Väder Lidingö

Lidingö torsdag 20 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Jag är positiv till akvariet Akvatiska

onsdag 23 oktober 2013 20:50

Samråd pågår kring stadens förslag till detaljplan för området vid Torsvikskajen intill Lidingöbron och berörda äger rätt att lämna sina synpunkter på planen fram till den 30 oktober.

Som Lidingöbo är jag mycket positiv till att det planerade akvariet Akvatiska byggs och jag tillstyrker av följande skäl:
1. Akvatiska blir en stor tillgång för alla Lidingöbor och kommer att sätta Lidingö på kartan med denna spännande akvarie-anläggning. Platsen är ovanligt väl lämpad för just detta ändamål.
2. Akvatiska blir också en trevlig mötesplats i marin utemiljö – bryggor, plats för gäster som kan komma med båt , bil, buss eller tunnelbana. Här blir en restaurang nere vid vattnet och möjlighet att ta en kopp kaffe eller en öl i kvällssolen på bryggan.
3. När hela området är klart blir det ett fint strandområde, med strandpromenader och aktiviteter året om. Jag ser framför mig intressanta utställningar och symposier om vår viktigaste resurs – vattnet.
4. Vi behöver projekt av denna nivå på Lidingö, med företagare som vågar satsa på sin vision och unika kompetens.

Bo Lindholm

Dela Jag är positiv till akvariet Akvatiska

Kommentarer

Lidingöbo 2013-11-28 08:04

Bosse,

Du nämner 240 000 kr/år i tomträttsavgäld för 15 000 kvm, stämmer det verkligen? Var hittar jag den siffran?

Det är ju bara att jämföra med befintliga tomträttsavgälder, detta faller ju på sin egen orimlighet.

För övrigt är jag inte mycket för djur i bur.

Bosse 2013-11-23 17:56

Anders: Den nya Lidingöbrom med efterföljande rivning av den gamla Lidingäbrom kommer sannolikt att kosta ca 700 – 800 mkr. Att inte upplåta det enormt välbelägna område på Torsvikskajen, för detta stora projekt som etablerings- och upplagsområde under den 4-5 år långa byggtiden skulle innebära att Lidingö stad slösar bort ca 30 mkr av våra skattepengar. 30 mkr innebär att besparingen endast skulle vara 4 % av projektkostnaden vilket är en lågt räknad besparingspotential.

Stockholms stad kommer att skratta åt Lidingö stad när Paul Lindquist om ett par år (om han sitter kvar då) måste komma till Stockholms stad och berättar att ”Vi har tyvärr inget stort område kvar för etablerings- och upplagsområde för vårt stora brobygge eftersom vi nyligen har valt att istället upplåta marken vid Torsvikskajen, till ett starkt subventionerat pris, för ett stort riskprojekt i form att ett enormt akvarium. Vi behöver därför nu få disponera ett stort område i Ropsten under den 4-5 år långa projekttiden.” Trots att Stockholms stad flera gånger förklarat för Lidingö stad att de inte kan räkna med att få ha en infartsparkering i Ropsten verkar inte Paul Lindquist ha förstått detta utan tror att Lidingö stad dessutom kan få disponera en stor etablerings- och upplagsområde för sitt eget brobygge i Ropsten under 4-5 års tid. Senast upprepade borgarrådet Ulla Hamilton till Paul Lindquist, vid ett möte i Ansgarskyrkan 2012 05 10, att Lidingö stad får lösa sina parkeringsproblem på Lidingö och inte i Ropsten.

Det räcker tydligen inte med att Lidingö stad nyss har förslösat ca 30 mkr av våra skattepengar på en onödig utredningar och marknadsföring av Centrum / Torsvik , utan nu skall skattebetalarna också gå mist om en möjlig besparing på ca 30 mkr på nya Lidingöbron.

Lars 2013-11-08 11:35

Jag är NEGATIV till akvatiska!

Anders 2013-11-06 18:58

Bosse: så var det dags igen. Du slänger dig med dina siffror som om de vore fakta. Risken finns att folk tror på dig bara du skriver 30 miljoner tillräcklig många gånger. Det är din högst personliga gissning om det måste du vara tydlig med!

Bosse 2013-11-06 17:54

Paul: Det handlar inte bara om en stor subventionering av den direkta tomträttsavgälden.

Dessutom förorsakar du/Lidingö stad, genom att upplåta marken till akvariet, det nära förestående broprojektet merkostnader på upp till ca. 30 mkr. Alla, med kunskap om stora anläggningsprojekt, vet att det krävs en mycket stor och välbelägen etablerings- och upplagsyta för det stora brobygget och den efterföljande brorivningen som totalt kommer att pågå under 4 – 5 års tid.

