Väder Lidingö

Lidingö söndag 27 september 2020 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Paul Matell 12 sep 10:01 om Norska skidkungar satsar på Hälsans ö

Lidingös företagsklimat bara "så där"

onsdag 16 maj 2018 00:06

SVENSKT NÄRINGSLIVS ENKÄT. 30 733 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Av dem var 146 företagare på Lidingö. Svenskt Näringsliv släppte under tisdagen sin årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. Det handlar om attityder till företagande, kontakter med kommunen samt service till företagen, som man betygssatt. Som helhet anser Svenskat Näringsliv att dialogen med företagen försämrats och att man för första gången sedan 2002 inte når upp till en godtagbar nivå.

Företagarnas sammanfattande omdöme om Lidingö ligger på 3,41. Illustration: Svenskt NäringslivFöretagarnas sammanfattande omdöme om Lidingö ligger på 3,41. Illustration: Svenskt Näringsliv Politikernas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Lidingö ligger på 4,04. Illustration: Svenskt NäringslivPolitikernas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Lidingö ligger på 4,04. Illustration: Svenskt Näringsliv

Lidingöföretagens sammanfattande betyg av det lokala företagsklimatet är i år 3,41 på en femgradig skala, vilket placerar Lidingl i mitten av länets 26 kommuner. Högst betyg i Stockholms län får Solna, följd av Upplands-Bro, som båda får över 4,0. Enkätresultatet ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen presenteras den 2 oktober. Länk till enkäten.

Lidingösidan presenterar här några av enkätsvaren som rör Lidingö, jämfört med hela landet. Under det senaste halvåret har Lidingösidan publicerat ett tjugotal artiklar om Lidingöföretag, skrivna av Företagarna Lidingös ordförande Katarina Palmstierna. Gå in under "Ekonomi" för att läsa artiklarna.

– Vi genomför nu de åtgärder som den nya näringslivspolicyn pekar ut, där just dialog och ökad kontakt mellan stad och näringsliv är bärande delar, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes i en kommentar på stadens hemsida.

– För att stärka dialogen mellan staden och det lokala näringslivet och få en större förståelse för företagarnas utmaningar och behov inför framtiden fokuserar vi nu på att genomföra en rad företagsbesök, säger Malin Rosenqvist, Lidingös näringslivschef på stadens hemsida.

Företagarnas kontakt med kommunen. Illustration: Svenskt NäringslivFöretagarnas kontakt med kommunen. Illustration: Svenskt Näringsliv Om brottslighetens förändring. Politikernas uppfattning är att brottsligheten ökat (40 %). Illustration: Svenskt NäringslivOm brottslighetens förändring. Politikernas uppfattning är att brottsligheten ökat (40 %). Illustration: Svenskt Näringsliv Om brottslighetens förändring. Företagarnas uppfattning är att brottsligheten ökat (25 %). Illustration: Svenskt NäringslivOm brottslighetens förändring. Företagarnas uppfattning är att brottsligheten ökat (25 %). Illustration: Svenskt Näringsliv

Dela Lidingös företagsklimat bara "så där"

Kommentarer

Katarina Palmstierna, Lidingö Näringsliv 2018-05-31 19:31

Vi inom näringslivet på Lidingö tycker naturligtvis att det är mycket tråkigt att vi inte rör oss uppåt på skalan.

Dock kan vi numer "höra" att alla politiska partier talar om näringslivet och tycker att det är viktigt för samhällsutvecklingen på Lidingö.
Det har också under en längre tid pågått ett arbete i samverkan mellan Lidingö Näringsliv, Lidingö stad och alla politiska partier där vi enats om en ny näringslivspolicy och 43 förbättringsaktiviteter. Aktiviteter för att förbättra företagsklimatet, attityder till företagandet, och förenkling av processer. Det är aktiviteter såsom ta bort lokalt regelkrångel, ge bättre och snabbare service och kortare tillståndsprocesser, företagsbesök, bättre dialog med kommunen etc. Många av de 43 aktiviteterna har redan startats och är direkt riktade för att förbättra dessa områden och vi hoppas att de kommer att bidra till ett bättre resultat till nästa år.
Näringslivet deltar i vissa av dessa 43 aktiviteter och samarbetar då med Näringslivschefen. En av aktiviteterna som näringslivet ansvar för, är Klusterprojektet. Det innebär att vi ska hjälpa till att skapa bättre samarbete mellan företagen på ön för att komplettera varandra och därigenom öka tillväxten och minska kostnaderna. Det kan ske genom branschsamverkan, nätverk och/eller att man geografiskt sitter närmare de företag man vill samarbeta med. Vi är just i startgroparna.

Vi i näringslivet ser dessa aktiviteter som en bra start och en vändpunkt av förståelsen för och vikten av att ha företag som utvecklas på ön. Det är vi företagare som ger jobben på ön, det är vi som ger praktikplatser och sommarjobb, etc.. Idag finns det ca 10.000 arbetstillfällen på ön som kommer från företag i den privata sektorn och de allra flesta företagen på ön vill växa och vidareutvecklas, vilket betyder fler jobb! (#4 av 5 jobb kommer från småföretagen)

För oss blir det avgörande vilken näringslivspolitik som kommer att drivas efter valet och vi har haft två politikerdebatter för att förstå var alla partier står. Den sista och avgörande debatten blir den 23 augusti i Ansgarskyrkan, kl 18.30, då alla politiska partier får möjlighet att en sista gång tydligt visa var det står i viktiga näringslivsfrågor - därefter kommer vi att "rösta som en företagare".

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-05-16 10:55

Sedan 2015 har Lidingös företagares betyg på Lidingös näringslivsklimat sjunkit drastiskt. Det är minst sagt oroväckande och något som även den nuvarande majoriteten (M, LP och KD) borde ta på stort allvar.

Det lokala näringslivet är otroligt viktigt för att upprätthålla ett attraktivt, levande och grönt Lidingö. Ett näringsliv som trivs och utvecklas underlättar för lidingöborna att kunna handla lokalt och skapar nya lokala arbetstillfällen.

När det gäller frågan om kommunens service till företagen så är företagen klart missnöjda. På en skala 1 till 6 där sex är högsta betyg får Lidingö enbart 2,86 i betyg av öns företagare.

Liberalerna vill t ex att näringslivets kontakter med stadens förvaltningar och myndigheter underlättas, regelförenklingar görs och tillståndsprocesser snabbas på och satte i vår budget av pengar för ett snabbspår för företagare vid myndighetskontakter.

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google