Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Barnkonventionen och uppsägning av barnfamiljer

tisdag 12 juni 2018 19:09

Den styrande majoriteten beslutade i höstas oväntat att alla nyanlända ska sägas upp från sina tillfälliga bostäder när den tvååriga introduktionsperioden är slut. Alldeles oavsett om de då har möjlighet att ordna annan bostad. Helt utan hänsyn till vad det innebär för möjligheten att fullfölja skolgång och utbildningar. Helt utan hänsyn till att det innebär att många måste flytta bort från de nya vänner och sociala nätverk som byggts upp. Värst är förstås effekterna för de 40 barn i de 17 familjer som detta år måste flytta från sin tillfälliga bostad pga. majoritetens beslut

När beslutet togs saknades helt konsekvensanalyser. Nu har det gått ett drygt halvår som beslutet praktiserats, så det är rimligen hög tid att utvärdera beslutet. I flera interpellationer har olika partier försökt få besked från majoriteten hur de tänker. Vänsterpartiet har i en interpellation till omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP) frågat hur det gått för de som drabbats, och då särskilt barnen.

Av Birgitta Skölds allmänt hållna svar framgår tydligt att staden inte gjort någon utvärdering. Allmänt sägs att alla Lidingöbor behandlas lika. I detta fallet innebär det att man ska få just det stöd den enskilde personen eller familjen behöver. Generella beslut strider mot socialtjänstlagens inriktning att se till den individuella situationen.

Många familjer är kapabla att ordna bostad själv, skriver Birgitta Sköld också i sitt svar. Ja visst har många en stor kapacitet, men förutsättningarna är som alla vet oerhört svåra när man inte har ett fast jobb med en inkomst som bostadsföretagen kan acceptera. Barnfamiljer hänvisas till vandrarhem och liknande lösningar i andra kommuner, långt från den förskola där barnen går och de kompisar de fått.

Barn som fått leva i den oerhörda otrygghet det innebär att vara på flykt från fasansfulla upplevelser drabbas nu av detta. Birgitta Sköld hävdar att det går ihop med barnkonventionen. Hon och den övriga majoriteten är nog rätt ensam om den tolkningen. Det är hög tid att göra en riktig utvärdering av hur de 40 barnen drabbats i år, så att samma öde kan undvikas för de som står i tur att sägas upp!

Sven Erik Wånell, Vänsterpartiet

Dela Insändare/Debatt. Barnkonventionen och uppsägning av barnfamiljer

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google