Torsvikskajen med omgivande vattenområde är oerhört viktigt för broprojektet. Om entreprenörerna får disponera hela Torsvikskajen kommer därför Lidingö stads kostnader för entreprenaderna att bli mycket lägre. Omvänt om Torsvikskajen inte får användas blir således broprojektet ca 30 mkr dyrare för Lidingö stad. 30 mkr motsvarar 125 års tomträttsavgäld på 240 000 kr/år.

Lidingö stad är således dessutom beredd att förlora ett belopp motsvarande 125 års tomträttsavgälder för att få detta stora riskprojekt till Torsvikskajen.

Dessutom kommer miljöstörningarna under byggtiden att öka om Torsvikskajen inte får användas av broprojektet.

Bosse 2013-11-06 14:24

Paul: Man subventionerar marken om man sätter tomträttsavgälden orimligt låg. För detta enormt välbelägna 15 000 kvm stora mark- och vattenområde avser Lidingö stad att endast ta 240 000 kr/år d.v.s. 20.000 kr/månad. Detta motsvarar en hyran för en större nybyggd lägenhet i Norra Djurgårdsstaden!

Akvariet omfattar en enorm stor komersuell verksamhet med 175.000 besökare/år och stor restaurang + pub samt event-verksamhet.

Vem som helst inser att hyran för detta mark- och vattenområdet är oerhört subventionerad.

Paul Lindquist 2013-11-06 13:55

Bosse!

Staden subventionerar inte marken, utan tomträttsavgälden kommer att baseras på en extern värdering utifrån tomtens storlek, dess byggrätt och användning.

Vi är väl medvetna om att en annan användning av fastigheten såsom handel eller kontor (för att inte tala om bostäder) skulle betinga ett helt annat markvärde, men det är inte aktuellt.

Om det någon gång i framtiden skulle bli aktuellt med en annan användning av fastigheten (och staden godkänner en sådan planändring) kommer tomträttsavgälden att justeras så att den då speglar det värde marken då får.

Det är just därför som vi väljer att upplåta fastigheten med tomträtt och inte säljer den helt.

Bosse 2013-11-06 13:26

Bo Lindholm: Eftersom du inte på något sätt i ditt svar berör om du kommer att ha några finansiella kopplingar till akvarieprojektet vill jag ställa följande frågor.

1. Är det tänkt att något av dina eller dina närståendes företag skall bli inblandade i finansieringen av akvarieprojektet?
2. På möte den 7/10 i stadshusets restaurang då du uppträdde ihop med akvarieföretagaren gav du genom din argumentation intryck av att vara inblandad i akvarieprojektet.
3. Tycker du att det är rimligt att Lidingö stad skall gynna en enskild företagare, genom att starkt subventionera upplåtelsen av det 15 000 kvm stora mark- och vattenområdet, som Lidingö stad nu avser att göra till akvarieföretagaren?.

Bo Lindholm 2013-11-05 23:05

Svar till Pseudonymen ”Bosse” från Bo Lindholm (under eget namn).
”Bosse”, ditt inlägg i debatten om Akvatiska, innehåller en del insinuationer och spekulationer om bakgrunden till mitt intresse för stadsbyggnad i Lidingö. Dock, den typen av smutskastning dyker tyvärr upp alldeles för ofta när sakargumenten tryter. Ofta säger sådana inlägg mest om hur skribenten själv tänker och agerar.
Du skriver under pseudonymen ”Bosse”. Varför inte under ditt eget namn?
Kan det vara så att det känns bekvämare och tryggare att, under pseudonym, skriva sådant som du inte riktigt vill stå för, men som känns bra att dra till med, i syfte att smutskasta de som har en annan åsikt i sakfrågan.
”Bosse”, träd istället rakryggat fram, skriv under med ditt eget namn och stå för dina åsikter och inlägg. Jag är säker på att du kommer att må mycket bättre då och kanske till och med skriva mera sansade inlägg på Lidingösidan.
Varför är jag då positiv till att Lidingö utvecklas?
Jo, jag råkar anse att Lidingö Stad verkligen behöver ligga i fas med utvecklingen av övriga Stockholmsområdet. Lidingö kan inte ensamt sträva bakåt när tåget går framåt. Vi har ett ansvar att ta för framtiden, för miljön, trafiken, bostäder, arbetstillfällen etc. När så Lidingö Stad, i samrådet kring Centrum-Torsvik, presenterade sina förslag/idéer till utbyggnad av staden, så fann jag att mycket var positivt. Alla ideér var, enligt min mening, inte lika bra och genomtänkta, men anslaget var bra. För att bygga en stad behöver man först visioner, vilka sedan kokas ned till faktiska planer och åtgärder. Att inte vilja göra någonting är inte särskilt visionärt.
Varför är jag positiv till Akvatiska?
Jag är förespråkare för att Lidingö ska utveckla attraktiva besöksmål och mötesplatser, som gör att vi får glädjas åt besökare från när och fjärran. Akvatiska har potentialen att bli en sådan attraktion och mötesplats för gamla och unga. En spännande verksamhet vid stranden och i kvällssolen, och som dessutom kommer att skapa flera arbetstillfällen. Kan det bli bättre? Jag är säker på att de flesta Lidingöbor med glädje kommer att nyttja denna tillgång som initierats av en företagare med unik kompetens och egen finansiell förmåga. Kanske blir även ”Bosse” intresserad, när han har snickrat färdigt på sin kammare. Välkommen fram i ljuset.
För övrigt anser jag att sakfrågan ”Lidingös utveckling” är intressantare att diskutera.
Bo Lindholm

