Väder Lidingö

Lidingö torsdag 20 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Alla vill ha ett Lidingö Centrum - men hur?

söndag 4 mars 2018 23:58

Alla vill ha ett Lidingö Centrum som är levande, miljösmart och ett unikt småstadscentrum, med kombinationen av boende och näringsliv, ett unikt utbud anpassat för modern handel, olika typer av daglig service, parker, kultur, restauranger och caféer. De politiska partierna gör olika utspel och slåss för sina åsikter om antal våningar på husen, hur många lägenheter och garageplatser som behövs. Men man talar mycket lite om vad man ska ha Lidingö Centrum till. Det skriver nio företrädare för olika näringslivsorganisationer på Lidingö i denna artikel.

Vågorna går höga om hur Lidingö Centrum ska utvecklas – men ingenting händer. Och händer ingenting kommer utvecklingen att gå ifrån Lidingö Centrum – det kan bli som i Rågsveds Centrum.

De politiska partierna gör olika utspel och slåss för sina åsikter om hur många våningar på husen, hur många lägenheter, hur många garageplatser och hur mycket kvadratmeteryta för handel som ska byggas. Men man talar mycket lite om vad man ska ha Lidingö Centrum till – vad ska Lidingö Centrum ha för roll i Lidingö, och för Lidingöbor och för näringslivet? Vill man ha ett centrum som är kommersiellt livskraftigt, och är man beredd att skapa de förutsättningar som detta kräver, med de nya förutsättningar för Lidingö Centrum som håller på att utvecklas i handeln, och på andra sidan bron.

Efter ett antal dialoger med politiker, företagare på ön och Lidingöbor finns det dock ett antal gemensamma nämnare.

Alla vill ha ett Lidingö Centrum. Gärna ett levande, miljösmart och unikt småstadscentrum, med en kombination av boende och näringsliv, med en hög personlig service och en mångfald av unikt utbud anpassat för modern handel, olika typer av daglig service, parker, kultur, restauranger och caféer - dvs. en plats att mötas och trivas på, dit man gärna åker både för att handla och träffas över en kopp kaffe eller för att äta en bit mat på kvällen.

De allra flesta vill också att Lidingö Centrum ska skilja sig markant från vad som byggs i Norra Djurgårdsstaden, Mall of Scandinavia och Täby Centrum. Många Lidingöbor säger: Vårt centrum ska vara personligt och unikt, både när det gäller utformning och utbud.

Vad innebär detta för framtidens Lidingö Centrum?
* Lidingö Centrum måste kunna möta efterfrågan på ett mer kompletterande och varierat utbud för att bli intressant för de flesta Lidingöbor.
* Mycket bra service finns redan i Centrum som apotek, leksaker, hårfrissa, begravningsbyrå, gym, kemtvätt, skor, TV- & telecomaffärer, blommor, caféer, mataffären både till vardags och fest, kläder för mest kvinnor och små barn, lunchrestauranger, sport, systembolag, bio, vårdcentral, tandläkare, etc. - men utbudet är inte komplett och inom vissa områden behöver vi ett bredare utbud.
* Det behövs fler små unika butiker & showroom som är anpassade för e-handel (e-handel och butiker behöver varandra).
o Ett bra exempel är Akademibokhandeln på Lidingö – vars marknad redan är en mogen marknad för e handel. Akademibokhandeln får ändå in sina kunder i butiken genom att arrangera författarkvällar och föredrag och har en stor avdelning för barnböcker, spel, roliga kort och pennor som stimulerar barnens kunskapsiver. En butik som ger personliga bokrekommendationer till oss vuxna. En butik som man älskar att gå in i för det finns eller händer alltid något nytt. (En egen artikel om hur de lyckas kommer inom kort).
o Framtidens butiker måste vara spännande, annorlunda och ha oväntade aktiviteter, för att lockar in kunderna. På en föreläsning som WSP hade i förra veckan berättades om att köpa T-shirt i en automat – kul trick för att locka kunder.

