Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö Trädgårdscenter AB, ett familjeföretag som blomstrar

fredag 13 oktober 2017 13:09

VI KAN LIDINGÖ. Företaget startades 1970 av Erkki och Nanny Timonen. Erkki arbetade då hos Lidingö stad men hade sedan länge en dröm om att starta eget. Eftersom han var utbildad trädgårdsmästare blev det självklart ett trädgårdsföretag. Nanny stod då för bokföring och allt övrigt på kontoret. Sedan 1998 ägs bolaget av nästa generation, dottern Monica och sonen Martin, men pappa Erkki och mamma Nanny, nu 82 respektive 77 år arbetar kvar i bolaget.
- Klart man ska fortsätta jobba, säger Erkki.

Monica Timonen äger Lidingö Trädgårdscenter tillsammans med sin bror Martin. Foto: Katarina PalmstiernaMonica Timonen äger Lidingö Trädgårdscenter tillsammans med sin bror Martin. Foto: Katarina Palmstierna Erkki Timonen startade företaget 1970. Foto: Katarina PalmstiernaErkki Timonen startade företaget 1970. Foto: Katarina Palmstierna På väggen hänger en bild från tidigt 1970-tal när Erkki Timonen var på väg till en trädgårdskund.På väggen hänger en bild från tidigt 1970-tal när Erkki Timonen var på väg till en trädgårdskund.

Detta är den nionde artikeln i en serie intervjuer med företagare på Lidingö som Katarina Palmstierna, ordförande för Företagarna Lidingö, gör och som publiceras på Lidingösidan. Det blir möten med både större företag och enmansföretagare. Gemensamt är att de alla arbetar på Lidingö.

De första åren utfördes mest olika typer av skötsel, projektering och underhåll av grönytor och trädgårdar. Idag arbetar företaget även med stensättning, snöröjning, utformning, tillverkning och renovering av bryggor, gatu- och anläggningsunderhåll samt arbeten i park och lekplatser för att nämna några områden.

Största kund är idag Lidingö Stad, men man har också ett antal bostadsrättsföreningar, Södergarns kursgård, Lidingö Centrum m.fl.. De projekt företaget är mest stolt över är strandpromenaden mellan Baggeby och Larsberg, bryggorna på de olika båtklubbarna, skötsel av park och gator på Lidingö.

Släkten har alltid arbetat i företaget och många av de idag 26 anställda har också arbetat där länge. Personalomsättningen är mycket låg. De allra flesta bor också på Lidingö och cyklar till jobbet. De som bor i andra delar av Stockholm tar bilen till arbetet. Detta innebär att man är helt oberoende av de kommunala kommunikationerna. Arbetstiderna är mellan 6.45 -16.00 och på fredagar till klockan 14.30. Den största svårigheten med att få ny personal är boendet, då det inte finns bostäder här på Lidingö.

- Den roligaste tiden i bolagets historia var nog under de 33 år som vi hade Trädgårdsbutik här ute i Stockby, säger Nanny, som då uppskattade dialogen med Lidingöborna. 2011 lade vi dock ner vår gardencenter i samband med att Blomsterlandet kom till ön.

Företaget har ständigt utvecklats och så även lokaler och verkstäder. 1978 byggdes den första industrilokalen i Stockby och undan för undan har man kompletterat med närliggande mark och lokaler för att växa. I år, d.v.s. 2017, står ett helt nytt komplex färdigt, med garage för maskiner, personalavdelning med fina omklädningsrum och stort trevligt kök.

- En av våra största konkurrensfördelar är att vi kan Lidingö, vi både bor och jobbar här och har alla maskiner här. Inga långa transporter och vi kan snabbt rycka ut om det krävs, säger Monica Timonen.

Ordning och reda i maskinparken. Foto: Katarina PalmstiernaOrdning och reda i maskinparken. Foto: Katarina Palmstierna

Ordning och reda är viktigt och en del av företagets kultur. I byggnaderna har allt sin plats, som den stora maskinparken som man äger och servar själv. Företaget äger också sin mark och sina fastigheter vilket gör det oberoende så att man kan hålla en bra kvalitetsstandard.

- Vår största utmaning är när det kommer en ny upphandling från Lidingö stad. Då lägger vi ner alla våra krafter på att försöka förstå Lidingö Stads behov och önskemål, så att vi kommer så rätt som möjligt och kan slå ut de stora drakarna, förklarar Monica.

Lidingö Trädgårdscenter har också byggt kunskap till nästa generation. Monica har ett roligt minne från sina tidiga år då alla löner betalades ut varje vecka, i ett kuvert med pengar. Monica som då var barn, fick räkna pengarna och se till att det blev rätt i varje kuvert.