Simkunnig familj 2013-11-01 23:19

Bygg en riktig simhall med aktiviteter för hela familjen istället, det sägs ju vara hälsans ö.

Angela Ljungström Siegbahn 2013-10-30 12:33

Jag bor på Torsvikssvängen och gläds åt att det nu står klart att vi inte ska få några åttavåningarshus framför den oerhört vackra utsikt som gjorde att vi flyttade hit! Till akvariet är jag mycket positiv – förutsatt att det inte blir så högt att det blockerar utsikten för folket i Torsvik! Det är också ett allmänintresse eftersom det är kommunal mark med gångstig och picknickplatser på berget. Där firas också Valborg av massor med Lidingöbor. Ett mer magnifikt ställe för ett Valborgsbål får man leta efter – så länge ett överdimensionerat bygge inte skymmer utsikten!
I övrigt alltså: roligt med akvarium!

Bosse 2013-10-27 15:59

Bo Lindholm, det går inte att ta miste på ditt stora intresse av att akvarieprojektet skall genomföras. Genom dina tidigare inlägg har du också visat att du vill ha en mycket stor utbyggnad av Centrum/Torsvik.

Vid Lidingö stads förra fiasko vid Torsvikskajen när man under drygt 3 år kämpade för att sälja hela området på Torsvikskajen till en båtförsäljare för ca halva marknadsvärdet (d.v.s. ett gynnande av företaget) ingick ett fastighetsbolag (med säte i Holland och en VD från Lidingö) i den tilltänkta affären. Lidingö stad verkade då inte förstå att detta fastighetsbolags syfte naturligtvis var att komma över det av Lidingö stad subventionerade området för att senare få igenom en ny ändrad detaljplan som då skulle medge en mycket lönsam exploatering. Lidingö stad tvingades dra sig ur upplägget med båtförsäljaren och fastighetsbolaget efter många anmärkningar under en lång tid från en observant Lidingöbo. Lidingö stad agerade aningslöst när man under så lång tid inte ifrågasatte något av dessa företag. Inte förrän den 29/3 2012 tvingades Lidingö stad att inse att man måste dra sig ur den planerade försäljningen till båtförsäljaren och fastighetsbolaget. Lidingö stad förlorade ca 1 mkr genom sin aningslösa inställning till affären.

Nio månader efter detta fiasko vill nu Lidingö starkt subventionera upplåtelsen av ca halva Torsvikskajen (ca 15.000 kvm) till en akvarieföretagare genom att sätta tomträttsavgälden till endast ca 240.000 kr/år. Eftersom tillgångarna i akvarieprojektet kommer att blir det mycket fördelaktiga tomträttsavtalet och de blivande byggnaderna kommer det nu igen att vara mycket intressant för t.ex. ett fastighets- eller finansbolag, med goda kontakter i Lidingö stad, att ekonomiskt gå in i akvarieprojektet. Ett sådant företag kan då senare, när akvariet är nedlagt, få igenom en ny ändrad detaljplan, för en helt annan verksamhet, och därmed få en mycket lönsam verksamhet på detta enormt attraktiva område.

Det skulle vara intressant att höra Bo Lindholms synpunkter på ovanstående.

*Här är två textstycken modererade av Lidingösidan.*

Det är inte så märkligt om någon skulle komma på tanken att tro att det kanske kan vara för att värna sina företags intressen som Bo Lindholm så starkt stödjer en massiv utbyggnad av Centrum/Torsvik samt akvarieprojektet. Men de som tror så kanske är för konspiratoriskt lagda?

