Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Liberal vision för Hälsans Hus i Högsätra

fredag 25 maj 2018 18:36

Uppdaterad. Hälsans Hus i Högsätra kan bli ett nytt centrum för hälsa, vård och omsorg på Lidingö. Här är förutsättningarna goda med byggbar tomtmark i bra läge. Området har goda kommunikationer, staden äger marken och har planmonopol. Det gamla långvårdssjukhuset skall rivas, detaljplaneringen av Högsätra påbörjas snart.

När området nybebyggs och vidareuvecklas uppstår ett gyllene tillfälle att skapa ett Hälsans hus i Högsätra och utnyttja de unikt goda förutsättningarna där. Vi liberaler tycker det är viktigt att ta tillvara möjligheten att bygga ett attraktivt Hälsans Hus i Högsätra med målsättningen att lokalerna ska attrahera etablering, som kan upplåtas för olika vårdgivare. Alternativt kan man ge uppdraget till privata intressen efter att ha specificerat villkoren i ett markanvisningsförfarande.

Planområdet hade en god exploateringsekonomi med 700 lägenheter. Men nu har majoriteten bantat bebyggelsen till 450 - 550 lägenheter i det nya planprogrammet. Så nu räcker exploateringsintäkterna inte till att finansiera Hälsans Hus. Majoriteten har därför nu backat till att hoppas på att det ska bekostas av en privat aktör.

Här är en vision om vad Hälsans hus bör innehålla:
Hälsans hus bör bli ett hälso- och vårdcentrum med inriktning på primärvård och äldreomsorg. Ett komplement till vårdcentralerna på Lidingö. Här kan en samverkan med flera vårdgivare ske för att nyttja resurser och uppnå större effektivitet. Det bör öka möjligheterna att hålla jouröppet för de som har svårt att besöka vårdcentralen under kontorstid. Här kan även en samverkan ske mellan landstinget och kommunen inom äldreomsorg och äldrevård.

Hur snabbt Hälsans Hus kan komma till stånd beror på stadens förmåga att fatta snabba och kloka beslut. Exakt hur ett Hälsans Hus ska utformas kräver omsorgsfull planering. Utformningen bör konkretiseras i en planeringsprocess tillsammans med potentiella vårdgivare och i dialog med landstinget.

Hälsans Hus – en vision
Här följer några idéer, som kan tjäna som underlag för fortsatta diskussioner och överväganden:

1. Hälsans Hus bör inrymma husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Här ska den som vill kunna lista sig hos en fast namngiven läkare. Liberalerna i Stockholms län föreslår ett ”Fast-läkarsystem” liknande det som i Norge fungerar väl.

2. I Hälsans Hus finns förslagsvis psykiatrisk verksamhet med beroendevård och specialistmottagningar inom t.ex. barn-och ungdomspsykiatrisk verksamhet

3. Geriatrisk vård inom den sammanhållna seniorvården som efter Liberalernas modell införs efter årskiftet. Härifrån ska då kunna administreras avancerad sjukvård i hemmet, ASIH och hemsjukvården liksom delar av den kommunala äldreomsorgen. Även privata hemtjänstutförare bör ges möjlighet att etablera sig. Här finns också Hospice samt Högsätra vård- och omsorgsboende som ytterligare ökar möjligheterna till en god samverkan mellan de aktörer som ansvarar för äldres vård- och omsorg.

4. Familjens Hus inryms i Hälsans Hus med lokaler som passar för mödravårdscentral, barnavårdscentral, och öppen förskola för att åstadkomma samverkan mellan vård och omsorg. Det var liberalerna som genomdrev att den öppna förskolan nu har samlokaliserats till barnavårdscentralen i Högsätra vilket är bra för både föräldrar, barn och personal. Det underlättar för personalen att samverka och lotsa nyblivna föräldrar från BVC till öppna förskolan.

5. Lokaler för rehabilitering och habilitering.

Utifrån de olika områdenas behov kan samutnyttjande av lokaler stärka den nära vården och omsorgen på Lidingö.

Det är högaktuellt med Hälsans Hus i Högsätra!

Bertil Östberg (L), gruppledare i Omsorgs- och Socialnämnden
Helena Bargholtz (L), f.d riksdagsledamot, ledamot i Kommunala Pensionärsrådet
Karl Alexanderson (L), Arkitekt SAR/MSA
Anders Ulfvarson (L), professor, CTH
Mattias Reinholdson (L), ledamot i kommunfullmäktige
Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden

Dela Insändare/Debatt. Liberal vision för Hälsans Hus i Högsätra

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google