* Kläder för tonåringar och kompletterande sortiment för män liksom smink saknas, tycker Lidingöborna.
* Clas Ohlson eller något liknande saknas tycker de flesta på Lidingö. Men det räcker med den moderna miniformen anpassad till näthandelns behov, där man köpa det nödvändigaste och hämta sådant man beställt på nätet.
* Många Lidingöbor skulle av miljö- och tidsskäl köpa allt på ön om det bara gick, man vill inte behöva åka till andra sidan bron för att handla, om man inte måste.
* Fler utlämningsställen av paket från posten – en del ligger i respektive butik som också har näthandel.
* Allt fler väljer att gå ut och äta, då prisskillnaden mellan att köpa mat och gå på restaurang minskar och vi vill lägga mera tid på att vara sociala även i veckorna. Många fler och coola familjerestauranger – öppna för både lunch och middag och inte så dyra – skulle ge en bra skjuts för ett levande centrum dit fler Lidingöbor skulle söka sig även på kvällstid.
* Gärna något ”kvällshäng” också för ungdomar, det är vad ungdomarna önskar sig.
* Det ombyggda stadshuset kommer också att vara bra för centrum. Det kommer att inrymma det nya biblioteket med café och fler möjligheter till små trevliga mötesplatser, och blir på så sätt en mötesplats för både Lidingös aktiva föreningsliv, pensionärer och övriga Lidingöbor. Det blir också en restaurang som ligger vänd mot centrum och därmed bygger ihop centrumet på ett bättre sätt än idag.
* Bibliotekets flytt ger också nya kvadratmeter för service och handel i centrum - väl efterlängtade. Här gäller att fastighetsägaren, som driver centrumutvecklingen, får in ”rätt aktörer”.
* På övervåningarna kan man även tänka sig mer kontor, så att det blir liv i Centrum på lunchen.
* Ett äldreboende till är också på listan.
* Främst föräldrar med barn önskar sig en lekplats för barn.

Det är inte bara innehållet som formar ett framgångsrikt centrum
* Ett centrum som inte ligger där människorna bor måste vara centrum för deras kommunikationer, annars har det svårt för att överleva. Lidingötåget till centrum vore självklart, då ca 70 % av Lidingöborna bor efter banan och skulle kunna slippa ta bil till centrum. En ringlinje på Lidingö från Norra till Södra ön är också önskvärd för att förenkla för Lidingöbornas 54000 resor på Lidingö per dag (inkluderar, tåg, bil, cykel och gång). Bussar som går från Lidingö Centrum direkt in till sta’n är också bra förbättringar i framtidens kommunikationer, och enkla att genomföra. Smarta och moderna parkeringslösningar är också av avgörande betydelse och ännu mer avgörande om Lidingöbanan inte dras via centrum. Lidingö har en stark köpkraft som gärna vill handla mer på Lidingö.
* Ett bra centrum kräver också en bra centrumaktör. Det ska vara rent och snyggt och det måste sticka ut, med spännande gångstråk som lockar Lidingöbor att gå omkring i centrumet. För Lidingö Centrums ägare blir det av största vikt att förstå vilket utbud som är önskvärt, och locka till sig intressanta utförare.
* Idag har vi en stark Företagarförening i Lidingö Centrum som består av alla aktörer i centrum och de jobbar dagligen för att utveckla sina butiker och sin service och att anpassa sig efter kundernas nya köpmönster och behov. Inte en helt lätt ekvation med ständiga fördröjningar runt beslut om Lidingö Centrums utveckling.
* Det finns en god potential att göra något riktigt bra med Lidingö Centrum och det krävs ett nära samarbete mellan fastighetsägaren, företagarföreningen och staden som markägare, planerare och bygglovsgivare.
* Men ytterst det är politikerna som sätter de förutsättningarna och ramverket för Lidingö Centrums överlevnad in den nya världen med internethandel, Norra Djurgårdsstaden, Mall of Scandinavia, m.m.
o Vill man verkligen ha ett kommersiellt och livskraftigt centrum – den frågan är inte tydligt besvarad.
o Vad händer med samrådet kring centrumutvecklingen, när det gäller fas 1?
o Hur blir det med samrådet i de kommande faserna?
o För att centrum ska bli kommersiellt konkurrenskraftigt – hur många våningar behövs då på husen, 2, 3, 4, eller 5 för att finansiera husbyggen och garageplatser.
o Hur många behöver bo i centrum och hur många lägenheter och kontor behövs där?
o Hur många garageplatser behövs?
o Hur ser kommunikationslösningarna ut? Tåg, bussar, bilar, bussar, ringlinjer, förarlösa bussar, etc.?
o Hur mycket kvadratmeteryta behöver handeln för att kunna uppfylla kundernas krav? 2000, 5000 eller 7000
eller mer?