PS. Jag läste en intressant intervju i SvD NÄRINGSLIV igår den 26/10 som inte har något med ovanstående att göra men den är tänkvärd ändå. Den nya generaldirektören för Institutet mot mutor Helena Sundén sade där följande. ”Göteborgsandan den kamratanda som anses ligga bakom korruptionsskandalen i Göteborg finns med all sannolikhet i alla landets kommuner”. Men naturligtvis måste Lidingö stad vara ett undantag. Men det kan ändå som Lidingöbora vara intressant att läsa hur det går till i landets alla andra kommuner enl. den nya GD:n. Men man måste naturligtvis se upp så att detta fenomen inte också drabbar Lidingö.

Fredrik 2013-10-26 21:28

Lars H!

Lidingöpartiet har inte varit någon “räddare” utan bara varit rädda för all förändring.

Ni har varit emot alla utvecklingsprojekt sen ni kom in i fullmäktige, med ett undantag – Dalénum. Ni var även emot Gåshaga och t o m Lidingö Centrum.

Ert ideal är att skruva tiden tillbaka till 50-talet, men låt mig berätta en sak för dig. Världen förändras och vi med den.

Våra barn måste ha någonstans att bo liksom de som flyttar till regionen. Utan närheten till Stockholm vore Lidingö ingenting.

Vi har stor glädje av Stockholms tillväxt med ett stort utbud av arbetstillfällen, handel, kulturutbud och nöjesliv, liksom att Stockholm och andra kranskommuner bygger nya bostäder så att regionen växer.

Men du tycker inte att Lidingö ska bidra. Vi ska bara leva gott på vad våra grannar gör.

Fredrik 2013-10-26 21:09

Peter!

Håller helt med dig om att vi ska bygga ett akvarium och det har ju också kommunen med moderaterna i spetsen ställt sig bakom.

Men därutöver har du fel i mycket av det du skriver:

- Lidingös skolor ligger i toppen landet vad gäller skolresultat. Att skolmiljön därutöver skulle vara sämre än någon annanstans finns det inget stöd för.

- Lidingö har näst efter Danderyd Sveriges högsta skattekraft (=högsta medelinkomst). Men ur kommunalekonomisk synpunkt är detta ointressant då skatteutjämningssystemet omfördelar skatteintäkterna mellan kommunerna. det spelar alltså väldigt liten roll om vi har hög- eller låginkomsttagare.

- Lidingö satser lika mycket på kultur- och fritid som övriga kommuner. Däremot kan vi inte mäta oss med Stockholm och dess i stor utsträckning statligt finansierade teatrar, museer osv.

- Lidingö ger varje år 700 000 kronor till Millesgården.

- Lidingö betalar i år netto 250 mkr i skatteutjämning (du kallar den RB skatt?). Detta kommer att öka med ytterligare 47 mkr på 4 år. Redan nästa år ökar den skatten med 11 mkr. Det motsvarar nästan 0,5 % av våra intäkter. Klart att det är betungande när det innebär att våra skatteintäkter bara ökar med 1,5 % samtidigt som våra kostnader ökar 2-3 %.

- Du klagar på att vi inte satsar tillräckligt på infrastruktur. Vad sägs om en halv miljard kronor på en ny bro? Hur många kommuner av Lidingös storlek tror du mäktar med det? Vi investerar också ca 50 mkr varje år på vägar, cykelvägar, tunnlar, gatubelysning, bryggor, strandskoningar, m m.

- Även naturområden och parker har fått stora tillskott på senare år. Det märks på hur man håller efter sly, klipper gräs eller för den delen blomsterplanteringarna i Centrum. Visst det går att göra ännu mer, men pengarna räcker inte till allt.

Lars H Ericsson, ordf i Lidingöpartiet 2013-10-26 02:16

Mikael B tycks inte vara så hemma i Lidingöpolitiken när han kritiserar Lidingöpartiet och vill bunta ihop oss med “intressen med stora förmögenheter och utlandsboende skatteflyktingar”. Lidingöpartiet har verkat för Lidingö på Lidingö sedan 40 år tillbaka och har i hög grad varit den sansade motkraft som sett till att Lidingö fortfarande är den småskaliga skärgårdskommun som många Lidingöbor vill ha. Vi är det tredje största partiet på ön, och den platsen har vi fått därför att Lidingöborna gillar vad vi står för. Såväl FP, KD, S som MP är mindre än Lidingöpartiet och har alltså en sämre förankring och ett svagare mandat bland Lidingöborna än Lidingöpartiet har.

Vi tar gärna debatten om Lidingös framtid, men då måste den bygga på sakliga fakta och inte på fördomar av den typ som Mikael B tycks stå för.

