Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

"Långsiktig satsning för ett aktivt idrottsliv på Lidingö"

onsdag 10 oktober 2018 18:00

Föreningslivet bidrar stort till Lidingös invånares hälsa och välmående. Deras insatser bidrar till att förebygga ohälsa och alkohol- och drogmissbruk, samt bidrar till en meningsfull fritid för många barn och unga.

Vi vill utforma ett idrottspolitiskt program för Lidingö, där det ska framgå att Lidingö har en hög ambition, men också att det kräver finansiellt deltagande från föreningar och klubbar. Idrottslivet fungerar bäst när det har frihet att själva utveckla sin verksamhet – staden ska möjliggöra, inte styra. Fokus från staden är bredd, inte elit, samt barn och unga upp till 20 år. Vi strävar även efter att våra insatser fördelas lika mellan flickor och pojkar.

Ett problem är att existerande idrottsanläggningar används ineffektivt. Vi vill därför reformera det ekonomiska styrsystemet. Hyrorna skall i större omfattning spegla stadens kostnader. De ökande kostnaderna som föreningslivet därmed får skall fullt ut kompenseras med högre direkta bidrag till de föreningar som nyttjar lokalerna/anläggningarna. Då får föreningarna större frihet hur det skall hantera sina resurser i stället för att de får dolda subventioner i form av anläggningar.

Vi står inför omfattande investeringar i idrottslivet på Lidingö. Mest känt är kanske satsningen på en ny simhall till en kostnad av ca 275 miljoner men vi planerar även för en utbyggnad av Vallen och Högsätra idrottsområde. Det finns diskussioner om en ny ishockeyhall, en multisporthall och en inomhusfotbollshall mm.

Vad vi redan nu vet är att resurser för att finansiera alla dessa anläggningar inte finns inom Lidingö stad. Investeringsvolymerna närmar sig 700 miljoner kronor om man summerar ihop önskemålen. Ska vi tillsammans möjliggöra för fler unga Lidingöbor att ägna sig åt sin fritid måste det offentliga och privata samverka. Föreningslivslivet på Lidingö har en lång historia av att bidra såväl med ideellt arbete som med kapital för att skapa bättre möjligheter för öns unga. Redan nu bär många föreningar hela sin kostnad själv medan andra föreningar förlitar sig till mycket stor omfattning på bidrag från skattebetalarna. För att kunna få ett ännu bredare utbud för nya hallar måste föreningslivet ta ett större finansiellt än ansvar för nya anläggningar. Det är i samverkan mellan staden och föreningslivet vi kan nå ett bra utfall.

För att förbättra dialogen och koordinationen kommer vi att utse en idrottschef inom kommunen som får ansvaret att samordna stadens roller. Idrottslivet har varit för styvmoderligt behandlad under lång tid och staden måste hantera idrotten på ett professionellt och strategiskt hållbart sätt.

Daniel Källenfors (M)
Birgitta Sköld (LP)
Carl-Johan Schiller(KD)

Dela "Långsiktig satsning för ett aktivt idrottsliv på Lidingö"

Kommentarer

Bengt Öfverström 2018-11-01 10:14

Detta är ju en direkt pinsamhet- att gå ut med en sådan debattartikel från M, LP och Ms sida, och bara två veckor senare gå ut med en skattesänkning. Det är klart att man kan sänka skatterna om man lägger på skattebetalarna ansvaret för de kommunala angelägenheterna genom att de betala högre kostnader i övrigt, men det är inte att ta ansvar för vår kommun. Detta påminner om en gammal politik där var och en ser till sig själv och som jag trodde att vi skulle slippa se på Lidingö.

Bengt Öfverström

Anne von Euler 2018-10-11 12:33

Istället för att tillsätta ytterligare en samordnande tjänsteman borde staden samla föreningsidrotten under ett tak, t.ex. Teknik- och fastighetsförvaltningen, istället för som nu under både Teknik- och fastighet och Lärande- och kulturförvaltningen. De flesta idrottsfrågorna som staden har att hantera handlar om anläggningstillgång, bokningar och praktiska frågor kring anläggningarna. I dagsläget bollas frågor mellan förvaltningarna och det är inte alltid klart vem som har ansvar för vad. Likaså hamnar idrottsfrågorna under både KuFri och Teknik-och fastighetsnämnden. En tydligare hemvist för föreningsidrotten behövs snarare än fler samordnare!

anita Lalander 2018-10-11 11:32

Kära Staffan Movin!

