Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Låt fler lidingöungdomar få ta studenten på ön

tisdag 12 juni 2018 22:38

Hersby gymnasium är proppfullt. Detta beror på det ökande antalet gymnasieelever på Lidingö och i regionen. Därför vill Centerpartiet skapa ytterligare en gymnasieskola på ön. Gärna i samverkan med en privat aktör som Internationella Engelska skolan. Då skapas mer kunskap och trygghet istället för ökande trängsel.

Hersby gymnasium är på väg att bli en skola där endast elever med de allra högsta betygen kommer in. Våra ungdomar som inte lyckas lika bra i högstadiet blir istället förvisade att pendla ut från ön och runt i regionen. Men definitivt inte till innerstadens populäraste skolor. Dessa elever behöver närhet istället för avstånd. Centerpartiet vill att det ska finnas tillräckligt många gymnasieplatser för de lidingöelever som önskar ta studenten på ön.

På grund av nedläggningen av Gångsätra gymnasium, som både lidingöborna och Centern protesterade mot, finns nu en akut brist på platser som majoriteten saknar lösning för. Man pressar in extra klasser i en redan trång byggnad. Försökte med temporära baracker. Föreslår sedan förfulande tillbyggnad av anrikt läroverk mitt i villaområdet. En tillbyggnad som ändå inte räcker till.

Första antagningsomgången till nästa termin innebär över 150 reserver till Hersby gymnasium. Nästan dubbelt så många som samma tid förra året. Lidingö stads befolkningsprognos visar dessutom att antal elever i gymnasieåldern ökar med ytterligare 450 elever till år 2022. Trenden gäller för hela Stockholmsregionen, vilket medför att konkurrensen om gymnasieplatserna ökar. Sammantaget har vi ett stort underskott av gymnasieplatser på Lidingö för lång tid framåt. Vi har därför under hela mandatperioden föreslagit ytterligare en gymnasieskola på ön. Vi tror det skulle vara en fördel med en privat aktör för att öka valmöjligheterna på ön. Vi vill att staden inleder förutsättningslösa diskussioner med Internationella Engelska skolan om att etablera gymnasieskola på ön.

Internationella Engelska skolan har en intressant profil som skulle passa på ön. Man betonar värdet av att behärska engelska språket, en trygg och ordnad skolmiljö samt höga akademiska förväntningar. Med hälften av lektionerna på engelska och med mottot ”Tough love” upprätthålls tydliga normer för beteenden samtidigt som man har en kärlek för varje individ och en vilja att hjälpa varje ungdom att lyckas.

Vi har visionerna för Lidingös skola framåt! Låt oss bygga en kunskapskommun med fler gymnasier av hög kvalitet!

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Tor von Sydow (C), ordförande
Kent Björnberg (C), fullmäktigeledamot

Dela Insändare/Debatt. Låt fler lidingöungdomar få ta studenten på ön

Kommentarer

Patrik Buddgård (C) 2018-06-19 12:05

Hej Andreas,
Storsthlm (tidigare KSL) skriver i sin rapport om gymnasieplatserna "Prognosen visar att vi kommer ha drygt 20 000 elever fler i gymnasieskolan i regionen 2025. Utmaningen kvarstår att skapa utrymme för de kommande elevökningarna framförallt på de högskoleförberedande programmen." Det finns alltså behov av fler platser både i regionen som helhet och på Lidingö.

Det behövs en aktiv kommun som vill ha fler alternativ till ön för att det ska hända - det är svårt med lokaler på ön eller mark att bygga på t ex. Fristående behöver en aktiv kommun att samarbeta med för att kunna klara dessa utmaningar. Vi kan inte bara sitta och vänta. Kommunen måste vara en aktiv samarbetspart!

Centerpartiet på Lidingö tror inte att stora skolor är bästa lösningen. Vi vill ha mindre skolor som skapar tryggare och mer familjära miljöer för elever och lärare. Det tror vi gynnar både välmåendet och resultatet. Vi vill ha en kunskapskommun med fler konkurrerande gymnasieskolor, jag noterar att Bengtsson inte verkar dela den visionen.

