Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

"Det är verkligen att slänga pengarna i sjön"

torsdag 30 maj 2013 20:19

Jag blev upprörd när jag fick läsa i Vårt Lidingö om reparationerna av det öppningsbara klaffspannet på gamla Lidingöbron. Under reparationstiden kommer en mindre bro byggas vid sidan för att klara cykel- och gångtrafiken till Ropsten.

Under säkert trettio års tid har broklaffen varit stängd. Båttrafiken runt bron har ändå fungerat tillfredsställande. Nu planeras en ny bro stå klar 2020 och då ska den nuvarande gamla Lidingöbron rivas.

Anledningen till reparationen är att 2008 beslutade Miljööverdomstolen att bron åter måste kunna öppnas för båttrafik. Då visste man inte att den nuvarande bron skulle rivas och ersättas av en ny, redan 2020.

Jag är övertygad om att hade det varit känt hade broklaffen kunnat få fortsatt dispens av länsstyrelsen från kravet att vara öppningsbar. Det hade alltså varit läge att staden sökt förnyad dispens. Den nya bron ska naturligtvis innebära fri passage under bron.

En öppningsbar bro medför problem för tågtrafiken på bron. Om man inte ger möjligheter till öppningar bara när tågen inte går, d.v.s. mellan ett och fyra på natten, kommer varje broöppning att förorsaka förseningar. Tiominuterstrafiken kommer att störas vid varje öppning.

Och det kommer att kosta. Reparationen av broklaffen har beräknats till cirka 30 miljoner. Till det kommer kostnaderna för den mindre bron under ombyggnadstiden. Det handlar alltså om stora extra belopp som staden, d.v.s. vi skattebetalare, måste punga ut med för en kort period på sex år. Pengar som skulle kunna investeras i den blivande bron.

Det är verkligen att slänga pengarna i sjön!

Helena Bargholtz

Dela "Det är verkligen att slänga pengarna i sjön"

Kommentarer

Helena Bargholtz 2013-06-09 21:05

Tack Paul för ditt besked. Genom Görans och Pernillas båda inlägg visste jag ju redan att samtal pågår med länsstyrelsen angående öppningsbarheten av broklaffen och att staden kommer att söka omprövning. Det är bra att jag fått veta detta.

Men lidingöborna i allmänhet vet inte det. Varför sägs inget om detta i artikeln i Lidingö stads tidning Vårt Lidingö som handlar reparationerna av broklaffen? Här får man ett inryck av det redan är klappat och klart. Detta är en fråga som berör invånarna, inte minst ekonomiskt.

Kan man vänta med reparationen tills det är klart med resultatet av omprövningen? Eller måste man börja med reparationerna innan dess och sedan eventuellt avbryta dom? Det kostar också pengar. Jag får det intrycket när jag läser Pernillas inlägg.

Jag svarade på Jonas inlägg där han ville att jag skulle tala med dig direkt. Det gjorde jag, som du skriver, när vi träffades häromkvällen. Med “Utan framgång” syftade jag på min fråga om du kunde tänka dig att ta en direkt kontakt md landshövdingen Chris Heister som jag hade nämnt i mitt tidigare inlägg.

Jag tycker det är viktigt att vi har en öppen information om denna viktiga fråga.

Tomtefar 2013-06-09 16:22

Gör om och gör rätt…
Sture Lind for president!

Paul Lindquist 2013-06-07 17:44

Helena!

Det där är faktiskt inte med sanningen överensstämmande. Du kom fram till mig först igår på en middag vi båda närvarade vid. Din artikel har legat ute på Lidingösidan i en vecka…

Du fick dessutom då bekräftat att vi arbetar på att försöka få tillstånd en dispens från broöppningskravet till dess en ny bro är byggd, något som också vidimeras i kommentarsfältet av din partibroder, Göran Tegnér som dessutom är vice ordförande i tekniska nämnden och mycket väl insatt i ärendet.

Helena Bargholtz 2013-06-06 21:09

Hej Jonas!

Jag har talat med Paul Lindquist. Utan framgång.

Hälsningar
Helena

Bo 2013-06-06 10:37

Gamla bron borde vara K-märkt!

