Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Höj ambitionen för Hersby – bygg inte ut

tisdag 17 juli 2018 10:19

Under fyra års tid har utbildningsnämndens ordförande talat om att utveckla Hersby till ett topprankat gymnasium. Visionerna har gått från att göra Hersby till "Sveriges bästa skola", till att gradvis reduceras ner till "länets bästa gymnasieskola", "ett av Stockholms bästa gymnasium", och, allra senast, "Lidingös bästa gymnasium" (Lidingösidan, 28/06/18). Om majoriteten på Lidingö nu bygger ut Hersby med 200 nya gymnasieplatser, istället för att skapa ett nytt gymnasium för öns köande ungdomar, är det bara i den sista, mest ödmjuka, kategorin som Hersby någonsin kan nå en topplacering. Här kan den politiska majoriteten på Lidingö lära sig mycket av Enskilda Gymnasiet - en verkligt topprankad gymnasieskola, som blomstrar med hjälp av sin begränsade storlek.

En första lärdom här är att färre gymnasieplatser gör att elever, lärare och ledning lär känna varandra lättare. Det skapar en grundtrygghet som gör att alla kan prestera bättre i sina respektive roller. Att öka antalet platser på Hersby, och att därigenom skapa mer anonymitet, är därför inte ett framgångskoncept för att nå de eftersträvade topplaceringarna. Vidare visar Enskilda Gymnasiet att färre gymnasieplatser gör det lättare för personal att se och bekräfta elever. Det här är viktigt för ett aspirerande toppgymnasium: för att elever ska kunna nå de högsta studieresultaten krävs att lärarna hjälper dem att skapa självförtroende och självinsikt. Om Hersby byggs ut för 200 nya gymnasieplatser skapas sämre förutsättningar för båda.

Slutligen är en lärdom att lärare på mindre skolor lättare kan samverka kring enskilda elevers utveckling. Det gör gymnasium mindre till fabrik, och mer till individanpassad utbildning, vilket borde vara prio 1 för ett gymnasium som hoppas nå den högsta rankingen.

Istället för att gradvis sänka ambitionen för Hersby, som vi har sett utbildningsnämndens ordförande göra under den här mandatperioden, bör strävan höjas - liksom blicken mot andra framgångsrika gymnasier. Ett första steg är att värna om dagens begränsade gymnasieplatser på Hersby, och att istället bygga ett nytt gymnasium för de ungdomar som står i gymnasiekö. Under kommande fyra år hoppas vi därmed att visionen för Hersby åter kan vara "Sveriges bästa skola" och att vi slipper tävla i kategorin "bästa gymnasieskolan på Läroverksvägen 15-19".

Rebecka Öberg, ledamot i fullmäktige (C)

Dela Insändare/Debatt. Höj ambitionen för Hersby – bygg inte ut

Kommentarer

Rebecka Öberg 2018-07-19 12:18

Hej Nathalie!

Vilken bra kommentar, väldigt fint skrivet. Jag ska inte låtsas som att jag vet allt om fördelen med begränsade gymnasieplatser. Eftersom vi båda föredrar vedertagen forskning hänvisar jag istället till de som har forskat på frågan och som enhälligt visar samma sak:
Raywid, Mary Anne. "Small schools: A reform that works." Educational leadership 55 (1998): 34-39.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654308326158?journalCode=rera
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/01623737019003205
Cotton, Kathleen. "School size, school climate, and student performance." (1996): 2006.

Om våra politiker var lika noga som du med fakta och forskning skulle vi inte ta lika många förhastade beslut. Tack igen för en bra kommentar, ha en fin sommar!

Nathalie Rohlén 2018-07-18 15:45

Fantastiskt att du är så engagerad i Lidingös gymnasieskolor Rebecka! Tror att både Lidingö och definitivt Landstinget som du kandiderar till behöver en ung röst med passion och engagemang!

Jag undrar precis som Henrik Ingmanson om det verkligen är storleken på skolan som gör den framgångsrik. Angående din regression så kan vi se att det finns en korrelation mellan antalet elever och genomsnittligt betygspoäng. Frågan är om det finns någon kausalitet. Förändras lärartätheten med antalet elever? Är de skolor som har färre elever också väl ansedda skolor dit elever från välbärgade och välutbildade familjer söker sig? Kan det också vara så att dessa skolor har en idé om att det är bra vara relativt små och samtidigt har andra föreställningar som gör att de vill hålla sig till en viss storlek? Dessa föreställningar kanske inte stämmer med fakta.

En uppenbar anledning till att hålla skolan liten om man vill nå topprankning, särskilt på Lidingö som har ett litet upptagningsområde, är att det pressar upp intagningspoängen. Det är särkilt intressant om skolan har ett bra rykte och således får ett riktigt bra elevunderlag. Med bra elevunderlag och med platser endast för de bästa går automatiskt betygssnittet upp, oavsett om kvaliteten på undervisningen ökar eller inte. Dessutom kan man tänka sig att undervisningens kvalitet ökar bara genom att sålla bort de sämsta eleverna och därmed dels göra jobbet lättare för lärarna och dels ge dem möjlighet att höja nivån på undervisningen.