Lidingöpartiet vill inte sätta någon bom på bron, tvärtom tror vi att Lidingö kan utgöra en oas för stressade storstadsbor från andra sidan bron som behöver se och njuta av lite landsbygd ett stenkast från storstaden. Lidingö har inget att vinna och allt att förlora på de dumheter som vissa politiker driver, nämligen att Lidingö skall byggas sönder för att tävla med Stockholm. Vi har sagt det många gånger tidigare och vi säger det igen; Lidingö är redan Sveriges femte mest tätbefolkade kommun och den fjärde mest tätbefolkade av de 26 kommunerna i Stockholms län. Den som påstår att Lidingö inte tagit sitt bostadsbyggnadsansvar vet inte vad han talar om.

Lidingöpartiet tackar alla Lidingöbor som sagt tydligt NEJ till M, FP, KD, S och MP:s storvulna byggplaner och hjälpt till att kasta deras förslag i papperskorgen!

Lidingöpartiet stoppar bara dålig utveckling. God utveckling har vi stöttat och stöttar vi fortfarande. Såsom t.ex. nya bostäder i Gåshaga, nya bostäder i Dalénum, en måttlig bostadsutbyggnad i Centrum, Lidingöbanans utveckling och mycket mer.

Lidingöpartiet är Lidingös räddare i nöden när M, FP, KD, S och MP fått hybris och vill bygga sönder ön!

Björn 2013-10-25 16:36

Peter for president!
Gillar din parallell till Herserudshissen. För att inte tala om vad illa dagens bakåtsträvare måste ha tyckt om “nya” Lidingöbron när den planerades och byggdes på 70-talet.
Jag kan se de upprörda ropen mot den “Stora fula och dessutom klarröda kolossen “ från den tiden framför mig.

Att inte utveckla är att avveckla.

Självklart kan jag tycka synd om de som får sin fiiina och dyra utsikt begränsad, men både Centrum och Torsvik ÄR exploateringsområden där det byggts nytt, byggts till och utvecklats kontinuerligt varje decennium sedan Lidingös “födelse” att flytta dit och tro att ingenting någonsin ska förändras känns inte helt moget om ni ursäktar.

Peter / Lidingöbo i sjätte generation/ 2013-10-25 14:13

-Karin, tråkigt att min kritik tog så hårt att ditt svar ligger på gränsen till personangrepp.

Ibland måste man lyfta blicken och se ett steg längre. Ibland är det nyttigt med ordentligt med kritik. Du missade dock det viktigaste; det är det positiva i mitt inlägg. Det var ganska maskerat med mening och det var ganska väntat att du högg tillbaka på de exempel och sakfrågor jag tog upp och det är jst det jag menar med att man måste lyfta blicken och se helheten. Det positiva i mitt inlägg är att det finns möjligheter, möjligheter att ta tillvara, möjligheter att utveckla Lidingö stad till något vi kan vara stolta över igen. Det kräver dock visioner, entreprenörsanda, driv och professionalism. Det innebörd heller inte naivitet och förhastade grundlösa beslut. Detta gäller i högsta grad Akvarieprojektet och jag inte odelat positiv. Det jag är positiv till är främst att det projektet symboliserar ett sätt att förnya och satsa. Närmre än så går jag inte in då det är alldeles för många parametrar att beakta för redovisa på ett forum på internet på ett balanserat sätt.

Kan passa på att kommentera dina mothugg.

-Lidingös entre är fin och någonting vi är stolta över men det kan göras så mycket bättre. Fin målande beskrivning av den för övrigt. Den har dock förändrats många gånger och förändring är bra. Undra hur många nejsägare det var angående borttagandet av Herserudshissen 1948?

-Kulturutbudet? Ja du envisas med att räkna in utställningar och konserter på ideell hobbynivå. Det kallar inte jag ett kulturutbud värdig en besökare till Lidingö. Du nämnde Millesgården som ett en del i entrebilden som fyllde dig med ömhet och ödmjukhet. Millesgården är en tillgång och en sevärdhet, håller med. Dock måste man beakta att millesgården drivs av en stiftelse och verksamheten går knappt runt, vi får vara glada om den finns kvar inom en 10 års period. Lidingö Stad stödjer inte Millesgården på något sätt. Alltså enbart ytterligare ett exempel på kommunens ovilja att bevara och förvalta värden i kommunen.

-Ja. Det stämmer bra att jag har en relativt bra överblick över situationen i kommuner runt Stockholm och även i övriga Sverige. Robin Hood skatten är givetvis något jag är emot men sett till Lidingö stads totala budget så är den betydande men verkligen inte avgörande. Att P Lindquist kallar 11 miljoner extra RB skatt tung post känns ju lite överdrivet.
Du insinuerar att jag borde flytta till en annan kommun. Kan då replikera att jag rekommenderar dig detsamma. Finns många kommuner framförallt norrut i vårt land där du inte behöver vara rädd för förändring, inte alls faktiskt. Du kommer säkerligen även slippa inflyttning till kommunen då den är del av avfolkningsbygden.

