Väder Lidingö

Lidingö söndag 25 juli 2021 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Bättre med pengarna på taket än på banken

lördag 17 mars 2018 23:07

SOLEN GER AVKASTNING. En solfångare på villans eller fastighetens tak producerar el som kan räcka till halva årsförbrukningen. Och investeringen kan vara återbetald på 10 år. Sedan blir de kommande 15 åren bonus. För, en solfångare som sätts upp idag har en beräknad driftstid på 25 år.

Pär Johanson framför sitt hus vars tak mot söder täcks av solfångare, under snön. Även under en vinterdag produceras el.Pär Johanson framför sitt hus vars tak mot söder täcks av solfångare, under snön. Även under en vinterdag produceras el.

Pär Johanson bor på Norrstigen i en villa från 1940-talet. Han har bergvärme och sedan ett år solfångare på villans hela södervända brutna tak på 61 kvadratmeter.
- Jag tror att det väcker mindre uppmärksamhet om hela taket är täckt av solceller, då märks de mindre.

Pär Johanson och Lidingö stads energirådgivare Nils Henoch.Pär Johanson och Lidingö stads energirådgivare Nils Henoch.

Solcellerna monterades för cirka ett år sedan och han passade då även på att byta taket. Sedan dess har de producerat nästan halva årsförbrukningen av husets el som går till hushållet, bergvärmepumpen, tappvattnet och vattnet till radiatorerna. I somras såldes en del av solelen tillbaka till elleverantören, så Pär Johanson är numera även mikroproducent.

Under hösten 2016 pågick en kampanj för att intressera villaägare att installera solfångare. Pär Johanson hade sedan länge funderat på detta, och beslöt sig nu för att göra slag i saken. Det första han gjorde var att kontakta Lidingös miljö- och stadsbyggnadskontor, eftersom bygglov behövs innan man får installera. Om ett hus har kulturhistoriska värden så beviljas inte bygglov så ofta.

- Jag gick upp till stadshuset, träffade en handläggare, fick snabbt besked att i mitt område var det inget problem att få bygglov. Fyllde i en blankett elektroniskt. Grannarna fick yttra sig, och bygglovet kom snabbt, säger Pär Johanson.

Han sökte sedan efter företag som skulle göra installationen, hittade ett som han även fick referenser från. Kontaktade referenserna och blev övertygad om att han hittat rätt. Själva monteringsarbetet tog två arbetsdagar, elektrikerns arbete med ledningsdragning och installation av växelriktaren tog en halv dag. Och redan från dag ett började solcellerna leverera el.

Den totala kostnaden för solfångaren blev cirka 190 000 kronor, men från det kunde Pär Johanson dra bort de 20 procent han fick i statligt stöd, så slutsumman hamnade på omkring 150 000 kronor. Vid senaste årsskiftet höjdes dessutom stödet till 30 procent, så den som nu installerar solfångare får ännu lägre installationskostnad.

Dagens solceller är kiselbaserade och driftstiden är cirka 25 år. Under de åren beräknas verkningsgraden minska med omkring 20 procent. Man kan inte få ut mer än 15-17 procents verkningsgrad från dessa solceller, men många forskningsprojekt pågår och i framtiden kan verkningsgraden hamna på mellan 30 och 50 procent. Men, kisel är billigt, så den utveckling som ägt rum under de senaste fem åren har skett på kostnadssidan istället för på energisidan, säger Pär Johanson. De stora producenterna i världen är kineserna.

Pär Johanson och Nils Henoch vid husets växelriktare.Pär Johanson och Nils Henoch vid husets växelriktare. Pär Johanson kan läsa av solfångarnas produktion i sin mobiltelefon.Pär Johanson kan läsa av solfångarnas produktion i sin mobiltelefon.

Solcellskunder har möjlighet att sälja sin överskottsproduktion till elleverantörerna. Det är främst mellan maj och juli som överproduktionen är stor. Mikroproducenterna är dessutom momsbefriade upp till 30 000 kronor plus att de även får en skattereduktion på energiskatten. Och elbolaget läser av i båda riktningarna så vi behöver inte ens fakturera bolaget, utan de skickar oss en kreditfaktura, säger Pär Johanson.

Varför köper ett kraftbolag solel från mikroproducenter?
- Min teori är att många kunder till bolaget kräver att den energi de köper är förnybar, och det kan bolagen garantera på detta sätt.

Under maj månad kommer en särskild el-mässa att arrangeras i Lidingö stadshus. Till kommer leverantörer av solceller och även elproducenter för att informera och inspirera lidingöbor som funderar på att installera solpaneler.

Kontakta Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län (som Lidingö stad delfinansierar) på telefonnummer 08-29 11 29, www.energiradgivningen.se. Där ges gratis och oberoende stöd och råd kring solceller och andra energirelaterade frågor till privatpersoner, företag och organisationer.

Dela Bättre med pengarna på taket än på banken

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google