Vad är det som säger att alla presenterar bättre för att de känner varandra bra? Det kan ju också innebära att lärarna får ett större bias gentemot eleverna. En av anledningarna till detta kan vara att hög kännedom om eleverna kan göra att lärarna har en till viss del orubblig idé om vilka eleverna är och vad de har för färdigheter. En annan kan vara att de helt enkelt tycker om vissa elever mer än andra. En omedelbar åtgärd i alla skolor borde oavsett Lidingös gymnasieproblem vara att införa anonymiserade prov, precis som på universitet och högskolor.

Något som kan tänkas vara viktigt för elevernas prestation är, som du skriver, att det finns en grundtrygghet i skolan. Tolerans och tillåtande atmosfär samt lugn och ro är förmodligen viktigt för grundtryggheten. Är det viktigt att alla känner varandra? Finns det forskning som stödjer det? Går det inte att skapa en grundtrygghet i ett stort socialt sammanhang utan att alla känner varandra? I Adolf Fredriks Musikklasser går ca 1000 elever i åk 4-9. Det är en stor skola i förhållande till elevernas ålder. Elevunderlaget kommer ifrån hela Stockholm och från väldigt skiftande socioekonomiska bakgrunder. I den klassen jag gick kom vi från Lidingö, Vasastan, Täby, Hägersten, Norsborg, Järfälla, Rissne, Kista och Hallonbergen bl.a. Mina klasskamraters socioekonomiska förhållanden var vitt skilda. År 2016 låg AF 8:a i betygsranking i Stockholm med 295 i snitt (niorna), trots storlek och elevunderlag. Det kan vara intressant att ha i åtanke. Jämför man med elevunderlaget i övriga skolor som ligger i topp tio borde AF:s snitt imponera.

Vidare kan man fråga sig om det är ett viktigt att Hersby når en hög ranking i Sverige. Det säger ju att betygssnittet är högt och förmodligen att lärarunderlaget och elevunderlaget är bra, men inte nödvändigtvis så mycket mer. Om man kan ha en undervisningskvalitet som ligger i Sverigetopp och samtidigt ha ett blandat elevunderlag finns det ingen anledning till att Hersby ska vara topprankad vad gäller betygssnitt. Man kan ha en ambition om ett högt betygssnitt trots blandat elevunderlag, men det kan bli svårt att konkurrera med elitskolor som EG eller Viktor Rydberg. Det kanske inte går att nå en undervisning i topp och samtidigt ha ett blandat elevunderlag, men om kommunen är villig att lägga tillräckligt med resurser så borde det inte vara omöjligt. Om AF kan borde Lidingö kunna.

Om man vill göra det lätt för sig att få Hersby till en topprankad skola kan det absolut vara en bra idé att förbättra elevunderlaget. Det kan t.ex. göras genom att öka marknadsföring och andra åtgärder och på så sätt öka upptagningsområdet samtidigt som man höjer skolans rykte, eller genom att låta skolan behålla sin storlek alternativt förminska den samtidigt som elevunderlaget på Lidingö växer. Om man vill förbättra elevunderlaget tycker jag att man ska våga var ärlig med det. Det finns inget fel i att skapa elitskolor så länge det finns bra alternativ även för de lite mindre ambitiösa eleverna. Tidigare, när Gångsätra fanns, var det väl känt att många av de mest ambitiösa eleverna valde Hersby och många av de mindre ambitiösa eleverna valde Gångsätra. Undervisningen höll vad jag har förstått bra kvalitet även i Gångsätra. På så sätt fanns det något för alla och de ambitiösa eleverna i Hersby kunde få lugn och studiero. Samtidigt upplevde jag och många med mig att Hersby hade en mer tillåtande stämning gentemot de elever som inte brydde sig så mkt om utseende, social status osv, utan var mer fokuserade på skola och annat.

Jag tycker att Lidingös arbete mot att förbättra Hersby och öka antalet gymnasieplatser (antingen genom utökning av Hersbys platser eller bygge av ny skola) bör baseras på vedertagen forskning. Politiker verkar ofta ha egna teorier och tankar och resultatet kan därför bli lite hur som helst. Ibland träffar de rätt, ibland lite fel och ibland träffar de inte alls. Baseras åtgärder på forskning borde chansen till bra utfall öka.

