Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Lidingömoderaterna skapar lokalt idrottsråd

fredag 3 augusti 2018 11:13

Moderaterna på Lidingö tycker att idrotten spelar en viktig roll i samhället. De lokala idrottsföreningarna på Lidingö engagerar många barn, ungdomar och vuxna som gör en betydelsefull ideell insats. För att på bästa sätt kunna utforma en så bra lokal idrottspolitik som möjligt, har Lidingömoderaterna vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att skapa ett moderat idrottsråd. Där syftet är att skapa bättre kontaktyta mellan Lidingömoderaterna och de olika lokala idrottsföreningarna; för att öka lyhördheten och kommunikationen. Att i samklang med öns olika idrottsföreningar skapa underlag till en framgångsrik moderat lokal idrottspolitik.

Tanken är att kontinuerligt bjuda in företrädare för de olika idrottsföreningarna och ta del av de olika planer och önskemål som finns. Att i en gemensam dialog ta fram underlag för att på bästa sätt fördela de resurser som finns för idrotten på Lidingö.

Vi moderater förstår att det är de ideella krafterna som är centrala för att få ett levande idrottsliv, och att kommunen måste ha ett nära samarbete med föreningarna för att skapa goda förutsättningar för ett rikt idrottsliv.

“Med idrottsrådet får vi ett nytt bredare forum där vi kan tala direkt med idrottsföreningarna och gemensamt skapa bra förutsättningar för idrotten”, säger Daniel Källenfors. “Idrotten engagerar många på Lidingö och vi hoppas att ungdomar ska kunna fortsätta även i äldre ålder då det har väldigt positiv effekt på hälsan.”

Idrottsrådet kommer att utgöras av företrädare från Lidingömoderaternas styrelse och invalda moderata ledamöter till kommunfullmäktige samt moderata ledamöter av kommunstyrelsen.

Moderaterna vill utforma en modern idrottspolitik som bygger på inkludering, jämställdhet och ett stärkt samarbete med till exempel skola och sociala myndigheter. Idrotten måste fortsätta att utvecklas både avseende spets och bredd.

Hans Barje (M)
Daniel Källenfors (M)
Filip Svanberg (M)

Dela Insändare/Debatt. Lidingömoderaterna skapar lokalt idrottsråd

Kommentarer

Roger Anbratt 2018-08-23 20:04

Hoppsan!

Vad kom detta genuina intresse i från?
Under alla de år jag varit idrottsledare här på Lidingö har moderaterna varit mycket återhållsamma,vad gäller idrottslivet på Lidingö.

Roger Anbratt

Ingegerd Wik 2018-08-07 16:03

Det är bra att moderaterna på Lidingö tycker att idrotten spelar en viktig roll samhället och att de lokala idrottsföreningarna gör en betydelsefull ideell insats. Vi som jobbar ideellt i de lokala idrottsföreningarna instämmer definitivt i detta! Vi uppskattar också att moderaraterna vill utforma en modern idrottspolitik som bygger på inkludering, jämställdhet och samarbete. Vidare att ni inser att ett nära samarbete med de lokala idrottsföreningarna skapar förutsättningar för ett rikt idrottsliv.

Men vad vi inte förstår är varför man ska skapa ett moderat idrottsråd som ska bjuda in företrädare för idrottsföreningar för dialog när det redan idag finns ett aktivt idrottsråd som samarbetar med kommunen?

Lidingö Idrottsråd bildades 2010 och är ett samverkansorgan för Lidingös idrottsföreningar med syfte att arbeta med frågor av långsiktig betydelse som skapar bra förutsättningar för idrotten på ön, i samarbete med kommunen. Avsikten är också att Lidingö kommun ska kunna använda rådet som bollplank, remissinstans eller för råd kring utveckling och behov inom idrotten. Vi har hela tiden haft ett bra samarbete med Kultur & Fritidsförvaltningen/Lärande& Kulturförvaltningen och dess personal. Vi har också närvarat vid möte med Kultur & Fritidsnämnden och träffat politikerna där.

Så vad är tanken med att skapa ett idrottsråd med endast moderata företrädare som ska samarbeta med föreningarna? Vi ser helst ett samarbete med Kultur & Fritidsnämnden (eller vad det nu blir för politisk nämnd där idrottsfrågorna ryms efter valet) då vi anser det viktigt att alla partier finns med i diskussionerna kring idrottens framtid. Varför inte använda det samarbetsorgan som finns idag, Lidingö Idrottsråd?

Vi finns till för att representera alla idrottsföreningar på Lidingö. Vi träffar er gärna för att diskutera frågor som rör idrotten på ön. Vi vill gärna ha ett långsiktigt samarbete med Lidingö stad.

Ingegerd Wik
Ordförande Lidingö Idrottsråd

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google