-Skolan är medioker på Lidingö. Den står sig relativt väl resultatmässigt. Väger man in andra faktorer som social miljö osv ser det inte riktigt lika roligt ut.

-Naturvårdsområden ja dom skall vi vara stolta över. Det skrev jag iofs redan i mitt inlägg. Skönt att du håller med att underhållet är eftersatt. Parker satsas det inget på, eller menar du underhållsarbetet så dom inte växer igen totalt?

-Badhuset var som sagt ett exempel och jag tar fasta på ditt svar “tids nog”. Ja tids nog kommer det nog kanske försöka satsas på olika sätt på Lidingö. Problem är att det då är försent. Med ihärdiga nejsägare så blir det “tids nog” och under tiden blir det ingen förändring, alltså STAGNATION (du får gärna slå upp ordet i SAOL om du är osäker).

-Lidingö “Hälsans ö” ja det är ett skämt och ett ganska tråkigt sådant. Här kan jag återkomma då listan av synpunkter kommer bli för lång.

Karin 2013-10-25 12:12

Det var en lång lista med negativ kritik (och mycket oförtjänt) från sign Peter, Lidingöbo i sjätte generationen.

Vad utsikten beträffar så finns ju även den andra sidan av saken inte att förglömma. Varje dag välkomnas hemvändande lidingöbor såväl som besökare av den fina anblicken med flöjtspelande ängel på grönskande Torsviksberget och längre bort den magnifika och lite mystiska Forestaborgen och fler Millesskulpturer. Den anblicken är ovärderlig; den gör mig stolt och ger samtidigt en känsla av ömhet och ödmjukhet inombords. Om detta är stagnation så ok.

Kulturutbudet har väl aldrig varit högre. Utställningar och konserter om vart annat. Nästan så man får beslutsvåda. Inte råder här stagnation.

Sign Peter har tydligen varit runt i landet och konstaterat att det är så mycket bättre på andra håll. Kanske tänker han då på någon av de kommuner dit Lidingös Robin Hood skattemiljoner går. Det står väl var och en fritt som finner kostymen för trång på Lidingö att stanna i någon av dessa perfekta kommunen som säkert skulle ta emot vederbörande med öppna armar.

Vi bor på en Ö. En Ö. Som dessutom är stor till ytan. Givetvis medför detta problem men inte svårare än att de går att lösa.
Lidingös skolor står sig väl om man jämför med övriga landet.
Vi får vara glada för de naturreservat vi har. De är ovärderliga. Det satsas på parker men underhållet kan ibland vara eftersatt.

Ett nytt badhus har varit uppe till diskussion många gånger och kommer nog tids nog att byggas. Just nu har kommunen som bekant akuta och angelägna planer med bron, Ropsten, bland annat.

“-Lidingös slogan “hälsans ö” är ett skämt, för vad görs för att manifestera det uttrycket?” säger Peter. Nej det är nog du Peter som behagar skämta igen.

Jag misstänker att all negativism egentligen bottnar i att man från flera håll inte anammar akvarieprojektet fullt ut utan på goda grunder ifrågasätter det.

Anders 2013-10-25 11:05

JA jag ställer mig också på Ja-sägarnas sida.
JA till akvarium, ja till utbyggnad av centrum och exploatering i Torsvik.

De bakåtsträvande har med olika fula knep som uppdiktad “fakta” försökt skapa en bild som fått stå oemotsagd. (se ex. “Bosses” olika inlägg på Lidingösidan som i de flesta fall helt saknar källhänvisning)
De bakåtsträvande krafterna har fått agera för fritt och till och med lyckats skrämma våra folkvalda till att tro att de som motsätter sig utbyggnad är fler än de som är för.
Hur det är med det vet vi inte utan att den utlovade folkomröstningen genomförs!

Peter / Lidingöbo i sjätte generation/ 2013-10-25 10:09

Lidingö 2013

En kommun i stagnation präglad av lokala dumdristig konservatism
En kommun med ett av Sveriges bästa skatteunderlag per invånare, trots det….