Att politikerna kan visa utredningar som dömer ut den är rena beställningsjobb för att det ska passa deras intentioner att till varje pris skapa enorma byggprojekt!

Det är tydligt att våra styrande politiker går i bygglobbyns koppel! Luktar korruption lång väg!

Dra tunnelbana under nya bron eller bredda nya bron för att ge plats åt tunnelbanespår! Liknande har de gjort vid Tranebergsbron!

Låt Lidingö få ha kvar den vackra gamla bron för gång och cykelbana. Den håller för det i evighet om politikerna renoverar den i rätt tid som den ska! Men det är klart vill man inte att den ska hålla så ska man ju strunta i det och sedan hävda att den måste rivas!

Låt oss inte gå på detta mygel!

Heder åt Länstyrelsen som inte ger efter för alliansens mygel med gamla bron!

Medborgare sätter de dagligen åt med glädje med mängder av allsköns avgifter, kostnader och böter för all, oftast undermålig, service som vi en gång redan betalat skatt för men Lidingös maktfullkomliga styre tycker att de kan väl få slippa sina skyldigheter!

Jonas 2013-06-06 01:03

Varför hoppar Helena Bargholtz (FP) på Paul Lindquist (M) på Lidingösidan för. Kan hon inte bara lyfta på luren och ringa honom direkt? FP och M ingår ju i samma koalition.

Dessutom, som f d kommunalråd, f d riksdagsledamot och nuvarande landstingspolitiker borde Helena Bargholtz vara lite nogrannare med fakta när hon ger sig in i debatten.

Broklaffen har inte varit stängd i 30 år utan 9 och redan efter 2 år beslöt länsstyrelsen att Lidingö måste söka miljödom för att få fortsätta hålla den stängd. Därefter följde flera år av processande i domstol där Lidingö dessvärre fick avslag i alla instanser.

Kostnaden är inte heller 30 mkr utan 11 mkr som tekniska chefen skriver nedan. Nog så mycket, men rätt ska vara rätt.

Jag tycker också att det vore orimligt om Lidingö tvingades laga broöppningen med så få år kvar. Men jag är övertygad om att staden gör vad man kan även utan någon back-seat driver.

Helena Bargholtz 2013-06-02 21:08

Tack för alla engagerade synpunkter med anledning av mitt debattinlägg om den onödiga renoveringen av broklaffen.

Pernillas inlägg om hur staden hanterar frågan är klargörande. Men varför är det så svårt att få länsstyrelsen att gå med på att skippa renoveringen? Att påbörja renoveringen av klaffen och sedan avbryta den kostar ju också pengar. Hur ser den upphandling ut som ger utrymme för detta? Är en entreprenör beredd att ta uppdraget på dessa villkor utan ekonomisk kompensation?

Jag hade hoppats att kommunalrådet Paul Lindquist skulle ta en kontakt direkt med landshövding Chris Heister för att lösa frågan på bästa sätt för Lidingö. Som partikamrater känner de säkert varandra sedan tidigare.

Sture Lind 2013-06-02 20:06

Anders S,

jag håller med dig att det bor fler personer i Hong Kong än på Lidingö.

Det är dock principen med att operatören av lokaltrafiken som äger stationerna och hyr ut handelsytan som är en intressant idé att studera vidare med Hong Kong som förebild.

Hela idén med att förtäta Torsvik och Lidingö centrum baseras på att skapa markvärden som staden kan sälja till de fastighetsägare som vill bygga traditionella fantasilösa betongcentrum. Visionsbilderna som uppvisar barn flyger drake och har pick-nick nere vid Brogrenen är löjeväckande.

Så varför då inte överväga att tillhandahålla utrymmet i berget under Stockholmsvägen till den operatör som är villig att satsa på en tunnelbana till Lidingö. På så sätt kan en finansiering lösas till stor del. Lidingös skattebetalare ska ju ändå betala för en ny helt bro så merkostnaden kan inte vara astronomisk för att få över tunnelbanan.