* Detta är några frågor som vi kommer att ställa till våra politiker på Lidingö Näringslivs Politikerdebatt den 20 mars, kl 18.30 i Ansgarskyrkan.
* Alla politiska partier och näringslivet kommer att finnas på plats för att debattera.
* Alla Lidingöbor är också varmt välkomna för att delta i debatten.

https://m.facebook.com/events/1575931875855511

Katarina Palmstierna, ordförande Företagarna och talesperson för Lidingö Näringsliv
Cecilia Grahn, ordförande Lidingö Centrumförening
Ann Nagel, ordförande Destination Lidingö
Christina Phil, ordförande Kvinnor & Företag
Gerre Versteegh, ordförande Handelskammaren Lidingö och Siv Malmgren & Bo Lindholm
Kennet Nylén, talesperson Lidingö Hantverkarförening
Magnus Cavalli-Björkman, ordförande Nyföretagarcentrum

Dela Alla vill ha ett Lidingö Centrum - men hur?

Kommentarer

Krister Forsberg 2018-03-21 12:55

Varför ska vi ha ETT STORT Centrum dit de flesta får åka lång väg hemifrån? I rusningstid är det kö in till parkeringsplatserna som är för smala.
Är det inte bättre att utveckla ett lagom stort centrum i Larsberg där många bor och kan gå till affärerna. Även de som bor i Dalenum, Högsätra och Skärsätra borde uppskatta detta.

Anders Bergstedt 2018-03-08 20:32

Jag anser att problemen med att utveckla strukturen på ett bra sätt har omöjliggjorts av långvarig politisk splittring som har inneburit kortsiktiga beslut som visat sig vara förödande.

Det största misstaget var att satsa på Lidingöbanan istället för att bygga färdigt 2 kilometer av södra huvudleden mellan Högberga och Skärsätra. Då behövdes inga spårvagnshallar och ingen spårvagnsbro. Långbussar med 10-minuterstrafik från Gåshaga via L-ö Centrum hade varit det mest kostnadseffektiva och skapat det underlag för butiker och verksamheter som nu försvinner till Stockholm.

Det är ohyggligt mycket mark som gått åt till fula spårvagnshallar och anslutningarna. Nu får bara Willys och ICA Kvantum plats och kan inte dra nytta av andra verksamheter som skulle berika bostadsområden,skolor och idrottsanläggningar.

Naturligtvis är det nu för sent att göra något vettigt men förklarar varför det är sådan politisk oenighet och allt färre orkar engagera sig eftersom alla alternativen är mer eller mindre dåliga !

Karin Wallgren 2018-03-08 16:46

Fördelarna med Willys är så många, inte minst priserna. Synd bara att de som skulle gynnas lite extra av dessa fördelar ser sig tvungna att överge Willys och söka sig till andra affärer, främst pga den otillgängliga busshållplatsen för Närtrafikens bussar 921 och 923.
Bra parkeringsplatser är nödvändiga och det behovet ska givetvis tillgodoses. Men behovet av en busshållplats inom rimligt gångavstånd, som vid Willys, har helt nonchalerats.

Bo Widerström 2018-03-08 13:30

I detta inlägg aktar man sig för att beskriva vilket optimalt läge Lidingö har.

Lidingöborna kan nå de flesta stora handelsplatser under en halvtimme och samtidigt slipper vi olägenheterna och förfulningen av stora handelsplatser. Dessutom kommer om ca fyra år de stora handelsytorna i kvarteret Valpariso i Värtahamnen att bli klara. Detta kvarter ligger ca tre kilometer från Lidingö centrum och omfattar ca 50.000 kvm handelsytor.
Se projektutvecklaren NCC beskrivning av Valpariso.
https://www.ncc.se/lediga-lokaler/valparaiso/

Att tro att butiker som Åhlen och Clas Ohlson skulle etablera sig i Lidingö centrum några få minuters resa från Valpariso visar att inlägget inte är realistiskt. Det kan också nämnas att Ålens dras med lönsamhetsproblem och lägger ned varuhus.

Ett av de stora problemen är att livsmedelsaffären Coop i centrum har alldeles för höga priser. En mätning som PRO utförde för några år sedan visade att Coop hade ca 30 % högre priser än WILLYS. Priserna på Coop lär inte bli lägre då Coop går med förlust enl. sista rapporten.