- Som barn skolades vi tidigt in i verksamheten och detta har gett oss både trygghet och kunskap, säger Monica och ler.

Martin lever sin pojkdröm med många stora maskiner och lastbilar. Det har varit ett stort intresse från barndomen som inte försvunnit.

Monica sitter med i styrelsen för Trädgårdsanläggningar i Sverige, ett viktigt jobb som tar en del tid och Lidingö Trädgårdscenter är också medlem i Företagarna Lidingö.

Lidingö Trädgårdscenter vann utmärkelsen Årets Företagare på Lidingö 2010 och har också Trippel A-certifikat sedan 1995, som visar på ett finansiellt välskött företag med högsta kreditvärdighet samt FR 2000-certifiering, som är branschens motsvarighet till ISO.

- Vi samarbetar med andra företag i Stockby och övriga Lidingö och handlar tjänster av varandra. Våra relationer med Lidingö Stad är mycket goda relationer. Och så älskar vi Lidingö och vill hjälpa till att hålla det fint i planteringar och på andra ställen där vi kan bidra med våra tjänster. Om vi ser framåt så vill vi fortsätta på samma bana och fortsätta att steg för steg utveckla vår verksamhet och ha ett välskött företag som kunderna uppskattar, säger Monica Timonen som avslutning.

Text: Katarina Palmstierna

Fakta:
Företagsnamn: Lidingö Trädgårdscenter AB
Startades: 1970
Vem äger bolaget: Monica och Martin Timonen
Hur många anställda: 26 anställda
Kontor/lokaler: Förrådsvägen 11 B, Stockby
Omsättning: Cirka 48 miljoner kronor
Hur många kunder: Jobbar för Lidingö Stad plus flera större kunder på Lidingö

Dela Lidingö Trädgårdscenter AB, ett familjeföretag som blomstrar

Kommentarer

Marcus Bergh 2017-10-15 10:07

Vilket inlägg!? Är det den svenska berömda avundsjukan som speglar sig här?

Hur vet du Bo Widerström att det är just tack vare Lidingö Stad som dessa goda siffror kan komma ifrån. Bolaget har en del privata åtaganden i form av privata fastighetsägare och olika brf som de utför arbete åt. Så deras goda marginaler kan komma därifrån och lyfta siffrorna.
Och dessutom är det förenat med stora krav och åtaganden att ha ett kontrakt med Lidingö stad. Det är jour verksamhet mm som kräver oerhört mycket tid och engagemang. Dessutom verkar de ha gjort ett bra jobb eftersom de år efter år har haft uppdrag åt staden.
Om du nu tycker att det år en enkel verksamhet de håller på med, så varsågod, åk upp till förvaltningen och säg de att du kan göra jobbet själv med en rabatt på 20 % utifrån deras gällande avtal.

Bo Widerström 2017-10-14 14:54

Att bl.a. klippa gräs och tömma papperskorgar åt Lidingö stad är en mycket lönsam verksamhet.

Lidingös skattebetalare bör studera denna ekonomiska information från för Lidingö Trädgårdscenter ABs långvariga verksamhet på Lidingö.

https://www.allabolag.se/5561329102/lidingo-tradgardscenter-aktiebolag

Förra årets omsättning var 48,1 mkr med 18,2% vinst dvs 8,7 mkr. De senaste 10 åren har den genomsnittliga vinsten varit 8,1 mkr/år på en genomsnittlig omsättning av 41,2 mkr d.v.s. 19,7% vinst under 10 års tid. Detta är en extremt hög vinst under så lång tid när man påstår att man är konkurrensutsatta. Troligen har denna höga vinst pågått under mycket längre tid än de senaste 10 åren men det redovisas inte längre tid från Allabolag.

Lidingö Trädgårdscenter säger i artikeln att “Våra relationer med Lidingö Stad är mycket goda”.

Det är självklart att måste ha bra/speciella relationer med Lidingö stad om man år ut och år in kan få ha en vinstmarginal på ca 20% på så enkel verksamhet.

Det är mycket märkligt att Lidingö stads tjänstemän och politiker inte reagerar på denna långvariga extrema vinst när informationen kan fås genom en knapptryckning. Eller är relationerna mellan Lidingö Trädgårdscenter AB och Lidingö stad för göda?

Vad som borde vara intressant att studera är hur det går till (vilka är rutinerna) när man reglerar de arbeten som företaget anser att de utfört.

Det är också intressant att läsa dagens artikel om att bl.a. vissa av de arbeten som ingår i Lidingö Trädgårdscenters åtagande missköts. Det är självklart att man tjänar mer pengar om man inte klipper gräs eller rensar ogräs i den omfattning som ingår i åtagandet. Se artikel “Om det stämmer är det hög tid att politiken återtar kontrollen”

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google