Andreas Bengtsson 2018-07-18 12:20

Hej,
ett problem för Centern är att deras företrädare hela tiden förespråkar ett nytt litet gymnasium på Lidingö. Min erfarenhet är att friskolekonocernerna, typ engelska skolan, har örnkoll på utvecklingen av antalet elever i Lidingö och i länet. Om utvecklingen hade varit sådan att Lidingös underlag hade ökat i tillräcklig omfattning skulle vi sett en frigymnasium etablera sig på Lidingö. Nu finns det ingen som är intresserad. Varför ska då kommunen gå in och etablera ett ytterligare gymnasium då underlaget inte utifrån en professionell marknadsmässig bedömning anses tillräckligt? Skolförvaltningen måste vara försiktig med skattebetalarnas pengar så varför skulle de etablera en förlustverksamhet?
Nä, fortsätt det goda arbetet som bedrivs inom Lidingös skolor, typ kollegialt lärande, digital lärande och stötta de studiemässigt svaga eleverna. Om några år så kommer resultaten att förbättras, om nu inte alla ensamkommande barn kraftigt sänker genomsnittliga meritpoäng och betygssnitt. Det skulle inte vara en fjäder i hatten. Särskilt inte för Centern som vill ha öppna gränser och som drivit igenom den av alla tunga juridiska instanser totalsågade, gymnasieamnesti för vuxna afghanska män utan asylskäl.

Rebecka Öberg 2018-07-18 11:32

Hej och tack för bra kommentarer så här långt. Som Berkeley/SciencesPo-alumn gör det mig glad att se att så många bryr sig om att ge öns ungdomar en förstklassig utbildning.

Bertil Eriksson: Tack för att du tar upp frågan om Gångsätra. Jag hoppas att politikerna som beslutade där nu tar mer långsiktigt ansvar, och att de inte igen tar beslut som de får ångra några år senare.

Jonas Åkesson: Tack - insiktsfullt, men bra förutsättningar för utbildning handlar om mer än bara lärarlöner.

Anna Frölander: Kul! Vilka möjligheter det finns att spara om man bara tänker på plånboken.

Henrik Ingmanson: Väldigt bra kommentar, den fick mig att gå in på skolverkets hemsida för att check my facts. Om man där gör en regression av "elever på skolenheten" och "genomsnittligt betygspoäng", kan man se att, bland de högst rankade 50 gymnasieskolorna är varje extra elev på en skola associerad med -0.13 i genomsnittligt betygspoäng. Det finns skolor som bryter mot trenden, till exempel Nacka, men så ser det ut överlag.

Per Lilja: Det där är ett cirkelresonemang. Enskilda Gymnasiet skulle inte ha duktiga, högpresterande elever i första taget om det inte var ett gymnasium som hade knäckt koden om hur man bedriver verksamheten väl.

Per Lilja 2018-07-17 22:23

Skojig jämförelse med Enskilda Gymnasiet som ligger mitt i stan, upptagningsområdet är hela stor-Stockholm och är en elitskola med väldigt höga intagningspoäng. Enskilda Gymnasiet attraherar högpresterande elever dvs väldigt hög motivation och begåvning. Var och en begriper ju att dessa elever presterar väl oberoende av skolans storlek.

Henrik Ingmanson 2018-07-17 20:33

Viktigt att sätta allt i sitt perspektiv. Nacka Gymnasium med över 2 000 elever har under många år haft mycket höga antagningspoäng. Utklassat Hersby gymnasium på de flesta punkterna. Hur ser du på detta Rebecka Öberg?

Anna Frölander 2018-07-17 17:51

Jag antar att påståendet att ”Är det något beslut som varit bra är det just nedläggningen av Gångsätra” är just det, ett påstående som inte genast blir en sanning? Om man upphöjer detta till sanning skulle det allra bästa väl vara att stänga Hersby helt? Och varför dra gränsen där? Jag har svårt att hänga med i resonemanget från Jonas Åkessons sida - var inte den grundläggande frågeställningen hur man ska göra för att få plats med Lidingös alla gymnasieungdomar, dvs ska de få gå i en utbyggd Hersby, i en nybyggd/renoverad egen gymnasieskola eller i någon annan skola och hur ska kommunen samtidigt kunna leva upp till sin alltmer urvattnade målsättning att göra Lidingös gymnasier till skolor i toppklass? På vilket sätt för ditt inlägg Lidingö närmare det målet Jonas Åkesson?

Jonas Åkesson 2018-07-17 15:22

Är det något beslut som varit bra är det just nedläggningen av Gångsätra. Bättre att satsa på lärarlöner än tomma lokaler.
Öberg missar även helt att medianlönerna för Lidingös lärare ökat med över 15% sedan 2016. En fantastisk löneutveckling.
Sedan måste Centern på Lidingö skaffa lite markkontakt med verkligheten. Många gymnasier i Stockholms län är betydligt större än 1000 elever. Hersby anses vara en liten skola i regionen.

Bertil Eriksson 2018-07-17 10:50

Och vilket ansvar tar de politiker som beslutade om nedläggning av Gångsätra?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google