Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Högsätras byggplaner hotas av ekonomisk härdsmälta

torsdag 21 juni 2018 10:49

Planområdet hade för två år sedan en god exploateringsekonomi med 680 lägenheter. Men nu har majoriteten bantat bebyggelsen till 450 lägenheter i det nya planprogrammet. Så nu ger inte exploateringsintäkterna ekonomiskt utrymme att utveckla idrotts- och aktivitetsområdet med de lokaler som Lidingös föreningar så väl behöver. De räcker inte heller till att finansiera Hälsans Hus. Majoriteten har därför nu backat till att hoppas på att det ska bekostas av en privat aktör.

Det minskade antalet lägenheter försämrar möjligheten till en god projektekonomi och gör hela Högsätraprojektet till ett ekonomiskt riskprojekt. Samrådshandlingen för två år sedan med 680 lägenheter gav ett resultat på 250 Mkr. Det skulle räcka till för att staden skulle kunna bygga Hälsans hus, till en kostnad på 225 Mkr.

Nu - med 450 lägenheter - hamnar resultatet på 75 Mkr, d.v.s. 70 procent lägre resultat. Med olika känslighetsanalyser kryper resultatet snabbt ned mot noll. Det räcker med att intäkterna minskar med 20 % och kostnaderna ökar med 10 % för att hela projektet ska bli ett förlustprojekt. Bostadsrättspriserna har redan fallit med 12 % sedan toppläget i juli 2017. Och de förväntas falla med ytterligare 10 % framöver enligt aktuella prognoser.

I Högsätra med halverat byggande blir infrastrukturkostnaderna per lägenhet dubbelt så dyra som vad som är normalt eftersom kostnaderna ska slås ut på väsentligt färre lägenheter.

Vårt liberala motto är att det är bättre att räkna ungefär rätt än helt fel!

Liberalerna anser att planprogrammet för Högsätra borde omarbetas i grunden för att få en bättre projektekonomi som inkluderar möjligheten att både bygga Hälsans hus och delfinansiera utvecklingen av idrotts- och aktivitetsområdet i Högsätra.

Men på kommunfullmäktige den 18 juni trumfade majoriteten gladeligen igenom denna halvhjärtade satsning på Högsätra utan att bekymra sig över de ekonomiska realiteterna.

Göran Tegnér (L), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd
Suzanne Liljegren (L), ledamot i kommunfullmäktige
Mattias Reinholdson (L), ledamot i kommunfullmäktige

Dela Insändare/Debatt. Högsätras byggplaner hotas av ekonomisk härdsmälta

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-07-08 18:20

Svar till Pia Wieck:

Din syn på att ett samhälle är färdigbyggt säger mycket om Lidingöpartiet. Om man bortser från äldre civilisationer som har dukat under genom krig eller naturkatastofer eller ren vanskötsel, så vet jag inga samhällen som någonsin har ansetts färdigbyggda. Visst, vissa byggnader har ibland rivits för att ge plats åt nya; men färdigbyggt!? Nämn något samhälle som är färdigbyggt.

Du skriver som om Lidingöpartiet hade önskat att Lidingö skulle ha förblivit en semesterö.
Trots tidigare generationers byggande på Lidingö är Lidingö idag är den av landets 30 största tätorter som har mest grönyta per invånare. Nittiotvå procent av Lidingöborna har tillgång till grönytor som är större än en hektar. Andel av marken som är ”hårdgjord” är enbart nitton procent på Lidingö. Övriga större tätorter har mellan 23 % och 44 % hårdgjord markyta. Åttio procent av Lidingös markyta är grönyta enligt SCB. Närmare hälften av Lidingöborna har tillgång till 3, 4 eller fler grönområden som är större än en hektar. Allt detta är fantastiskt bra.

Vi är nog många som uppskattar att vi har så mycket natur inpå knutarna. Och vi är väldigt glada att tidigare generationer på Lidingö har byggt både högt och tätt, och inte lagt ut radhusmattor över hela ön.

Du frågar vad som är ett behov. Det är inte vi liberaler som har talat om behov. Det är Lidingö stad som har angett Lidingös bostadsbyggnadsbehov åt länsstyrelsen i samband med deras rapport om ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2018”.
I den står det bl.a.:

”Rätten till en lämplig bostad, en mänsklig rättighet enligt konventioner, förordningar och lag. Rätten till en lämplig bostad är en mänsklig rättighet som regleras i FN:s konventioner och formuleras i mål som Agenda 2030. I Sveriges regeringsform uttrycks att ”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö”. Och då behöver vi bygga bostäder.

Bostadsbyggnadsbehovet är där framräknat med utgångspunkt från demografiska prognoser, ingenting som vi liberaler har hittat på. Läs den rapporten, Pia, så kanske du bättre förstår sammanhangen!

Jag upprepar ytterligare än en gång: vi liberaler står fast vid stadens antagna bostadsförsörjningsprogram, som sträcker sig fram till 2030. Detta program innebär drygt 200 lägenheter per år. Vad som därefter bör hända är nog en fråga för kommande generationer politiker att ta ställning till.