I vart fall är det inget som har kommit fram i debatten så här långt. SL och Landstingets politiker tycks inte vara de mest visionära grupp när det gäller nya idéer.

Är det något som vi på Lidingö borde folkomrösta om så är det frågan om tunnelbanans vara eller icke vara.

Redan 1965 fanns planerna klara för en tunnelbana till Lidingö. Stockholm kommer inte sluta växa och trafikproblemen minska bara för att vi nu snart 50 år senare är handlingsförlamade vad gäller regionens utveckling.

Anders S 2013-06-02 08:17

Jag tror befolkningsunderlaget är något större i Hongkong!

Sture Lind 2013-05-31 23:14

Det bästa hade varit om Lidingös politiker inte avtalat med SL att överta driftsansvaret och kostnaden för hela gamla Lidingöbron och lagt ner södra banan på 1980-talet. Att gamla bron är helt slut och inte underhållen på 30 år är väl knappast något nytt för någon utom möjligen Tekniska nämnden.

Nu sitter vi med Svarte Petter och hela kostnaden för en broklaff och ny framtida bro som Lidingö ska betala. Det är förödande för Lidingös skattebetalare.

Det bästa vore att bygga en ny bro på 12,5 meter segelfri höjd endast för tunnelbana som det var tänkt på 1960-talet. Detaljplanerna är desamma som fortfarande gäller vid Brogrenen. Stationen i Ropsten är förberedd för att dra banan vidare till Lidingö Centrum.

I avvaktan på en tunnelbana är bussar ett utmärkt och billigt alternativ. Det är bortkastade pengar att nu rusta Lidingöbanan. Spar istället dessa medel till en tunnelbana till Lidingö när möjlighet ges.

Överväg och utred istället att göra som i Hong Kong, låt operatören av tunnelbanan äga och hyra ut handelsytor under jord. Om det skulle vara möjligt kan Lidingö få en tunnelbana finansierad av butikslägen under mark. Vi skulle inte behöva bygga det mastodontprojekt som nu presenteras i de fem i stort sett lika lydande förslagen för Torsvik och Lidingö centrum.

Gör om, gör rätt!

Bosse 2013-05-31 22:05

Lidingö stad måste kunna kräva att denna omprövning skall ske med förtur. Varför har det tagit så lång tid att begära omprövning när nu nya förutsättningar med en kommande ny bro nu gäller? När jag påtalade detta enorma sammhällsekonomiska slöseri i början av mars hade Tekniska förvaltningen inte ens framställt en skriftlig begäran om omprövning. Det borde vara mycket lättare att få bort kravet på en öppningsbar bro för några få år om Tekniska Förvaltningen hävdar att reparationen kommer att kosta 30 mkr. Varför uppge en förmodad glädjekalkyl på 11 mkr?

Det verkar vara en mycket dålig förhandlingsstrategi att redan nu börja och renovera broklaffen. Kanske är det mer ekonomiskt för Lidingö Stad att betala ev. viten än att renovera klaffen för några få år.

Arne 2013-05-31 20:31

Om vi lutar båten, så kommer vi under.

Pernilla Dufström, teknisk chef, Lidingö stad 2013-05-31 16:26

Hej!
Gamla Lidingöbrons klaffspann har sedan 2004 hållits stängd. Stängningen berodde på att bron var i behov av renovering för att kunna säkerställa den fortsatta driften. Lidingö stad drev då frågan om att slippa öppningsbarheten i Miljödomstolen 2006, detta gick till Miljööverdomstolen som 2008 beslöt att bron ska göras öppningsbar.

Lidingö stad har sedan beslutet hösten 2012, om att en ny bro ska byggas, fört samtal med länsstyrelsen angående öppningsbarheten. Samtalen har resulterat i att Lidingö stad kommer att söka omprövning av 2006 års dom som kräver att klaffbron ska göras öppningsbar. Omprövningen sker på grund av den korta tid som kvarstår till dess att en ny bro står klar, vilket är en ny förutsättning sedan domen meddelades.

