Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Lidingövallen 1938-2018

fredag 6 juli 2018 00:01

För åttio (80) år sedan byggdes Lidingövallen. En 369 meter lång rundbana kring en liten fotbollsplan med tillhörande grön träläktare. Då var det kolstybb. Kring 1960 byttes kolstybben ut till någon form av gummiasfalt, som ganska raskt släppte och man sprang på ren asfalt. Fortfarande 369 meter runt och snäva kurvor och den gröna träläktaren.

Efter en tid byttes asfalten ut mot Trelltop-beläggning och anläggningen fick en rödaktig ton. Nu skulle man kunna arrangera tävlingar och träna friidrott på ett mer ”modernt” sätt, men ingen 400 meter och inga förbättringar på banorna som ligger på sjöbotten, och som sätter sig rejält efter bara ett par år.

Kring 1980 skulle en ny anläggning se dagens ljus. Pengar var avsatta och ritning, planering och modell var framtagen, men allt hamnade på vinden och Lidingös mest framgångsrika förening fick fortsätta träna och i viss mån tävla på 369 meter med sex banor runt och snäva kurvor – och den gamla läktaren kvar.

Lidingövallen, entrén. ArkivbildLidingövallen, entrén. Arkivbild

I mitten av 1990-talet fick man loss lite pengar att renovera Vallen och fick är till stånd ett par tävlingar med internationellt inslag, trots 369 meter. Trots sex banor och snäva kurvor och ganska snart en bana som gick i vågor. Efter branden i bl.a. tennishallen så ”rök” även vårt måltorn upp, men det blev endast en lättare renovering – igen.

Där står vi idag – 2018. Med samma otidsenliga anläggning. 369 meter och sex snäva banor och en anläggning som vi ibland kan se i fattiga öststatsländer. .Bana som snart är nere i asfalten igen. Svårt att springa på en bana som är för snäv, för ojämn, för gammal och skamligt eftersatt.

"369 meter och sex snäva banor och en anläggning som vi ibland kan se i fattiga öststatsländer". Arkivbild"369 meter och sex snäva banor och en anläggning som vi ibland kan se i fattiga öststatsländer". Arkivbild

Det skulle bli en ny anläggning 2018, eller var det 2019, eller blir det ens av alls? 30 miljoner var avsatta. Höjdes till 35. Anbud kom in, men för dyrt. Så är det val och ingen tar i frågan. En fråga som borde/skulle vara löst för flera år sedan. Det kommer inte att räcka med 35 miljoner och jag förstår inte hur staden resonerar (eller ens om de gör detta), när både friidrotten och fotbollen länge önskat en fullstor, modern idrottsplats. Lägg in 50-60 miljoner på att göra en riktigt bra anläggning som håller i 25-30 år utan större justeringar. Pengar kan inte vara orsaken, utan vilja, styrka och framförhållning är ledorden, samt att Friidrotten är värd en bättre anläggning än en bana som inte ens håller för ungdomsträning, och som både svajar och är avskalad – och som fortfarande inte är 400 meter.

Den gamla gröna träläktaren böjer sig, suckar. Släpper loss sina ruttnande bräder och låter spikar och skruvar släppa greppet, som om åttio år är nog. Både läktaren, banan och friidrotten är på väg mot en lång, lång sömn.

Leif Robertson
Tränare, ledare i IFK Lidingö sedan 1986 – och ett tag till, känner mig både ledsen och sviken.

"Både läktaren, banan och friidrotten är på väg mot en lång, lång sömn". Arkivbild"Både läktaren, banan och friidrotten är på väg mot en lång, lång sömn". Arkivbild

Dela Insändare/Debatt. Lidingövallen 1938-2018

Kommentarer

Rebecka Öberg 2018-07-08 16:51

Det här är så enormt pinsamt. Tack till friidrotten för SM-medaljerna, jag önskar att politiken kunde jobba lika hårt för att sprida bilden av Hälsans Ö. Bra artikel Leif, jag ska ha den i åtanke både under svårmätta 1000-intervaller och under våra fullmäktigedebatter.

Anna Öberg 2018-07-07 20:12

Tack Leif för goda synpunkter på statusen på Vallen! Vallen är, som du skriver, skamligt nedgången och hela anläggningen är i behov av en genomgående upprustning till en modern standard.

IFK Lidingö Friidrott har under en lång tid framfört önskemål om en ombyggnation av Vallen samt att nuvarande byggnad lämnar plats för gemensamma föreningslokaler, ett "hemviste" för friidrott, orientering och Lidingöloppet. Avsikten är att Staden svarar för ombyggnationen av löparbanorna och det som hör till dessa, medan Friidrotten ska bekosta och uppföra hemvistet. Staden har hörsammat önskemålet.

I planeringsarbetet har vi samverkat både med Staden och med övriga föreningar på området, för att gemensamt åstadkomma mesta möjliga av den begränsade ytan och för att möjliggöra att Vallen blir ett modernt och naturligt centrum för idrotten på ön. Samarbetet med Staden har varit konstruktivt och inriktat på att ombyggnationen ska genomföras.

Vi är därför glada över att i närtid ha fått beskedet att Staden kommer att bygga arenan så som den har projekterats och att byggnationen kommer att inledas snarast.

Från IFK Lidingö Friidrotts sida har vii detta skede inget skäl att tro annat än att majoriteten i Stadshuset kommer att uppfylla detta uttryckliga löfte till berörda föreningar. - Ett beslut om att fullfölja det redan fattade beslutet om byggnationen av Vallen, med en bättre beräknad kostnadskalkyl och dessutom i enighet mellan de styrande och oppositionen, borde därför kunna fattas redan i augusti.