-Noll utveckling.
-Infrastruktursatsningar som är så blygsamma att det kan räknas till noll.
-När det väl görs så är det dåligt underbyggt och inte i bevarande i linje med de värden som Lidingö stad är unik med. Exempelvis underhåll/utveckling av parker/grönområden/friluftsliv är ett skämt.
-Skolan är medioker.
-Lidingös slogan “hälsans ö” är ett skämt, för vad görs för att manifestera det uttrycket?
-Katastrofalt kulturutbud (ett gäng ideellt arbetande pensionärer på Lidingö museum, iofs behjärtansvärt men kan nog avrundas till noll det med om lägger ribban på någon slags sansad nivå nationellt).
-Fritidsutbud är lika dåligt (varför köpa villa med fukt i källaren för 9 miljoner på Lidingö när vi ändå måste åka tvärs genom stockholm för att exempelvis besöka ett ordentligt badhus, resonerar kapitalstarka intressenter till att flytta till ön)

Jag kan älta detta i oändlighet. Har ni varit runt i Stockholm och dessa andra kranskommuner. I resten av landet? Lidingö stad ligger efter och det rejält. Vi får inte glömma varför Lidingö har den status det har idag. Lidingö var en oerhört attraktiv kommun. Närheten till centrala Stockholm parat med närmiljön och det kommunen kunde erbjuda invånarna tillsammans med en trivsamt låg skattesatts. Dock har utvecklingen stått still och fördelarna finns inte riktigt där längre. Vad händer då? Kapitalstarka människor flyttar inte till Lidingö längre och tillför kommunen det som krävs för starka finanser. När det gamla gardet kapitalstarka nejsägande Lidingöbor går ur tiden så har vi verkligen en kommun på dekis. Det får inte gå så långt.

Det behövs visioner och utveckling. De ekonomiska förutsättningarna finns!

Så ja, varför inte bygga ett stort fint akvarium. Framförallt för att visa att Lidingö satsar!
Det finns större värden på spel än utsikten för några villaägare. Kan tillägga att även jag kommer se akvariet från mitt fönster.

Ska det bli generation 7 på Lidingö frågar man sig? Är inte helt säker på det längre.

Karin 2013-10-24 16:08

Mikael B har tydligen retat sig på att jag ser oklarheter inför ett ev akvariebygge. Det skulle säkert underlätta för honom om jag och andra med mig bara sa ja och amen till ett tydligen populistiskt projekt med akvarium. Men hur skulle världen se ut då, kan man fråga sig, om man inte skulle kunna ifrågasätta innan det är för sent. Better safe than sorry.

Inte skulle man uppmana barn att t ex störtdyka i vattnet med huvudet före på en badplats hur otåliga de än vore att få hoppa i, utan att veta hur det ser ut under vattenytan. Jag vet inte om geotekniska undersökningar har gjorts. Bygget verkar mycket komplicerat.

Och det förestående brobygget och rivningen av den gamla bron måste tas på allvar precis som signaturen Bosse skriver. Torsvikskajen kommer att behövas för detta ändamål. Det skulle direkt kollidera med ett eventuellt akvariebygge. Ja varför tar det en sådan tid för Miljööverdomstolen att fatta beslut i brofrågan? När när när kommer deras utlåtande?

Och att sedan som Mikael B i ren frustration tala om “mäktiga intressen, välfylld plånbok, stoppa all utveckling, sätt en bom på bron bla bla bla” förstår jag bara inte. Det är han själv och andra med honom som skriker högt om vad de vurmar för. Inom parentes så kan jag bara tillägga att det gladde mig att kommunen har lyckats få fram ännu fler lägenheter för att ta emot flyktingfamiljer.

Bosse 2013-10-24 12:00

Efter förra fiaskot, för två år sedan, när Lidingö stad ville sälja hela Torsvikskajen, för ca halva marknadsvärdet, till en båtförsäljare vill nu staden igen subventionera marken till ett verkligt högriskprojekt ett akvarium för ca 80 till 100 mkr. Det finns redan två akvarier inom 5 km radie.

Lidingö stad vägrar att göra en utredning över vad hela Torsvikskajen bäst skulle kunna utnyttjas till för Lidingöbornas bästa och utan att störa omgivningen och skymma utsikten. Istället säger man spontant ja till en överoptimistisk företagare som vill bygga ett groteskt hus på stranden och ut över vattnet som är 50 m långt och 22 m högt. Arkitektstudenter kommer att få ett utmärkt studieobjekt på hur en byggnad effektivt kan förstöra den för Lidingöborna unika vyn ut över vattnet vid entrén till Lidingö.

Lidingö stad har varken krävt några kalkyler eller affärsplaner för detta högriskprojekt utan har sagt ja på ett presentationsmaterial med tropiska växter och fiskar. Vilka långivarna till de 80 – 100 mkr är har inte heller redovisats. Vanliga banker kommer med stor sannolikhet att vara försiktiga att bevilja lån till detta högriskprojekt speciellt som Lidingö stad sagt att huset måste användas för akvariet även om det går med förlust. Hur skall då bankerna få tillbaka sina pengar vid konkurs? I slutänden är risken stor att det blir våra skattepengar som måste finansiera akvariet..