Idag genomförs arbeten på klaffbron etappvis, under tiden då SL stänger av Lidingöbanan, för att göra denna öppningsbar. Den etappvis genomförda renoveringen beror på att Lidingö stad eventuellt ska ha möjlighet att avbryta arbetena om omprövningen går igenom. Arbetenas totala kostnad bedöms till maximalt 11 miljoner kronor.

Göran Tegnér (FP), V Ordf i Tekn. Nämnden 2013-05-31 10:24

”Håll Klaffen”

Jag håller helt med Helena Bargholtz om att det är ett ekonomiskt vansinne att kasta 30 Mkr i sjön bara för att öppna broklaffen under några få år till dess att en ny högbro eller en ny öppningsbar bro finns på plats.

Hel historien är totalt bisarr. När den gamla Lidingöbron byggdes på 1920-talt var vattnet under bron en allmän farled, men sedan länge är det ingen allmän farled.

När en lägre juridisk instans hävdade att bron var så samhällsnyttig att klaffen måste återöppnas, gjorde jag en snabbkalkyl åt Tekniska Förvaltningen som visade att samhällsnyttan (i form av restidsvinster) för nöjesbåt-branschen högst var en tiondel av samhällskostnaden för att återställa klaffen i öppningsbart läge.

Senare uppdrog Tekn. Förv. åt en konsult att utreda frågan mera ordentligt. Konsulten kom fram till samma slutsats som jag. Nyttan var bara en bråkdel av kostnaden. Alltså bör inte klaffen åtgärdas.

Efter ett överklagande till miljööverdomstolen underlät denna att bemöta Lidingö Stads sakargument att broklaffens återställande var gravt samhällsekonomiskt olönsam. Domstolens enda argument var att bron var öppningsbar då den byggdes på 1920-talet och så skulle förbli. Basta!

På bl.a. min enträgna inrådan begärde Lidingö stad prövningstillstånd hos Högsta Domstolen eftersom vi anser att miljööverdomstolen inte hade beaktat eller bemött våra sakargument. Detta behöver tydligen inte domstolar göra, till min förvåning, vilket för en juridisk lekman som undertecknad tyder på ett visst mått av ”demokratisk arrogans”.

När miljööverdomstolen fattade sitt beslut var beslutet om att bygga en ny bro inte ens påtänkt. Eftersom vi nu avser att låta bygga en helt ny bro inom ca sju år borde frågan om broklaffens lösning kunna anstå till dess, kan vän av ordning och av sunt förnuft tycka. Av bl.a. dessa skäl förhandlar därför Tekniska Förvaltningen med hjälp av juridisk expertis med både länsstyrelsen och domstolen om dispens till dess att den nya bron byggs. Ärendet pågår således.

Som framgår av denna korta historiebeskrivning så gör vi (både politiker och tjänstemän) på den tekniska sidan allt vad står i vår (begränsade) makt för att inte drabba stadens skattebetalare med att kasta 30 Mkr i skattepengar bokstavligt talat i sjön. ”Håll klaffen” är mitt råd.

Bosse 2013-05-30 21:32

Hej Helena,,

Jag har ställt samma relevanta fråga till Lidingö stads Tekniska kontor den 8 mars 2013. De har svarat mig att Lidingö stad inte har framställt någon sådan skriftlig begäran till Länsstyrelsen om att få slippa denna enormt dyra renovering för bara sex år (2015 – 2020). Däremot har staden muntligt framfört en sådan begäran.

Rebecca Krus 2013-05-30 20:50

Jag kan bara hålla med! Låt oss använda pengarna på ett vettigare sätt!

Anders Ulfvarson 2013-05-30 20:43

Vattendomen gäller 12.5 segelfri höjd. Det är vad som finns under den fasta bron. Vanligtvis är broöppningar lågprioriterade på många platser med begränsad öppningstid, kanske tio minuter en gång per timme vid behov. Det stör inte regelbunden tågtrafik med kända tidtabeller. Efterfrågan på broöppning kommer att vara begränsad utom vid Lidingö runt. De flesta segelbåtar som ska ut i skärgården går annan väg. Vattendomens 12.5 meter är för lite för de flesta moderna segelbåtar. Jag håller med om att det är väldigt mycket pengar för obetydlig nytta.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google