete med polisen för att sätta tryck bakom orden ovan. Vi ville också att vi skulle kräva polisnärvaro genom att polisen i Norrmalm skulle geografiskt avdela polispatruller till Lidingö, för att uppnå den synlighet och lokalkännedom som krävs för att effektivt förebygga brott.

Majoriteten och L valde inte den vägen utan beslutet blev endast att vi skulle samarbeta med polisen. Nu måste majoriteten sätta tryck bakom orden ovan i samtal med polisen och få fram resultat. Centerpartiet kommer från sin oppositionsroll trycka på på alla sätt vi kan, för att uppnå målet vi delar med en synlig polis med lokalkännedom.

Johan Mähler 2016-03-25 09:22

Kära Anna Rheyneuclaudes Kihlman med kollegor. Ni beskriver att ni talat med polisledningen i ett år. Och som ett krescendo på dessa samtal slår ni nu till med ett inlägg på...(trumvirvel)...Lidingösidan.

Med all respekt för er insats (och för Lidingösidan) föreslår jag följande:

1, Byt media. Jag har en känsla av att polisledningen i lokalpolisområde Norrmalm inte läser Lidingösidan. Därmed uppstår frågan vem ni egentligen vill adressera ert budskap till?

2, Byt förhandlings- / samtalsstrategi. Ni konstaterar själva att ni haft ett års samtal med polisledningen. Jag kan ha fel, men nog får vi väl ändå säga att de varit resultatlösa? Dags att byta samtalsstrategi?

3, Byt kommunikationsstrategi. I alla fall jag blir nervös när våra ledande kommunalråd vänder sig till allmänheten med svepande krav i samtal som just kommunalråden och inte allmänheten hanterar. Jag vet att ni inte styr över polisresurserna. Men ni har i alla fall större påverkansmöjlighet via era samtal än jag. Jag föreslår att ni därför i första hand vänder era krav (och intensifierar dem)mot polisledningen i region Stockholm. Och istället här på Lidingösidan berättar för oss andra hur det går för er i dessa förhandlingar.

Lycka till. Jag håller tummarna för välbehövlig framgång.

Anders Bergstedt 2016-03-25 09:16

Efter flera månaders total tystnad från kommunalråden angående polisverksamheten är det glädjande att man nu börjar formulera sina krav. Jag håller med John Pedersen om att där måste det vara kommunen som har initiativet.
Det är viktigt att kommunen nu formulerar konkreta krav. Det räcker inte med formuleringarna ovan.

Glädjande är att det nu verkar som om polisens satsning mot bostadsinbrotten gett resultat. Nu sitter två albaner och två återfallsförbrytare med Lidingöanknytning inom lås och bom. Kanske därför är det en klar nergång på fullbordade bostadsinbrott.

I stället har det varit taffliga försök bl.a. i samma område och med samma modus som för ett år sedan. Då greps en svårt belastad återfallsförbrytare med Lidingöanknytning som tog sig in via krossade rutor i markplanet.

John Pedersen 2016-03-25 01:27

Vad är det som gäller igentliligen? Är det ni politiker som bestämmer om vi ska ha Poliser på ön. Eller är det Polisen själv? Sluta skriva att ni står för att ni står för att det ska finnas poliser på ön. Gör något åt det. Fixa tillbaka en Polis Station på ön NU.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google