Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Centerns förslag om högre skatt slår mot jobb och utbildning

måndag 18 juni 2018 13:07

Centerpartiet presterade nyligen ett eget budgetdirektiv. Centerpartiet följer i princip majoritetens förslag och avviker endast i detaljer. Men på en punkt skiljer sig förslaget avsevärt: Centerpartiet vill inte minska Lidingöbornas skattebörda. Det kan tyckas märkligt för ett borgerligt parti. I årets budget föreslog till och med Socialdemokraterna på Lidingö en skattesänkning, men Centern vill behålla de höga skatterna som slår mot jobb och utbildning.

Majoriteten har under mandatperioden fört en utbildningspolitik för att öka elevernas kunskaper och resultat. En viktig del av den satsningen har handlat om att göra läraryrket mer attraktivt samt förbättra lärarnas villkor och löner. Vi kan konstatera att vår politik har varit framgångsrik. Medianlönerna har sedan 2016 ökat med cirka 15 procent och Lidingös elever presterar på topp i riket. Vårt fokus framöver är befästa framgångarna och fortsätta öka kvaliteten i utbildningen på Lidingö.

Majoriteten har även gjort avsevärda satsningar på omsorgen till de som behöver stöd och hjälp. Vi har höjt kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten. Det verkar uppskattas av brukarna och de anhöriga, vilket återspeglas i de mätningar som kontinuerligt görs. Det är bra att Centerpartiets förslag endast skiljer sig marginellt från majoriteten gällande stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi tycker det är ett gott kvitto att oppositionen stödjer majoriteten i många frågor. En politisk samstämmighet ger verksamheterna möjlighet att planera långsiktigt och det blir en kontinuitet som gynnar kvalitetsutveckling och goda resultat.

Men i en fråga verkar Centerpartiet ha bytt uppfattning. Det gäller byggpolitiken. Centern säger nu att de är oroliga över att stadsutvecklingsprojektet i Högsätra innehåller allt för få bostäder. Här vill majoriteten slå vakt om Lidingös unika miljö och blandade bebyggelse och kommer därför även framöver driva en varsam byggpolitik där gestaltning och arkitektur ska vara Lidingömässig och hålla god kvalitet, även över flera decennier.

Sammanfattningsvis tycker vi att det råder en relativt stor enighet bland de borgerliga partierna på Lidingö gällande skolan och omsorgen. Det är bra. Det finns dock tre frågor som skiljer oss åt. Till skillnad från Centerpartiet, arbetar vi moderater, lidingöpartister och kristdemokrater för att Lidingöborna ska få en lägre skattebörda, för att Lidingös unika bebyggelsemiljö inte ska gå förlorad och för att migrationen hålls på en hanterbar nivå. Det är tre viktiga frågor som kommer ha stor betydelse de närmaste åren och vi är övertygade om att vår politk ger Lidingö bättre förutsättningar för framtiden.

Anna Rheyneuclaudes (M)
Birgitta Sköld (LP)
Carl-Johan Schiller (KD)

Dela Insändare/Debatt. Centerns förslag om högre skatt slår mot jobb och utbildning

Kommentarer

Andreas Bengtsson 2018-06-18 17:52

Det där inlägget blev väldigt virrigt Johan Persson.
Om simklubben kan betala för ytterligare 25 meter tycker jag att kommunen kan bygga 25 meter till. Men det är totalt osannolikt att en liten simklubb kan det, så därför blir det skattebetalarna som ska stå för en simhall, som troligen är den största förlustaffär en kommun kan göra. Det är ekonomiskt vansinne i många kommuner. Jag vill minnas att Slöseriombudsmannen gjorde en granskning av investeringar i simhallar och det var ingen munter läsning. Om simklubben vill finansiera sitt fritidsintresse och bygga 50, då finns det inga skäl till varför alla andra stå för fiolerna.

En skattesänkning innebär att en kommun begränsar sin tvångsbeskattningen av Lidingöborna och får mindre medel till att hitta på cykelmotorvägar och chikaner och annat dumt. Det borde du applådera Johan Persson. Lidingös budget är redan rejält tilltagen, vilket inte minst de årliga resultatöverskotten tyder på. Det finns gott om medel till satsningar inom välfärden redan. Innan någon ens nämner skattehöjning måste alla andra sätt att fördela resurserna tänkas igenom grundligt. Att strunta i skattesänkning, som Persson vill, är att slösa med Lidingöbornas surt förvärvade inkomster. Jag säger: fortsätt sänk skatten, mer och oftare. Så blir vi alla rikare, särskilt de Lidingöbor med små inkomster.

Carl-Johan Schiller (KD) 2018-06-18 17:39

Hej Johan!

Du har helt rätt i att de skattesänkningar vi har genomfört och vill genomföra är relativt små förändringar för de flesta inkomsttagare. Jag håller också med om att det vore dumt att äventyra kvaliteten i omsorgen, skolan eller stödet till föreningar för att sänka skatten.

Så är dock inte fallet. Från Kristdemokraternas sida har vi hela mandatperioden prioriterat högre lärarlöner, höjda anslag till hemtjänsten och särskilt boende, rekordstora satsningar på föreningsbidrag och nya anläggningar för idrotten. Trots det kan vi genom att säga nej till "lull-lull" oxh olika extrautgifter pressa skatten nedåt. Det sker i ett tempo så att vi har råd att satsa på verksamheterna samtidigt som Lidingöborna får några kronor mer i plånboken.

För många kanske det inte spelar så stor roll, för andra kan det påverka på riktigt. Dessutom ska det offentliga aldrig ta ur mer än nödvändigt från privatpersoner eller företag.

Carl-Johan Schiller (KD)

Patrik Buddgård (C) 2018-06-18 17:37

Hej, nu har det blivit valrörelse när majoritetspartierna slirar på sanningen. De skriver "I årets budget föreslog till och med Socialdemokraterna på Lidingö en skattesänkning, men Centern vill behålla de höga skatterna som slår mot jobb och utbildning." Det stämmer inte eftersom Centerpartiet i årets budget för 2018 föreslog samma skattesänkning som majoriteten på 15 öre medan S föreslog en mindre skattesänkning på 10 öre.

I budgetdirektiven för 2019 stämmer det att vi föreslår oförändrad skatt medan majoriteten vill sänka med 5 öre. S avstod från att delta i beslutet och har alltså inte föreslagit skattesänkning för 2019. Vi anser att före vi kan sänka skatten ytterligare behöver staden prioritera satsningar på förskolan med mindre barngrupper och högre andel utbildad personal samt stärka arbetet mot ofrivillig ensamhet hos äldre. Det är skillnaden mellan majoritetspartierna och Centern.

När det gäller Högsätra yrkar vi under kvällens Kommunfullmäktige bifall till det förslag ni själva lagt fram så det är märklig kritik ni för fram. Vi vill värna öns småstadskänsla precis som vi alltid velat.

Johan Persson 2018-06-18 16:15

Är verkligen skattetrycket på Lidingö så högt att den är nu sittande styre och tydligt i nya M-gängets viktigaste valfråga?
Som relativt höginkomsttagare och fördetta M röstare har jag helt tappat förtroendet. Jag betalar gärna den skatt vi har i nuläget, om vi nyttjar skattemedlen till att förbättra Lidingö och inte i vidlyftiga cykelbanor eller andra icke förankrade satsningar. Satsa de extra pengarna som ersätter en skattesänkning till att forsätta investera i Lidingös välfärd och se till att bygg en riktig 50-meters bassäng och öka satsningen på alla ideella föreningar som skapar förutsättningar för att invånarna har aktiviteter i närmiljön.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google