Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Lidingö borde vara en kunskapskommun med fler gymnasier

onsdag 27 juni 2018 00:01

Centerpartiet vill att Lidingö ska vara en kunskapskommun med flera kvalitativa gymnasier. Vi vill att politiken ska försöka skapa plats för alla Lidingöungdomar som vill studera på ön. Vi kan inte garantera alla plats, men med nuvarande politik är det dock garanterat att många Lidingöungdomar kommer att bli utan gymnasieplats på ön.

Vi i Centern vill därför skapa ytterligare en gymnasieskola på ön. Gärna i samverkan med en privat aktör som Internationella Engelska skolan. Vi har då möjlighet att skapa mer kunskap och trygghet istället för mer trängsel på Hersby gymnasium. Det krävs dock en aktiv politik som vill något med gymnasiemarknaden på ön, det räcker inte att sitta med armarna i kors och vänta.

Vi har redan i första antagningen i år 150 reserver till Hersby och antalet ungdomar i gymnasieåldern på ön ökar med ytterligare 450 ungdomar till 2022 samtidigt som antal elever i hela den gemensamma gymnasieregionen också ökar markant. Storstockholm som sköter gymnasieantagningen i regionen skriver i sin rapport: ”Utmaningen kvarstår att skapa utrymme för de kommande elevökningarna framförallt på de högskoleförberedande programmen.”

Moderaterna har kritiserat vårt förslag på två punkter, att det inte garanterar plats för alla Lidingöungdomar som vill gå kvar på ön och för att ekonomin blir ansträngd. Kritiken hänger inte riktigt ihop, för om Lidingöungdomarna inte kommer in så innebär det att den framtida skolan är fullbelagd och då bör ekonomin gå ihop. Om ekonomin inte går ihop beror det på att skolan inte är fullbelagd och då kommer alla Lidingöungdomar som vill in.

Innebär det att det kommer vara lätt att skapa en ny gymnasieskola på ön? Nej. Kommer det vara en ekonomisk utmaning för kommunen med en till gymnasieskola på ön? Ja. Kommer det krävas hårt arbete för att det ska bli av? Ja. Är det fortfarande värt arbetet att skapa en till gymnasieskola på ön? För Centerpartiet är svaret självklart, ja! Vi vill att alla Lidingöungdomar som vill gå på ön ska få plats. Med ytterligare en gymnasieskola ökar möjligheten för det.

Patrik Buddgård (C), ledamot utbildningsnämnden
Julian Kaijser (C), ersättare utbildningsnämnden

Dela Insändare/Debatt. Lidingö borde vara en kunskapskommun med fler gymnasier

Kommentarer

Hans Barje 2018-06-28 10:05

Låt mig åter igen förtydliga att ingen politiker kan garantera det som Centerpartier skriver: - ¨vill alla Lidingöungdomar som vill gå på ön ska få plats¨. Alla elever oavsett kommun söker på sina meritvärden från årskurs 9, det gäller även för våra Lidingöelever.
För att öka möjligheten för våra lidingöungdomar att få en plats vill Majoriteten bygga till Hersby med 200 elevplatser. Det anser vi är den snabbaste vägen till fler elevplatser på Lidingö och att fler lidingöungdomar kommer in på Hersby.
Vi vill utveckla Hersby till en modern gymnasieskola med tydligt fokus på kunskap som förbereder våra elever till högre studier.
Min tolkning är att Centern inte vill stödja denna utbyggnad av Hersby så att vi snabbt kan öka antalet elever till Lidingös bästa gymnasium, utan hellre vill ha en politisk debatt med lågt intresse för samarbete, vilket tyvärr kommer drabba våra elever som vill studera på Lidingö.

Vi har haft kontakt med Friskolornas Riksförbund samt med två stycken friskolor och diskuterat en etablering på Lidingö. Fristående aktörer känner väl till Lidingö som en bra skolkommun och hur elevunderlaget utvecklas, men ingen har visat ett aktivt intresse att etablera sig. Finns det ett intresse diskuterar jag gärna en etablering.

Jag finns på mail: hans.barje@lidingo.se

Hans Barje (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google