Och Lidingöpartiet struntar högaktningsfullt i att Högsätraplanens ekonomi riskerar att raseras genom det halverade byggandet.

Pia Wieck (LP) 2018-06-27 11:47

Tack Per, du skriver vad jag tänker.

Göran, du svarar fortfarande inte på frågan om när Liberalerna anser att det är färdigbyggt. Varje gång vi bygger ett område, så flyttar det in människor från när och fjärran som har råd att bo på Lidingö eller som fått en bostad genom Stockholms bostadsförmedling. Alla dessa personer har eller kommer att få barn och barnbarn. Behovet av bostäder kommer då ständigt att öka. Att behovet är 200 per år är ju inget som står skrivet i himlen. Vad är behov? Betyder det hur många man tror är beredda att betala marknadspris eller betyder det hur många som skulle vilja bo på Lidingö om det var gratis?

Det går dessutom inte att plocka ett år och säga "hoppsan - det blev inte 200 i år - illa". Det är ju frågan om ett snitt under många år.

Även fel att titta på hur mycket Lidingö bygger precis nu. Välj istället att se de senaste 100 åren. Lidingö har gått från att vara en semesterö till att vara Sveriges 5e folktätaste kommun. Av 290. Det säger mycket mer än allt annat. Det har byggts massor på Lidingö genom åren. Och vi börjar komma till en gräns där ön inte tål mycket mer om vi ska fortsätta att njuta av den miljö som de flesta av oss uppskattar så mycket.

Att dina barn inte har råd att bo nära dig i ett av Stockholms mest attraktiva områden är ett högst personligt argument att driva den politik ni gör. Men självklart ska ni allmänt driva den linje ni tror på. För Lidingöpartiets del tror vi oss ha fattat att de flesta Lidingöborna uppskattar luftigheten mellan husen, och de bostadsnära grönområdena. Vi tror att all fler bekymrar sig över trängseln på vägarna och att det byggs allt mer trots att Lidingö redan är så tätbebyggt.

Göran Tegnér (L) 2018-06-25 08:59

Svar till Per Lilja:

Jag har nog åtskilliga gånger klargjort liberalernas åsikter i frågan: vi stödjer det av kommunfullmäktige antagna bostadsförsörjningsprogrammet. Och om nu det kortsiktiga behovet av staden själv är satt till 200 lägenheter per år; då är väl detta en rimlig utgångspunkt.

Min motfråga blir då: vad anser du vara rimligt antal? Noll nybyggda bostäder?

Vi har redan svårt att rekrytera personal till vård och omsorg. Mindre än hälften av all förskolepersonal har behörig utbildning. Lidingö tillhör de fyra sämsta kommunerna i landet i detta avseende. det kanske hänger ihop med att denna personalkategori har svårt finna en bostad i Lidingö.

Per Lilja 2018-06-24 23:47

Frågan till Göran Tegnér blir då:

När är vi nöjda med nybyggnationen på Lidingö?

När alla förvärvsarbetande familjer som vill bo på Lidingö har råd att bo på Lidingö? Vi kan ju inte gärna ge Lidingöbarn rabatt. Inte ens Liberalbarn.

När även alla bidragstagare som vill bo på Lidingö har råd att bo på Lidingö?

Är det så att Liberalerna på Lidingö har kommit på att alla människor har rätt att bo på Lidingö? Den är nog svårsåld...

Göran Tegnér 2018-06-24 17:23

Svar till Pia Wieck:

ibland passar det för Lidingöpartiet att hänvisa till Bostadsförsörjningsprogrammet. Men aldrig till dess helhet.

Vi bor nära ett av våra tre barn har i Lidingö. Vi skulle önska att fler av våra barn hade råd att bo här på ön.

Var vänlig att sluta tjata om att vi vill bygga sönder Lidingö. Detta är en ohederlig kampanj. Om staden själv säger att behovet är 200 lägenheter per år, då är väl majoritetens 111 lägenheter per år just en halvmesyr.
Att skrämma medborgarna med Manhattan-spöket också genuint ohederligt. Men det är väl LP:s brist på sakargument som upprepar sig från tidigare valrörelser. När argumenten tryter höjer ni rösten.

Majoriteten - till vilken LP tillhör - la ju själva fram Högsätras planprogram för samråd för två år sen med 680 lägenheter. Varför springer ni ifrån era egna förslag hela tiden?

Pai Wieck (Lidingöpartiet) 2018-06-23 18:53

Göran Tegnér, du hänvisar till bostadsförsörjningsprogrammet - har du då sett att riktlinjerna där för Högsätra är 400 bostäder?

Sen när det gäller att vi ska bygga för våra barn och barnbarn - jag bor inte där mina föräldrar bor, de bor inte där deras föräldrar bor och mina barn kommer inte att bo där jag bor. Vi älskar varandra ändå, umgås och har en bra relation. Det är inte ett argument som kan användas som trumfkort i någon slags politiskt spel. Däremot tycker jag att det är sunt att du säger att vi ska bygga för våra barn och barnbarn, hellre än det dina kollegor använder som argument - att vi ska bygga för att bli fler invånare för att skatten ska kunna sänkas. Detta har jag tidigare förklarat inte sker, p.g.a. skatteutjämningssystemet.

