Väder Lidingö

Lidingö söndag 25 juli 2021 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Fyller 100 år idag

måndag 28 maj 2018 06:57

ARBETARBOSTÄDERNA. Idag den 28 maj fyller arbetarbostäderna på Södra Kungsvägen i Gåshaga 100 år. Den dagen år 1918 beviljades nämligen bygglov för de tre husen på Södra Kungsvägen 334 - 338. Även om själva byggnaderna är helt förnyade för 15 år sedan har de samma exteriör som för 100 år sedan.

Skiss över var de tre husen skulle ligga enligt bygglovsansökan, inlämnad i december 1917 av Olaus Olsson Kolimport & Varv. Lidingö stadsarkivSkiss över var de tre husen skulle ligga enligt bygglovsansökan, inlämnad i december 1917 av Olaus Olsson Kolimport & Varv. Lidingö stadsarkiv Ljungströms fabrik i Gåshaga, uppförd 1918. I bakgrunden syns de tre husen. Lidingö stadsarkivLjungströms fabrik i Gåshaga, uppförd 1918. I bakgrunden syns de tre husen. Lidingö stadsarkiv Gåshagavarvet och Neptunbolagets s/s "ATLAS". Bilden tagen runt 1950. Lidingö stadsarkivGåshagavarvet och Neptunbolagets s/s "ATLAS". Bilden tagen runt 1950. Lidingö stadsarkiv

För hundra år sedan var Gåshaga ett industriområde med bl.a. varvs- och rederiverksamhet, smörjolje- och acetontillverkning. Industriföretaget Olaus Olsson Kolimport & Varv var ett av de företag som etablerade sig i området. År 1918 lät de uppföra en liten gruppbebyggelse vid Södra Kungsvägen. De tre husen byggdes för bostadsändamål men i huset med en vinkelbyggd länga var det från början kontorslokaler. Enligt uppgift ritades husen av arkitekt Ivar Gripe.

Vägen som då ledde till Gåshaga var Ekholmsnäsvägen, som en bit in på 1900-talet var Gåshagaområdets enda förbindelse med öns centralare delar kring Lidingö kyrka. Vägen slutade vid Gåshaga gård, som låg ungefär där företaget Lotréc idag ligger, alltså på Södra Kungsvägen 321.

Arbetarbostäderna ligger utmed Södra Kungsvägen. Okänt årtal. Lidingö stadsarkivArbetarbostäderna ligger utmed Södra Kungsvägen. Okänt årtal. Lidingö stadsarkiv

Gåshagas arbetarbostäder var fortfarande runt 1990 exteriört väl bevarade, vad gällde material och utformning. "Byggnaderna är fodrade med rödmålad locklistpanel. Knutar och fonder och andra snickerier är vitmålade. De brutna och valmade tegeltaken har svagt svängda takfall", kan man läsa i boken Lidingö kulturhistoriska miljöer.

När beslutet togs om att bygga bostäder i Gåshagaområdet beslutade man även att de av Lidingö stad ägda arbetarbostäderna, som vid den tiden var ordentligt nedgångna, skulle bevaras "med bibehållande av byggnadernas kulturvärden". Lidingö stad tog ansvar för att "de senast den 31 december 2001 är iordningställda och upprustade enligt parternas ambition att skapa ett högattraktivt bostadsområde."

Husen såldes av staden till JM, med rivningsförbud. När man började upprustningsarbetet visade det sig att fastigheterna var utsatta för skadedjursangreppet vilket ledde till att ett av husen fick återuppbyggas från grunden och de andra två fick genomgå en omfattande renovering, som skedde under heltäckande presenningar. Både JM och Lidingö stad fick i efterhand kritik för handläggningen. De tio bostadsrätterna stod klara våren 2003.

Idag firar husens bostadsrättsförening 100-årsminnet med en ceremoni. Lidingö Hembygdsförening kommer också att sätta en s.k. kulturskylt vid husen för att markera att här finns en del av Lidingös industrihistoria.

Samma bildvinkel som ovan. Maj 2018.Samma bildvinkel som ovan. Maj 2018. Exteriör. Maj 2018Exteriör. Maj 2018 Innergården. Maj 2018Innergården. Maj 2018

Dela Fyller 100 år idag

Kommentarer

Göran Johansson 2018-05-29 16:50

Bodde där från det jag föddes 1946 tills vi flyttade till Käppala. En fantastisk uppväxt, massor av barn. På sommaren badade vi vid "Uddén", byggde kojor i skogen och hade ekor och div. flottar vid "ingen mans land". På vintern åkte vi skidor i backarna "kaninis" och "toppis".
Vore kul att få kontakt med någon eller några som bodde där under denna tid.

Ibb Jessen 2018-05-28 07:41

Trevlig artikel och fina bilder.
Mina föräldrar bodde i en 1:a i något av husen efter att de invandrat till Sverige 1947 från Danmark respektive Norge. Min bror Bertil föddes där. År 1950 flyttade familjen till villan Julita på Gustafsson & Anderssons (Boghammar) varvstomt där jag föddes 1951.
Någon gång på 60-talet började min mamma jobba som städerska på Ljungströms Ångturbinfabrik. Jag minns byggnaden som mörk och skrämmande, ingen trevlig plats att städa kvällstid.
Det var lite bidrag om Gåshaga från mig.
Ibb Jessen

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google