Inte kan du väl mena att 20-30 tusen bilister och husvagnar är ideellt? Första året dom får betala en spottstyver 60 sek varav 30 går till Cancerfonden.

600:- borde vara rimligare.

Speciellt med tanke på den globala uppvärmning där alla krafter ska arbeta för mindre biltrafik. Hade vi fått pengar för gratisparkering under årtiondena så hade vi haft vår simhall nu.

Du har inte kommenterat den missgynnade kulturen på Hälsans Ö. Kultur är också hälsa. Vad ger Lidingöloppet till kulturen?

Staffan Movin 2018-10-11 08:49

Anita,

Din uppfattning om Lidingöloppet stämmer inte. Lidingöloppet är ideell och får inte gå med vinst. De intäkter som genereras fördelas på de funktionärsföreningar (nästan helt och hållet från Lidingö) som hjälper till.

Det innebär att Lidingöloppet är en mycket viktig del i Lidingös ambitioner att vara hälsans Ö och se till att så många som möjligt på Lidingö får förutsättningar och möjlighet att kunna röra på sig till en lägre ekonomisk kostnad.

I de fall vi har fått stora intäkter (t ex i samband med Stockholm Tunnel Run) så har detta investerats på Lidingö. Lidingöloppets har t ex finansierat belysningen på Sista milen spåret, vilket är mycket uppskattad av de som rör sig i naturen. Vi har också på många olika sätt varit stödjande i skolornas arbete att göra rörelse och motion lustfyllt - t ex genom Skolklassikern.

Med andra ord - Lidingöloppet tillsammans med alla ideella krafter som läggs från alla funktionärsföreningar är en central och viktig del för att motionsliv och föreningsliv ska vara vital. Vilket i sin tur förbättrar folkhälsa, håller nere sjuktal (där Lidingös siffror är bland de bästa i landet), ökar prestationsförmågan i skolan etc.

Staffan Movin
Ordförande
Lidingöloppet

Rebecka Öberg (C) 2018-10-10 21:54

Bra kommentar, Johan Persson.

Det är tydligt att de som har formulerat det här, och som tror att idrottsföreningar lätt kan hitta sponsring från näringslivet, helt saknar förståelse för föreningslivet och svårigheten i att driva ideell verksamhet.

Det här är en helt vansinnig inställning för ledarskapet på Hälsans Ö. Finansiera inte påtänkta skattesänkningar på bekostnad av idrottsföreningarna.

/Rebecka Öberg, elitlöpare i IFK Lidingö Friidrott

Anita Lalander 2018-10-10 21:13

Varför betalar inte Lidingöloppet till Lidingö stad?

Dom går ju med jättevinster. Hade dom fått betala från början hade vi redan nu haft en simhall.

Om kulturen sägs det ingenting.

Ingen utställningshall och Hembygdsföreningen skulle behöva pengar. Det sköts ju helt ideellt

Johan Persson 2018-10-10 19:25

Nu har väl ändå M,LP och KD inte riktigt tänkt hela vägen?

Att tro att idrottsrörelsen på ön ska betala kommunens kostnader (som vi glädjeligen redan gör via skattsedeln) för att barn, ungdom, elit o breddidrott på ön ska finnas känns som ett riktigt korkat förslag.

Dags att förstå att merparten av all idrott som sker på ön genomförs av ideellt engagerade ledare till största del föräldrar eller andra som brinner för sin idrott. Med detta förslag kommer avgifterna för idrott stiga till skyarna och ”idrott för alla” är ett minne blott. Då kommer andra kostnader för kommunen stiga långt över det bidrag som kommunen ger till idrotten i mycket mer ohälsosamma kostnader.

Vem vill vara Idrottschef som har till sitt enda uppdrag att motverka idrott på ön? Skulle vilja veta idrottens kompetenser på den managementkonsult som levererat detta förslag till M, och hur fega LP och KD är som inte ifrågasätter detta.

Snälla tänk till nu, detta är ett av de mest vansinniga förslag jag läst. Er satsning på snabbcykelbanan eller ombyggnad av kommunhuset kommer framstår som småpotatis mot detta, och jag hoppas verkligen Lidingöborna startar ett riktigt upprop.

Driv gärna detta så kommer dessa 3 partier vara ett minne blott i nästa val och jag kan garantera att ni inte längre har min röst.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google