Som politiker representerar vi Lidingöborna och vi är valda demokratiskt. Det är viktigt att det finns olika inriktningar vad gäller politiska partier, eftersom inte alla vill samma sak. Men Lidingöborna har tydligt sagt sitt. De flesta vill inte bygga mer. De vill varken se en förtätning eller att naturreservaten bebyggs som t.ex. Handelskammaren föreslog (8000 bostäder på Elfvikslandet). Lidingö är redan Sveriges 5e folktätaste kommun och vi har en enda bro som förbinder oss med fastlandet. Det är därför denna politik nu genomförs, eftersom Lidingöborna som vill detta är i majoritet över de som vill bygga sönder Lidingö, som ni vill tillsammans med MP, V och S. Respektera det.

Det kommer alltid att finnas en efterfrågan på bostäder i populära områden. Men det betyder väl inte att vi ska förstöra den miljö som gjort att folk valt att bo där. Ska vi riva alla hus i gamla stan och bygga 30-våningar höga skyskrapor där, bara för att det finns en massa människor i Sverige som säger att de vill bo i Gamla Stan? Var går Liberalernas gräns? När vi är 100.000? 200.000? Det kommer ju med ert resonemang alltid finnas ett allt större behov av att bygga för barn och barnbarn tills det inte finns något kvar av det Lidingö vi idag värnar.

Sen kommer det att skapas fler bostäder även om man inte bygger. Det är många villor som omvandlas till bostadsrätter eller byggs om från enfamiljshus till tvåfamiljshus. Folk bor på allt mindre ytor, så det skapas bostäder eller boende för flera, utan att man bygger FÖR mycket.

Göran Tegnér (L) 2018-06-21 15:57

Bäste Lars:

Du borde känna mig bättre än att pådyvla mig för att vara smygsocialist. Jag är ärke-liberal, det borde du veta vid det här laget. Man måste inte vara socialist för att bry sig om Lidingöbornas bekymmer för att det är svårt att finna bostäder. Och din debatteknik, med ”guilt by association” är lite väl billig, och får väl tillskrivas kontot: brist på sakargument. Och jag noterar att du sorgfälligt har undvikit att gå i svaromål på en enda sakupplysning.

Jag håller med Mats Persson, liberalernas ekonomisk-politiske talesman, som yttrade när han nyligen hälsade på oss här på ön: ”Om bostadsbyggande kan man tycka väldigt olika, men en fråga behöver man kunna svara på: Vad är det för politiker som inte ens vill bygga bostäder så att deras egna barn, som är födda och uppväxta i kommunen, kan bo kvar när de blir unga vuxna?”

Jag är ingalunda dyster till min natur, men kanske lite mera realistisk än att hemfalla åt fromma förhoppningar och år glädjekalkyler. Att maximera byggandet är inget mål för oss liberaler. Däremot vill vi att staden lever upp till Lidingö stads eget - av fullmäktige antagna - bostadsförsörjningsprogram.

Lidingö stad har nyss meddelat länsstyrelsen att behovet på Lidingö är att bygga 200 lägenheter per år. Under den nuvarande majoriteten har man byggt 111 lägenheter per år, det vill säga hälften av behovet. Det är inte så mycket att skryta över. Vi liberaler hade kunna acceptera samrådsprogrammets 680 lägenheter i Högsätra.

Exploateringskalkylerna i planprogrammet var felräknade; och det var – i all blygsamhet – undertecknad som påpekade detta för förvaltningen. Enligt tjänstemännen är siffrorna som använts i kalkylen inte uppdaterade, inte färska. Bara de senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna på Lidingö fallit med 5,5 % enligt Mäklarstatistik.
I måndags frågade jag samtliga kommunfullmäktigeledamöter om det var någon ledamot i fullmäktigesalen som ansåg det vara orimligt att bostadsrättspriserna kan falla med 20 % från toppläget för ca ett år sedan? Då utbröt en öronbedövande tystnad. Jag säger som en tidigare känd politiker (även om jag inte delade dennes politiska åsikter): ”Verkligheten är vår värsta fiende.” Detta citat passar bra in på majoritetens bostadspolitik.

Majoritetens halvhjärtade halveringspolicy hotar att haverera tillgången till bostäder i hembygden.

Lars H Ericsson, ordförande i LP 2018-06-21 13:01

Kära Liberaler.

Ni är så dystra så man häpnar. Vi vet att ni vill maximera byggandet på hela ön. Beträffande Högsätra visade er Göran Tegnér på senaste kommunfullmäktige att 1.000 nya lägenheter vore idealiskt i Högsätra strikt företagsekonomiskt. Jag är glad över att den styrande majoriteten på ön bestående av LP+M+KD är överens om att Lidingö inte ska utsättas för några socialistiska eller socialliberala maximeringsexperiment när det gäller byggandet.

Hur kommer det sig egentligen att Liberalerna i byggfrågor nästan alltid går hand i hand med de rödgröna partierna när de vill maximera alla byggprojekt på ön? Är det möjligen så att Liberalerna på Lidingö i själva verket är smygsocialister?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google