Det kommer dessutom snart att krävas en mycket stor yta som etablerings- och upplagsyta under den ca 4 år långa byggtiden för nya Lidingöbron samt rivningen av den gamla bron. Torsvikskaje har ett helt unikt läge intill nya bron och kan förbilliga arbetena med upp till ca 30 mkr.

Ytor för följande kommer att krävas.
1. Etableringsytor för drygt 100 tjänstemän och arbetare omfattande kontor, manskapsbodar, förläggningbodar, husvagnar, verkstad, bränsletankar och förråd. Personal för stora komplicerade brobyggen kommer till största delen från andra orter och bor därför på arbetsplatsen.
2. Bilparkering för de anställda och besökare.
3. Stora upplagsytor för material.
4. Uppställningsytor för maskiner.
5. Provisorisk kajanläggning med intilliggande upplags- och lastningsytor.
6. Breda vägar inom området där stora tunga och långa trailerfordon med material kan vända och lossas.
7. Bra och trafiksäker infart till området med liten lutning.

Allt detta behov uppfyller Torsvikskajen.

Enligt, ett inlägg på Lidingösidan, av en politiker i det största partiet på Lidingö kräver brobygget endast en ”avlastningsplats”!!! Man vet inte om man skall skratta eller gråta.

Mikael B 2013-10-24 11:12

Jag tycker det är trist att signaturen Karin vill misstänkliggöra en privat entreprenör som tar finansiell risk med egna pengar. Tydligare än så blir det inte. När det är uppenbart att det inte handlar om skattepengar så läggs istället fokus på att försöka misstänkliggöra “processen”.

På senare år har det blivit allt tydligare här på ön att det finns en liten lokal opposition som skriker högt mot alla privata initiativ på ön. Bakom denna grupp står mäktiga intressen med stora förmögenheter och utlandsboende skatteflyktingar i förening med Lidingöpartister. Parollen är: stoppa alla utveckling, sätt en bom på bron för att stoppa nya invånare att komma hit (eller ok, riktigt rika personer med välfylld plånbok är välkomna om de kan pröjsa för villor i mångmiljonklassen).
En sådan utveckling vore att säga ja till stagnation och långsam utarmning. Och NEJ till kreativitet, framåtanda och gemenskap. I det samhället vill inte jag leva.

Karin 2013-10-24 09:09

Så intressant att läsa debattinlägget och entusiastiska kommentatorer som är helt för projektet med ett akvarium. Inte tillstymmelse till tvivel där inte.

Men snälla läs alla fem inläggen http://lidingosidan.se/stadsplanering/7906/manga-samradsfragor-naer-akvatiska-presenterades och se om ni fortfarande stöder projektet fullt ut. Det är inte bara en fråga om att vilja ha det är en fråga om genomförbarhet och hållbarhet.
“- Vem står risken för detta, är det staden?
– Nej, sa Göran Flodin med eftertryck. Jag står för hela risken, och, det kommer in fler personer i projektet. Bankerna lånar inte ut några pengar till själva akvariet, utan till byggnaden och platsen. Om akvariet inte kan drivas vidare kan någon i så fall driva en restaurang på platsen. Men jag vill att ni ska förstå att jag tar inte någon som helst risk.” Lidingosidan den 15 okt från Samrådsmötet.

Oklarheterna blir bara fler och att då stödja ett projekt som detta, är det försvarbart?! Hur är det nu man säger “Om något är för bra för att vara sant då är det inte sant”.

Björn 2013-10-23 21:40

Jag håller också med!
Ser verkligen fram emot detta spännande tillskott till ett mer levande område runt brofästet!
Hoppas också att politikerna inte låter sig skrämmas av de som motsätter sig en behövlig utbyggnad av C/T för det behövs verkligen också för att Lidingö ska fortsätta att var en levande byggd som både bofasta och besökare kan trivas i.

Mikael B 2013-10-23 21:09

Jag håller med. Det är glädjande att en privat entreprenör med egna pengar vill förverkliga sin dröm här. Tänk om det fanns fler som denne person som vill göra något intressant till gagn för många fler. Det finns gott om förmögna personer på Lidingö och runt om på Torsviksberget. Varför är inte dessa personer beredda och satsa på något spännande? I stället satsar de på vräkiga villor där ingen jäkel får störa utsikten.
Vi behöver fler ja-sägare. Fler som har framtidstro och drömmar.
Just nu verkar det som om nej-sägarna dominerar. Låt oss ändra på det.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google