Anna Öberg, ordförande i IFK Lidingö Friidrott

Gabor Sebastiani (C) 2018-07-06 15:24

En gång för 80 år sedan var det klokt för folkhälsan att ha en löparbana på 369 meter.

2018 hade man inte byggt något annat än en bana på 400 meter så att man kan arrangera tävlingar som bidrar till föreningens ekonomi i en kommun där alla föreningar slåss om samma få företags sponsringsmedel.

Anläggningar som inte följer de centrala förbundens mått och standarder har mycket svårare att få ekonomin att fungera.

Lidingöloppet med sponsring av indiska Ratan Tatas bolag TCS bidrar till många idrottsföreningars överlevnad. Med ordentliga anläggningar skulle föreningarna kunna blomma på ett helt nytt sätt.

Jag är extra besviken på den simhall man nu planerar som inte får någon 50m bassäng och blir då lika framtidssäker investering som löparbanan på 369 meter. Ingen skulle komma på tanken att kalla vår undermåliga löparbana för en "kostnadseffektiv investering".

Har vi inte lärt oss något på 80 år av dum-snålhet?

Jag tycke att moderaternas skattesänkning på 5 öre är mindre prioriterad än att få upp idrottsanläggningarna till en miniminivå.
Jag tycker att det är fel idag när kommunen gör en vinst på vissa idrottsföreningar som betalar mer för anläggningshyror än kommunens faktiska kostnad.

Gabor Sebastiani
Kandidat för Centerpartiet

Carl-Johan Schiller (KD) 2018-07-06 14:08

Under de senaste fyra åren har jag varit ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. En stor del av min tid har jag lagt på dialog och samarbete med Lidingös föreningar för att tillsammans med föreningslivet skapa bättre möjligheter att utöva idrott på Lidingö.

Det har nästan alltid varit en god samtalston där vi tillsammans jobbat på för att åstadkomma förbättringar. Därför känner jag inte igen mig i, och förvånas över tonen i din artikel Leif.

Under de senaste fyra åren har vi tagit fram en ny detaljplan som möjliggör utbyggnad av Vallen. Därefter har Lidingö tennisklubb påbörjat bygget av två nya inomhusbanor. Lidingö stad har projekterat för att bygga en ny 400-metersbana med allt vad det tillhör. Enligt tidigare beräkningar skulle det kosta 35 miljoner kronor vilket också har budgeterats för. När vi fick in offerter på löparbanan landade dom på knappt 100 miljoner.

Jag, Kristdemokraterna och resten av majoriteten vill och kommer rusta upp Vallen. Men vi kan inte, utan att se vad som gått fel, gå vidare och fatta beslut. Det tror jag alla skattebetalare på Lidingö förstår och uppskattar.

Det är beklagligt att det dragit ut på tiden. Men löparbanorna kommer bli av och vi har täta möten med Lidingö friidrott för att komma vidare i processen. Jag uppskattar klubbledningens engagemang och bidrag i arbetet.

Carl-Johan Schiller (KD)

Patrik Buddgård (C) 2018-07-06 09:57

Väldigt bra att du skriver, Leif! För Centerpartiet är det väldigt viktigt att den upprustning som beslutats blir av i verkligheten. Vi måste få en fullstor friidrottsanläggning på Vallen som gör att friidrottsklubben på ön kan fortsätta att utvecklas. Föreningsidrotten ger så mycket till kommunen med rörelse och idrottsglädje för våra barn och ungdomar, då är det viktigt att vi har idrottsanläggningar på ön som lever upp till de behov föreningarna har!

PS. Idag håller vi extra tummar och tår för IFK Lidingö Friidrotts damlag som tävlar i Lag-SM under SM-veckan! Heja!

Anders Håkansson 2018-07-06 00:37

Ja, vad ska man svara sin gamla tränare i friidrott?
Leif!
Genom politiken kan man uppnå förändring, nu på senare år så drivs idrottspolitiken starkt av ett borgerligt oppositionsparti på ön.
Bra så långt.
Men vad är det som krävs för att bygga anläggningar som håller bra standard och ger nuvarande generationer och kommande bra förutsättningar att utvecklas?
Det krävs gemensamma satsningar.
Det krävs att skattebetalare ser det goda i att staden bygger anläggningar som ingen annan klarar av, det krävs att man inte bara ser sin egen vinning i varje skattekrona.
Lidingös styrande politiska majoritet har en obruten tradition att bygga för små anläggningar för idrotten.
Det finns några undantag, det finns några föreningar som har haft kraften både i styrelser och med egna finansieringar att bygga och driva på utveckling i sina egna idrotter.
Roligt för dem, men knappast bra för bredden av idrotter.
Leif!
Jag har sprungit på Lidingövallens dåliga bana, jag var ung och förstod inte hur mycket denna dåliga bana hindrade mig från att utvecklas och även riskera skador på grund av bristerna.
De senaste tio åren så har jag försökt att engagera mig på politisk nivå för idrotten bland annat. Jag har varit ledamot i Kultur och fritidsnämnden.
Jag satt i möte med nämnden då majoriteten presenterade 380m som en lösning för lidingövallen och lyckades ändra nämndens svar till ny detaljplan att Lidingövallen skulle kunna få 380-400m banor.
Leif!
Mina barn ska inte behöva springa runt i en närapå hundra år gammal idrottsplats med tvära kurvor och 369m, inte om jag får bestämma.
Våra barn förtjänar bättre förutsättningar och bra arenor.
Evigt tacksam för dina många många timmar som tränare Leif.

Anders Håkansson (S)
Ersättare i kommunfullmäktige

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google