Väder Lidingö

Lidingö tisdag 5 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. L: Bättre stöd och boenden för äldre på Lidingö

onsdag 25 juli 2018 11:13

Vi blir allt fler äldre på Lidingö, vilket medför ett ökat behov av service och omvårdnad. Det är viktigt att hemtjänst och äldreboende tillhandahålls i tillräckligt hög grad och med god kvalitet, vilket bland annat kräver god framförhållning.

Liberalerna vill därför att ett nytt trygghets-/seniorboende, ”Freja”, snarast byggs av kommunen nära Lidingö centrum. Pensionärsorganisationerna på ön har också påtalat vikten av att ett sådant boende snarast kommer till tillstånd. Även den kö som i dag finns till ”Tor” pekar på behovet av ytterligare ett boende.

Människors boendesituation kan bidra till en känsla av ensamhet och isolering. Omvänt kan boendet också bidra positivt till en känsla av sammanhang och möjligheter till samvaro. Vi har själva ett ansvar att planera för våra liv men det finns många hinder för att äldre i praktiken ska kunna förändra sin livssituation. Exempelvis är möjligheterna att få flytta till ett anpassat boende ofta alltför små.

Vi i Liberalerna har i vår budget avsatt pengar för att alla som har fyllt 80 år, och känner sig ensamma och oroliga, ska kunna komma ifråga för en servicelägenhet som det krävs ett biståndsbeslut för att få. I de gällande riktlinjerna har den styrande majoriteten bestämt att man endast ska beakta hög ålder om man har fyllt 90 år medan vi anser att den gränsen bör sänkas till 80 år.

Ombyggnationen av servicehusen har lett till att det finns några tomma lägenheter i servicehus. Detta tas av den styrande majoriteten till intäkt för att minska antalet servicelägenheter med 40 stycken. Detta är en minskning med 23 % samtidigt som antalet äldre över 75 år på Lidingö de närmaste 10 åren ökar med 27 %. Det kommer således att bli väsentligt svårare att få en lägenhet i ett servicehus i framtiden. Den stora ökningen av antalet äldre gör att det ter sig utomordentligt osannolikt, att det kommer att bli ett problem med tomma lägenheter framöver.

Samtidigt finns det många äldre som både vill och kan bo kvar i sina bostäder. Och vid behov av omsorg ska man självfallet erbjudas hemtjänst av hög kvalitet.

Oavsett om man bor kvar hemma eller i ett nytt trygghetsboende ska man kunna få njuta av goda måltider. Vällagad mat, efter egna preferenser, med tilltalande inramning, och möjlighet till social samvaro. Vi vill införa en laga-mat-garanti i hemtjänsten som innebär att äldre ska kunna få hemlagad mat om de själva så önskar. Hemtjänstpersonal ska också kunna äta tillsammans med äldre på sin arbetstid – som skolans ”pedagogiska måltider”. Rut-avdraget borde också kunna utökas att omfatta matlagning för äldre, en möjlighet utan krav på biståndsbedömning.

Vi i Liberalerna ser äldre och årsrika som en tillgång och vill ta vara på deras erfarenheter. Äldre ska ha möjlighet att påverka sin vardag. Det handlar om var man vill bo, med vem man vill bo, och vilken hemtjänst som man vill anlita. Ingen ska heller ofrivilligt tvingas att åldras ensam.

Bertil Östberg (L), ledamot omsorgs- och socialnämnden
Erik Öberg (L), ersättare omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd

Dela Insändare/Debatt. L: Bättre stöd och boenden för äldre på Lidingö

Kommentarer

Amelie Tarschys Ingre 2018-07-26 10:35

Det är en sak vad man skriver i sitt valprogram och en annan sak vad man verkligen gör. Alla Lidingöbor vet att med Kristdemokraterna har det inte hänt så mycket under de gångna åren här i kommunen.

Inför valet 2014 lovade alla partier att bygga ett trygghetsboende i Centrum (alltså dit alla över en viss ålder kan få flytta utan att vara i behov av hemtjänst eller annan omsorg). Men under de gångna åren har inget hänt med detta äldreboende.

Majoriteten har inte pekat ut någon tomt eller bestämt ett startdatum och det är bara vi i Liberalerna som avsatt pengar för projekteringen av ett nytt äldreboende. Vi kallar det Freja, eftersom Tor redan finns.

Kommunens fastighetsbolag Lidingöhem hade tomter och hade en kassa som hade kunnat bli startkapital för ett nytt äldreboende. Det enda som kristdemokraterna lyckats med under de gångna åren är att se till att Lidingöhem lagts ned. Den nuvarande majoriteten har inte fått fram en enda plan för hela Centrumområdet.

Så läs inte bara vad partierna skriver på sina hemsidor. När kristdemokraterna får styra får vi inget äldreboende Freja, inget badhus och inte ett enda nytt hus i Centrum.

Bertil Östberg (L), Erik Öberg (L) och Amelie Tarschys Ingre (L)

Bo Brismar 2018-07-25 15:17

Vi Kristdemokrater gläder oss åt att liberalerna läst vår hemsida (http://wp.kristdemokraterna.se/lidingo) inför valet och nu stödjer de satsningar på äldre vi vill göra kommande mandatperiod.

Vi vill höja kvaliteten på våra äldreboenden. Att det står platser lediga på servicehusen beror på att denna boendeform inte längre är lika efterfrågad. Vi vill därför utveckla våra senior- och serviceboenden till trygghetsboenden som erbjuder de äldre gemenskap och trygghet och samtidigt valfrihet avseende måltider och hemtjänstinsatser.

Vi vill också som vi tidigare framhållit tillgodose det stora behovet av äldreboende med ett nytt trygghetsboende – ”Tor 2” – som bör byggas i den första etappen av centrumutvecklingen.

Det ska samtidigt bli enklare att få plats på äldreboende och alla över 85 år ska vara garanterad plats utan biståndsbedömning. Vi vill också att en förenklad biståndsbedömning ska gälla personer som fyllt 80 år och önskar hemtjänst eller trygghetslarm. Parboendegarantin ska också stärkas så att äldre inte ska behöva leva åtskilda på ålderns höst.

Samverkan med landstinget ska även utvecklas för att bättre kunna möta och ge vård och omvårdnad för multisjuka och de mest sjuka äldre. Våra satsningar på äldrevårdsmottagningar är exempel på sådan samverkan som redan gett goda resultat.

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd, KD
Bo Brismar (KD), ledamot omsorgs- och socialnämnden

Patrik A Edgren 2018-07-25 14:15

Bra tankar som jag gärna stöder. Vad har de andra partierna för konkreta idéer om åtgärder för de årsrika på ön? Gärna besked före valet.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google