Andreas Bengtsson 2018-06-18 16:34

Centerpartiets förslag är inte realistiskt. Lidingö ingår i den gemensamma gymnasieregionen där det finns 200 skolor, vilket innebär att de ca 80 000 eleverna som finns i regionen har ett mycket stort utbud att välja mellan. Det är bra. Det är också så att det i regionen finns en viss överkapacitet. Det finns fler platser än elever. Lidingö är en mindre del av regionen. Att utifrån denna fakta och ekonomiska realitet tvinga kommunen att bygga en liten gymnasieskola är inte ekonomiskt försvarbart.

Om nu det fanns ett så stort intresse för att bygga en ny gymnasieskola på Lidingö, varför har inte en friskoleaktör ansökt om det och kört igång?
Denna fråga är helt central och Centern måste kunna besvara på den på ett trovärdigt sätt. Och ännu har de inte kunnat ge något svar. Och de har haft alla chanser i världen att försöka övertala någon aktör, men det har de inte gjort kan man anta. En slutsats blir då att Centerns engagemenaget endast är retoriskt och kosmetiskt.

Men jag tror svaret är så enkelt som att det sannolikt beror ett för litet elevunderlaget och att det inte finns ekonomi för att etablera en ny liten gymnasieskola på ön.
En normal gymnasieskola har runt 1500 elever nu för tiden, och det finns nya som byggs som är uppåt 2000 elever. Jämför det med Hersbys 1000 elever så är det förståeligt att ingen vill bygga en liten gymnasieskola på 400-500 elever. En ny skola också skulle ta elever från Hersby som då skulle se antalet elever minska. Därmed drabbas Hersby av försluster. Är det denna utveckling som Centern applåderar och strider för politiskt??
Jag tycker detta förslag är lika uselt som Centerns flyktingpolitik. Politiken är dyr och orealistisk. Och den leder till sämre resultat för samhället som helhet.

Gustaf Larsson 2018-06-14 14:21

Går det inte att flytta tillbaka till Gångsätra? Att göra gymnasieskola av Gångsätra igen? Synd att den lades ner, skulle ju behövts nu.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-06-13 15:35

Liberalerna är positiva till att nya friskolor etablerar sig på ön för att öka valfriheten och ser problemet med bristen på lokaler. Därför tycker vi att Centerpartiets förslag är intressant.

Johan Andersson 2018-06-13 06:37

Tack Lidingöcentern, det behövs verkligen en debatt om detta. Men än viktigare är det att faktiskt fatta ett beslut om att skapa en ny gymnasieskola. Det kan inte undgå någon hur stort behovet är.

Alla som kan räkna inser att antalet gravida ett år innebär behov av förskola ett till två år senare, skolplats fem till sex år senare och behov av gymnasieplats ytterligare tio år senare.
Det tillkommer sedan behov för de inflyttade, som klart överstiger de utflyttade vilket gör att kommunen har haft mycket låååång tid att planera för hur de nuvarande och framförallt de kommande årens sextonåringar ska beredas plats i gymnasiet utan att behöva söka internat, tvingas till lång pendling eller förmå föräldrarna att flytta till annan ort.

Får en känsla att de styrande i kommunen vill sitta stilla o tysta i båten tills stormen dragit förbi (dvs de stora kullarna har börjat på universitetet) och då kan säga att elevunderlaget inte längre kräver ytterligare ett gymnasium...

Det är klart att det kostar att bygga ett gymnasium och att undvika en kostnad för att skapa något som invånarna verkligen behöver gör ju att det blir en del över till sådant som ingen efterfrågat. Jag behöver ju knappast nämna cykelmotorvägar och timglashållplatser...

Ett sätt att hålla nere kostnaderna är ju som centern föreslår att öppna upp för privata aktörer.
Däremot är det helt fel att ha en riktad och exklusiv dialog med endast en part. Har inget emot Internationella Engelska Skolan, men det finns många fler inom och utom landet som skulle kunna vara intresserade. Speciellt nu när vinstregleringarna röstades ner i riksdagen.

Ser fram emot att höra vad de andra partierna på ön tycker och framförallt lovar i frågan inför valet.

Men det är ju aningen naivt att önska ett svar i detta forum då tidigare önskemål om klargöranden i andra frågor fullständigt ignorerats...

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google