Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Vilseled inte våra gymnasieungdomar

onsdag 20 juni 2018 20:31

Lidingö ingår i en gymnasieregion Stockholm län där alla elever söker på samma villkor utifrån avgångsbetygen i årskurs 9. Med en gemensam gymnasieregion kan alla elever i Stockholmsområdet söka sig till olika skolor och utbildningar. Alla elever kan utifrån de egna betygen förverkliga sina studiedrömmar oavsett kommungräns. För att göra detta möjligt finns ingen närhetsprincip.

Det finns därför inget politiskt parti som kan lova att alla Lidingöelever som vill, får gå på Hersby, eller något annat gymnasium på Lidingö eller i Stockholms län. Det är även viktigt att känna till att skolans finansiering beslutas gemensamt i gymnasieregionen och att ersättningen/ programpriset per elev sker på lika villkor för alla kommuner som deltar, kommunala som fristående. Hersby gymnasium är en egen resultatenhet, som måste hantera sin egen ekonomi, så kommunen kan inte skicka extra pengar för att stödfinansiera Hersby.

Påståendet att det, genom att bygga ytterligare en gymnasieskola på ön, vore möjligt att ge alla sökande Lidingöelever en plats, är därför inte ärligt. Ingen politiker kan lova att en elev med svaga betyg kommer in på Hersby eller på något annat gymnasium på Lidingö, om det finns sökande med högre betyg från regionen. Vi har försökt att lösa behovet av fler platser i Hersby med en temporär skollokal i väntan på en tillbyggnad för cirka 200 elever. Ett tillfälligt bygglov överklagades dock av grannarna och därmed försvann chansen att relativt snabbt ordna plats för fler elever på Hersby.

Vi fortsätter att driva arbetet med en permanent tillbyggnad av Hersby, men får inte ett tydligt stöd från samtliga i oppositionen. Jag tolkar det som att det för vissa partier är viktigare att säga nej till ett förslag från den politiska majoriteten än att medverka till att 200 elever kan börja på Hersby.

I väntan på nya permanenta skollokaler har majoriteten på Lidingö säkerställt 32 nya elevplatser till höstterminen. Detta kommer säkert att leda till att det blir platser för fler Lidingöelever, men det kommer också att antas elever från Stockholm som har högre betyg än några av våra Lidingöelever. Ingen kan på förhand veta hur den fördelningen kommer att se ut.

Majoriteten är positiv till samtal om en etablering av ett större friskolegymnasium på Lidingö och det är också bra att frågan om en ny kommunal ¨flexiskola¨ har försvunnit från dagordningen. Ett förslag som saknade stöd från de flesta partier.

Efter mina samtal med fristående skolkoncerner är jag övertygad om att dessa företag har bra kunskaper om Lidingö och de förutsättningar som gäller här. Om intresse hade funnits och om företagen gjort en långsiktig ekonomisk kalkyl baserat på ett stabilt elevunderlag på minst 500–750 elever samt hittat en ledig skollokal hade de förmodligen redan kontaktat oss för en etablering. Så har många företag som önskat etablera en för- eller grundskola gjort. Det är så marknadsekonomin fungerar i skolans värld.

Oavsett huvudman så måste ett gymnasium vara fullt med elever och stora klasser för att klara sin ekonomi samt ha en hög nivå på utbildningen. Ett litet gymnasium med ett osäkert elevunderlag, med små klasser och tomma ytor kommer att ha svårt att ge bra villkor till skolans personal, svårt att bedriva en bra utbildning till våra elever och kommer få långsiktiga problem med sin ekonomi.

Vi kommer fortsätta att utveckla Hersby till länets bästa gymnasieskola, men har gärna diskussioner om en nyetablering av ett gymnasium när det finns någon som visar ett seriöst intresse.

Hans Barje (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Dela Insändare/Debatt. Vilseled inte våra gymnasieungdomar

Kommentarer

Per Lilja 2018-06-21 01:25

Helt rätt. Lidingöungdomar utnyttjar andra populära skolor i länet och övriga länet kan nyttja Lidingös gymnasieskolor. Ingen garanti finns för att en gymnasieplats går till en elev från Lidingö (ju bättre/populärare skola desto större söktryck utifrån). Sedan kan man fundera lite på vad Centerpartiets gymnasieamnesti där vuxna män från andra länder ska erbjudas plats har för undanträngningseffekter på platstillgång.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google