Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. KD: Hälsoperspektivet måste få ett tydligt genomslag i samhällsplaneringen

torsdag 2 augusti 2018 00:01

Hälsoperspektivet
Lidingö kan med rätta kallas hälsans ö. Vi har många fina naturområden med möjlighet till rekreation, motion och sportaktiviteter. För äldre och funktionshindrade som inte har lika lätt att ta sig ut i naturen blir närmiljön viktig. I en välanlagd trädgård eller park kan alla sinnen hos en besökare stimuleras. Där kan man finna plats för rekreation, vila och kontemplation. Där kan också boende i närområdet och besökare mötas för social gemenskap.

Vi kristdemokrater vill att hälsoperspektivet får ett tydligt genomslag i samhällsplaneringen på Lidingö. Vi vill se en mer aktiv utveckling av stadens grönytor, bland annat genom att anlägga en stadspark centralt på ön. Låt oss samtidigt bygga ett småskaligt och tryggt centrum på Lidingö med ljusa öppna grönområden med vacker växtlighet och plats för uteserveringar. I ett attraktivt centrum är mötesplatser för sociala och kulturella aktiviteter, vila och rekreation av lika stor betydelse som tillgången på affärslokaler. Detta gäller även vid utvecklingen av våra lokala stadscentra i Rudboda, Näset, Larsberg och Högsätra.

Stadshuset som nu genomgår en omfattande renovering och ombyggnad måste också få en attraktivare och mer inbjudande inramning än de betongblock, plattor och grusade ytor man nu möter. Vi vill att man istället skapar ett tillgängligt parkstråk med vacker växtlighet. De uteplatser som planläggs i anslutning till stadshuset och restaurangen måste också få den trädgårdskaraktär som inbjuder till social samvaro och rekreation.

Kommunikationerna på ön måste anpassas så att alla, även de som inte åker bil, kan nå våra grönområden och ta sig hem på kvällar och helger. Vi vill se en omdragning av Lidingöbanan via Centrum för att knyta ihop södra ön med de mer centrala delarna. I väntan på att det blir verklighet vill vi förlänga busslinje 201 hela vägen ut till Gåshaga. På så sätt skapas en direktförbindelse till Centrum. Det är bra för både resenärer och näringslivet i Centrum.

Lidingö får ett kulturhus
Vi kristdemokrater vill att Lidingö stadshus ska utvecklas till ett attraktivt kulturhus för alla Lidingöbor. Samlokaliseringen av biblioteket, den nya mötesplatsen och restaurangen skapar förutsättningar för ett rikt kulturutbud med konstutställningar, musik- och författaraftnar, filmaktiviteter och föredrag. Det kan bli en attraktiv mötesplats som stärker Lidingö centrum. Vi vill att man stödjer och fördjupar samarbetet med föreningslivet och pensionärsorganisationerna i det fortsatta programarbetet.

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Bo Brismar (KD), ledamot omsorgs- och socialnämnden

Dela Insändare/Debatt. KD: Hälsoperspektivet måste få ett tydligt genomslag i samhällsplaneringen

Kommentarer

Daniel Thulin 2018-08-02 21:23

Att satsa stora pengar på ännu en ny park vid centrum är fel väg att gå. Lägg istället dom pengarna på alla eftersatta miljöer runt ön där vi invånare faktiskt vistas dagligen. Som vid tågstationer, promenadvägar och skolor.

Därtill så är den gamla parken runt stadshuset, liksom själva stadshuset, en av ytterst få offentliga platser på ön som faktiskt håller bra arkitektonisk nivå. Gruset i dess många olika former och betongen är centrala inslag där som skapar karaktär. Därför är det oroande när Kd tar upp just stadshusparken som sitt främsta exempel på en mindre attraktiv miljö. Tyvärr är planteringarna mycket eftersatta och de upphöjda dammarna porlar inte längre av vatten, men det torde vara enkelt åtgärdat. Att istället omvandla till traditionell trädgårdskaraktär vore mycket okänsligt och det skulle skära sig totalt med stadshusbyggnaden. Förädla då hellre till en skulpturpark med lite inspiration från Millesgården, men behåll för guds skull den ursprungliga karaktären.

Erik Wallin 2018-08-02 09:34

Det är väldigt svårt att inte hålla med om allt ni skriver.
Hoppas nu att det kommer att realiseras också

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google