Som det är nu handlar de flesta prismedvetna lidingöbor på WILLYS där det dessutom alltid finns gott om parkeringsplatser.

Det viktiga för Lidingö centrum och hela Lidingö är att man investerar i ett mycket stort parkeringsgarage under marken på stadshusparkeringen. Detta parkeringsgarage bör täcka i princip hela Stadshusparkeringen och vara i tre plan. Allt annat är kortsiktigt /dumsnålt.

Att bygga parkeringsgarage under mark är relativt billigt eftersom.

1. Det är kort transportavstånd för sprängsten till Trolldalstippen och inga tippavgifter eftersom man tillverkar krossprodukter av sprängstenen.

2. Grundläggningen av parkeringsgaraget kan, där det kommer att bli byggnader, utgöra grundläggning för byggnaderna.

vad gäller de Lidingöbor som vill handla i storskaliga handelsplatser kommer inte Lidingö centrum att kunna konkurrera. Men genom att skapa ett småskaligt och trevligt centrum med butiker med kvalitetsvaror kan Lidingö centrum bli attraktivt.

Pia Wieck (LP) 2018-03-05 12:31

Jag håller med Karin Wallgren om hur jag tror att Lidingöborna vill att Lidingö Centrum ska se ut. Jag har läst alla samrådssvar både nu senast och tidigare när de fem framtidsbilderna presenterades och jag fick klart uppfattningen om att de allra flesta inte vill ha stora affärskedjor som Åhlens, Clas Ohlson, Teknikmagasinet etc. Jag har även pratat med många ungdomar som inte heller verkar sakna en massa butiker. De åker till stan för att shoppa och Lidingö Centrum vill de bara ska vara mysigt.

Att tro att man måste bygga allt mer för att finansiera parkeringarna är ju inte hela sanningen. Det finns begränsningar i hur många parkeringar man kan bygga just på centrumparkeringen (framför Coop) och då måste man anpassa både handelsytan och antalet bostäder efter det. Det vore fördande för centrums framtid om det redan nu planerades för för få parkeringar.

Jag tycker det är viktigt att vi alla diskuterar och försöker förstå framtidens handelsmönster och levnadsmönster för att kunna skapa ett centrum som håller i många år framöver. Sen ska vi tillsammans försöka göra allt för att påverka att SL förbättrar kollektivtrafiken. Att vissa grupper förespråkar tunnelbana, som de flesta Lidngöbor inte vill ha, gör nog att vi försämrar våra chanser i förhandlingar med SL.

Karin Wallgren 2018-03-05 08:56

Mitt spontana intryck när jag läser denna långa omfattande lista över förslag på vad som ska rymmas i nya Lidingö Centrum, är att man har försökt klämma in så mycket som möjligt när man ändå håller på.
Så mycket som möjligt på en begränsad yta.
Det råder också delade meningar om Lidingö verkligen behöver Clas Ohlson på ön. Saknar vi verkligen Clas Ohlson på ön? Inte enligt min mening.
Det senaste förslaget med låga hus i Centrum och en saluhall blev ju väl mottaget. Mindre lönsamt förvisso med låghusbebyggelse men desto mer trivsamt, menar många som besöker Centrum.
Populärt har det blivit att bygga äldreboenden på Lidingö. Men behövs ett äldreboende just i Centrum. I Dalénum är man ju i färd med att bygga ett nytt äldreboende inte långt ifrån Villa Agadir.
Jag drar mig till minnes en dam som kom tillbaka från frisören som hade velat satsa extra på hennes frisyr genom att öka volymen. Helt sonika bemötte hon frisören: ”Man ska inte överdriva det här med volym”. Det samma menar jag borde gälla även för Centrumbebyggelsen.

Och så var det kommunikationerna till Centrum. Åter kommer nog man från en del håll att försöka aktualisera det gamla förslaget att dra T-banan till Lidingö Centrum. Något som vi överlag inte vil ha på Lidingö. Så nej tack till T-bana. Och förslaget att dra om Lidingöbanan till Centrum är något som inte minst många av oss som färdas med den nyligen upprustade Lidingöbanan ställer oss oförstående till.
Lös kommunikationsproblemet på annat sätt, bland annat genom att satsa på att återuppbyggnaden av gamla Lidingöbanan till norra ön, linje 20.

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google