Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö backar i företagsklimatsranking

tisdag 26 september 2017 10:45

PLATS 45 I LANDET. Lidingö backar 26 placeringar och återfinns nu på plats 45 (förra året plats 19) när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges kommuner. Kommunen backar främst på parametrarna service och på politikernas och tjänstemännens attityder. Läs mer om hela sammanställningen på denna länk.

Rankingen grundar sig på omkring 31 000 betyg som företagare satt på sina hemkommuner. De har svarat på frågor om bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter samt tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Årets mätning innefattar även svar från kommunpolitiker. Den årliga rankingen har gjorts sedan år 2001.

För tionde året i rad toppas rankingen av Solna kommun. Årets klättrare i Stockholms län är Ekerö som avancerar 52 placeringar till plats 86. Huddinge klättrar i år till plats 80 vilket är kommunens bästa placering sedan 2009. Lägst placering i länet har Nynäshamn på plats 222 av totalt 290 kommuner.

- Lidingö stad har nyligen antagit en ny näringslivspolicy och förhoppningsvis kan det vara startskottet till att få företagsklimatet på Lidingö att gå i en positiv riktning igen. Service, god kommunikation och attityderna hos tjänstemännen och politikerna är viktiga nycklar för att förbättra företagsklimatet, säger Anna Wallin, projektledare på Svenskt Näringslivs regionkontor Stockholm i ett pressmeddelande. Ett effektivt verktyg är att sätta upp konkreta och mätbara mål för företagsklimatet. Att veta vart man ska, är motiverande och skapar tydlighet både inom den kommunala organisationen och utåt mot företagen.

- Naturligtvis är det ett bakslag att Lidingö tappar så många placeringar i mätningen och något vi måste analysera närmare. Under vintern och våren har vi arbetat fram en ny näringslivspolicy. Det har varit ett arbete med ett brett engagemang från det lokala näringslivet, politiken och stadens tjänstemän. I det arbetet lyftes också en rad problem, sådant väcker känslor och jag tror att en del av detta återspeglas i Svenskt näringslivs ranking, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad i ett uttalande på stadens hemsida.

Här finns Sveriges bästa företagsklimat 2017
1. Solna
2. Sollentuna
3. Nacka
4. Härryda
5. Danderyd
6. Kävlinge
7. Höganäs
8. Staffanstorp
9. Trosa
10. Vårgårda

Läs även "Promenad för Lidingös näringsliv", 20 september.

Dela Lidingö backar i företagsklimatsranking

Kommentarer

Peter Lönnqvist 2017-09-27 16:47

Ni ska inte vara allt för oroliga om ni enbart stöder er på angiven undersökning fr Svenskt Näringsliv.
Den baseras ju på svar från totalt 143 företagare på ön. Vi har c:a 6.400 registrerade företag här. Vad gör dessa 143 personer till tolk för att vårt "företagsklimat" bivit så mycket sämre?
Den av kommunfullmäktige i våras antagna "Näringslivspolicyn" kommer helt säkert att söka säkerställa det som är bra och förbättra det som kan bli bättre. Tycker att stadens uppvisade initiativ till diskussioner och möten med företagare är ett gott tecken.

Moderaterna lägger i sin "Handlingsplan 2018-2022" för Lidingö tyngd åt näringslivsfrågor. Former och forum för att "näringslivsklimatet" ska bli ännu bättre, bör ses över och utvärderas kontinuerligt.

Vi företagare och fritidspolitiker får inte glömma att hela tiden bevaka och påverka de beslut som fattas av riksdag och departement, vilka sätter de väsentligaste villkoren för företag och företagare.

Peter Lönnqvist
egenföretagare och
fritidspolitiker (m)

Henrik Åkermark 2017-09-26 13:40

Lidingö - företagarfientligt?
Man skulle kunna tro det av den mycket kraftiga försämringen i rankingen i Sverige.
Det är en sorglig och helt oacceptabel utveckling.
Men man inser tyvärr att det är mycket som tyder på att det speglar den upplevda verkligheten.
Det ger en indikation på ett ointresse som uppenbarligen bidragit till en tydlig försämring.
Det har jag själv upplevt och i än högre grad tagit till mig i samtal med andra företagare. T.ex. "Etapp 1 i Centrum, parkeringen tar vi bort men den ordnar vi sen!!"
Tyvärr är det här ytterligare exempel på att vi har problem i stadshuset.
Men jag är ändå övertygad om att det går att vända den här trenden.
Vi moderater har antagit en kommunal handlingsplan där vi uttryckligen visar att vi lyssnar och vill ha en tydlig förändring och en högst avsevärd förbättring.
Tyvärr tar det lite tid att "vända skutan" så att det verkligen märks att vi vill och kan mycket bättre. Men om inte förr så i vart fall efter valet 2018.
Henrik Åkermark, moderat och egenföretagare

Carl-Johan Schiller (kd) 2017-09-26 12:44

Det här är en mycket dålig utveckling för Lidingö. Det är bra att en ny policy har utarbetats för att stärka Lidingös näringsliv men en policy kan inte vara den enda åtgärden för att vända den här trenden.

Från KD:s sida kan vi konstatera en bristande tillit mellan politik och näringsliv på Lidingö. Det måste vi ändra på!

Bland annat skulle vi vilja se en reformerad näringslivskommitté där samtliga partier är representerade. Idag sköts näringslivspolitiken med vänsterhanden. Genom ett näringslivsråd under kommunstyrelsen (likt tillgänglighet- och pensionärsrådet) skulle företagarfrågorna hamna högre upp på dagordningen.

Carl-Johan Schiller (kd)

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google