Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Dystrare näringsliv i Stockholms län

måndag 15 augusti 2016 17:12

PÅ 2013 ÅRS NIVÅ. Idag presenterade Stockholms Handelskammare sin Stockholmsbarometer för andra kvartalet 2016. Barometern, som tas fram i samarbete med Konjunkturinstitutet, läser av det ekonomiska läget hos företag i regionen. Konjunkturen försvagas under andra kvartalet och Stockholmsbarometern föll med drygt en enhet. Stockholmsekonomin nu är den svagaste sedan mitten av 2013. Nedgången beror på ett dystrare stämningsläge i huvudstadsregionens näringsliv.

Så går det för utvalda Stockholmsbranscher. Diagram: Stockholms HandelskammareSå går det för utvalda Stockholmsbranscher. Diagram: Stockholms Handelskammare

Hushållen i länet har å sin sida länge varit pessimistiska och fram har tonat en allt mörkare bild av ekonomin. Under andra kvartalet inträffade dock en viss förändring i och med att hushållen i länets centrala delar rapporterade om en ljusning. I gruppen "centrala delar" ingår Stockholm, Solna och Sundbyberg. För gruppen "halvcentrala" i vilken Lidingö ingår, håller den dystra bilden inte bara i sig utan har förvärrats under
det andra kvartalet. Hushållen utanför länets centrala delar anser nu att den ekonomiska situationen är mycket svagare än normalt.

Det går bra för Stockholmsföretag med uppdragsverksamhet, liksom för databranschen och de hamnar på en nivå som är starkare än normalt. Byggbranschen har förbättrats till ett läge som är starkare än normalt. Handeln går tillbaka genom ett kraftigt fall inom sällanvaruköpshandeln, till exempel möbler och kylskåp. Bättre är utvecklingen inom livsmedelshandeln och motorfordonshandeln. Partihandeln är den enda delbransch där läget är mycket starkt. Tillverkningsföretagens nivå är klart svagare än normalt. Arbetskraftsbristen bland företagen i Stockholm ligger fortsatt på mycket höga nivåer.

Dela Dystrare näringsliv i Stockholms län

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google